Bild: Erik Abel

Kandidatprogrammet i industridesign

  • Antal högskolepoäng 180 hp
  • Studietid 3 år (heltid)
  • StarttidHösttermin 2023

Industridesign handlar om att använda sin kreativitet för att lösa problem och ta reda på vad som är möjligt. En industridesigner utvecklar koncept som optimerar funktion och estetik hos produkter, system och tjänster till förmån för användare, industri och samhälle. I skärningspunkten mellan konst, teknik, antropologi, marknadsföring, tillverkning och ekologi formar industridesign vår värld i en skapandeprocess med målet att förbättra levnadsstandard och öka livskvalité.

Kandidatprogrammet i Industridesign (180 hp)

Är du nyfiken på design? Vill du veta vad det innebär att arbeta som industridesigner?

Under utbildningen

Under Kandidatprogrammet i Industridesign (180 hp) arbetar du mycket i projekt, ofta i samarbete med företag, organisationer och myndigheter. Du lär dig hantera olika typer av designutmaningar och utforskar en rad olika produktområden. Allt från digitala lösningar, till medicinska hjälpmedel, till utrustning för hemmet och industrin. Under de olika designprojekten tränar du på att lösa problem och utveckla dina idéer genom skisser, prototyper och modeller, såväl i datorprogram som i verkstäder. Genomgående har du har yrkesverksamma industridesigners som handledare.

Designtekniker

Mellan de större projektarbeten ges fördjupande kurser inom flera olika designtekniker:

  • Skiss- och visualiseringstekniker
  • Form- och färgstudier
  • Modell- och verkstadsteknik
  • Kommunikationsstrategier
  • Digital 3D-modellering (CAD)

En kreativ, internationell miljö

Designhögskolan representerar en unik blandning mellan det lokala och det globala. Till skolan söker sig de främsta designstudenterna från världens alla hörn. Ett tydligt fokus på samarbete genomsyrar samtliga utbildningar och de små klasserna, alla samlade under ett tak, skapar en kreativ, internationell miljö som varje år levererar studentprojekt på hög internationell nivå.

Utbildningens nära samarbete med företag, organisationer och myndigheter gör nyutexaminerade studenter särskilt attraktiva på arbetsmarknaden. Under utbildningen ingår även en tioveckors praktikperiod som ytterligare stärker banden med potentiella arbetsgivare.

Examensevent med globala företag

Under utbildningens avslutande termin skapar studenterna sina examensprojekt som presenteras vid ett stort event, UID Design Talks & Degree Show. Här medverkar studenter från samtliga Designhögskolans program. På plats finns - förutom studenter, släkt och vänner - representanter från en rad multinationella företag och organisationer.

Scanner för miljöval - ett examensprojekt

Felicia Evaldsson utvecklade en scanner för att jämföra produkter i livsmedelsbutiken ur miljösynpunkt.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du studera vidare på masternivå. Designhögskolan erbjuder masterutbildningar inom interaktionsdesign, avancerad produktdesign och transportdesign. Andra väljer att inleda sin yrkesbana direkt efter utbildningen. Välkända företag och designbyråer världen över anställer regelbundet studenter med examen från Designhögskolan. En karriär som designer öppnar för att arbeta inom en rad olika fält och du kan specialisera dig i flera riktningar.

Vanliga yrken

• Industridesigner
• Produktutvecklare
• Designstrateg
• Servicedesigner
• Interaktionsdesigner
• UX-designer
• Transportdesigner
• Designforskare

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Kontaktformulär

Programmet ges av:
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Kontaktpersoner för programmet är:
Per Sihlén, programansvarig

Anmälan och behörighet

Rekommenderad läsning

Följ oss på Facebook!

Följ teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Facebook.

Umeå naturvetar- och teknologkår

NTK – studentkåren för dig som läser till ingenjör, naturvetare, arkitekt eller är designstudent.

Designhögskolan

Designhögskolan i Umeå är en av världens högst rankade designutbildningar.

Nyfiken på examensprojekten?

Spännvidden är stor, här kan du läsa mer om tidigare designstudenters spännande examensprojekt.

Ansökan och arbetsprover

Läs mer om hur du söker till kandidatprogrammet i industridesign

UID19 - Design som gör skillnad

Designstudenter från hela världen visade sina examensprojekt i form av produkter, tjänster och system.

Bra att veta

Hjälp att välja

Diskutera dina tankar med en studievägledare - vi hjälper dig att komma vidare.

Antagningstestet

Se vilka program du har chans att komma in på!

Läsa på distans

Frihet att plugga där du är, med eller utan träffar. Hitta din distansutbildning här!

Studentliv

Vid Umeå universitet bedrivs banbrytande forskning och utbildning med djup och bredd.

Läsa på universitet – så funkar det

Kurs, program, högskolepoäng, examen, behörighet... Så här hänger det ihop.

Hitta hem

Bo i lägenhet, studentrum eller kollektiv? Tips om hur du får bostad i Umeå.