Hoppa direkt till innehållet
printicon

Fysioterapeutprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Vårtermin 2020

En förutsättning för hälsa är förmågan att röra sig - oavsett ålder och om man är frisk eller sjuk. Du får kunskap om hur kroppen fungerar vid hälsa och sjukdom och hur rörelse och fysisk aktivitet kan anpassas till individens förmåga och förutsättningar. Du lär dig förebygga, behandla och rehabilitera för ett arbete som är både kreativt och självständigt, och där du har många valmöjligheter.

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Under utbildningen

Huvudämnet är fysioterapi. Du läser också medicinska, beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen. Dina egna kunskaper, erfarenheter och reflektioner är värdefulla bidrag i utbildningen.

Första året handlar om människans rörelseförmåga och hur den kan påverkas av funktionsnedsättningar. Andra året tränar du på att värdera fysioterapeutiska insatser vid rehabilitering och tredje året fördjupas studierna kring bland annat smärta och smärtbehandling.

Under utbildningen får du ta mycket eget ansvar. Egna studier, seminarier, laborationer, praktiska övningar, litteraturstudier och föreläsningar varvas. I slutet av utbildningen gör du ett självständigt fördjupningsarbete.

Praktik – verksamhetsförlagd utbildning

I utbildningen ingår praktik under 18-23 veckor. Du får praktikplats genom universitetet på en ort i Västerbotten, Västernorrland eller Jämtland.

Vaccinera dig innan praktiken

Innan du gör praktik ska du ha vaccinerat dig. Det är ett krav att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Här kan du läsa mer

Praktik i ett annat land

Du kan i slutet av utbildningen göra praktik eller skriva ditt självständiga arbete utomlands vid något av de universitet eller kliniker vi samarbetar med.

Studera utomlands

Prova på att forska

Vill du prova på forskning redan under grundutbildningen kan du efter din första termin söka till forskaraspirantprogrammet. Då får du vara med i praktiskt forskningsarbete, litteraturkurser, metodkurser och knyta kontakter med forskare vid fakulteten.

Läs om Johan Sunesson som är forskaraspirant

Jag vill läsa mer om forskaraspiranterna! 

Elitidrottsavtal

Vid Umeå universitet kan elitaktiva studenter teckna ett så kallat elitidrottsavtal för att kombinera elitidrott med universitetsstudier.

Läs mer hos Idrottshögskolan om hur det fungerar att studera med ett elitidrottsavtal 

 

Programöversikt

År 1
Fysioterapi – grundläggande nivå. Människokroppens struktur och funktion. Beteendevetenskap.

År 2
Fysioterapi – tillämpning. Motorisk kontroll. Rehabilitering, habilitering. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Folkhälsa och arbetsrelaterad ohälsa.

År 3
Fysioterapi – fördjupning. Valbar kurs. Examensarbete i fysioterapi. Psykosomatik, stress, smärta och fysioterapi inkl. akupunktur. VFU. Ledarskap, organisation och professionsutveckling.

Efter utbildningen

Efter utbildningen och när du har fått din legitimation, kan du arbeta inom olika verksamheter. De största arbetsgivarna inom hälso- och sjukvård finns i landsting och kommuner. Fysioterapeuter finns också inom företagshälsovård, idrottskliniker, friskvårdsanläggningar och privata mottagningar. Utbildningen ger en god grund för att läsa vidare inom något av fysioterapins specialistområden eller inom forskning.

Vill du läsa mer eller forska?

När du är färdig med grundutbildningen kan du studera vidare på vårt tvååriga masterprogram med möjlighet till magisterexamen efter ett år. Efter magisterexamen kan du söka vidare till forskarutbildning.

Examen

Fysioterapeutexamen och kandidatexamen (Bachelor of Science in Physiotherapy) uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet fysioterapi. För behörighet att utöva fysioterapeutyrket krävs dessutom legitimation som efter ansökan utfärdas av Socialstyrelsen.

Anmälan och behörighet

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Idrott och hälsa A, Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Idrott och hälsa 1, Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 17/A15). Undantag från kravet på idrott kan medges för dig som lämnar in blanketten om undantag/reell kompetens och bifogar intyg som styrker deltagande i gymnastik- eller idrottsverksamhet omfattande minst en gång per vecka under minst ett år.

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Anmälningskod

UMU-P1329

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2019.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Antagningsstatistik
Antagningsstatistik

Vilka meriter krävdes för att komma in på utbildningen förra året?

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Fysioterapi
Kontaktperson för programmet är:
Programvägledare Carin From