Hoppa direkt till innehållet
printicon

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning

  • Antal högskolepoäng 240 hp
  • Studietid 4 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2019

Vill du arbeta utomlands eller med internationella frågor i Sverige? Programmet ges på engelska i en internationell studiemiljö. Du kan göra praktik under studietiden och möjligheter till utlandsstudier är mycket bra. Efter utbildningen arbetar du som ekonom med kvalificerade arbetsuppgifter i företag, organisationer och myndigheter som har ett stort utbyte över nationella och kulturella gränser. Programmet ges av Handelshögskolan, en av tre AACSB-ackrediterade lärosäten i Sverige.

Under utbildningen

Programmet ges helt på engelska och du förbereds för en karriär i en internationell miljö. Under programmets gång möter du studenter från olika delar av världen vilket gör att du lär känna och förstå andra kulturer.

Du utvecklar ditt ledarskap och teamwork i mångkulturella miljöer samt din förmåga att hantera komplicerade affärssituationer genom övningar baserade på verkliga situationer.

Programmet omfattar en rad olika ämnen som möjliggör en djup och omfattande förståelse för hur internationella företag och global ekonomi fungerar men också hur du kan bidra till att utveckla och skapa mervärde.

De första tre terminerna i programmet läser du kurser i företagsekonomi, statistik, ekonomisk historia och nationalekonomi.

Du gör sedan ett val mellan företagsekonomi eller nationalekonomi.

  • Företagsekonomi är ett huvudområde som handlar om företagande, företag och aktörer kring företaget, t.ex. konsumenter, anställda, underleverantörer och finansiärer.
  • Nationalekonomi är ett huvudområde som handlar om hur vi ska fördela de begränsade resurser vi har. Det handlar dels om hur konsumenter och producenter agerar, men även hur länders ekonomier fungerar.

Specialisering
Från femte terminen gör du ett val av specialisering inom huvudämnet. I företagsekonomi kan du välja redovisning, marknadsföring, finansiering, management eller entreprenörskap.

Inom nationalekonomi läser du ytterligare både makroekonomi, mikroekonomi, matematik för ekonomer och ekonometri innan du specialiserar dig inom mikroekonomisk analys eller finansiell ekonomi.

Skapa din egen profilering under en termin
Du har en termin då du får läsa vad du vill. Det ger stora möjligheter till utlandsstudier och praktik men också till att skapa en egen profilering med andra ämnen.

Gemensamt för samtliga civilekonomprogram

Praktik – skaffa dig professionella meriter

Som student på något av Handelshögskolans civilekonomprogram erbjuds du möjlighet att genomföra praktik som en del av din utbildning. Det innebär att du får omsätta det du lärt dig under din utbildning i en praktisk miljö på ett företag eller i en organisation som du själv väljer. Det är ett fint tillfälle att prova på jobbet som civilekonom och visa din kompetens för framtida intressanta arbetsgivare. Praktikperioden är en halv termin.

Läs mer om att göra praktik.

Studera utomlands

Att studera utomlands är inte bara roligt och utvecklande för dig som student utan även en uppskattad erfarenhet hos framtida arbetsgivare. Internationalisering är hos oss ett viktigt område och vi jobbar kontinuerligt för att kunna erbjuda dig som student många möjligheter till ett äventyr i Europa eller lite längre bort på en annan kontinent. Inom våra program har du därför möjlighet till utbytesstudier en termin eller två.

Läs mer om utlandsstudier.

Hållbarhetsperspektivet allt viktigare

Hållbarhetsfrågorna får ett allt större utrymme i dagens företag och organisationer och vi var tidigt ute med att lyfta in dessa frågor i våra utbildningar. Tillsammans med studenterna arbetar vi aktivt för en mer hållbar Handelshögskola och med att anpassa kurser på programmen för att på ett bra sätt lära ut om och för hållbarhet. I vårt arbete tar vi de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som utgångspunkt. Vårt hållbarhetsarbete är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och vi är medlemmar i de internationella nätverken GBSN, PRME och SDSN.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Kontakt med näringslivet

Handelshögskolan samarbetar på olika sätt med företag och organisationer. Som student kommer du kanske att göra praktik hos någon av våra samarbetspartners. Yrkesverksamma utanför universitetet kommer till oss som gästföreläsare och lärare. Våra forskare bidrar i sin tur med ny kunskap till samhället. Till Handelshögskolan finns också en grupp rådgivare knutna (Business Advisory Board), som består av företags-/samhällsrepresentanter som bidrar med kunskap och erfarenheter.

Jämförelse av de olika civilekonomprogrammen

Grafisk jämförelse (PDF)

Programöversikt

Termin 1
Internationell företagsekonomi 30 hp.

Termin 2
Statistik för internationella ekonomer 15 hp, Ekonomisk historia 15 hp.

Termin 3
Nationalekonomi 30 hp.

Termin 4-6
Val av huvudämne; företagsekonomi eller nationalekonomi där du från femte terminen gör val av specialisering inom huvudämnet. I företagsekonomi kan du välja redovisning, marknadsföring, finansiering, management eller entreprenörskap.
Inom nationalekonomi läser du ytterligare både makroekonomi, mikroekonomi, matematik för ekonomer och ekonometri innan du specialiserar dig inom mikroekonomisk analys eller finansiell ekonomi.
Du läser även juridik samt har valfria kurser där du kan välja att göra en internationell praktik eller åka på utlandsstudier.

Termin 7
Fördjupning inom ditt huvudämne 30 hp (företagsekonomi eller nationalekonomi).

Termin 8
Examensarbete inom ditt huvudämne 30 hp (företagsekonomi eller nationalekonomi).

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta med kvalificerat ekonomiskt arbete i företag, organisationer och myndigheter med internationell inriktning utomlands eller i Sverige. Du har en stor vana av internationellt och kulturellt utbyte samt är van att uttrycka dig på engelska i både tal och skrift. Efter genomgången utbildning har du kompetens att arbeta med exempelvis marknadsföring, management, strategisk utveckling, redovisning eller finansiering i en internationell miljö.

Utbildningen ger behörighet för fortsatta studier på avancerad nivå och efterföljande forskarutbildning.

Vanliga jobb

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning är en bred utbildning som kan leda till en rad väldigt olika jobb beroende på vilket huvudämne och specialisering du har valt inom programmet. Exempel på jobb som våra tidigare studenter numera har är: Project Manager, Account Manager, Project Coordinator, Marketing Manager, Business Controller, Business Consultant, Financial Advisor, Managementkonsult, egen företagare, forskare med mera.

Examen

Programmet ger dig en civilekonomexamen (240 hp) som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Programmet ger dig också behörighet att söka till ett femte år för en masterexamen (Master Degree 120 hp) och/eller forskarutbildningen i ditt huvudämne (företagsekonomi eller nationalekonomi).

Anmälan och behörighet

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning, 240 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-P1552

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

Hösttermin 2019

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-G1252

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 januari 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Elin von Ahn