Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förskola och fritidshem-organisation, demokrati och hållbarhet

Forskargrupp RECEUM är en forskningsmiljö vid Umeå universitet som Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap står som värd för och där forskning och utbildning med koppling till förskola och fritidshem står i centrum.

RECEUM samlar forskare och lärare med ett intresse för forskning och utbildning som rör förskola och fritidshem. Vi eftersträvar att förena forskning och praktik, och att bygga framgångsrika nätverk och samarbeten mellan forskare, lärare och företrädare för förskole- och fritidshemsverksamhet i kommuner.

 

RECEUM har i dagsläget ca 20 medarbetare. Inom forskningsmiljön studeras:

 

Undervisning, lärande och aktiviteter inom förskola och fritidshem

Detta område omfattar forskning om estetik, språkutveckling, vetenskap och hållbarhet och undersöker de breda frågorna om kunskapens karaktär inom forskning och praktik. Vår forskning inom detta område handlar också om lärarutbildning och yrkesutveckling, organisationsfrågor och läroplaner.


Värden och identiteter

Detta område omfattar forskning om demokrati, jämlikhet, etik, barns inflytande och deltagande. Vi undersöker dimensioner av socioekonomisk bakgrund, etnicitet och kön, och hur kontext och processer inom ECEC och fritid bidrar till att forma identiteter och värderingar.


Policy och 'schoolification'

Det här forskningsområdet handlar om nationell och internationell politik för förskola och fritidshem. Vi fokuserar på svenska och europeiska politiska ramar, marknadsföring, privatisering, samt läroplansreformer och läroplansprocesser.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap