"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Fysioterapeutprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Vårtermin 2024

En förutsättning för hälsa är förmågan att röra sig - oavsett ålder och om man är frisk eller sjuk. Du får kunskap om hur kroppen fungerar vid hälsa och sjukdom och hur rörelse och fysisk aktivitet kan anpassas till individens förmåga och förutsättningar. Du lär dig förebygga, behandla och rehabilitera för ett arbete som är både kreativt och självständigt, och där du har många valmöjligheter.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.
Ett kreativt och självständigt yrke

Fysioterapeut är ett himla roligt yrke som ger mycket energi. Dessutom är det lätt att få jobb efter utbildningen, berättar Emil Flatholm och Anna Lindström.

Under utbildningen

Huvudämnet är fysioterapi. Du läser också medicinska, beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Dina egna kunskaper, erfarenheter och reflektioner är värdefulla i utbildningen.

Första året handlar om människans rörelseförmåga och hur den kan påverkas av funktionsnedsättningar. Andra året tränar du på att värdera fysioterapeutiska insatser vid rehabilitering och tredje året fördjupas studierna kring bland annat smärta och smärtbehandling.

Under utbildningen får du ta mycket eget ansvar. Egna studier, grupparbete, seminarier, laborationer, praktiska övningar i grupp, litteraturstudier och föreläsningar varvas. Du får också utbildning i hälsopedagogik så att du i ditt framtida yrkesutövande kan dela med dig av dina kunskaper till andra. I slutet av utbildningen gör du ett självständigt fördjupningsarbete.

Praktik – verksamhetsförlagd utbildning

I utbildningen ingår praktik under 14 veckor. Du får praktikplats genom universitetet på en ort i Västerbotten, Västernorrland eller Jämtland.

Vaccinera dig innan praktiken

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Här kan du läsa mer

Praktik i ett annat land

Du kan i slutet av utbildningen ansöka om praktik eller skriva ditt självständiga arbete utomlands vid något av de universitet eller kliniker vi samarbetar med.

Studera utomlands

Prova på att forska

Vill du prova på forskning redan under grundutbildningen kan du efter din första termin söka till forskaraspirantprogrammet. Då får du vara med i praktiskt forskningsarbete, litteraturkurser, metodkurser och knyta kontakter med forskare vid fakulteten.

Läs om Johan Sunesson som är forskaraspirant

Jag vill läsa mer om forskaraspiranterna!

Elitidrottsavtal

Vid Umeå universitet kan elitaktiva studenter teckna ett så kallat elitidrottsavtal för att kombinera elitidrott med universitetsstudier.

Läs mer hos Idrottshögskolan om hur det fungerar att studera med ett elitidrottsavtal

Programöversikt

År 1: Grunder i fysioterapi
Termin 1: baskurser i anatomi, funktionell anatomi, rörelseanalys och biomekanik, fysiologi, pedagogik.
Termin 2: baskurser i arbetsfysiologi, beteendevetenskap, motorisk kontroll, fysisk förmåga, fysisk träning.

År 2: Fysioterapi inom rehabilitering
Termin 3: kurser i rehabilitering inom andnings- och cirkulationssystemen, rörelse- och stödjesystemet, psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.
Termin 4: kurser i habilitering, neurologisk rehabilitering, geriatrisk rehabilitering och multisjukdom, verksamhetsförlagd utbildning (6 veckor).
Tillämpning och fördjupning av vetenskaplig metod sker i både termin 3 och 4.

År 3: Hälsofrämjande fysioterapi
Termin 5: examensarbete, kurs i folkhälsa och arbetsliv.
Termin 6: fördjupning av kliniskt resonemang/professionell utveckling i fysioterapi, verksamhetsförlagd utbildning (8 veckor).
Internationalisering är möjlig i termin 5 och 6.

Efter utbildningen

Efter utbildningen och när du har fått din legitimation, kan du arbeta inom olika verksamheter. De största arbetsgivarna inom hälso- och sjukvård finns i regioner och kommuner. Fysioterapeuter finns också inom företagshälsovård, idrottskliniker, friskvårdsanläggningar och privata mottagningar.

Som fysioterapeut arbetar du oftast i team tillsammans med andra professioner och ansvarar för fysioterapeutisk undersökning, behandling och dokumentation. Utbildningen ger en god grund för att läsa vidare inom något av fysioterapins specialistområden eller inom forskning.

Vill du läsa mer eller forska?

När du är färdig med grundutbildningen kan du studera vidare på vårt tvååriga masterprogram med möjlighet till magisterexamen efter ett år. Efter magisterexamen kan du söka vidare till forskarutbildning.

Anmälan och behörighet

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2. Undantag från kravet på idrott kan medges för dig som lämnar in blanketten om undantag/reell kompetens och bifogar intyg som styrker deltagande i gymnastik- eller idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år.

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 74 200 kr. Total studieavgift: 445 200 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1329

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 16 oktober 2023.

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Fysioterapi
Kontaktperson för programmet är:
Programvägledare Carin From