"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt vid NMD

Fullständig lista

Elevers (brist på) förståelse av matematiska texter
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förmågemålens dubbla roll vid implementering av läroplaner i Sverige och England
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelsen av matematiska uppgifter
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Onlinekunskap i ”slutna digitala rum”
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
FoU-samverkan om matematisk problemlösning i skolan
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 juli 2020 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av formativa bedömningspraktiker och dess effekter på elevers motivation och prestationer
Forskningsområde: Matematik, Pedagogik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisning som stödjer elevers kreativa problemlösning i matematik
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisning idag och för framtiden - Medborgarbildning inom yrkesprogrammen
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förskoledidaktiska modeller för undervisning för hållbar utveckling
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att läsa matematisk text – med fokus på det matematiska symbolspråket
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Matematikundervisning på gymnasieskolans yrkesprogram
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lärares didaktiska modellering av laborationer för scientific literacy.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers tidsanvändning under matematiklektioner
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 6 november 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Broar l för naturvetenskap - från förskola till grundskola
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Programmering i svenska grundskolans läroplan
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 5 september 2016 till 28 februari 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Teaching and learning programming in Swedish primary school
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Följa, analysera och stödja elevers matematikutveckling.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Teknikens utveckling som ämnesinnehåll i grundskolans teknikundervisning
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vad blir det för effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk?
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2014 till 12 september 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Elevers motivation i kemiklassrummet
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Från klassrum till science center: Nya positioner för lärande i naturvetenskap och teknik?
Tid 1 juli 2014 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av resultatet från ett nationellt fortbildningsprogram för matematiklärare (Matematiklyftet)
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 7 januari 2014 till 31 oktober 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
PARRISE – EU-projekt för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kunskapens makt: Hur lärare möjliggör elevers deltagande och kunskapande i NO- och teknikklassrum
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2012 till 13 juni 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Relationer mellan läsning och lösning av matematikuppgifter
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 13 mars 2012 till 15 februari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Matematik, bevis och skönhet
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 29 april 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationella prov i matematik – vad gör testandet med eleverna?
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 26 januari 2011 till 30 juni 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Problemformulering och problemlösning i årskurs fem och sex
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 25 augusti 2010 till 15 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisning och problemlösning i helklass och smågrupper i årskurs åtta och nio
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 25 augusti 2010 till 15 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
ESTABLISH -EU-projekt för att utveckla undersökande arbete i Naturvetenskap och teknik.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2010 till 30 april 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers kommunikationsutveckling i ett matematikklassrum
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 12 augusti 2009 till 17 juni 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Diskurs i ett matematikklassrum i gymnasieskolan
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 11 augusti 2009 till 16 september 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Relationer mellan kunskapssyn och kommunikation inom matematikutbildning
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 26 februari 2009 till 30 juni 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Narrativ undersökning av elevers matematiklärande i skolår sex
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 21 januari 2009 till 12 juni 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers parvisa lösning av problem från Kängurutävlingen
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 21 januari 2009 till 16 juni 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att lära matematik genom imitativa och kreativa resonemang
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Värderingar i effektiv matematikutbildning
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 12 oktober 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationella matematikprov som katalysator för implementering av utbildningsreformer
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 5 december 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Videobaserad undervisning av bevis inom grundutbildningen i matematik
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 14 mars 2008 till 28 februari 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärandesituationens påverkan på elevers affektiva upplevelser och lärande.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
PIS - Podsändningar i skolan
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Meningslös eller meningsfull skolmatematik: Förmågan att resonera matematiskt
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2002 till 31 december 2004
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2022-02-07