Kroki 1

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå
  • StarttidHösttermin 2022

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursens mål är att träna förmågan att se och uttrycka former, genom att öva på att teckna efter levande modell. Grundläggande för kursen är att arbeta med seendet som grund för tecknandet.

Under kursen fokuseras, förutom perception och kognitiva processer, områdena form, volym, balans, tyngd, rumslighet och rörelse genom övningar i skissteknik för att återge kroppens helhet, proportioner och uppbyggnad i relation till bilduppbyggnad. Under kursen introduceras även områdesspecifika metoder och begrepp.

Modellteckning utgör en av de grundläggande färdigheter inom det konstnärliga området som ständigt behöver utövas och tränas för att utövaren ska utveckla sin perceptionsförmåga i relation till teckningsmetodik och hanterandet av teckningsverktyg, samt utveckla sin personliga förmåga att uttrycka sig i bild. Kursen passar därför såväl för nybörjare som för avancerade tecknare.

Du förväntas att delta aktivt en kväll i veckan. För de som inte kan närvara vid ett lektionstillfälle ges en hemuppgift.
Notera att lektionerna kommer att ges 16.30-18.30.

Kursen ges i huvudsak på svenska men om engelskspråkiga studenter finns kan handledning ske på engelska. Om huvuddelen av studenterna är engelskspråkiga så ges kursen på engelska med möjlighet till handledning på svenska.

Kontaktformulär

Kursen ges av:
Designhögskolan
Kontaktperson för kursen är:
Birgitta Sundberg (utbildningssamordnare)

Anmälan och behörighet

Bra att veta

Därför Umeå

En liten storstad med pulserande stadsliv och knäpptysta norrskensnätter.

Läsa program eller kurs?

Läsa program eller fristående kurs - vad är skillnaden?

Hjälp att välja

Diskutera dina tankar med en studievägledare - vi hjälper dig att komma vidare.

Hitta din utbildning

Alla program och kurser. Här hittar du hela vårt breda utbildningsutbud.

Kommer jag in?

Mycket beror på om du har rätt behörighet och hur många andra som söker samma utbildning.

Läsa på universitet – så funkar det

Kurs, program, högskolepoäng, examen, behörighet... Så här hänger det ihop.