Hoppa direkt till innehållet
printicon

Pedagogik

Pedagogik är en bred vetenskap som handlar om de påverkansprocesser som formar och förändrar människor, såväl barn som vuxna. I pedagogisk forskning studeras fostran, utbildning, lärande och undervisning, i både formella som informella sammanhang. Kunskap skapas om hur och varför värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras, samt om hur meningsfulla utbildnings- och undervisningssituationer kan planeras och genomföras.

Reportage och porträtt

Makt och kunskap i olika utbildningssammanhang
Makt och kunskap i olika utbildningssammanhang

Eva Silfver, professor i pedagogik, studerar hur maktrelationer tar sig uttryck i utbildning och skola.

Nyheter

Ny forskarskola i utbildningshistoria
Ny forskarskola i utbildningshistoria

Den nya forskarskolan är ett samarbete mellan universiteten i Örebro, Umeå, Stockholm och Uppsala.

Ny forskarskola med fokus på lärarutbildning och digitalisering
Ny forskarskola med fokus på lärarutbildning och digitalisering

40 miljoner från Vetenskapsrådet möjliggör ny forskarskola i Umeå där ytterligare nio lärosäten medverkar.

Ulrika Haake inbjuden keynote-talare
Ulrika Haake inbjuden keynote-talare

Ulrika Haake var inbjuden att tala om jämställdhet inom polisorganisationen vid polisforskningskonferens.

Profilområden och forskargrupper

FemHum
FemHum är en grupp humorforskare med en feministisk grundsyn. Våra forskningsområden är inom språkvetenskap, pedagogiskt arbete och fysikdidaktik.
Forskningsämne: Pedagogik, Språkvetenskap
Lärande och IKT
Forskningsämne: Pedagogik
Specialpedagogik
Forskningsämne: Pedagogik
Tillämpad forskning om digitala praktiker inom utbildning
Forskningsprofilen har ett intresse för digitala praktiker inom och utanför formell utbildnings.
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Utbildningspolicy och ungas övergångar
Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.
Utvärdering
På institutionen bedrivs forskning om utvärdering, metodutveckling och forskningsbaserad utvärdering
Forskningsämne: Pedagogik, Utbildningsvetenskap