Hoppa direkt till innehållet
printicon

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

  • Antal högskolepoäng 240 hp
  • Studietid 4 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2019

Vill du arbeta utomlands eller med internationella frågor i Sverige? Programmet ges på engelska med kurskamrater och lärare i en internationell studiemiljö. Du kan göra praktik under studietiden och möjligheter till utlandsstudier är mycket bra. Efter utbildningen  arbetar du med kvalificerat ekonomiskt arbete i företag, organisationer och myndigheter som har ett stort utbyte över nationella och kulturella gränser. Programmet ges av den AACSB-ackrediterade Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Under utbildningen

De första tre terminerna i programmet läser du kurser i företagsekonomi, statistik, ekonomisk historia och nationalekonomi. Du gör sedan ett val mellan företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudämne, beroende på vilket ämne som intresserar dig mest. Du läser även juridik och valfria kurser. Studierna kan kompletteras med studier utomlands eller en internationell praktik.

Under programmets gång möter du studenter från olika delar av världen vilket gör att du lär känna och förstå andra kulturer. Tar du tillvara på möjligheterna för studier utomlands och internationell praktik kommer du efter dina studier ha erfarenhet av att studera likväl som att arbeta i en internationell miljö.

Vill du läsa till revisor rekommenderar vi att du istället väljer Civilekonomprogrammet.

Företagsekonomi
Företagsekonomi är ett huvudområde som handlar om företaget och aktörer kring företaget, t.ex. konsumenter, anställda, underleverantörer och finansiärer. Ämnet berör också regelverket kring företagets verksamhet som till exempel redovisningsregler. Inför fjärde terminen väljer du vad du vill fördjupa dig i inom företagsekonomi. Det kan vara redovisning, finansiering, marknadsföring, management eller affärsutveckling. Du kan välja att fördjupa dig endast inom en av specialinriktningarna inom ämnet företagsekonomi eller så kan du välja bland kurser inom flera inriktningar för att skapa en bredare utbildning.

Nationalekonomi
Nationalekonomi är ett huvudområde som handlar om hur vi ska fördela de begränsade resurser vi har. Det handlar dels om hur konsumenter och producenter agerar, men även hur länders ekonomier fungerar. Det berör saker som vad som skapar tillväxt och internationell handel, varför vi har arbetslöshet, hur finansmarknaden och bostadsmarknaden fungerar, hur vi påverkas av skatter, vilka medel vi kan använda för att inte överutnyttja våra naturresurser och mycket mer. Väljer du nationalekonomi får du ett brett kursutbud, med t.ex. kurser i finansiell ekonomi både på grund och avancerad nivå.

Praktik – skaffa dig professionella meriter

Som student på något av Handelshögskolans civilekonomprogram erbjuds du möjlighet att genomföra praktik som en del av din utbildning. Det innebär att du får omsätta det du lärt dig under din utbildning i en praktisk miljö på ett företag eller i en organisation som du själv väljer. Det är ett fint tillfälle att prova på jobbet som civilekonom och visa din kompetens för framtida intressanta arbetsgivare. Praktikperioden är en halv termin.

Läs mer om att göra praktik

Studera utomlands

Att studera utomlands är inte bara roligt och utvecklande för dig som student utan även en uppskattad erfarenhet hos framtida arbetsgivare. Internationalisering är hos oss ett viktigt område och vi jobbar kontinuerligt för att kunna erbjuda dig som student många möjligheter för ett äventyr i Europa eller lite längre bort på en annan kontinent. Inom våra program har du därför möjlighet till utbytesstudier en termin eller två.

Läs mer om utlandsstudier

Hållbarhetsperspektivet allt viktigare

Vi har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor i våra utbildningar genom att betona de sociala och miljömässiga aspekterna som viktiga komplement till det ekonomiska perspektivet. Hållbarhetsfrågorna får ett allt större utrymme i dagens företag och organisationer och vi var tidigt ute med att lyfta in dessa frågor i våra utbildningar. Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO-14001 samt medlemmar i de internationella nätverken PRME och GBSN.

Kontakt med näringslivet

Handelshögskolan samarbetar på olika sätt med företag och organisationer. Som student kommer du kanske att göra praktik hos någon av våra samarbetspartners. Yrkesverksamma utanför universitetet kommer till oss som gästföreläsare och lärare. Våra forskare bidrar i sin tur med ny kunskap till samhället. Till Handelshögskolan finns också en grupp rådgivare knutna, som består av företags-/samhällsrepresentanter som bidrar med kunskap och erfarenheter.

Programöversikt

Nedan följer en beskrivning över hur programmet är uppbyggt. Som komplement finns även en grafisk jämförelse av de olika civilekonomprogrammen.

Termin 1
Internationell företagsekonomi 30 hp.

Termin 2
Statistik för internationella ekonomer 15 hp, Ekonomisk historia 15 hp.

Termin 3
Nationalekonomi 30 hp.

Termin 4-6
Val av huvudämne; företagsekonomi eller nationalekonomi där du från femte terminen gör val av specialisering inom huvudämnet. I företagsekonomi kan du välja redovisning, marknadsföring, finansiering, management eller entreprenörskap. Du läser även juridik samt har valfria kurser där du kan välja att göra en internationell praktik eller åka på utlandsstudier.

Termin 7
Fördjupning inom ditt huvudämne 30 hp (företagsekonomi eller nationalekonomi).

Termin 8
Examensarbete inom ditt huvudämne 30 hp (företagsekonomi eller nationalekonomi).

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med kvalificerat ekonomiskt arbete i företag, organisationer och myndigheter med internationell inriktning utomlands eller i Sverige. Du har en stor vana av internationellt och kulturellt utbyte samt är van att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift. Efter genomgången utbildning har du kompetens att arbeta med exempelvis marknadsföring, management, strategisk utveckling, redovisning eller finansiering i en internationell miljö.

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildning.

Vanliga jobb

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning är en bred utbildning som kan leda till en rad väldigt olika jobb beroende på vilket huvudämne och specialisering du har valt inom programmet. Exempel på jobb som våra tidigare studenter numera har är: Project Manager, Account Manager, Project Coordinator, Marketing Manager, Business Controller, Business Consultant, Financial Advisor, Managementkonsult, egen företagare, forskare med mera.

Examen

Programmet ger dig en civilekonomexamen (240 hp) som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Programmet ger dig också behörighet att söka till ett femte år för en masterexamen (Master Degree 120 hp) och/eller forskarutbildningen i ditt huvudämne (företagsekonomi eller nationalekonomi).

Anmälan och behörighet

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-P1552

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2019 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2019.

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-G1252

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Elin von Ahn