Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Agneta Andersson

Agneta Andersson

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
KB. H3, Linnaeus väg 6, Umeå, A3.40.21 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor till Umeå marina forskningscentrum (UMF)

Är bland annat involverad i forskningsprojekten: (1) Övergödning och miljögifter, (2) Effekt av ökat inflöde av organiskt material på marina pelagiala födovävar, (3) Nutrient richness as a selection factor for the occurrence of predation-resistant bacteria in aquatic environments och (4) Mikrobiella födovävens betydelse för överlevnad och förekomst av harpestbakterien, Franscisella tularensis, i akvatiska system.

Övergödning och miljögifter
Övergödning och miljögifter utgör de största hoten mot Östersjön och Bottniska viken. Effekterna av de båda miljöhoten var för sig är relativt välkända, medan den kombinerade effekten inte studerats tidigare. Vad händer med miljögifterna i ekosystemet vid olika grader av övergödning?

Effekt av ökat inflöde av organiskt material på marina pelagiala födovävar
Växtplankton och bakterier utgör basresurser i marina pelagiala födovävar. Det är huvudsakligen dessa organismer som producerar partikulärt organiskt kol från löst oorganiskt och organiskt kol. Växtplankton och bakterier har olika storlekar, vilket innebär att bakteriebaserade näringsvävar har fler trofinivåer än växtplanktonbaserade födovävar. De har också en olikartad kemisk stökiometri och molekylär sammansättning, vilket indikerar att de är av olika födokvalitet för högre trofinivåer.

En global klimatförändring har förutsetts orsaka ökad nederbörd i norra Europa. Detta kommer att orsaka ökad älvtillrinning av alloktont löst organiskt kol och andra närsalter till havets kustområden. Genom att ljusklimatet försämras kan växtplanktonproduktionen komma att minska medan bakterieproduktionen ökar. Produktionen kommer att bli mer baserad på alloktont kol än av autoktont kol.

I detta projekt undersöks hur en sådan förskjutningen av basresursen kan påverka produktionen av organismer i högre trofinivåer. Det är möjligt att mängden producerad fisk per produktionsenhet blir lägre pga av större respirationsförluster samt sämre födokvalitet. Detta kan vara av stor betydelse för havsekosystemets struktur och funktion. Frågeställningen kommer att undersökas genom en kombination av empiriska experiment och modellering. Projektet har kopplingar till förståelse och förutsägelse av biodiversitetsförändringar i havet.

Forskningsprojektet Ecochange
Koordinator för det strategiska forskningsprogrammet Ecochange

Forskningsområde
Marin ekologi

Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, NRC Research Press 2022 : 1-11
Bandara, Tharindu; Brugel, Sonia; Andersson, Agneta; et al.
Frontiers in Microbiology, Vol. 13
Eriksson, Karolina I. A.; Thelaus, Johanna; Andersson, Agneta; et al.
Estuarine, Coastal and Shelf Science, Elsevier 2022, Vol. 272
Guo, Junwen; Brugel, Sonia; Andersson, Agneta; et al.
Molecular Ecology Resources
Latz, Meike A. C.; Grujcic, Vesna; Brugel, Sonia; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 12
Zhao, Li; Brugel, Sonia; Ramasamy, Kesava Priyan; et al.
Environmental Microbiology, John Wiley & Sons 2021, Vol. 23, (8) : 4200-4213
Figueroa, Daniela; Capo, Eric; Lindh, Markus V.; et al.
Biogeosciences, Copernicus Publications 2021, Vol. 18, (5) : 1857-1871
Zilius, Mindaugas; Vybernaite-Lubiene, Irma; Vaiciute, Diana; et al.
Sveriges vattenmiljö - Kunskapsbank
Andersson, Agneta; Andersson, Anders; Karlson, Bengt
Environmental Science and Technology, Washington, DC, USA: American Chemical Society (ACS) 2020, Vol. 54, (11) : 6468-6485
Bidleman, Terry F.; Andersson, Agneta; Haglund, Peter; et al.
Frontiers in Marine Science, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 7
Paczkowska, Joanna; Brugel, Sonia; Rowe, Owen; et al.
Emerging Contaminants, Elsevier 2019, Vol. 5 : 89-115
Bidleman, Terry; Andersson, Agneta; Jantunen, Liisa M.; et al.
Environmental Science: Processes & Impacts, London: Royal Society of Chemistry 2019 : 881-892
Bidleman, Terry F.; Andersson, Agneta; Brugel, Sonia; et al.
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2019, Vol. 9
Ejsmond, M. J.; Blackburn, N.; Fridolfsson, E.; et al.
Frontiers in Marine Science, Vol. 5 : 1-19
Harvey, E. Therese; Walve, Jakob; Andersson, Agneta; et al.
Marine Environmental Research, Elsevier 2019, Vol. 151
Paczkowska, Joanna; Rowe, Owen F.; Figueroa, Daniela; et al.
Scientific Reports, NATURE PUBLISHING GROUP 2018, Vol. 8
Andersson, Agneta; Ahlinder, J.; Mathisen, Peter; et al.
Estuarine, Coastal and Shelf Science, Elsevier 2018, Vol. 204 : 225-235
Andersson, Agneta; Brugel, Sonia; Paczkowska, Joanna; et al.
Ecosystems (New York. Print), Springer 2018, Vol. 21, (7) : 1459-1470
Bartels, Pia; Ask, Jenny; Andersson, Agneta; et al.
Global Change Biology, John Wiley & Sons 2018, Vol. 24, (8) : 3692-3714
Creed, Irena F.; Bergström, Ann-Kristin; Trick, Charles G.; et al.
Hydrobiologia, Vol. 805, (1) : 131-146
Degerman, Rickard; Lefébure, Robert; Byström, Pär; et al.
Frontiers in Microbiology, Frontiers Media S.A. 2018, Vol. 9
Rodríguez, Juanjo; Gallampois, Christine; Timonen, Sari; et al.
Marine Chemistry, Elsevier 2018, Vol. 202 : 27-36
Rowe, Owen F.; Dinasquet, Julie; Paczkowska, Joanna; et al.
Science of the Total Environment, Vol. 634 : 1352-1361
Villafane, Virginia E.; Paczkowska, Joanna; Andersson, Agneta; et al.
Biological oceanography of the Baltic sea, Dordrecht: Springer Netherlands 2017 : 281-332
Andersson, Agneta; Tamminen, Timo; Lehtinen, Sirpa; et al.
Science Advances, American association for the advancement of science 2017, Vol. 3, (1)
Jonsson, Sofi; Andersson, Agneta; Nilsson, Mats B.; et al.
Environmental Microbiology, Vol. 19, (3) : 1222-1236
Lindh, Markus V.; Sjostedt, Johanna; Ekstam, Borje; et al.
Marine Environmental Research, Elsevier 2017, Vol. 129 : 236-244
Meunier, Cédric L.; Liess, Antonia; Andersson, Agneta; et al.
Journal of Plankton Research, Oxford University Press 2017, Vol. 39, (1) : 23-34
Paczkowska, Joanna; Rowe, Owen; Schlüter, Louise; et al.
Frontiers in Microbiology, Vol. 8
Traving, Sachia J.; Rowe, Owen; Jakobsen, Nina M.; et al.
Havet: om miljötillståndet i svenska havsområden. 2015/2016, Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten 2016 : 25-28
Andersson, Agneta; Wikner, Johan
Ambio, Vol. 45, (6) : 635-648
Ask, Jenny; Rowe, Owen; Brugel, Sonia; et al.
Frontiers in Microbiology, Vol. 7
Bertos-Fortis, Mireia; Farnelid, Hanna M.; Lindh, Markus V.; et al.
Marine Pollution Bulletin, Elsevier 2016, Vol. 112, (1-2) : 58-64
Bidleman, Terry F.; Agosta, Kathleen; Andersson, Agneta; et al.
Microbial Ecology, Springer 2016, Vol. 71, (4) : 789-801
Figueroa, Daniela; Rowe, Owen; Paczkowska, Joanna; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2016, Vol. 50, (13) : 6983-6990
Liem-Nguyen, Van; Jonsson, Sofi; Skyllberg, Ulf; et al.
Frontiers in Microbiology, Vol. 7
Lindh, Markus V.; Sjöstedt, Johanna; Casini, Michele; et al.
Aquatic Microbial Ecology, Vol. 78, (2) : 81-92
Mathisen, Peter; Thelaus, J; Sjöstedt de Luna, Sara; et al.
Regional Studies in Marine Science, Vol. 3 : 8-17
Rowe, Owen F.; Guleikova, Liudmyla; Brugel, Sonia; et al.
Estuarine, Coastal and Shelf Science, Academic Press 2015, Vol. 164 : 161-171
Andersson, Agneta; Höglander, Helena; Karlsson, Chatarina; et al.
Ambio, Springer 2015, Vol. 44, (Suppl 3) : S345-S356
Andersson, Agneta; Meier, H.E. Markus; Ripszam, Matyas; et al.
Ambio, Springer 2015, Vol. Suppl 3, (44) : 472-483
Bidleman, Terry; Agosta, Kathleen; Andersson, Agneta; et al.
Ambio, Vol. 44, (Suppl 3) : S507-S515
Blenckner, Thorsten; Österblom, Henrik; Larsson, Per; et al.
Ambio, Vol. 44, (Suppl 3) : S333-S334
Bonsdorff, Erik; Andersson, Agneta; Elmgren, Ragnar
Ambio, Vol. 44, (Suppl 3) : S335-S344
Elmgren, Ragnar; Blenckner, Thorsten; Andersson, Agneta
Ambio, Vol. 44, (Suppl 3) : S392-S401
Harvey, E. Therese; Kratzer, Susanne; Andersson, Agneta
Ambio, Vol. 44, (Suppl 3) : S427-S438
Legrand, Catherine; Fridolfsson, Emil; Bertos-Fortis, Mireia; et al.
Frontiers in Microbiology, Vol. 6
Lindh, Markus V.; Figueroa, Daniela; Sjostedt, Johanna; et al.
Ambio, Vol. 44, (Suppl 3) : S402-S412
Lindh, Markus V.; Lefébure, Robert; Degerman, Rickard; et al.