Hoppa direkt till innehållet
printicon

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt.

Utlysning av doktorandresurser
Utlysning av doktorandresurser

Företagsforskarskolan utlyser 16 doktorandresurser. Sista ansökningsdag 2 oktober 2019.

Tillsammans med företag eller organisationer arbetar doktorand, handledande forskare  under fyra år med ett gemensamt problem som behöver utforskas. Projekten håller hög vetenskaplig kvalitet och har samhällsrelevans, vilket skapar förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling av verksamheter.

Doktoranden ingår i en tvärvetenskaplig forskargrupp och får under utbildningen ett skräddarsytt kurspaket för att vara förberedd för arbete utanför akademien.Vi har utbildat nära 70 forskare tillsammans med mer än 50 partners.

Läs/ladda ner Informationsblad om Företagsforskarskolan

Om Företagsforskarskolan

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation är en fakultetsövergripande forskarskola som bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation, tex ett företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning.

Företagsforskarskolans syfte är att skapa samverkan med företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning för att:

  • stärka forskning och utveckling
  • öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga
  • öka kunskap och innovation i samhället

Att delta i Företagsforskarskolan med ett projekt innebär att forskare, handledare och mentorer blir del av en grupp med medlemmar från olika ämnesområden och vetenskapliga discipliner.

Vi utbildar forskare för framtiden och skapar ett värdefullt nätverk mellan Umeå universitet, näringsliv och samhälle. Vi arbetar också med att skapa nya samarbeten och konkretisera projektidéer för framtida samverkansprojekt.

Utlysning av projektresurser

Företagsforskarskolan stödjer projektförslag från universitetets alla vetenskapliga discipliner. Projekten måste komma ur ett samarbete mellan universitetets forskare och anställda vid en extern organisation, till exempel företag eller offentlig förvaltning. Projekten finansieras tillsammans av universitet och den externa parten, som bidrar med 50 procent av doktorandens lön.

Utlysning av 16 doktorandsresurser 2019

Forskare/doktorand i företagsforskarskolan

Som forskare i Företagsforskarskolan ingår man i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp vid sidan av sin ordinarie forskargrupp på institutionen. Gruppen ges ett kurspaket om 15 högskolepoäng för att stärka doktorandernas förmåga till samverkan och förbereda dem för ett yrkesliv med ytterligare kunskaper än deras vetenskapliga ämneskompetens. I doktorandtjänsten ingår även tre månaders praktik hos extern organisation och tillsammans ger detta en stark personlig plattform för kvalificerat arbete inom forskning och utveckling.

Internationella utbyten

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet ingår i ett europeiskt nätverk, European Industrial Doctoral School (E.I.D.S.) tillsammans med universitet från Tjeckien, Belgien, Portugal och Wales. Varje år ger E.I.D.S en internationell workshop med deltagande doktorander från samtliga lärosäten.

Organisation

Företagsforskarskolan leds av en styrelse och är organisatoriskt placerad direkt under rektor. Styrelseordförande är vicerektor för samverkan och innovation och ledamöterna består av lärarrepresentanter från universitetets fyra fakulteter, tre externa representanter både från privat och offentlig sektor.

Föreståndare för Företagsforskarskolan sedan 2014 är professor Anna Linusson Jonsson.

Företagsforskarskolans Styrelse (Beslut dnr: FS -1830-14)


Ordförande: Vicerektor Dieter Müller

Lärarrepresentanter

  • Professor Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Professor Charlotte Häger, Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering, Medicinska fakulteten
  • Professor Johan Trygg, Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • Professor Lotta Vikström, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Humanistiska fakulteten

Externa representanter

  • Internationell strateg Cathrin Alenskär, Umeå kommun
  • Gruppchef kemi David Blomberg, RISE Processum A
  • Gunnar Bålfors, VD på Indexator Rotator Systems AB i Vindeln

Senaste nytt om Företagsforskarskolan

Vill få öring, röding och lax att trivas som fisken i vattnet
Vill få öring, röding och lax att trivas som fisken i vattnet

Företagsskolans Johan Leander och Sven Norman samlar in experimentella data under den intensiva fältperioden.

Testar designade kolmaterial för att rena avloppsvatten
Testar designade kolmaterial för att rena avloppsvatten

Mirva Niinipuu visar att de undersökta kolens kapacitet att avskilja organiska vattenföroreningar var låg.

Implementering av familjecentrerat förhållningssätt i hemsjukvård
Implementering av familjecentrerat förhållningssätt i hemsjukvård

Susanna Pusa har studerat utbildning av sjuksköterskor i familjecentrerade samtal för hemsjukvård.

Umeå universitet och Örnsköldsviks kommun blir strategiska partners
Umeå universitet och Örnsköldsviks kommun blir strategiska partners

Målet är att utveckla regionen i fråga om bland annat hälso- och sjukvård, hållbar tillväxt och bioekonomi.

Såddpengar sår frön till nya doktorander i Företagsforskarskolan
Såddpengar sår frön till nya doktorander i Företagsforskarskolan

Såddpengar används med målet att ansöka om doktorandresurs till Företagsforskarskolan.

Får nya erfarenheter genom doktorandutbyte i Sydkorea
Får nya erfarenheter genom doktorandutbyte i Sydkorea

Helena Nydahl, doktorand i Företagsforskarskolan, upplever Sydkorea genom ett utbyte vid Hanyang University.

Alumnporträtt

Vad har hänt efter examen från Företagsforskarskolan?
Företagsforskarskolan gav nya perspektiv
Företagsforskarskolan gav nya perspektiv

Vad hände med läkaren Steven Shen som doktorerade inom första omgången av Företagsforskarskolan?

IDS Doktorandprojekt 2016 (omgång 5) och 2018 (omgång 6)