"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Expertlista med natur- och teknikvetare

Fakultetens expertlista för journalister innehåller kontaktuppgifter till experter – forskare och lärare – inom det tekniska och naturvetenskapliga området.

Använd bokstäverna för att hitta det område du söker. Klicka på personens namn för att komma till kontaktuppgifter.

Dessutom finns den nationella tjänsten Expertsvar som drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med universitet och högskolor. Via Expertsvar kan du som är journalist ställa din fråga till Sveriges alla universitet och högskolor.

Ansvarig för listan är Sara-Lena Brännström och Anna-Lena Lindskog på Kansliet för teknik och naturvetenskap. Meddela oss felaktigheter eller nya nyckelord.

A

AI, beslutsfattande: Frank Dignum
AI, digitala tvillingar:
Kary Främling
AI, sakernas internet:
Kary Främling
AI, smarta städer:
Kary Främling
AI, social:
Frank Dignum
Algblomning:
 Siv Huseby
Alger: Christiane Funk
Algoritmer: Gerold Jäger
Ambulansoptimering: Patrik Rydén
Amyloidsjukdomar:
Fredrik Almqvist
Antibiotika, resistens: Fredrik Almqvist
Arkitekturhistoria: Katrin Sten
Arktis: Jan Karlsson
Arktiska ekosystem: Keith Larson
Arktiska miljöer: Jonatan Klaminder
Artbildning hos fisk: Göran Englund
Artificiell intelligens: Patrik Eklund, Helena Lindgren
Astronomi: Marianne Eik, Patrik Norqvist
Attosekundfysik: Laszlo Veisz
Autonoma system: Zonghua Gu

B

Bakterier: Teresa Frisan
Bananfluga:
Jan Larsson
Mattias Alenius
Batterier och energilagring:
Thomas Wågberg, Alexandr Talyzin
Bergsbrukshistoria:
Richard Bindler
Beräkningsmatematik: Mats G Larson
Big data: Patrik Rydén
Biobränsle:
Anders Nordin
Bioenergi: Leif Jönsson, Jyri-Pekka Mikkola, Christoffer Boman
Biofysik: Uwe Sauer
Bioinformatik: Henrik Antti, Uwe Sauer
Biologisk mångfald, globala mönster: Roland Jansson
Biomarkörer: Henrik Antti
Biostatistik: Patrik Rydén
Boreala skogens produktion:
Kristin Palmqvist
Byggteknik: Thomas Olofsson
Byggnadsfysik: Thomas Olofsson
Bäckar: Reiner Giesler
Bäckars artrikedom:
Christer Nilsson

C

Cancer: Henrik Antti,
Teresa Frisan
Cancer, mekanismer i cellen:
Jan Larsson
Cellbiologi: Åsa Strand
Cellmembraner: Gerhard Gröbner
CPS: Zonghua Gu
CRISPR/Cas9, växter:
Åsa Strand, Stefan Jansson
Cyanobakterier: Christiane Funk

D

Datalingvistik: Frank Drewes
Datasäkerhet: Alexandre Bartel (engelskspråkig)
Datavetenskap, språkanalys: Frank Drewes
Datavetenskap, språkinlärning: Frank Drewes
Datormoln: Erik Elmroth
Datorautomation: Paolo Bientinesi 
Datormusik:
Paolo Bientinesi
Designantropologi: Brendon Clark
Designforskning: Heather Wiltse, Johan Redström
Designteori: Erik Stolterman
Differential geometri: Per Åhag
Digitala undervisningsmetoder:
Karolina Broman
Diskret matematik:
Klas Markström, Victor Falgas Ravry, Gerold Jäger
Distribuerade system: Erik Elmroth

Djur: Bent Christensen
Djurförsök: Mattias Alenius
DNA-strukturer: Erik Chorell
3D-teknik: Krister Wiklund

E

E-hälsa: Helena Lindgren, Patrik Eklund
Ekologi: Bent Christensen, Keith Larson, in English
Ekosystemdynamik: Sebastian Diehl
Energi: Dan Boström, Stina Jansson, Thomas Olofsson
Energieffektivisering: Thomas Olofsson
Energiomvandling: Anders Nordin
Epigenetik: Jan Larsson
Evolution: Keith Larson, in English
Extremal kombinatorik: Victor Falgas Ravry

F

Fisk: Bent Christensen
Fisk i sjö och hav: Pär Byström
Fjällvegetation: Leif Kullman
Flugor: Nils Ericson
Flödesmekanik: Krister Wiklund
Formativ bedömning: Torulf Palm
Formella språk, dator: Johanna Björklund
Fosfor, i naturen: Reiner Giesler
Fotorespiration:
 Olivier Keech
Fotosyntes:  Christiane Funk, Åsa Strand
Fuzzy logic: Patrik Eklund
Fysikskämt: Maria Berge
Förbränning: Christoffer Boman, Anders Nordin
Förbränning, diagnostik: Florian Schmidt
Förgasning: Anders Nordin
Förklarande AI: Kary Främling
Försurning:
Richard Bindler

G

Genetik:  Jan Larsson
Genreglering i bakterier: Vicky Shingler
Genteknik: Jan Larsson
Mattias Alenius
Geoekologi:
Ann-Kristin Bergström,
Genus i skolan: Ia Kling, Gunnar Sjöberg
Genusperspektiv på naturvetenskap och matematik: Karin Due
GMO: Stefan Jansson
G-quadruplex: Erik Chorell
Grafen: Alexandr Talyzin, Thomas Wågberg
Grafteori:
Victor Falgas Ravry
Gravitationsvågor: Michael Bradley
Grön kemi:
Leif Jönsson, Jyri-Pekka Mikkola

H

Haj: Bent Christensen
Handelsresandeproblemet: Gerold Jäger
Harpest: Patrik Rydén
Havet, bakterier:
Johan Wikner
Havet, virus: Johan Wikner
Havet, encelliga djur: Johan Wikner
Havet, miljötillstånd: Jan Albertsson
Havet, näringsämnen: Joakim Ahlgren
Heterogen katalys: Jyri-Pekka Mikkola
Hormonstörande ämnen: Patrik Andersson
Husbyggnadsteknik:
Thomas Olofsson
Hypergrafer: Victor Falgas-Ravry
Hälsa och kemikalier:
Patrik Andersson
Hänglavar:
Per-Anders Esseen
Högprestandaberäkningar: Paolo Bientinesi

I

Icke-linjär fysik: Gert Brodin
Inbyggda system: Zonghua Gu
Industridesign:
Monica Lindh-Karlsson
Infektion: Fredrik Almqvist
Teresa Frisan
Inflammation:
Teresa Frisan
Innovation:
Thomas Mejtoft
Installationsteknik: Thomas Olofsson
Interaktionsdesign: Helena Lindgren, Heather Wiltse, Thomas Mejtoft, Christoffel Kuenen, Catharina Henje
Interaktionsteknik: Thomas Mejtoft
IT, allmänt: Mats Johansson

J

Joniska vätskor: Jyri-Pekka Mikkola
Jordbävningar: Kerstin Abbing

K

Katalysatorer: Jyri-Pekka Mikkola
Kemikalieprodukter: Patrik Andersson
Kemilärande:
Karolina Broman
Kemisk biologi:
 Fredrik Almqvist, Erik Chorell
Kemiundervisning: Karolina Broman
Klimateffekter i Arktis:
Reiner Giesler
Klimateffekter på fisksamhällen:
 Göran Englund
Klimatförändring: Leif Kullman, Christian Bigler, Keith Larson, in English
Klusteranalys: Patrik Rydén
Kolets kretslopp, växternas del:
Kristin Palmqvist
Kombinatorik: Gerold Jäger
Komplex analys: Per Åhag
Komplexa system:
Martin Rosvall
Korall: Bent Christensen
Korallrev: Bent Christensen
Kosmologi: Michael Bradley
Krukväxter: Katarina Stenman
Kväve, effekt på lavar och markveg.: Kristin Palmqvist

L

Laser: Ove Axner, Aleksandra Foltynowicz, Laszlo Veisz
Laserspektroskopi: Florian Schmidt
Lavekologi: Per-Anders Esseen, Kristin Palmqvist
Ledande plast: Ludvig Edman
Lipider: Gerhard Gröbner
Livscykelanalys: Mats Tysklind
Livsmedelsförsörjning, hållbar:
 Kristin Palmqvist
Logik: Patrik Eklund
Luftföroreningar: Christoffer Boman
Luktsinnet: Mattias Alenius
Läkemedel i miljön:
 Jerker Fick
Läkemedelskemi: Fredrik Almqvist, Mikael Elofsson, Erik Chorell

M

Markbakterier (pseudonomas): Vicky Shingler
Mark- och vattenprocesser: Jonatan Klaminder
Maskininlärning: Patrik Rydén
Matematik:
Åke Brännström
Matematik, driftstrategier: Niklas Lundström
Matematik, dynamiska system: Niklas Lundström
Matematik, icke-linjär PDE: Niklas Lundström
Matematik, optimering: Niklas Lundström
Matematik, skönhet: Manya Sundström
Matematik, stabilitetsmått: Niklas Lundström
Matematikdidaktik: Johan Lithner
Matematikdidaktik, i förskolan: Ia Kling, Gunnar Sjöberg
Matematisk modellering: Eric Libby
Matematisk nätverksteori: Victor Falgas Ravry
Matematisk programvara: Paolo Bientinesi
Matematisk-statistisk modellering:
Sara Sjöstedt de Luna
Medborgarforskning: Keith Larson
Medicinsk teknik: Henrik Antti, Anders Eklund
Medicinsk teknik, andningsgasdiagnostik: Florian Schmidt
Membranproteiner: Gerhard Gröbner
Metabolomik: Henrik Antti
Metallföroreningar: Richard Bindler
Mikrobiell evolution: Eric Libby
Miljöbioteknik: Vicky Shingler
Miljögifter: Patrik Andersson, Peter Haglund
Miljöanalytisk kemi: Peter Haglund
Miljökemi: Patrik Andersson, Stina Jansson, Mats Tysklind, Peter Haglund
Miljöstörande ämnen: Jonatan Klaminder
Miljöteknik: Mats Tysklind
Mineralkemi:
Jean-Francois Boily
Monge-Ampère-ekvationen: Per Åhag
Mossor:
 Nils Ericson
Motivation, prestation i skolan: Mikael Winberg
Motivation, välbefinnande i skolan: Mikael Winberg
Människa-datorinteraktion: Helena Lindgren

N

Naturkatastrofer: Kerstin Abbing
Naturvetenskapernas didaktik: Christina Ottander
Numerisk linjär algebra: Paolo Bientinesi
Näringsvävar:
 Mehdi Cherif, Sebastian Diehl
Nätverksteori: Martin Rosvall

O

Optisk pincett: Magnus Andersson
Organeller: Åsa Strand
Organisk kemi: Fredrik Almqvist, Mikael Elofsson, Erik Chorell
Ornitologi: Keith Larson, in English

P

Parallelldatorer: Paolo Bientinesi
Partikelacceleration:
Gert Brodin, Laszlo Veisz
Partikelfysik: Michael Bradley
Planetarium: Marianne Eik
Planeter: Marianne Eik
Plasmafysik: Gert Brodin, Laszlo Veisz
Plankton: Sebastian Diehl
Plattektonik: Kerstin Abbing
Pluripotentialteori: Per Åhag
Produktdesign: Thomas Degn
Programmerad celldöd: Gerhard Gröbner
Proteiner: Uwe Sauer, Christiane Funk
Porslinsblommor: Katarina Stenman
Pyrolys: Anders Nordin

R

Reglerteknik: Leonid Freidovich
Relativitetsteori: Michael Bradley
Regnskog: Bent Christensen
Restaurering av vattendrag: Christer Nilsson
Restaureringsekologi: Christer Nilsson, Roland Jansson
Robotik: Leonid Freidovich, Thomas Hellström
Rymden: Patrik Norqvist
Rymdfysik: Gert Brodin, Maria Hamrin, Patrik Norqvist
Röntgenkristallografi: Uwe Sauer

S

Samspel mellan fiskarter: Göran Englund
Sannolikhetslära: Victor Falgas Ravry
Senescens: Olivier Keech
Signal- och bildanalys: Jun Yu
Sjöar o vattendrag (biogeokemi): Jan Karlsson
Sjösediment: Richard Bindler
Skogskemi:
 Jyri-Pekka Mikkola, Leif Jönsson
Skogsråvara: Leif Jönsson, Jyri-Pekka Mikkola
Skolan, forskning i: Jenny Sullivan Hellgren
Skolan, motivation: Jenny Sullivan Hellgren, Mikael Winberg
Skolan, naturvetenskap: Mikael Winberg
Slumpnätverk och slumpprocesser: Victor Falgas Ravry
Sluttningsprocesser: Kerstin Abbing
Smaksinnet: Mattias Alenius
Sociala simulationer:
Frank Dignum
Solbränsle:
Johannes Messinger
Solceller: Sune Pettersson
Solvärme: Gireesh Nair
Spatiotemporal modellering av Big Data: Jun Yu
Specialpedagogik och matematik: Ia Kling, Gunnar Sjöberg
Spelteori: Gerold Jäger
Språkteknologi: Johanna Björklund
Statistik: Jun Yu, Sara Sjöstedt de Luna, Peter Anton
Statistik och bioinformatik: Patrik Rydén
Statistisk inlärning: Jun Yu
Stenar: Jean-Francois Boily
Stjärnor: Marianne Eik
Strandvegetation: Christer Nilsson
Strukturbiologi: Magnus Wolf-Watz, Uwe Sauer
Svampar: Ulla Carlsson-Granér
Syrebrist i vatten:
 Johan Wikner
Systembiologi: Martin Rosvall

T

Teknikadoption: Thomas Mejtoft
Teknikfilosofi: Heather Wiltse
Teoretisk biologi: Eric Libby
Terrester ekologi: Reiner Giesler
Torrifiering:
Anders Nordin
Transportdesign: Demian Horst
Tropiker: Bent Christensen
Tsunami: Kerstin Abbing

V

Vardagsfysik: Patrik Norqvist
Vatten: Jean-Francois Boily
Vattendrag (hur de förändras och påverkas): Lina Polvi Sjöberg
Vattendragsekologi: Roland Jansson
Reiner Giesler
Vattenkraft, miljöeffekter:
Roland Jansson
Vattenrening: Mats Tysklind
Vattenånga:
Jean-Francois Boily
Vulkanism: Kerstin Abbing
VVS: Thomas Olofsson
Värmeöverföring: Thomas Olofsson
Växtbiologi: Åsa Strand
Växtbioteknik: Åsa Strand
Växters metabolism: Olivier Keech
Växthusgaser: Jan Karlsson

Ä

Älvar: Christer Nilsson

Ö

Östersjön: Agneta Andersson

Senast uppdaterad: 2024-01-26