Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid institutionen

Anställda medarbetare

Angelica Johansson, studieadministratör

Programadministratör för programmen i folkhälsovetenskap. Programrådssekreterare i PRPH. Studieadministratör samt ansvarig för administrering i Selma.

Anna Westerlund, postdoktor, projektassistent (tjänstledig)
Anne Gotfredsen, doktorand

Doktorand vid Inst. för Epidemiologi och Global hälsa, även kopplad till Umeå Centrum för Genusstudier. Min avhandling handlar om ungas psykiska hälsa och delaktighet i civilsamhället. 

Annelies Wilder-Smith, professor, gäst

Forskningsledare för projektet Zika Preparedness Latin American Network, ZikaPLAN.

Anni-Maria Pulkki-Brännström, forskningsassistent, förste

BA (York), MSc, PhD (Warwick). Forskar och undervisar inom global hälsa och hälsoekonomi. 

Annika Nordström, universitetsadjunkt, universitetslektor, adjungerad
Barbara Schumann, forskare

Forskningsfokus på väder- och klimatpåverkan på människors hälsa i Sverige och i låg- och medelinkomstländer.

Elisabet Höög, forskningsassistent, förste

- Forskar om stödstrukturer för utveckling och förändringsarbete, främst i offentliga organisationer - Rötter i arbets- och organisationspsykologin - Även anställd vid KI (LIME/MMC)

Eva Selin, studieadministratör

Studieadministratör och studievägledare på Masterprogrammen i Folkhälsovetenskap. Arbetar med studentsupport och kursadministration.

Fredrik Norström, biträdande universitetslektor

Docent i epidemiologi och biostatistik. Lärare i biostatistik och hälsoekonomi. Forskningen har huvudsakligen hälsoekonomisk inriktning, däribland projekt som forskningsledare.

Frida Jonsson, postdoktor

Jag forskar om hälso- och sjukvårdsystem i glesbygd och har ett särkilt intresse för sociala ojämlikheter i och determinanter för hälsa och vård.

Ida Linander, forskningsassistent, förste

Ida är förste forskningsassistent och även kopplad till Umeå centrum för genusstudier. Idas avhandling handlade om transpersoners upplevelser av transspecifik vård och hälsa. 

Isabel Goicolea, universitetslektor

Min forskning handlar om gender och hälsosystem (särskilt inom områdena sexuell och reproduktiv hälsa, våld mot kvinnor och ungdomars hälsa).

Jennifer Stewart Williams, seniorkonsult

Redaktör på onlinetidskriften Global Health Action. Mentor för MPH-studenter som planerar att skriva vetenskapliga artiklar.

Jing Helmersson, forskningsassistent, förste

Matematisk modellering av klimatförändringar, dengue och myggor. Systemdynamisk modellering av lycka och livslöjd. Doktorand i fysik 1989 (USA) och folkhälsa 2018 (Sverige).

John Kinsman, forskare (tjänstledig)

Docent i global hälsa. Är också sektionsredaktör på tidskriften Global Health Action samt vice ordförande för "INDEPTH Network's Social Science Research Working Group".

Karin Johansson, administrativ samordnare

Jag är enhetens administrativa samordnare.

Mina arbetsuppgifter består bland annat av personalfrågor och övergripande administration vid enheten. Deltar i ledningsgruppens arbete.

Karl-Erik Renhorn, samordnare, forskning

Stöder och utvecklar ansökningsprocessen och ansökningar om externa forskningsbidrag, utbildar ansökansförfattare.

Kjerstin Dahlblom, forskare, universitetslektor, senior
Klas-Göran Sahlen, universitetslektor

Biträdande prefekt, ordförande för programrådet för masterprogrammen inom  folkhälsa. Forskning inom hälsoekonomi och preventiva insatser. 

Kristina Lindvall, forskningsassistent, förste

Med Dr i Folkhälsovetenskap vid Umeå Universitet 2013. Forskningsområden: Viktstabilitet, komplexa interventione riskkommunikation. Undervisningsomr: Kvalitativ metod, Folkhälsa, Kost. 

Lena Mustonen, administratör, institution

Jag är webbansvarig, jobbar med personalkatalogen Dirigenten, publikationsdatabasen DiVA och forskningsdatabasen samt med forskningsadministration i Umeå SIMSAM Lab och i SALUT-projektet.

Linda Sundberg, postdoktor

Folkhälsovetare och psykolog som forskar om implementeringsprocesser i hälsosystem.

Maria Nilsson, forskare

Jag forskar inom området klimatförändringar och hälsa. Mitt huvudintresse är folkhälsointerventioner, hälsokommunikation och policy samt tobak och tobaksförebyggande åtgärder.

Masoud Vaezghasemi, postdoktor

Forskar om sociala orsaker till ojämlik hälsa, gender och socialt kapital samt om barn och ungdomars hälsa.

Mazen Baroudi, doktorand

Doktorand vid institutionen för Epidemiologi och global hälsa inom unga migrantar hälsa

Huvudsakliga intressen: undervisning, handledning och forskning om socioekonomiska ojämlikheter inom hälso- och sjukvårdssystemen

Mikael Emsing, doktorand

Doktorand med fokus på konflikthantering, personlighet och mental hälsa. 

Monica Nyström, universitetslektor

Forskar om implementerings, utvecklings- och lärandeprocesser inom organisationer

Nadja Trygg, doktorand (tjänstledig)
Nawi Ng, professor, professor, gäst

Forskning och undervisning inom epidemiologi och social epidemiologi.

Per Gustafsson, biträdande universitetslektor

Jag är en undervisande forskare med ett särskilt intresse för alla former av sociala ojämlikheter i hälsa och vård.

Peter Byass, professor

Professor of Global Health, specialist in measuring and evaluating health in low- and middle-income countries. (English speaking)

Sara Forsberg, samordnare, ekonomi

Ekonomi samordnare som jobbar med budgetering, ekonomisk planering och redovisning.

Ulrika Harju, administratör, institution
Ulrika Järvholm, administratör, institution

Jag jobbar med forskarutbildning, forskningsadministration i olika projekt , och en del webb och kommunikation.

Wolfgang Lohr, systemutvecklare

Medical data manager