"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

 • Antal högskolepoäng 240 hp

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning ges på engelska och förbereder dig för en internationell karriär. Vill du i framtiden jobba med kvalificerade uppgifter i företag, organisationer eller myndigheter som har ett stort utbyte över nationella och kulturella gränser är det här programmet för dig! Du skapar din egen profil genom val av huvudområde och därefter val av specialisering Du har även goda möjligheter att plugga utomlands eller göra en internationell praktik.

Ingen antagning på detta program HT 2023

Läs om Handelshögskolans nya internationella program som har antagning HT 23: Internationella ekonomprogrammet, 180 hp

Det programmet ges på engelska och förbereder för en internationell karriär.

Under utbildningen

Programmet ges på engelska och du förbereds för en karriär i en internationell miljö och får en omfattande förståelse hur internationella företag och en global ekonomi fungerar. Du läser med studenter från olika delar av världen vilket gör att du lär känna och förstå andra kulturer. Du utvecklar ditt ledarskap, din förmåga att samarbeta, och lär dig att hantera komplicerade ekonomiska situationer genom övningar baserade på verkliga situationer. Du kommer förstå hur du på olika sätt kan bidra till utveckling och mervärde.

Så här läser du   

De första tre terminerna läser du kurser i företagsekonomi, statistik, ekonomisk historia och nationalekonomi innan du väljer ett huvudområde att fördjupa dig inom. Vad passar dig bäst?

Företagsekonomi
Företagsekonomi är ett huvudområde som handlar om företagande, företag och aktörer kring företaget, t.ex. konsumenter, anställda, underleverantörer och finansiärer. Under senare delen av programmet kan du välja att fördjupa dig i redovisning, marknadsföring, finansiering, management eller entreprenörskap.

Nationalekonomi
Nationalekonomi är ett huvudområde som handlar om hur vi ska fördela de begränsade resurser vi har. Det handlar dels om hur konsumenter och producenter agerar, men även hur länders ekonomier fungerar. Inom nationalekonomi läser du makroekonomi, mikroekonomi, matematik för ekonomer och ekonometri innan du fördjupar dig inom mikroekonomisk analys eller finansiell ekonomi.

Utlandsstudier och praktik
Under programmets gång kan du välja att plugga en eller flera terminer utomlands. Programmet är flexibelt och du kan själv välja när du tycker att det passar bäst att åka iväg. För att få en ännu tydligare koppling till ditt kommande arbete har du även möjlighet att göra praktik med internationellt fokus antingen i Sverige eller utomlands.

Gemensamt för samtliga civilekonomprogram

Praktik – skaffa dig professionella meriter

På alla civilekonomprogram kan du välja att göra praktik. Det innebär att du får omsätta det du lärt dig under din utbildning på ett företag eller i en organisation som du själv väljer, i Sverige eller utomlands. Det är ett fint tillfälle att prova på jobbet som civilekonom och visa din kompetens för framtida intressanta arbetsgivare och en bra erfarenhet. Praktikperioden är en halv termin.

Läs mer om att göra praktik.

Studera utomlands

Att studera utomlands är inte bara roligt och utvecklande för dig som student utan även en uppskattad erfarenhet hos framtida arbetsgivare. Internationalisering är hos oss ett viktigt område och vi jobbar kontinuerligt för att kunna erbjuda dig som student många möjligheter till ett äventyr i Europa eller lite längre bort på en annan kontinent. Inom våra program har du därför möjlighet till utbytesstudier en termin eller två.

Läs mer om utlandsstudier.

Hållbarhetsperspektivet allt viktigare

Tillsammans med våra studenter arbetar vi aktivt för en mer hållbar handelshögskola och gör det genom att anpassa kurser på programmen för att på ett bra sätt lära ut om och för hållbarhet. Vi arbetar med de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som utgångspunkt. Vårt hållbarhetsarbete är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och vi är medlemmar i de internationella nätverken GBSN, PRME och SDSN.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Kontakt med näringslivet

Handelshögskolan samarbetar på olika sätt med företag och organisationer och vi har ofta gästföreläsare som är erfarna från sina branscher. Du kommer kanske att göra praktik hos någon av våra samarbetspartners.  En del av dem är också alumner dvs att de tidigare själv varit studenter hos oss. Vi har också en grupp rådgivare knutna till oss i ett Business Advisory Board som bidrar med kunskap och erfarenheter.

Jämförelse av de olika civilekonomprogrammen

Grafisk jämförelse (PDF)

Samtliga program vid Handelshögskolan

Fortsatta studier

Efter avslutad Civilekonomexamen är du behörig att söka direkt till det andra året på något av våra masterprogram (avancerad nivå) då ditt sista år på civilekonomprogrammet motsvarar det första året på masterprogrammen.

Utbildningen ger även behörighet till forskarutbildning.

Programöversikt

Termin 1
Internationell företagsekonomi 30 hp.

Termin 2
Statistik för internationella ekonomer 15 hp, Ekonomisk historia 15 hp.

Termin 3
Nationalekonomi 30 hp.

Termin 4-6
Val av huvudområde; företagsekonomi eller nationalekonomi.

I företagsekonomi kan du specialisera dig inom redovisning, marknadsföring, finansiering, management eller entreprenörskap.

Inom nationalekonomi läser du bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi samt mikro- och makroekonomi.

Oavsett huvudområde läser du även juridik samt har valfria kurser där du kan välja att göra en internationell praktik eller åka på utlandsstudier.

Termin 7
Fördjupning inom ditt huvudområde 30 hp.

I företagsekonomi fördjupar du dig ytterligare inom vald specialisering.

Inom nationalekonomi läser du matematik för ekonomer och ekonometri innan du specialiserar dig inom mikroekonomisk analys eller finansiell ekonomi.

Termin 8
Examensarbete inom ditt huvudämne 30 hp (företagsekonomi eller nationalekonomi).

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med kvalificerat ekonomiskt arbete i företag, organisationer och myndigheter med internationell inriktning utomlands eller i Sverige. Du har en stor vana av internationellt och kulturellt utbyte samt är van att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift. Efter genomgången utbildning har du kompetensen som krävs för att få intressanta jobb inom din valda specialisering, men också jobb som kräver en bred utbildning.

Vanliga jobb

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning är en bred utbildning som kan leda till en rad väldigt olika jobb beroende på vilket huvudämne och specialisering du har valt inom programmet. Exempel på jobb som våra tidigare studenter numera har är: Project Manager, Account Manager, Project Coordinator, Marketing Manager, Business Controller, Business Consultant, Financial Advisor, Managementkonsult, egen företagare, forskare med mera.

Examen

Programmet ger dig en Civilekonomexamen (240 hp) i ett av de två huvudområdena företagsekonomi  eller nationalekonomi.
Det är en yrkesexamen på avancerad nivå.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

 • Räcker mina betyg?

  Sista antagnes betygssnitt/högskoleprovsresultat i respektive kvotgrupp.

  Termin        BF        BI        BII        HP

  HT2019        *         15,25    16,12      0,8

  BF Folkhögskolebetyg
  BI
  Gymnasiebetyg utan komplettering
  BII Gymnasiebetyg med komplettering
  HP Resultat från högskoleprov

  Fäll ihop
 • Hur gör jag för att tillgodoräkna ämnen jag läst tidigare?

  Vi är generösa i tillgodoräknande ärenden så dina möjligheter att få tillgodoräkna kurser är goda. Kontakta programvägledaren för instruktioner om hur du ansöker om tillgodoräknande och för hjälp med att få en individuell studieplan.

  Fäll ihop
 • Civilekonomexamen och andra examina. Vad är skillnaden?

  Utbildningen leder till en Civilekonomexamen 240hp vilket är en yrkesexamen. Endast ett fåtal lärosäten i Sverige har beviljats rätten att utfärda yrkesexamen. De som inte beviljats den rätten eller som inte ansökt om den rätten ger vanliga ekonomprogram som på grundläggande nivå leder fram till en generell kandidatexamen efter tre år och på avancerad nivå till en generell magisterexamen efter ytterligare ett år. Civilekonomexamen ligger på avancerad nivå.

  Fäll ihop

Ansvarig för programmet är Irina Alexeyeva.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Sandra Rådahl