Hoppa direkt till innehållet
printicon

Pedagogik

Reportage och porträtt

Formativ bedömning kan leda till avsevärda ökningar av elevers lärande
Formativ bedömning kan leda till avsevärda ökningar av elevers lärande

Torulf Palm, professor i pedagogiskt arbete, studerar hur formativ bedömning kan förbättra elevers lärande.

Nyheter

Lärmiljöers betydelse för studenters kreativa utveckling
Lärmiljöers betydelse för studenters kreativa utveckling

I en ny avhandling undersöks lärmiljöer som stödjer studenters utveckling av kreativitet som kompetens.

Nätverksträff för forskare inom arbetslivspedagogik
Nätverksträff för forskare inom arbetslivspedagogik

12 mars 2019 träffades forskare och lärare från Linköping, Stockholm och Umeå.

Tredje gruppen nyanlända lärare har fullföljt Snabbspåret
Tredje gruppen nyanlända lärare har fullföljt Snabbspåret

Avslutning för nyanlända lärare och förskollärare på utbildningen Snabbspåret vid Umeå universitet.

Profilområden och forskargrupper

Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning
Forskningsprofilen har ett intresse för digitala praktiker inom och utanför formell utbildnings.
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Utbildningspolicy och ungas övergångar
Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.
Utvärdering
På institutionen bedrivs forskning om utvärdering, metodutveckling och forskningsbaserad utvärdering
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap