Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Förskola och fritidshem-organisation, demokrati och hållbarhet

Forskningsgrupp Institutionens forskningsprofil står som värd för RECEUM som är en forskningsmiljö inom Umeå Universitet för att bedriva forskning om förskola och fritidshem.

RECEUM syftar till att skapa en forskningsmiljö om förskola och fritidshem. Vi strävar efter att förena forskning, praktik och teori och bygga framgångsrika nätverk och samarbeten mellan forskare, lärare och kommuner.


RECEUM har i dagsläget ca 20 medarbetare, som arbetar med forskning och utbildning inom fälten förskola och fritidshem. Inom profilen studeras:


Undervisning, lärande och aktiviteter inom förskola och fritidshem.

Detta område omfattar forskning om estetik, språkutveckling, vetenskap och hållbarhet och undersöker de breda frågorna om kunskapens karaktär inom forskning och praktik. Dessutom handlar vår forskning inom detta område om lärarutbildning och yrkesutveckling, organisationsfrågor och läroplaner.


Värden och identiteter
I den mångfacetterade karaktären av den unga barndomen studerar vi frågor om demokrati, jämlikhet, etik, barns inflytande och deltagande. Vi undersöker dimensionerna av socioekonomisk bakgrund, etnicitet och kön, och hur kontexten och processerna inom ECEC och fritid bidrar till att forma identiteter och värderingar.


Policy och 'schoolification'
Det här forskningsområdet handlar om nationell och internationell politik för förskola och fritidshem. Profilens medarbetare fokuserar på svenska och europeiska politiska ramar, marknadsföring, privatisering, och läroplan-reformer.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap