"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management

 • Antal högskolepoäng 240 hp
 • Studietid 4 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2024

Programmet ger dig en bredd som civilekonom med inriktning mot att leda och utveckla verksamheter med inslag av tjänster. De särskilda kurser som ingår i programmet är beteendevetenskap, tjänstedesign och tjänstemarknadsföring. Du kan göra praktik och/eller plugga utomlands, vilket ger dig goda erfarenheter. Vill du jobba med kundrelationer, personal, organisations- och affärsutveckling eller marknadsföring i företag så är detta program ett bra val för dig!

Antagen till programmet

Här hittar du allt du behöver veta innan programmet startar.

Programmet ges av Handelshögskolan vid Umeå universitet som är kvalitetsackrediterad genom AACSB.

Under utbildningen

Sammansättningen av kurser inom programmet gör det möjligt att studera ekonomi på en tvärvetenskaplig grund. Du studerar traditionella ämnen för en civilekonom såsom företagsekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik men du får även en fördjupning i service management och läser bland annat psykologi, sociologi och tjänstedesign.

Service Management

Service Management handlar om att vårda och behålla relationerna med de kunder som företaget har samtidigt som nya kundrelationer utvecklas. Personalen och det bemötande som den ger är väldigt viktigt i mötet med kunder. Service managementprogrammet inriktar sig mer än övriga civilekonomprogram mot ledarskap och marknadsföring.

Beteendevetenskap

Service Management har en relationsinriktad syn på kundhantering varpå beteendevetenskap är en viktig grundbult. Inom beteendevetenskap handlar det om att lära sig hur människor fungerar i grupp, hur konflikter kan hanteras och även lösas i organisationer.

Tjänstedesign

Tjänstedesign ger dig kunskap att utveckla hållbara, ändamålsenliga och effektiva tjänster med ett genomgående användarfokus. Syftet är att förhöja kundens upplevelse av tjänsten. Du lär dig hur tjänstedesignområdet relateras till fysisk miljö, varumärkeshantering och användarupplevelse.

Tjänstemarknadsföring

Under programmets gång får du som student öka din kunskap och ditt kritiska tänkande avseende marknadsföring av tjänster, etisk marknadsföring och hållbarhetsfrågor.
Hur användaren uppfattar en tjänst är nära kopplat till uppfattningar om vem som levererar tjänsten men även till marknadsföring i allmänhet och till frågor om etik vad gäller hur organisationen ser på kunder och andra intressenter.

Vi integrerar kompetenser i våra utbildningar

I Handelshögskolans utbildningar fokuserar vi på kompetenser som behövs för ditt framtida yrkesliv.

Gemensamt för samtliga civilekonomprogram

Praktik – skaffa dig professionella meriter

På alla civilekonomprogram kan du välja att göra praktik. Det innebär att du får omsätta det du lärt dig under din utbildning på ett företag eller i en organisation som du själv väljer, i Sverige eller utomlands. Det är ett fint tillfälle att prova på jobbet som civilekonom och visa din kompetens för framtida intressanta arbetsgivare och en bra erfarenhet. Praktikperioden är en halv termin.

Läs mer om att göra praktik.

Studera utomlands

Att studera utomlands är inte bara roligt och utvecklande för dig som student utan även en uppskattad erfarenhet hos framtida arbetsgivare. Internationalisering är hos oss ett viktigt område och vi jobbar kontinuerligt för att kunna erbjuda dig som student många möjligheter till ett äventyr i Europa eller lite längre bort på en annan kontinent. Inom våra program har du därför möjlighet till utbytesstudier en termin eller två.

Läs mer om utlandsstudier.

Hållbarhetsperspektivet allt viktigare

Tillsammans med våra studenter arbetar vi aktivt för en mer hållbar handelshögskola och gör det genom att anpassa kurser på programmen för att på ett bra sätt lära ut om och för hållbarhet. Vi arbetar med de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som utgångspunkt. Vårt hållbarhetsarbete är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och vi är medlemmar i de internationella nätverken GBSN, PRME och SDSN.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Kontakt med näringslivet

Handelshögskolan samarbetar på olika sätt med företag och organisationer och vi har ofta gästföreläsare som är erfarna från sina branscher. Du kommer kanske att göra praktik hos någon av våra samarbetspartners.  En del av dem är också alumner dvs att de tidigare själv varit studenter hos oss. Vi har också en grupp rådgivare knutna till oss i ett Business Advisory Board som bidrar med kunskap och erfarenheter.

Jämförelse av de olika civilekonomprogrammen

Grafisk jämförelse (PDF)

Samtliga program vid Handelshögskolan

Fortsatta studier

Efter avslutad Civilekonomexamen är du behörig att söka direkt till det andra året på något av våra masterprogram (avancerad nivå) då ditt sista år på civilekonomprogrammet motsvarar det första året på masterprogrammen.

Utbildningen ger även behörighet till forskarutbildning.

Programöversikt

Termin 1-2
Företagsekonomi A med inriktning mot Service Management 30 hp, Företagsekonomi B 30 hp.

Termin 3
Statistik 15 hp, Beteendevetenskap 15 hp.

Termin 4
Nationalekonomi 30 hp.

Termin 5
Tjänstedesign 15 hp, Juridisk översiktskurs med inriktning mot service management 15 hp.

Termin 6
Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability (kursen ges på engelska) 15 hp. Andra halvan av terminen läser du 15 hp valfria poäng där du kan välja att söka praktik.

Termin 7
Ytterligare fördjupning inom företagsekonomi 30 hp (alla kurser ges på engelska). Här väljer många studenter i programmet att åka på utbytesstudier.

Termin 8
Examensarbete i företagsekonomi 30 hp.

Efter utbildningen

Efter utbildningen är det många som arbetar med kundrelationer, personalutveckling, affärs- och organisationsutveckling samt marknadsföring. Våra tidigare studenter återfinns inom en rad olika företag och organisationer och de efterfrågas tack vare sin breda kunskap och fokus på människor.

Vanliga jobb

Med denna utbildning som grund har du kompetens att arbeta med frågor som rör bland annat marknadskommunikation, varumärkes- och affärsutveckling, planering och utformning av kundmötesplatser samt personal- och grupputveckling. Du kan även arbeta som projektledare, marknadsföringsansvarig och försäljningsansvarig.

Nytänkande civilekonomutbildning

Engagemang i studentföreningar är väldigt lärorikt eftersom du får chans att ta ansvar och testa nya saker.

Examen

Programmet ger dig en Civilekonomexamen med inriktning mot service management (240 hp) i huvudområdet företagsekonomi.
Det är en yrkesexamen på avancerad nivå.

Anmälan och behörighet

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management, 240 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2024 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2024

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Normal

Studietakt

100%

Behörighet

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg-Högskoleprov 60/40 procent

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 372 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-P1246

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2024. Sen anmälan öppnar den 15 juli 2024 där det finns chans till lediga platser.

Byta till Umeå - senare del av program

Du som har läst kurser som motsvarar minst första terminen på ett program kan söka till senare del av program. Om det finns plats på den termin du är behörig till behöver du inte läsa tidigare terminer på programmet. Även du som redan är student vid Umeå universitet, men vill gå ett annat motsvarande program, kan söka.

Sök senare del av det här programmet

Vanliga frågor

 • Räcker mina betyg?

  Sista antagnes betygssnitt/högskoleprovsresultat i respektive kvotgrupp.

  Termin        BF        BI         BII         HP

  HT2020       *          18,23     17,10      0,85

  BF Folkhögskolebetyg
  BI
  Gymnasiebetyg utan komplettering
  BII Gymnasiebetyg med komplettering
  HP Resultat från högskoleprov

  Fäll ihop
 • Hur gör jag för att tillgodoräkna ämnen jag läst tidigare?

  Vi är generösa i tillgodoräknande ärenden så dina möjligheter att få tillgodoräkna kurser är goda. Använd kontaktformuläret nedan för instruktioner om hur du ansöker om tillgodoräknande och för hjälp med att få en individuell studieplan.

  Fäll ihop
 • Civilekonomexamen och andra examina. Vad är skillnaden?

  Utbildningen leder till en Civilekonomexamen 240hp vilket är en yrkesexamen. Endast ett fåtal lärosäten i Sverige har beviljats rätten att utfärda yrkesexamen. De som inte beviljats den rätten eller som inte ansökt om den rätten ger vanliga ekonomprogram som på grundläggande nivå leder fram till en generell kandidatexamen efter tre år och på avancerad nivå till en generell magisterexamen efter ytterligare ett år. Civilekonomexamen ligger på avancerad nivå.

  Fäll ihop

Ansvarig för programmet är Henry Lopez Vega.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för programmet är:
Anders Lindmark