"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nyheter och reportage från UTRI

Här hittar du alla nyheter och reportage som berör UTRI.

Gruppbild på deltagare i symposiet.
Kompetensutveckling inom hållbar utveckling

Symposium på temat hållbar utveckling inom grund- och forskarutbildning.

Elsa Reimerson och Paulette van der Voet
Samlade doktorander inom minoritetsspråk och urfolksstudier

NorrSam samlade forskare och doktorander från flera universitet och ämnen.

Del av jordklot med solen vid horisonten.
Umeåforskare kommenterar COP28: "En flexibel kompromiss"

FN:s klimattoppmöte har ägt rum i Dubai. Men vad säger klimatforskarna om mötet och vad hoppas de händer nu?

En vetenskapsdag om hållbara livsmedelssystem i Arktis

Finansiering från Arktiskt centrum och UTRI – Läs om vetenskapsdagen "Hållbara livsmedelssystem i Arktis".

Att integrera hållbar utveckling i lärande

Kreativitet och inspiration var ledord för disciplinöverskridande konferens.

Fem frågor till Constanze Ackermann-Boström

Fem frågor till Constanze Ackermann-Boström om hennes workshop om hållbara minoritetsspråk i Arktis.

Hur ser kommunikationen ut kring det som händer i norr?

Annika Egan Sjölander är en av talarna vid Kunskapsnoden 2023.

Framtidens energi kan finnas i restprodukter

Biomaterial blir värdefull resurs när samhället ställer om.

Umeåforskare deltar under COP27 – "Vi människor har hoppet i våra händer"

Professor Maria Nilsson kommer att föreläsa under FN:s klimatkonferens COP27.

Lancet Countdown rapport om klimatförändringar och hälsa

Lancet Countdown rapport för Europa om klimatförändringar och hälsa understryker att snabba åtgärder krävs.

Universitetet vill vara med i den hållbara omställningen

Hur kan vi bidra, och med vad? Under SEE Hållbarhetsvecka gav universitetsdirektör Hans Wiklund sina tankar.

Projekt ska larma om infektioner till följd av ändrat klimat

Ett varningssystem för smittsamma sjukdomar ska skapas i ett internationellt projekt som nu startar

Forskningsvistelse i Tyskland språngbräda till fortsatt karriär

Hedi Kriit har varit på universitetet i Heidelberg och nu stundar disputationen.

Stort intresse för pandemins effekter på europeiska arktis

Upp emot femtio besökare, och professionell livesändning på seminarium om COVID-19 i Arktis.

Ny mångvetenskaplig bok om renskötseln i norr

Boken är ett resultat av ett fyraårigt forskningsprojekt om renskötsel som har involverat nordiska forskare.

Nytänkande för en hållbarare framtid

En ny antologi belyser hur social innovation kan möta problem som segregation, ohälsa och ekologisk obalans.

EU:s nya politik för arktisk forskning

EU kommissionen har en ny arktisk strategi. EU-PolarNet håller ett seminarium om forskningen framöver

Är lagom en väg till nerväxt?

Fika Pitch kring hur begreppet ’lagom’ i en svensk kontext kan ses utifrån ett degrowth perspektiv.

Umeåforskare med i lansering av internationellt klimatnätverk

Under COP26 lanseras nytt internationellt nätverk för klimatomställning. Umeåforskare är delaktiga.

Arktiskt centrums forskarutbildningsansvariga

Arktiskt centrum välkomnar Linda Lundmark som ny medarbetare.

Smart teknik minskar klimatpåverkan

Smarta och hållbara lösningar utvecklas för europeiska städer.

Rocklöv blir professor i Heidelberg

Joacim Rocklöv får en professur med experimentell inriktning vid universitetet i Heidelberg.

Innovation och nyttiggörande av idéer

Denna doktorandkurs är för dig som är intresserad av hur forskning kan tillämpas.

Symposium om Covid-19 visade på komplexiteten av pandemin och hur viktigt samarbete är

Belyste vikten av ett tvärvetenskapligt grepp kring pandemier.

Senast uppdaterad: 2023-06-07