Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Umeå Science Education Research (UmSER)

Inom forskningsmiljön UmSER (Umeå Science Education Research) arbetar forskare från flera institutioner med forskning om undervisning och lärande inom naturvetenskap och teknik. Vi har en lång tradition av forskarutbildning i Ämnesdidaktik och Pedagogiskt arbete, båda med inriktning mot naturvetenskap och teknik.

Sedan 2004 har 15 doktors- och två licentiatavhandlingar producerats och 2019 har vi sex aktiva doktorander. Forskningen syftar till att öka kunskaperna om vilken betydelse undervisningsformer, ämnesinnehåll, kontext, genus och identitet samt motivation och attityder har för lärande i och intresse för naturvetenskap och teknik. Forskningen gäller elever, studenter och lärare och innefattar allt från förskola till universitet. Forskningen är praktiknära och är angelägen för lärare. Forskningsledare är professor Christina Ottander och UmSERs seminarieserie leds av docent Maria Berge.

Inriktningar

Exempel på aktuella forskningsområden är: Naturvetenskap i förskolan; den naturvetenskapliga undervisningens kontinuitet i övergångar mellan olika skolformer; identitetsaspekter av naturvetenskapligt och tekniskt lärande; hur lärande sker i interaktion; kognition, kunskapssyn, intresse och motivation i kemi; kollegialt lärande; lärarkunskap för scientific literacy II. Våra forskningsprojekt fokuserar till exempel samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll (SNI), laborationer, digitala verktyg, miljöer i naturvetenskap och teknik (t ex ”flipped classroom”), simulering, visualisering och programmering.

Samarbeten med skolor och förskolor

Vi har nära samarbete med flera av regionens skolor och förskolor då flera, både extern- och internfinansierade, projekt är praktiknära och innefattar både forskning och utvecklingsarbete. Lärarhögskolan i Umeå har under många år finansierat denna typ av forskningsprojekt och är nu även aktiv i försöksverksamheten ULF (https://www.umu.se/lararhogskolan/samarbeta-med-oss/ulf/).

Nationella och internationella samarbeten

UmSER bjuder regelbundet in forskare från andra lärosäten för utbyte av erfarenheter. I de forskningsprojekt som är beskrivna ovan ingår forskare från Uppsala universitet (Anna Danielsson, Malen Lidar samt Maria Hedefalk och Jonas Almqvist), Örebro universitet (Bodil Sundberg och Marianne Skoog) och Göteborgs universitet (Åke Ingerman, Andreas Ottemo). Internationella samarbetspartners är vid IPN, Kiel (Ilka Parchmann, Sascha och Andrea Bernholt, Lars Hoeft); UCL, London (Shirley Simon); McGill University, Canada (Allison Gonsalves); och Heather Mendick (frilansande akademiker, London, UK). Genom deltagande i två europeiska Fp7-projekt, ESTABLISH och PARRISE, har vi goda samarbetskontakter med flera institutioner i Europa.

Forskare inom UmSER (på NMD)

Maria Berge
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 85
Madelen Bodin
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 18
Karolina Broman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 81
Jenny Sullivan Hellgren
Universitetslektor, forskare
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 92
Helena Näs
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 58
Katarina Ottander
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Oleg Popov
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 63
Markus Stoor
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 60
Peter Vinnervik
Doktorand, universitetsadjunkt, forskarstuderande
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 48
Mikael Winberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 73
Pia Almarlind
Doktorand, provutvecklare
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 27
Lina Varg
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 00
Johanna Lönngren
Forskningsassistent, första, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 69
Eva Knekta
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 67 26
Bodil Sundberg
Universitetslektor, gäst
E-post
E-post

På andra institutioner

Sofie Areljung
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 18
Annika Manni
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 51
Sune Pettersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 40
Eva Silfver
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 37
Dan Johnels
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 76