Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Nationalekonomi

Reportage och porträtt

Med ambition att påverka policy
Med ambition att påverka policy

Sofia Lundberg kombinerar forskning om offentlig upphandling med att leda Handelshögskolan.

Nyheter

Hur reagerar svensk industri på förbättrad energieffektivisering?
Hur reagerar svensk industri på förbättrad energieffektivisering?

Ny avhandling studerar hur energieffektivisering och miljöregleringar påverkar svensk industri.

Vidtar vi rätt åtgärder för att skapa en cirkulär ekonomi?
Vidtar vi rätt åtgärder för att skapa en cirkulär ekonomi?

Ny avhandling analyserar effekter av åtgärder och incitament som ska främja en cirkulär ekonomi.

Handelshögskolans vetenskapliga pris 2020
Handelshögskolans vetenskapliga pris 2020

Årets mottagare av priset är Medhanie Gaim, Sonal Yadav och Anita Lindmark.

Forskningsprojekt

Priseffekter av konkurrens från parallellimport och terapeutiska alternativ för patentskyddade läkemedel
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 oktober 2018 till 30 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av metoder för spårning av anbudssamverkan inom offentlig upphandling
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion
Forskningsämne: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2017 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
E12 Atlantica BA3NET
Tid 1 januari 2017 till 31 oktober 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

The Economic Policy Network
Ekonomisk politik har utgjort ett gemensamt tema i mycket av den nationalekonomiska forskning som bedrivits vid Umeå universitet de senaste två...
Forskningsämne: Nationalekonomi