Tjänstedesign

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • StarttidHösttermin 2023

Om kursen

Kursen fokuserar på tjänstedesign ur ett industridesignperspektiv, och har som övergripande mål att introducera hur designmetoder kan användas inom tjänsteutveckling för att utveckla hållbara, ändamålsenliga och effektiva tjänster med ett genomgående användarfokus. Genom kursen löper ett projektarbete, i vilket designprocessens steg och metoder inom tjänstedesignområdet introduceras och relateras till fysisk miljö, varumärkeshantering och användarupplevelse.

Under kursen arbetar studenterna i projektgrupper för att analysera och utveckla en tjänst så att den blir såväl attraktiv som socialt hållbar och inkluderande. Centralt är att introducera hur designmetoder kan användas för att kartlägga och förstå användares drivkrafter och behov, och omvandla dessa till konkreta koncept för tjänste-, produkt- och miljöutveckling. En stark tyngdpunkt ligger på att öva metoder för användarcentrerad dokumentation, idégenerering, utvärdering och konceptutveckling, liksom på metoder för att visualisera processer, idéer och koncept såväl manuellt som datorstött under projektets olika stadier.

Vissa föreläsningar kan ske på engelska.

Kontaktformulär

Kontaktpersoner för kursen är:
Birgitta Sundberg (utbildningssamordnare), Adrian Löwander (Institutionsadministratör)

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Läs om att välja kurs inom program.

Bra att veta

Studentliv

Vid Umeå universitet bedrivs banbrytande forskning och utbildning med djup och bredd.

Läsa program eller kurs?

Läsa program eller fristående kurs - vad är skillnaden?

Hjälp att välja

Diskutera dina tankar med en studievägledare - vi hjälper dig att komma vidare.

Hitta din utbildning

Alla program och kurser. Här hittar du hela vårt breda utbildningsutbud.

Kommer jag in?

Mycket beror på om du har rätt behörighet och hur många andra som söker samma utbildning.

Läsa på universitet – så funkar det

Kurs, program, högskolepoäng, examen, behörighet... Så här hänger det ihop.