"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Erik Elmroth

Forskar inom autonoma distribuerade system, cloud och edge computing.  Uppdrag inkluderar Executive Committee för WASP och eSSENCEs programberedning. Se även https://people.cs.umu.se/elmroth

Vetenskaplig meritering: Docent

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.C.235 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Erik Elmroth är professor i datavetenskap. Hans omfattande ledarskapsmeriter inkluderar att ha varit prefekt och biträdande perfekt för Institutionen för datavetenskap i tretton år och biträdande föreståndare för High Performance Computing Center North (HPC2N) i tretton år.

Han har etablerat Umeå universitets forskning i distribuerade system, med fokus på teori, algoritmer och system för autonom resurshantering av IT-system, från enskilda servrar till storskaliga molnbaserade datacenter, samordnade moln, distribuerade kantmoln och mjukvarudefinierade infrastrukturer. Elmroth är för närvarande medlem i Executive Commitee för The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och samordnar Umeå universitets aktiviteter i programmet. Han är även medlem i programberedningsgruppen och en av de ursprungliga forskningsledarna i det strategiska forskningsprogrammet eSSENCE, som hittills finansierats med 370 miljoner kronor. Bland andra meriter kan nämnas att han varit huvudansvarig i tre projekt finansierade av Kempestiftelserna, som totalt finansierar 24 postdoktorala forskare inom AI, autonoma system och distribuerade system. Elmroths grupp deltar ofta i storskaliga nationella och internationella projekt som EU FP7 och H2020-projekten RESERVOIR, OPTIMIS, VISION Cloud, CACTOS, ORBIT, RECAP och ACTiCLOUD, samt EU-nätverken ACROSS och AAPELE.

Det kan särskilt även nämnas att han varit ansvarig för Cloud Control, det näst största projekt som någonsin finansierats av Vetenskapsrådet, inriktat mot utveckling av nya metoder för automatisk hantering av resurser och tjänster i framtida elastiska datormoln.

Den nuvarande forskningen bygger på Elmroths breda bakgrund inom vetenskaplig och högpresterande databehandling och omfattade erfarenhet från att organisera superdator-infrastrukturer. Som ett led i sin forskning har han varit och är handledare för närmare 40 examinerade och pågående doktorander, inklusive drygt 20 som huvudhandledare.

Elmroth är medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och vice ordförande för dess avdelning för informationsteknik. Tidigare var han ordförande för Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Han har även varit ordförande för Vetenskapsrådets expertgrupp inom e-infrastrukturer och ledamot i Vetenskapsrådets råd för forskningens infrastrukturer, RFI. Han har utsetts av Nordiska Ministerrådet att utveckla en nordisk eScience-strategi och, som uppföljning, en nordisk-baltisk eScience-strategi samt av SNIC att producera en nationell HPC-strategi. Han har haft en treårig befattning nationell HPC-lektor utsedd av Rådet för högpresterande datorsystem (HPDR).

Han fick Nordeas vetenskapliga pris 2011. Tidigare har han varit en av vinnarna av SIAM Linear Algebra Prize 2000, för främsta vetenskapliga artikel i världen inom området under en treårsperiod.

Bland hans internationella meriter märks ett år på NERSC, Lawrence Berkeley National Laboratory, University of California, Berkeley, och en termin som gästforskare på Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA.

Han är grundare av och ledare för Control Workshops (www.cloudresearch.org/workshops).

Som ett led i forskningen har Elmroth varit en av medgrundarna till Elastisys AB, ett bolag som är specialiserat på säkerhet och regelefterlevnad i system baserade på Cloud Native-teknik.

Forough, Javad; Haddadi, Hamed; Bhuyan, Monowar H.; et al.
IEEE Transactions on Network and Service Management, IEEE 2023, Vol. 20, (2) : 1290-1304
Deka, Pratyush Kr.; Verma, Yash; Bhutto, Adil Bin; et al.
2023 IEEE International Conference on Service-Oriented System Engineering (SOSE): Proceedings, IEEE 2023 : 227-238
Forough, Javad; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
IEEE 2023
Forough, Javad; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
2023 IEEE international conference on service-oriented system engineering (SOSE): proceedings, IEEE 2023 : 81-90
Larsson, Oliver; Klein, Cristian; Elmroth, Erik
SN Computer Science, Springer Nature 2023, Vol. 4, (3)
Metsch, Thijs; Viktorsson, Magdalena; Hoban, Adrian; et al.
Artificial Intelligence Review, Elsevier 2023, Vol. 56 : 217-251
Meyers, Charles; Löfstedt, Tommy; Elmroth, Erik
2023 IEEE/ACM Symposium on Edge Computing (SEC): Proceedings, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 2023 : 27-39
Rahmanian, Ali; Ali-Eldin, Ahmed; Kostentinos Tesfatsion, Selome; et al.
2023 IEEE 16th international conference on cloud computing (CLOUD), IEEE 2023 : 189-200
Saleh Sedghpour, Mohammad Reza; Obeso Duque, Aleksandra; Cai, Xuejun; et al.
IEEE Access, IEEE 2023, Vol. 11 : 102669-102680
Seo, Eunil; Elmroth, Erik
2023 International Conference on Information Networking (ICOIN), IEEE 2023 : 122-127
Seo, Eunil; Pham, Vinh; Elmroth, Erik
2023 IEEE/ACM 23rd International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing (CCGrid), IEEE 2023 : 426-436
Sundqvist, Tobias; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
IEEE Transactions on Network and Service Management
Sundqvist, Tobias; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
2023 IEEE International Conference on Edge Computing and Communications (EDGE), IEEE 2023 : 12-22
Townend, Paul; Martí, Alberto P.; De La Iglesia, Idoia; et al.
IEEE Access, IEEE 2022, Vol. 10 : 94677-94690
Bhutto, Adil B.; Vu, Xuan-Son; Elmroth, Erik; et al.
Proceedings of the International Conference on Distributed Computing Systems
Forough, Javad; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
2022 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium Workshops (IPDPSW), IEEE 2022 : 688-698
Kidane, Lidia; Townend, Paul; Metsch, Thijs; et al.
IEEE 2022
Obeso Duque, Aleksandra; Klein, Cristian; Feng, Jinhua; et al.
22nd IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing, CCGrid 2022: Proceedings, IEEE 2022 : 210-219
Obeso Duque, Aleksandra; Klein, Cristian; Feng, Jinhua; et al.
2022 IEEE/ACM 7th Symposium on Edge Computing (SEC), IEEE 2022 : 252-264
Rahmanian, Ali; Ali-Eldin, Ahmed; Skubic, Björn; et al.
IEEE Transactions on Cloud Computing, IEEE 2022, Vol. 14, (8) : 1-17
Seo, Eunil; Kim, Hyoungshick; Krishnamachari, Bhaskar; et al.
IEEE Internet of Things Journal, IEEE 2022, Vol. 9, (24) : 25506-25524
Seo, Eunil; Niyato, Dusit; Elmroth, Erik
2022 14th International Conference on COMmunication Systems & NETworkS (COMSNETS), IEEE 2022 : 621-629
Sundqvist, Tobias; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
2022 IEEE 19th Annual Consumer Communications & Networking Conference (CCNC): Proceedings, IEEE 2022 : 624-630
Sundqvist, Tobias; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
2022 1st International Conference on 6G Networking, 6GNet 2022
Tarneberg, William; Fitzgerald, Emma; Bhuyan, Monowar H.; et al.
Future generations computer systems, Elsevier 2022, Vol. 129 : 423-424
Vitali, Monica; Plebani, Pierluigi; Bermbach, David; et al.
Communications in Transportation Research, Elsevier 2021, Vol. 1
Ali-Eldin, Ahmed; Elmroth, Erik
2021 International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN)
Arkian, Hamidreza; Pierre, Guillaume; Tordsson, Johan; et al.
Neural Information Processing: 28th International Conference, ICONIP 2021, Sanur, Bali, Indonesia, December 8–12, 2021, Proceedings, Part V, Springer Nature 2021 : 480-487
Banerjee, Sourasekhar; Elmroth, Erik; Bhuyan, Monowar H.
ARES 2021: The 16th International Conference on Availability, Reliability and Security
Forough, Javad; Bhuyan, Monowar H.; Elmroth, Erik
Proceedings of the 2021 IEEE Conference on Network Softwarization: Accelerating Network Softwarization in the Cognitive Age, NetSoft 2021, IEEE 2021 : 176-180
Larsson, Lars; Tärneberg, William; Klein, Cristian; et al.
Proceedings of the 2021 17th International Conference on Network and Service Management: Smart Management for Future Networks and Services, CNSM 2021, IEEE 2021 : 42-48
Seo, Eunil; Niyato, Dusit; Elmroth, Erik
2021 International Conference on Computer Communications and Networks (ICCCN)
Tamiru, Mulugeta; Pierre, Guillaume; Tordsson, Johan; et al.
Internet of Things: Engineering Cyber Physical Human Systems, Elsevier 2021, Vol. 14
Tsogbaatar, E.; Bhuyan, Monowar H.; Taenaka, Y.; et al.
Advances and Trends in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence Practices : Proceedings, Part I, Springer 2021 : 530-543
Tsogbaatar, Enkhtur; Bhuyan, Monowar H.; Fall, Doudou; et al.
2021 IEEE/ACM International Workshop on Cloud Intelligence (CloudIntelligence), IEEE 2021 : 31-36
Wu, Li; Tordsson, Johan; Bogatinovski, Jasmin; et al.
2021 IEEE International Conference on Autonomic Computing and Self-Organizing Systems, ACSOS 2021: Proceedings, IEEE 2021 : 21-30
Wu, Li; Tordsson, Johan; Elmroth, Erik; et al.
SAC '20: Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on Applied Computing, ACM Digital Library 2020 : 1763-1771
Arkian, Hamidreza; Pierre, Guillaume; Tordsson, Johan; et al.
AI 2020: Advances in Artificial Intelligence: 33rd Australasian Joint Conference, AI 2020, Canberra, ACT, Australia, November 29–30, 2020, Proceedings, Springer 2020 : 3-15
Banerjee, Sourasekhar; Misra, Rajiv; Prasad, Mukesh; et al.
IEEE Computer Society Digital Library 2020
Fahs, A. J.; Pierre, Guillaume; Elmroth, Erik
Web, Artificial Intelligence and Network Applications: WAINA 2020, Springer Nature 2020 : 1154-1164
Kolberg, Simon; Bayuh Lakew, Ewnetu; Svärd, Petter; et al.
28th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing (PDP), IEEE conference proceedings 2020 : 88-93
Krzywda, Jakub; Meyer, Vinici­us; Xavier, Miguel G.; et al.
2020 IEEE/ACM 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON UTILITY AND CLOUD COMPUTING (UCC 2020), IEEE 2020 : 354-359
Larsson, Lars; Gustafsson, Harald; Klein, Cristian; et al.
Software, practice & experience, John Wiley & Sons 2020, Vol. 50, (10) : 1986-2007
Larsson, Lars; Tarneberg, William; Klein, Cristian; et al.
The Fifth ACM/IEEE Symposium on Edge Computing, Virtual, November 11-13, 2020, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 2020 : 70-83
Nguyen, Chanh Le Tan; Klein, Cristian; Elmroth, Erik
Artificial Intelligence Applications and Innovations, AIAI 2020, Springer 2020 : 15-30
Sundqvist, Tobias; Bhuyan, Monowar H.; Forsman, Johan; et al.
Conference Proceedings: 2020 28th International Symposium on Modeling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (MASCOTS) : 1-8
Tamiru, Mulugeta; Pierre, Guillaume; Tordsson, Johan; et al.
2020 IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), IEEE 2020 : 17-24
Tamiru, Mulugeta; Tordsson, Johan; Elmroth, Erik; et al.
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 16th IFIP WG 12.5 International Conference, AIAI 2020, Neos Marmaras, Greece, June 5–7, 2020, Proceedings, Part II, Springer 2020 : 268-280
Tsogbaatar, Enkhtur; Bhuyan, Monowar H.; Taenaka, Yuzo; et al.
NOMS 2020 - 2020 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium, IEEE 2020 : 1-9
Wu, Li; Tordsson, Johan; Elmroth, Erik; et al.

Forskargrupper

Forskningsprojekt

1 januari 2020 till 31 december 2023
1 januari 2020 till 31 december 2023
1 september 2018 till 31 augusti 2021
1 januari 2016 till 31 december 2020
1 januari 2016 till 31 december 2020

Filmade föreläsningar:

Vetenskapslunch: Cloud Control - internettjänster under huven

Vetenskapslunch 29 januari 2015.