Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Pedagogik

Pedagogik är en bred vetenskap som handlar om de påverkansprocesser som formar och förändrar människor, såväl barn som vuxna. I pedagogisk forskning studeras fostran, utbildning, lärande och undervisning, i både formella som informella sammanhang. Kunskap skapas om hur och varför värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras, samt om hur meningsfulla utbildnings- och undervisningssituationer kan planeras och genomföras.

Reportage och porträtt

Koordinator för två unika forskarskolor
Koordinator för två unika forskarskolor

Professor J.Ola Lindberg, Pedagogiska institutionen, är koordinator för de nationella forskarskolorna.

Naturvetenskap för alla eller bara vissa?
Naturvetenskap för alla eller bara vissa?

Eva Silfvers forskning syftar till att göra skolan mer inkluderande och medveten om normernas makt.

Infrastrukturer

Uppföljningsstudie Idrottsstudentundersökningen
I projektet samlas data in om idrottsstudenter vid slutet av sin utbildning vid Umeå universitet.
Forskningsämne: Pedagogik
Idrottsstudentundersökningen
I projektet samlas data in om nyantagna idrottsstudenter vid Umeå universitet.
Forskningsämne: Pedagogik

Nyheter

Lärare är viktiga för att stödja elevernas motivation
Lärare är viktiga för att stödja elevernas motivation

Att sträva efter personlig utveckling är bättre än att försöka överglänsa sina klasskamrater skriver Anders.

Utredare vill göra om fria skolvalet
Utredare vill göra om fria skolvalet

Björn Åstrand, Umeå universitet och regeringens särskild utredare, bakom ny utredning om skolsegregationen.

Så kan flera kvinnor vilja bli tränare
Så kan flera kvinnor vilja bli tränare

Innebandy.se skriver om Inger Eliasson och resultaten av hennes forskningsstudie.

Profilområden och forskargrupper

Beteendevetenskapliga mätningar
Området fokuserar på mätprocesser som kan ge värdefull information för individer, skolor och samhälle.
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
FemHum
FemHum är en grupp humorforskare med en feministisk grundsyn. Våra forskningsområden är inom språkvetenskap, pedagogiskt arbete och fysikdidaktik.
Forskningsämne: Pedagogik, Språkvetenskap
Lärande och IKT
Forskningsämne: Pedagogik
Samverkansalliansen för praktiknära forskning
Vid Umeå universitet finns sedan 2011 ett specialpedagogiskt forsknings- och utvecklingsnätverk. Nätverket syftar till att skapa förutsättningar fö...
Forskningsämne: Pedagogik
Specialpedagogik
Forskningsämne: Pedagogik
Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning
Forskningsprofilen har ett intresse för digitala praktiker inom och utanför formell utbildnings.
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Utbildningspolicy och ungas övergångar
Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.
Utvärdering
På institutionen bedrivs forskning om utvärdering, metodutveckling och forskningsbaserad utvärdering
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap