Hoppa direkt till innehållet

Tandteknikerprogrammet

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • Starttid Hösttermin 2016

Är du intresserad av att formge, designa och färgsätta? Har du ett öga för detaljer? Tandteknikern är en hantverkare med kreativitet och känsla för form och färg som står inför utmaningen att formge och färgsätta vackra tandersättningar i porslin och guld så att de snyggt och omärkligt passar in bland patientens tänder.

Film: Tandtekniker är ett hantverksyrke, och utbildningen till största delen praktisk.
Tandtekniker är ett hantverksyrke, och utbildningen till största delen praktisk.

Jenny Lindman, tandteknikerstudent, berättar att det är mycket och kreativt arbete i lab under utbildningen.

Under utbildningen

Under utbildningen varvas teoretiska studier och laborativt arbete. Föreläsningarna och seminarierna ger dig teorin bakom det laborativa arbetet. Vid handledning under det laborativa arbetet är dina erfarenheter från olika arbetssituationer underlag för samtal.

Arbetar med många olika material

Kronor kan tillverkas av metaller, keramer eller i en kombination av de båda. Helt tandlösa patienter behöver proteser som tillverkas av plastmaterial. Luckor i tandraden kan överbryggas med broar i metall eller keram, men för stora luckor kan det behövas en delprotes som kan sättas in och tas ut av patienten. Dessa tillverkas av ett styvt skelett i metall på vilket man fäster tänder i plast eller porslin som gör att protesen liknar och fungerar som riktiga tänder.

Står tänderna i fel relation till varandra kan man behöva en tandställning. Avtagbara tandställningar framställs av plast av tandtekniker.

Uppskattad praktik i ett annat land

Sista delen av femte terminen och större delen av sjätte terminen gör du praktik på tandtekniska laboratorier. Många studenter gör 26-veckors praktiken utomlands, bland annat i England, Norge, Finland, Spanien, USA och Australien. Andra gör praktiken på hemorten eller i Umeå. Det finns möjligheter till studieutbyte med tandteknikerprogrammet vid universitetet i Oslo.

Handledning

Under den praktiska utbildningen får du handledning av både programmets tandtekniker och adjunkter/lektorer, och av kliniskt verksamma tandtekniker och tandläkare.

Studieformerna varierar

Studierna bygger på ett aktivt kunskapssökande, problemlösning och reflektion. Arbetsformerna växlar mellan individuellt praktiskt arbete, arbete i studiegrupper, metodövningar, seminarier och föreläsningar. Hela tiden med handledning, både individuellt och i grupp.

Vaccination

Smittskydd och Vårdhygien, Västerbottens läns landsting, ställer krav på att studenter ska ha genomgått hälso- och vaccinationsprogrammet innan verksamhetsförlagd utbildning VFU/praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning.

Bäst i test!

Umeå universitets tre tandvårdsutbildningar fick omdömet hög kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering 2014. Umeå fick som enda tandteknikerutbildning i Sverige omdömet hög kvalitet på yrkes- och kandidatexamen.

Kursplaner

Kursplaner hittar du här 

Programöversikt

År 1 
Anatomi. Tandanatomi. Tandhälsovård. Kroppens vävnader och cellbiologi. Kron- och broprotetik. Material i tandersättningar. Plattprotetik samt implantat.

År 2 
Bettets fysiologi. Material i tandersättningar. Kron- och broprotetik. Plattprotetik samt implantat. Tandreglering. Vetenskapliga metoder.

År 3 
Examensarbete. Vetenskapliga metoder. Samhällsodontologi. Plattprotetik samt implantat. Laboratoriepraktik

Efter utbildningen

Tandtekniker har ett nära samarbete med tandläkaren och framställer med hjälp av de avtryck som tandläkaren tar av patientens tänder och käkar, det som inte kan framställas i munnen - tandteknikern kronor, broar, tandställningar.

Tandtekniker specialicerar sig ofta

En guldtekniker vaxar en krona eller bro och gjuter den. En porslinstekniker framställer kronor i keram. Olika kerammassor läggs på i lager och bränns fast. Protestekniker och koboltkromtekniker arbetar med helproteser och delproteser.

För att bli en bra tandtekniker krävs att du har ett bra formsinne, och för att kunna tillverka naturtrogna tandersättningar krävs att du har ett bra färgsinne.

Den snabba teknikutvecklingen har lett till att det finns flera avancerade tillverkningstekniker och en rad nya avancerade material. Det krävs utbildning av hög vetenskaplig standard för att rätt kunna hantera dessa tekniker och material.

Anmälan och behörighet

Tandteknikerprogrammet, 180 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2016 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Hösttermin 2016

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Antal platser

16 st

Studieform

100%, Normal

Behörighet

Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 16/A14)

Urval

Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

Anmälningskod

UMU-01404

Sista anmälningsdag

2016-04-15

Anmälan

Ansökan är stängd, men vissa utbildningar kan fortfarande ha öppet för sen anmälan. Kolla på antagning.se

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor