Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Nationalekonomi

Nyheter

Handelshögskolans vetenskapliga pris 2020
Handelshögskolans vetenskapliga pris 2020

Årets mottagare av priset är Medhanie Gaim, Sonal Yadav och Anita Lindmark.

Svårare för Försvarsmakten att rekrytera i goda ekonomiska tider
Svårare för Försvarsmakten att rekrytera i goda ekonomiska tider

Peter Bäckström, Handelshögskolan vid Umeå universitet, presenterar en studie av Försvarsmaktens rekrytering.

Handelshögskolans vetenskapliga pris 2019
Handelshögskolans vetenskapliga pris 2019

Årets mottagare av priset är Tatbeeq Raza Ullah, Emma Persson och Mattias Vesterberg.

Forskningsprojekt

Priseffekter av konkurrens från parallellimport och terapeutiska alternativ för patentskyddade läkemedel
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 oktober 2018 till 30 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av metoder för spårning av anbudssamverkan inom offentlig upphandling
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2017 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gränsöverskridande infrastruktur och nordisk transportpolitik
Tid 1 januari 2017 till 30 november 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

The Economic Policy Network
Ekonomisk politik har utgjort ett gemensamt tema i mycket av den nationalekonomiska forskning som bedrivits vid Umeå universitet de senaste två...
Forskningsämne: Nationalekonomi