Bild: Erik Abel

Masterprogrammet i interaktionsdesign

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Studietid 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • StarttidHösttermin 2023

Masterprogrammet i interaktionsdesign fokuserar på relationen mellan människa och IT. Interaktionsdesign handlar om förmågan att designa både det kognitiva och fysiska gränssnittet och integrera dessa till en fungerande helhet. Vi utbildar designers som kan skapa hållbara, begripliga och behagliga informationsbaserade produkter, tjänster och miljöer.

Varför studera Masterprogrammet i Interaktionsdesign?

Hör studenter berätta om sina upplevelser på programmet

Under utbildningen

Alla kurser är indelade in block som omfattar 5, 10 eller 20 veckor. Inom varje block finns kursavsnitt med träning av särskilda färdigheter, teoretiska studier och praktiska övningar. "Studiokurser" ingår ofta som en del i femveckorsblock då du lär dig specifika färdigheter och tillämpar dem i praktiskt övningar. Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp.

Projekt med externa partners

Tillämpade designprojekt utgör ryggraden i programmet. Projektarbetet inkluderar oftast både föreläsningar, utflykter, platsbesök, metodarbete i grupp, användarundersökningar och studioarbete. Projekten sker i samarbete med externa partners och du handleds både av våra egna lärare och professionella designers som gästlärare. De projekt du jobbar med är humancentrerade projekt som utgår från speciella användargrupper snarare än produktkategorier.

Forma ditt examensarbete

Fjärde och sista terminen ägnas helt åt examensprojektet. Du gör ditt examensarbete i samarbete med ett företag eller annan extern partner. Det är viktigt att projektet är just ett samarbete och inte ett uppdrag. Du förväntas själv definiera ett problemområde, etablera kontakt med en extern partner och skriva en projektbeskrivning som rymmer syfte, metod, förväntat resultat och rambudget. Processen med att definierad ditt projekt startar redan under termin 3 och sker i dialog med dina lärare och programansvarig. En yrkesverksam designer är extern handledare under ditt arbete med projektet.

Alla examensarbeten presenteras vid ett stort event, UID Design talks & degree show, där studenter från alla Designhögskolans program medverkar. I publiken finns förutom studenter, släkt och vänner representanter från en rad multinationella företag.

Sommarpraktik?

Praktik är inte obligatoriskt, men många av våra studenter tar chansen att göra praktik under sommarmånaderna. Du kan göra praktik vid ett svenskt företag eller organisation, men det är lika vanligt att göra praktik utomlands.

Efter utbildningen

Masterprogrammet i interaktionsdesign förbereder dig för arbete som designer inom industrin. Våra studenter får ofta jobb fristående designkonsulter lika väl som inom större företag.

Läsa vidare?

Efter din examen kan du fortsätta med en forskarutbildning.

Vanliga frågor

Vad bör min portfolio innehålla?

Programmet har särskilda krav på portfolion och du hittar mer detaljerad information om det på Designhögskolans hemsida.

Kontaktformulär

Programmet ges av:
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktperson för programmet är:
Programansvarig är Cindy Kohtala

Anmälan och behörighet

Rekommenderad läsning

Följ oss på Facebook!

Följ teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Facebook.

Nyfiken på examensprojekten?

Spännvidden är stor, här kan du läsa mer om tidigare designstudenters spännande examensprojekt.

Umeå naturvetar- och teknologkår

NTK – studentkåren för dig som läser till ingenjör, naturvetare, arkitekt eller är designstudent.

Designhögskolan

Designhögskolan i Umeå är en av världens högst rankade designutbildningar.

Studentliv

Vid Umeå universitet bedrivs banbrytande forskning och utbildning med djup och bredd.

UID19 - Design som gör skillnad

Designstudenter från hela världen visade sina examensprojekt i form av produkter, tjänster och system.

Bra att veta

Hjälp att välja

Diskutera dina tankar med en studievägledare - vi hjälper dig att komma vidare.

Antagningstestet

Se vilka program du har chans att komma in på!

Läsa på distans

Frihet att plugga där du är, med eller utan träffar. Hitta din distansutbildning här!

Studentliv

Vid Umeå universitet bedrivs banbrytande forskning och utbildning med djup och bredd.

Läsa på universitet – så funkar det

Kurs, program, högskolepoäng, examen, behörighet... Så här hänger det ihop.

Hitta hem

Bo i lägenhet, studentrum eller kollektiv? Tips om hur du får bostad i Umeå.