"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Erik Elmroth

Forskar inom autonoma distribuerade system, cloud och edge computing.  Uppdrag inkluderar Executive Committee för WASP och eSSENCEs programberedning. Se även https://people.cs.umu.se/elmroth

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.C.235 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Erik Elmroth är professor i datavetenskap. Hans omfattande ledarskapsmeriter inkluderar att ha varit prefekt och biträdande perfekt för Institutionen för datavetenskap i tretton år och koordinator (biträdande föreståndare) för High Performance Computing Center North (HPC2N) i tretton år. Som prefekt ledde han transformationen av institutionen från att vara primärt utbildningsinriktad till att bli en stark forskningsinstitution för att hantera en ekonomisk kris (2009-2012) och en expansion för att fördubbla institutionens storlek och stärka dess internationella konkurrenskraft (2019-2021).
 
Han har etablerat Umeå universitets forskning om distribuerade system, med fokus på teori, algoritmer och system för autonom hantering av IT-resurser, från enskilda servrar till storskaliga molndatacenter, federerade moln, distribuerade kantmoln och mjukvarudefinierade infrastrukturer. Forskargruppen har vuxit till nio lärare och totalt över 30 personer. Elmroths nuvarande forskning bygger på en bred bakgrund inom vetenskaplig och högpresterande datoranvändning och omfattande erfarenhet av att organisera superdatorinfrastrukturer. Som en del av sin forskning har han handlett närmare 40 examinerade och pågående doktorander, inklusive över 20 som huvudhandledare.
 
Elmroth är ledamot av Executive Committee och fyra andra ledningsgrupper för Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) på 6,2 miljarder kronor och samordnar Umeå universitets verksamhet i programmet. Han är också medlem i programledningsgruppen och en av de ursprungliga forskningsledarna för det strategiska forskningsprogrammet eSSENCE, som hittills har finansierats med 390 miljoner kronor. Andra nya höjdpunkter som forskningsledare inkluderar att vara huvudansvarig för tre projekt finansierade av Kempe-stiftelserna, som totalt finansierar 25 postdoc-forskare inom AI, autonoma system och mjukvara. Elmroths team deltar ofta i storskaliga nationella och internationella EU FP7, H2020 och Horizon Europe-projekt som t.ex. RESERVOIR, OPTIMIS, VISION Cloud, CACTOS, ORBIT, RECAP, ACTiCLOUD, FogGuru och COGNIT, såväl som EU-nätverken ACROSS och AAPELE. En särskild höjdpunkt var att som projektledare för Cloud Control, erhålla det näst största projektbidrag som någonsin finansierats av Vetenskapsrådet.
 
Elmroth är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och har varit vice ordförande för avdelningen för informationsteknologi. Tidigare var han styrelseordförande för superdatororganisationen Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Han har även varit ordförande i Vetenskapsrådets (VR:s) beredningsgrupp för e-infrastruktur och medlem i VR:s Råd för Forskningens Infrastrukturer (RFI). Han har anlitats av Nordiska ministerrådet för att utveckla en nordisk eScience-strategi och som en uppföljning en nordisk-baltisk eScience-strategi samt av SNIC för att ta fram en nationell HPC-strategi. Han har haft en treårig tjänst som nationell HPC-lektor utsedd av Rådet för Högpresterande Datorresurser (HPDR).
 
Han erhöll Nordeas Vetenskapliga Pris 2011. Förhistoriska höjdpunkter inkluderar att erhålla SIAM Linear Algebra Prize 2000, för den mest framstående linjära algebrapublikationen i hela världen (oavsett tidskrift) under den föregående 3-årsperioden.
 
Internationella erfarenheter inkluderar ett år vid NERSC, Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley, och en termin vid Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA.
 
Han är grundare och arrangör av Control Workshops-serien (www.cloudresearch.org/workshops) vars 17:e upplaga attraherat över 100 inbjudna ledande forskare från akadmin och industrin.
 
Elmroth är en av grundarna av Elastisys AB, ett bolag fokuserat på säkerhet och regelefterlevnad i det molnbaserade ekosystemet. Elastisys har ett 50-tal anställda och har fått ett erkännande som att vara Årets spinn-off företag vid Umeå universitet och har tagits upp på "33-listan" av tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden, för Sveriges 33 hetaste unga företag.

Forough, Javad; Haddadi, Hamed; Bhuyan, Monowar H.; et al.
Proceedings of the 14th International conference on cloud computing and services science, Science and Technology Publications 2024 : 117-128
Nguyen, Chanh Le Tan; Klein, Cristian; Elmroth, Erik
Proceedings of the 14th International Conference on Cloud Computing and Services Science, Portugal: 2024 : 117-128
Nguyen, Chanh Le Tan; Klein, Cristian; Elmroth, Erik
IEEE Transactions on Network and Service Management, IEEE 2024, Vol. 21, (2) : 1432-1445
Sundqvist, Tobias; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
2023 IEEE 22nd international conference on trust, security and privacy in computing and communications (TrustCom), IEEE 2023 : 485-494
Araki, Ryosuke; Sahoo, Kshira Sagar; Taenaka, Yuzo; et al.
IEEE Transactions on Network and Service Management, IEEE 2023, Vol. 20, (2) : 1290-1304
Deka, Pratyush Kr.; Verma, Yash; Bhutto, Adil Bin; et al.
2023 IEEE 22nd international conference on trust, security and privacy in computing and communications (TrustCom), IEEE 2023 : 595-604
Forough, Javad; Bhuyan, Monowar; Elmroth, Erik
2023 IEEE International Conference on Service-Oriented System Engineering (SOSE): Proceedings, IEEE 2023 : 227-238
Forough, Javad; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
UCC '23: Proceedings of the IEEE/ACM 16th International Conference on Utility and Cloud Computing
Kidane, Lidia; Townend, Paul; Metsch, Thijs; et al.
2023 IEEE international conference on service-oriented system engineering (SOSE): proceedings, IEEE 2023 : 81-90
Larsson, Oliver; Klein, Cristian; Elmroth, Erik
SN Computer Science, Springer Nature 2023, Vol. 4, (3)
Metsch, Thijs; Viktorsson, Magdalena; Hoban, Adrian; et al.
Artificial Intelligence Review, Elsevier 2023, Vol. 56 : 217-251
Meyers, Charles; Löfstedt, Tommy; Elmroth, Erik
2023 IEEE/ACM Symposium on Edge Computing (SEC): Proceedings, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 2023 : 27-39
Rahmanian, Ali; Ali-Eldin, Ahmed; Kostentinos Tesfatsion, Selome; et al.
2023 IEEE 16th international conference on cloud computing (CLOUD), IEEE 2023 : 189-200
Saleh Sedghpour, Mohammad Reza; Obeso Duque, Aleksandra; Cai, Xuejun; et al.
IEEE Access, IEEE 2023, Vol. 11 : 102669-102680
Seo, Eunil; Elmroth, Erik
2023 International Conference on Information Networking (ICOIN), IEEE 2023 : 122-127
Seo, Eunil; Pham, Vinh; Elmroth, Erik
2023 IEEE/ACM 23rd International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing (CCGrid), IEEE 2023 : 426-436
Sundqvist, Tobias; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
2023 IEEE International Conference on Edge Computing and Communications (EDGE), IEEE 2023 : 12-22
Townend, Paul; Martí, Alberto P.; De La Iglesia, Idoia; et al.
IEEE Access, IEEE 2022, Vol. 10 : 94677-94690
Bhutto, Adil B.; Vu, Xuan-Son; Elmroth, Erik; et al.
Proceedings of the International Conference on Distributed Computing Systems
Forough, Javad; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
2022 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW), IEEE 2022 : 688-698
Kidane, Lidia; Townend, Paul; Metsch, Thijs; et al.
IEEE 2022
Obeso Duque, Aleksandra; Klein, Cristian; Feng, Jinhua; et al.
22nd IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing, CCGrid 2022: Proceedings, IEEE 2022 : 210-219
Obeso Duque, Aleksandra; Klein, Cristian; Feng, Jinhua; et al.
2022 IEEE/ACM 7th Symposium on Edge Computing (SEC), IEEE 2022 : 252-264
Rahmanian, Ali; Ali-Eldin, Ahmed; Skubic, Björn; et al.
IEEE Transactions on Cloud Computing, IEEE 2022, Vol. 14, (8) : 1-17
Seo, Eunil; Kim, Hyoungshick; Krishnamachari, Bhaskar; et al.
IEEE Internet of Things Journal, IEEE 2022, Vol. 9, (24) : 25506-25524
Seo, Eunil; Niyato, Dusit; Elmroth, Erik
2022 14th International Conference on COMmunication Systems & NETworkS (COMSNETS), IEEE 2022 : 621-629
Sundqvist, Tobias; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
2022 IEEE 19th Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC): Proceedings, IEEE 2022 : 624-630
Sundqvist, Tobias; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
2022 1st International Conference on 6G Networking, 6GNet 2022
Tarneberg, William; Fitzgerald, Emma; Bhuyan, Monowar H.; et al.
Future generations computer systems, Elsevier 2022, Vol. 129 : 423-424
Vitali, Monica; Plebani, Pierluigi; Bermbach, David; et al.
Communications in Transportation Research, Elsevier 2021, Vol. 1
Ali-Eldin, Ahmed; Elmroth, Erik
2021 International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN)
Arkian, Hamidreza; Pierre, Guillaume; Tordsson, Johan; et al.
Neural Information Processing: 28th International Conference, ICONIP 2021, Sanur, Bali, Indonesia, December 8–12, 2021, Proceedings, Part V, Springer Nature 2021 : 480-487
Banerjee, Sourasekhar; Elmroth, Erik; Bhuyan, Monowar H.
ARES 2021: The 16th International Conference on Availability, Reliability and Security
Forough, Javad; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
Proceedings of the 2021 IEEE Conference on Network Softwarization: Accelerating Network Softwarization in the Cognitive Age, NetSoft 2021, IEEE 2021 : 176-180
Larsson, Lars; Tärneberg, William; Klein, Cristian; et al.
Proceedings of the 2021 17th International Conference on Network and Service Management: Smart Management for Future Networks and Services, CNSM 2021, IEEE 2021 : 42-48
Seo, Eunil; Niyato, Dusit; Elmroth, Erik
2021 International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN)
Tamiru, Mulugeta; Pierre, Guillaume; Tordsson, Johan; et al.
Internet of Things: Engineering Cyber Physical Human Systems, Elsevier 2021, Vol. 14
Tsogbaatar, E.; Bhuyan, Monowar H.; Taenaka, Y.; et al.
Advances and Trends in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence Practices : Proceedings, Part I, Springer 2021 : 530-543
Tsogbaatar, Enkhtur; Bhuyan, Monowar H.; Fall, Doudou; et al.
2021 IEEE/ACM International Workshop on Cloud Intelligence (CloudIntelligence), IEEE 2021 : 31-36
Wu, Li; Tordsson, Johan; Bogatinovski, Jasmin; et al.
2021 IEEE International Conference on Autonomic Computing and Self-Organizing Systems, ACSOS 2021: Proceedings, IEEE 2021 : 21-30
Wu, Li; Tordsson, Johan; Elmroth, Erik; et al.
SAC '20: Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on Applied Computing, ACM Digital Library 2020 : 1763-1771
Arkian, Hamidreza; Pierre, Guillaume; Tordsson, Johan; et al.
AI 2020: Advances in Artificial Intelligence: 33rd Australasian Joint Conference, AI 2020, Canberra, ACT, Australia, November 29–30, 2020, Proceedings, Springer 2020 : 3-15
Banerjee, Sourasekhar; Misra, Rajiv; Prasad, Mukesh; et al.
IEEE Computer Society Digital Library 2020
Fahs, A. J.; Pierre, Guillaume; Elmroth, Erik
Web, Artificial Intelligence and Network Applications: WAINA 2020, Springer Nature 2020 : 1154-1164
Kolberg, Simon; Bayuh Lakew, Ewnetu; Svärd, Petter; et al.
28th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing (PDP), IEEE conference proceedings 2020 : 88-93
Krzywda, Jakub; Meyer, Vinici­us; Xavier, Miguel G.; et al.
2020 IEEE/ACM 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON UTILITY AND CLOUD COMPUTING (UCC 2020), IEEE 2020 : 354-359
Larsson, Lars; Gustafsson, Harald; Klein, Cristian; et al.
Software, practice & experience, John Wiley & Sons 2020, Vol. 50, (10) : 1986-2007
Larsson, Lars; Tarneberg, William; Klein, Cristian; et al.
The Fifth ACM/IEEE Symposium on Edge Computing, Virtual, November 11-13, 2020, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 2020 : 70-83
Nguyen, Chanh Le Tan; Klein, Cristian; Elmroth, Erik
Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2020, Springer 2020 : 15-30
Sundqvist, Tobias; Bhuyan, Monowar H.; Forsman, Johan; et al.

Filmade föreläsningar:

Vetenskapslunch: Cloud Control - internettjänster under huven

Vetenskapslunch 29 januari 2015.