"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Enheten för polisiärt arbete

Anställda medarbetare

Amanda Musco Eklund
Telefon
090-786 75 12

Forskar om EU:s yttre gränskontroll, automatiserade system och rättsstatliga principer. 

Anders Bek
Telefon
090-786 66 27

Universitetslektor, Ph.D. i pedagogik. Excellent lärare vid Umeå universitet. Arbetar främst med undervisning och pedagogisk utveckling.

Anders Norberg
Telefon
090-786 96 61
Ann Lundgren
Telefon
090-786 55 18

Jag är verksam som universitetsadjunkt. Jag undervisar huvudsakligen i straffrätt på juristprogrammet och på polisiärt arbetes grund- och vidareutbildningar.

Annika Johansson

Universitetslektor vid Enheten för Polisiärt arbete, Ph.D., Senior Lecturer/Associate Professor, Meriterad och Excellent lärare utifrån Umeå Universitets pedagogiska meriteringssystem

 

 

Arian Rostami
Telefon
090-786 66 75

PhD i folkhälsa, PhD i socialt arbete

Postdoktor, Enheten för polisiärt arbete

Carina Nyman
Carola Fahlén
Cristine Isaksson
Telefon
090-786 97 74
Daniel Skog

Föreståndare vid Enheten för polisiärt arbete.

David Sjöberg
Telefon
090-786 79 34

Universitetslektor, Ph.D. i pedagogik. "Excellent lärare" vid Umeå universitet. Arbetar främst med forskning, undervisning och pedagogisk utveckling.

Dzenan Sahovic
Telefon
090-786 57 74

Dzenan Sahovic är docent i statsvetenskap som forskar om fred och säkerhet och ansvarar för institutionens Mastersprogram i krishantering och fredsbyggande.

Elias Isaksson

Elias Isaksson är postdoktor i statsvetenskap med fokus på miljö- och transportpolitik.

Emma Gustafsson
Telefon
090-786 68 48

Studievägledare för polisprogrammet 

Erik Borglund
Erik Vännström
Telefon
090-786 80 94
Fredrik Karlsson
Telefon
090-786 75 35
Hampus Johansson
Telefon
090-786 98 12
Hans Löfgren
Isabelle Stjerna Doohan
Telefon
090-786 97 25

Forskar och undervisar i polisiärt arbete. Bakgrund inom katastrofmedicin samt kris- och konflikthantering.

Jan Åström
Telefon
072-142 99 72

Projektsamordnare

Jenny Sundholm
Telefon
090-786 93 43
Johanna Sundqvist
Telefon
090-786 67 21

Jag är universitetslektor och biträdande föreståndare med verksamhetsansvar för forskningsutveckling vid Enheten för polisiärt arbete.

Jonas Hansson

Forskare och lärare. Tidigare polis. Undervisar i polisiärt arbete. Research and Science Correspondent CEPOL. Conference Director LEPH2023Umeå.

Josefina Jarl

Min forskning handlar i huvudsak om polisens förtroendeskapande arbete i mötet med brottsoffer för våld i nära relation, men jag undersöker även hur polisorganisationen problematiserar sitt uppdrag.

Kirsi Kohlström
Telefon
090-786 64 86
Lars-Erik Lauritz
Telefon
070-268 87 67

Föreståndare för Lärarhögskolan och lektor vid Polisutbildningen. 

Leif Ericsson
Telefon
072-143 58 92
Lena Landström
Telefon
090-786 77 10

Min forskning och undervisning är främst inom det straffprocessuella området, med särskilt fokus på polisens och åklagares ansvarsområden och befogenheter.  

Lisa Claar
Telefon
090-786 54 65

Adjunkt och doktorand i straffrätt

Lovisa Björk
Telefon
090-786 88 94
Marika Falk
Telefon
090-786 78 71
Mattias Hjertstedt
Telefon
090-786 79 43

Min undervisning och forskning behandlar framför allt processrätt i allmänhet och tvångsmedel i synnerhet.

Mehdi Ghazinour
Telefon
090-786 93 86

Är forskare vid enheten för polisutbildning och medverkar i flera forskningsprojekt i polisiärt arbete med fokus på polisens personlighet, stress och arbetsmiljö.

Mia Lind
Miguel Inzunza
Telefon
070-341 58 58
Mikael Emsing

Lektor vid Enheten för polisiärt arbete. PhD i Folkhälsa & Epidemiologi. Kontaktperson för forskningsprofilen Stress och hälsa i polisiärt arbete.

Mikael Söderström
Telefon
090-786 68 43
Mojgan Padyab
Telefon
090-786 62 49

Mojgan Padyab är docent i socialt arbete och biträdande föreståndare med ansvar för forskning på CEDAR. 

Monica Burman
Telefon
090-786 66 32

Jag undervisar och forskar främst om straffrätt, mäns våld mot kvinnor samt genus och rätt.

Nina Nilsson Rådeström
Telefon
090-786 92 17

Jag är verksam som studierektor med pedagogiskt ansvar samt som undervisande lärare framförallt på juristprogrammets termin 3 och 4. 

Per Andersson
Telefon
090-786 59 32

Pedagogisk utvecklare och inplacerad excellent lärare.

Pontus Bergh
Telefon
090-786 50 20

Har huvudfokus på utbildningsfrågor. Är studierektor och ställföreträdande föreståndare på enheten för polisiärtarbete. Är ursprungligen lektor i företagsekonomi och utnämnd till excellent lärare.    

Sabinha Önnerlöv

Utbildningssamordnare vid Enheten för polisiärt arbete

Sarah Ericsson
Telefon
090-786 76 84

Doktorand i psykologi i samarbete med Enheten för polisutbildning. Mitt projekt handlar om förhörsteknik där jag undersöker färdigheter hos förhörsledare som stödjer berättande i förhör.

Thomas Bäck
Telefon
090-786 79 09
Tove Wedin
Telefon
090-786 75 36

Jobbar som HR-samordnare på enheten för polisutbildning.

Ylva Berglund