"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Erik Rosendahl

Professor i fysioterapi. Arbetar med forskning och undervisning. Forskningen rör främst fysisk aktivitet och träning för äldre personer, inklusive personer som har demens eller bor på äldreboende. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning
Fysisk aktivitet har mycket viktiga effekter på flertalet hälsofaktorer för den ökande andelen av äldre personer i vårt samhälle. Ett stort folkhälsoproblem är dock att många äldre personer är fysiskt inaktiva.

Högintensiv intervallträning
Högintensiv träning (HIT) med mycket korta intervaller är en ny träningsmetod som antas ha stora hälsoeffekter. Trots lovande resultat hos yngre personer har det saknats studier med god kvalitet om HIT bland äldre personer. Vår tvärvetenskapliga forskargrupp har genom flera pilotstudier utvecklat en metod, anpassad för äldre personer genom att individuellt reglera träningsintensiteten. Träningsmetoden har utvärderats i en randomiserad kontrollerad studie, The Umeå HIT Study. Inom studien pågår nu två studier med fokus på att underlätta framtida implementering av träningsformen.

Personer med demenssjukdom
Äldre personer med fysiska eller kognitiva nedsättningar löper större risk för att vara fysisk inaktiva. Demens ger försämringar i både kognitiva och fysiska funktioner, vilket leder till ökad risk för hjälpberoende i aktiviteter i det dagliga livet (ADL) samt fallolyckor. Bland personer som är 85 år eller äldre har var tredje demens. För äldre personer utan kognitiv nedsättning förbättras fysiska och kognitiva funktioner av träning. Jag har bland annat ansvarat för en studie, the Umeå Dementia Exercise (UMDEX) Study, som i en randomiserad kontrollerad studie utvärderat effekten av högintensiv funktionell träning för äldre personer med demenssjukdom.

Forskningens betydelse
Att utveckla och utvärdera träningsmetoder är viktigt för den ökande andelen av äldre personer i vårt samhälle. Det är viktigt med tillgång till lämpliga och effektiva träningssätt för att förebygga hälsorisker och förbättra den fysiska och kognitiva förmågan. Att minska beroende i aktiviteter i det dagliga livet är även viktigt för livskvalitén bland äldre personer. Positiva effekter genom minskning av ohälsa, hjälpberoende och fallolyckor, sänker även kostnaderna för samhället genom exempelvis minskat behov av hjälp från personal och sjukhusvistelser.

Tillsammans med kollegorna Håkan Littbrand och Nina Lindelöf har jag utvecklat ett högintensivt funktionellt träningsprogram  - The HIFE Program. Träningsprogrammet har utvärderats i egen (ex UMDEX-studien) och andras forskning både nationellt och internationellt. The HIFE Program finns översatt på fyra olika språk och har spritts både nationellt och internationellt i forskning och i klinik. Flera kommuner och regioner har skapat riktlinjer att träningsprogrammet ska användas för rehabilitering av äldre personer både i eget boende och på äldreboenden. Träningsprogrammet finns i sin helhet fritt tillgängligt på en webbsida, där det bland annat går att läsa om den vetenskapliga utvärderingen samt skapa individuella program.

Klinisk tjänstgöring
Specialistkompetens inom Äldres Hälsa. Varit anställd som sjukgymnast i ca 15 år vid Geriatriskt Centrum, Umeå universitetssjukhus, samt arbetat ett år vid medicinklinik på Östersunds sjukhus och ett år i Molde Kommune.

Uppdrag (urval)

 • 2020- : Ledamot av regeringens äldreforskarråd
 • 2021- : Ledamot i vetenskapliga rådet för Fysioterapeuterna (fack- och professionsförbund för Sveriges fysioterapeuter (sjukgymnaster)
 • 2021-2022: Sakkunnig expert till Socialstyrelsens hälsoekonomiska rapport kring effekter av tidiga rehabiliterande insatser inom kommunal hemsjukvård
 • 2020-2021: Styrelseledamot för SWEAH, en nationell forskarskola om åldrande och hälsa
 • 2018-2021: Expert i Socialstyrelsens arbete att utveckla en utbildning ska stödja verksamheterna inom vård och omsorg med kunskap om äldre personers hälsosamma levnadsvanor
 • 2017-2021: Ordförande för styrgruppen för “the Umeå Centre of Health Science (U-CHEC)”, ett multidisciplinärt akademiskt centrum inom hälsa och välfärd
 • 2018-2019: Ordförande för den lokala styrgruppen för ”the 5th European Falls Festival” i Umeå
 • 2016-2019: Expert i Socialstyrelsens arbete att utveckla ett nationellt evidensbaserat utbildningsprogram om fallprevention för verksamheter inom vård och omsorg
 • 2017-2019: Ordförande för “the Independent Data Monitoring Committee” för en multinationell randomiserad studie inom projektet ”PreventIT

Utmärkelser (urval)

 • 2023: Hedersutmärkelse av Sektionen för äldres hälsa, Fysioterapeuterna
 • 2017: Ansvarig för den studie (UMDEX) som fick utmärkelse för forskning inom geriatrik av SKPF Pensionärerna 
 • 2014: Försteförfattare för en artikel (Rosendahl et al Aust J Physiol 2006) som blev utsedd till en av de 15 mest betydelsefulla någonsin inom fysioterapi av ”the Centre of Evidence-Based Physiotherapy at the George Institute for Global Health, Australia”
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Elsevier 2024, Vol. 122
Almevall, Ariel; Dahlin Almevall, Albin; Öhlin, Jerry; et al.
Psychology of Sport And Exercise, Elsevier 2024, Vol. 73
Frykholm, Erik; Simonsson, Emma; Levik Sandström, Sofi; et al.
Journal of Geriatric Physical Therapy, Lippincott Williams & Wilkins 2023, Vol. 46, (2) : 103-109
Frisendahl, Nathalie; Ek, Stina; Rosendahl, Erik; et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, Oxford University Press 2023, Vol. 78, (9) : 1581-1590
Simonsson, Emma; Levik Sandström, Sofi; Hedlund, Mattias; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Åberg, Anna Cristina; Petersson, Johanna R.; Giedraitis, Vilmantas; et al.
Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 10
Bajraktari, Saranda; Zingmark, Magnus; Pettersson, Beatrice; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2022, Vol. 22, (1)
Månsson, Linda; Pettersson, Beatrice; Rosendahl, Erik; et al.
Digital health, Sage Publications 2022, Vol. 8
Pettersson, Beatrice; Bajraktari, Saranda; Skelton, Dawn; et al.
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 16
Simonsson, Emma; Jonasson Stiernman, Lars; Lundquist, Anders; et al.
Gait & Posture, Elsevier 2022, Vol. 96 : 60-66
Toots, Annika; Eriksson Domellöf, Magdalena; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences, Oxford University Press 2021, Vol. 76, (9) : e203-e212
de Souto Barreto, Philipe; Maltais, Mathieu; Rosendahl, Erik; et al.
European Journal of Ageing, Springer 2021, Vol. 18, (1) : 109-115
Hörnsten, Carl; Littbrand, Håkan; Boström, Gustaf; et al.
Gait & Posture, Elsevier 2021, Vol. 85 : 65-70
Toots, Annika; Lundin-Olsson, Lillemor; Nordström, Peter; et al.
Physical Therapy, Oxford University Press 2021, Vol. 101, (10)
Åhman, Hanna B.; Berglund, Lars; Cedervall, Ylva; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (5)
Cedervall, Ylva; Stenberg, Anna M.; Ahman, Hanna B.; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Elsevier 2020, Vol. 21, (12) : 1900-1905.e1
Frisendahl, Nathalie; Ek, Stina; Rosendahl, Erik; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2020, Vol. 20, (1)
Månsson, Linda; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 10, (5)
Pettersson, Beatrice; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (21)
Åhman, Hanna B.; Berglund, Lars; Cedervall, Ylva; et al.
Journal of Alzheimer's Disease, IOS Press 2019, Vol. 71 : S75-S83
Ahman, Hanna Bozkurt; Giedraitis, Vilmantas; Cedervall, Ylva; et al.
Frontiers in Physiology, Frontiers Media S.A. 2019, Vol. 10
Hedlund, Mattias; Lindelöf, Nina; Johansson, Bengt; et al.
The Journal of Nutrition, Health & Aging, Vol. 23, (10) : 1011-1020
Sondell, Anna; Littbrand, Håkan; Holmberg, Henrik; et al.
Journal of Geriatric Physical Therapy, Wolters Kluwer 2019, Vol. 42, (4) : E16-E24
Sondell, Anna; Rosendahl, Erik; Gustafson, Yngve; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Elsevier 2019, Vol. 20, (7) : 835-842
Toots, Annika; Wiklund, Robert; Littbrand, Håkan; et al.
Journal of Nursing Home Research, Vol. 4 : 49-55
Burman, Maria; Hörnsten, Carl; Carlsson, Maine; et al.
BMC Pharmacology & Toxicology, Vol. 18
Brännström, Jon; Boström, Gustaf; Rosendahl, Erik; et al.
Gait & Posture, Elsevier 2017, Vol. 58 : 481-486
Johansson, Hanna; Lundin-Olsson, Lillemor; Littbrand, Håkan; et al.
PLOS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE 2017, Vol. 12, (11)
Lindelöf, Nina; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
Journal of alzheimers disease, IOS Press 2017, Vol. 60, (1) : 323-332
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Boström, Gustaf; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 18, (3) : 227-233
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Holmberg, Henrik; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 17, (5) : 381-392
Barreto, Philipe de Souto; Morley, John E.; Chodzko-Zajko, Wojtek; et al.
Aging Clinical and Experimental Research, Vol. 28, (4) : 797-803
Blain, H.; Masud, T.; Dargent-Molina, P.; et al.
The Journal of Nutrition, Health & Aging, Springer 2016, Vol. 20, (6) : 647-652
Blain, H.; Masud, T.; Dargent-Molina, P.; et al.
European Geriatric Medicine, Elsevier 2016, Vol. 7, (6) : 519-525
Blain, H.; Masud, T.; Dargent-Molina, P.; et al.
International Journal of Geriatric Psychiatry, Vol. 31, (8) : 868-878
Boström, Gustaf; Conradsson, Mia; Hörnsten, Carl; et al.
Journal of The American Geriatrics Society, Vol. 64, (1) : 55-64
Toots, Annika; Littbrand, Håkan; Lindelöf, Nina; et al.
Osteoporosis International, Vol. 27, (3) : 923-931
Wiklund, Robert; Toots, Annika; Conradsson, Mia; et al.
Clinical Interventions in Aging, Dove Medical Press Ltd. 2014, Vol. 9 : 249-257
Boström, Gustaf; Conradsson, Mia; Rosendahl, Erik; et al.
The Journal of Nutrition, Health & Aging, Vol. 17, (2) : 186-191
Carlsson, Maine; Haglin, Lena; Rosendahl, Erik; et al.
Clinical Interventions in Aging, Dove Medical Press 2013, Vol. 8 : 1561-1568
Conradsson, Mia; Littbrand, Håkan; Boström, Gustaf; et al.
Aging & Mental Health, Routledge 2013, Vol. 17, (5) : 638-645
Conradsson, Mia; Rosendahl, Erik; Littbrand, Håkan; et al.
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Elsevier 2013, Vol. 57, (3) : 369-376
Lindelöf, Nina; Rosendahl, Erik; Gustafsson, S.; et al.
Journal of the American Medical Directors Association, Vol. 14, (7) : 529.e1-529.e6
Toots, Annika; Rosendahl, Erik; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
Det goda åldrandet, Lund: Studentlitteratur 2012 : 191-210
Lundin-Olsson, Lillemor; Rosendahl, Erik
Äldres hälsa: ett sjukgymnastiskt perspektiv, Lund: Studentlitteratur 2012 : 235-247
Rosendahl, Erik; Littbrand, Håkan
The Journal of Nutrition, Health & Aging, Vol. 15, (7) : 554-560
Carlsson, Maine; Littbrand, Håkan; Gustafson, Yngve; et al.
Journal of The American Geriatrics Society, John Wiley & Sons 2011, Vol. 59, (7) : 1274-1282
Littbrand, Håkan; Carlsson, Maine; Lundin-Olsson, Lillemor; et al.
American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, Lippincott Williams & Wilkins 2011, Vol. 90, (6) : 495-518
Littbrand, Håkan; Stenvall, Michael; Rosendahl, Erik

Forskningsprojekt

1 september 2019
1 januari 2019 till 31 december 2024
1 augusti 2011 till 31 december 2017

Undervisning har främst varit inriktad på olika aspekter av vetenskaplig metod och på rehabilitering för äldre personer.  För närvarande kursansvarig på masternivå för en kurs om evidensbaserad fysioterapi, samt en doktorandkurs om design av interventionsstudier inom patientnära forskning. Har även enstaka moment i andra kurser som ex om mätmetoder. Handledare för projekt på olika nivåer (kandidat, master samt doktorand).