Hoppa direkt till innehållet
printicon

Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Anställda medarbetare

Ann Lundgren, universitetsadjunkt

Jag är jurist och undervisar i straffrätt på juristprogrammet och på polisutbildningens grund- och vidareutbildning.

Annika Johansson, universitetsadjunkt

Jag jobbar som universitetslektor och undervisar och forskar framförallt inom idrottspedagogik. Jag undervisar även på polisutbildningen (grupprocesser och mental och fysisk förberedelse).

Jonas Hansson, övrig/annan befattning, universitetslektor

Forskare och lärare. Projektledare i Utvärdering av elchockvapen. Medverkar i vetenskaplig belysning av Mareld, Polisens satsning i prioriterade områden. Handleder polisstudenter.

Markus Naarttijärvi, universitetslektor

Min forskning kretsar kring konstitutionella rättigheter och rättsstatsfrågor. Särskilt fokus ligger på frågor där teknik, säkerhet och mänskliga rättigheter möts.

Mattias Hjertstedt, universitetslektor

Min undervisning och forskning behandlar framför allt processrätt i allmänhet och tvångsmedel i synnerhet.

Rasmus Karlsson, övrig/annan befattning

Docent i statsvetenskap och meriterad lärare. Forskar i huvudsak om klimatpolitik utifrån ett ekomodernistiskt perspektiv.

Staffan Karp, universitetslektor

Jag arbetar som universitetslektor och är docent i pedagogik. Mina huvudsakliga forskningsintressen är barn- och ungdomsidrott samt förändringsprocesser inom idrottsrörelsen och inom polisen.