Hoppa direkt till innehållet
printicon

Pedagogik

Pedagogik är en bred vetenskap som handlar om de påverkansprocesser som formar och förändrar människor, såväl barn som vuxna. I pedagogisk forskning studeras fostran, utbildning, lärande och undervisning, i både formella som informella sammanhang. Kunskap skapas om hur och varför värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras, samt om hur meningsfulla utbildnings- och undervisningssituationer kan planeras och genomföras.

Reportage och porträtt

Makt och kunskap i olika utbildningssammanhang
Makt och kunskap i olika utbildningssammanhang

Eva Silfver, professor i pedagogik, studerar hur maktrelationer tar sig uttryck i utbildning och skola.

Nyheter

Ett smalare kunskapsbegrepp utmanar bildämnet
Ett smalare kunskapsbegrepp utmanar bildämnet

Ny studie undersöker vilka normer och värderingar som skapas och reproduceras i bildundervisning.

Ny forskarskola i utbildningshistoria
Ny forskarskola i utbildningshistoria

Den nya forskarskolan är ett samarbete mellan universiteten i Örebro, Umeå, Stockholm och Uppsala.

Ny forskarskola med fokus på lärarutbildning och digitalisering
Ny forskarskola med fokus på lärarutbildning och digitalisering

40 miljoner från Vetenskapsrådet möjliggör ny forskarskola i Umeå där ytterligare nio lärosäten medverkar.

Profilområden och forskargrupper

FemHum
FemHum är en grupp humorforskare med en feministisk grundsyn. Våra forskningsområden är inom språkvetenskap, pedagogiskt arbete och fysikdidaktik.
Forskningsämne: Pedagogik, Språkvetenskap
Lärande och IKT
Forskningsämne: Pedagogik
Specialpedagogik
Forskningsämne: Pedagogik
Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning
Forskningsprofilen har ett intresse för digitala praktiker inom och utanför formell utbildnings.
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Utbildningspolicy och ungas övergångar
Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.
Utvärdering
På institutionen bedrivs forskning om utvärdering, metodutveckling och forskningsbaserad utvärdering
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap