Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 november 2020)

printicon

Genusvetenskap

Reportage

Nordic Noir stilbildande i Europa
Nordic Noir stilbildande i Europa

Katarina Gregersdotter är med i ett projekt som studerar utvecklingen av den kulturella identiteten i Europa.

Mäns våld mot kvinnor i rätt och samhälle
Mäns våld mot kvinnor i rätt och samhälle

Rätt, genus och samhälle är kärnan i Monica Burmans forskning om mäns våld mot kvinnor.

Nyheter

Drygt 14 miljoner till samhällsvetenskaplig forskning
Drygt 14 miljoner till samhällsvetenskaplig forskning

Ny forskning inom genusvetenskap, kulturgeografi och rättsvetenskap har beviljats medel från Vetenskapsrådet.

Varför är det så svårt göra gott?
Varför är det så svårt göra gott?

Ny avhandling om hjälparbete som socialt, politiskt och existentiellt fenomen.

Doktorsavhandling inspirerade till scenkonst
Doktorsavhandling inspirerade till scenkonst

PotatoPotato turnerar med ”Riddare av tusen äventyr” som är baserad på en avhandling av Bodil Formark.

Forskningsprojekt

Separatistiska rum för trygghet
Forskningsämne: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omsorgsberättelser från mellanstadiet
Tid 23 september 2018 till 23 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete? En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö
Forskningsämne: Genusvetenskap, Sociologi
Tid 1 september 2017 till 1 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Nordic Gender Equality Network (NoGen)
Nätverk om hur jämställdhet formas inom den nordiska modellen för välfärdsstat, arbetsliv och familj
Forskningsämne: Genusvetenskap, Socialt arbete