Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt.

På grund av det nya coronaviruset ställer vi in Företagsforskarskolans samtliga planerade aktiviteter fram till sommaren. Besked om nya datum för aktiviteter kommer att lämnas så snart vi kan överblicka läget. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Patrik, Benkt, Ingrid och Maria

Tillsammans med företag eller organisationer arbetar doktorand, handledande forskare  under fyra år med ett gemensamt problem som behöver utforskas. Projekten håller hög vetenskaplig kvalitet och har samhällsrelevans, vilket skapar förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling av verksamheter.

Doktoranden ingår i en tvärvetenskaplig forskargrupp och får under utbildningen ett skräddarsytt kurspaket för att vara förberedd för arbete utanför akademien.Vi har utbildat nära 70 forskare tillsammans med mer än 50 partners.

Företagsforskarskolan stödjer projektförslag från universitetets alla vetenskapliga discipliner. Projekten måste komma ur ett samarbete mellan universitetets forskare och anställda vid en extern organisation, till exempel företag eller offentlig förvaltning. Projekten finansieras tillsammans av universitet och den externa parten, som bidrar med 50 procent av doktorandens lön.

Mer information:

Läs/ladda ner ett informationsblad om Företagsforskarskolan

Om Företagsforskarskolan

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation är en fakultetsövergripande forskarskola som bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation, till exempel ett företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning.

Företagsforskarskolans syfte är att skapa samverkan med företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning för att:

 • stärka forskning och utveckling
 • öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga
 • öka kunskap och innovation i samhället

Att delta i Företagsforskarskolan med ett projekt innebär att forskare, handledare och mentorer blir del av en grupp med medlemmar från olika ämnesområden och vetenskapliga discipliner.

Vi utbildar forskare för framtiden och skapar ett värdefullt nätverk mellan Umeå universitet, näringsliv och samhälle. Vi arbetar också med att skapa nya samarbeten och konkretisera projektidéer för framtida samverkansprojekt.

Forskare/doktorand i företagsforskarskolan

Som forskare i Företagsforskarskolan ingår man i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp vid sidan av sin ordinarie forskargrupp på institutionen. Gruppen ges ett kurspaket om 15 högskolepoäng för att stärka doktorandernas förmåga till samverkan och förbereda dem för ett yrkesliv med ytterligare kunskaper än deras vetenskapliga ämneskompetens. I doktorandtjänsten ingår även tre månaders praktik hos extern organisation och tillsammans ger detta en stark personlig plattform för kvalificerat arbete inom forskning och utveckling.

Internationella utbyten

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet ingår i ett europeiskt nätverk, European Industrial Doctoral School (E.I.D.S.) tillsammans med universitet från Tjeckien, Belgien, Portugal och Wales. Varje år ger E.I.D.S en internationell workshop med deltagande doktorander från samtliga lärosäten.

Organisation

Företagsforskarskolan leds av en styrelse och är organisatoriskt placerad direkt under rektor. Styrelseordförande är vicerektor för samverkan och innovation och ledamöterna består av lärarrepresentanter från universitetets fyra fakulteter, tre externa representanter både från privat och offentlig sektor.

Föreståndare för Företagsforskarskolan sedan 2020 är universitetslektor Patrik Rydén.

Företagsforskarskolans Styrgrupp


Ordförande: Vicerektor Dieter Müller

Lärarrepresentanter

 • Jonas Nilsson, forskare, Institutionen för strålningsvetenskaper, Medicinska fakulteten
 • Johan Trygg, professor, Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Torkel Molin, universitetslektor/prodekan, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Humanistiska fakulteten
 • Jessika Wide, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Externa representanter

 • Åsa Fällman, biträdande näringslivschef, Umeå kommun
 • Malin Andersson,  Coordinator, Volvo Cab Competence Center
 • Ingrid Undén Lindehell, HR-chef, VAKIN

Adjungerade ledamöter

 • Patrik Rydén, universitetslektor, föreståndare Företagsforskarskolan vid Umeå universitet
 • Åsa Boily, kanslichef, teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet

Läs om våra doktorandprojekt

Doktorandprojekt IDS14
Doktorandprojekt IDS14

Tio projekt startade i IDS14. Två doktorander har disputerat.

Doktorandprojekt IDS16
Doktorandprojekt IDS16

Tolv doktorandprojekt pågår i gruppen IDS16.

Doktorandprojekt IDS18
Doktorandprojekt IDS18

Sexton doktorandprojekt pågår i gruppen IDS18.

Nyheter om Företagsforskarskolan

Fortsätter karriären som postdoktor i omvårdnad
Fortsätter karriären som postdoktor i omvårdnad

Alumn Susanna Pusa har fått en tjänst med det fokus som hon önskade på Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Information till doktorander, handledare och externa parter
Information till doktorander, handledare och externa parter

Företagsforskarskolan ställer in samtliga planerade aktiviteter fram till sommaren på grund av coronaviruset.

Samverkanspris till läkemedelskemist
Samverkanspris till läkemedelskemist

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2020 tilldelas professor Anna Linusson Jonsson.

Samordnare till Företagsforskarskolan sökes
Samordnare till Företagsforskarskolan sökes

Företagsforskarskolan söker en ny samordnare från och med 1 maj.

Ny föreståndare vill vidga nätverk mellan näringsliv och akademi
Ny föreståndare vill vidga nätverk mellan näringsliv och akademi

Patrik Rydén brinner för samverkan och menar att Företagsforskarskolan kan fungera som en katalysator.

Professionellt europeiskt samverkansarbete startade i Umeå
Professionellt europeiskt samverkansarbete startade i Umeå

Umeås Företagsforskarskolan initierade europeisk plattform för forskarutbildning med extern part – E.I.D.S.

Vad hände efter examen från Företagsforskarskolan?

Företagskontakter gav jobb efter examen
Företagskontakter gav jobb efter examen

Jonas Westberg var en av de första doktoranderna vid forskarskolans uppstart 2008.

Företagsforskarskolan mer än bara näringsliv
Företagsforskarskolan mer än bara näringsliv

– Forskarskolan kommer alltid att ligga mig varmt om hjärtat, säger Kristina Sehlin MacNeil.

Företagsforskarskolan gav nya perspektiv
Företagsforskarskolan gav nya perspektiv

Läkaren Steven Shen flyttade till Kanada efter sin doktorsexamen vid Företagsforskarskolan.

Företagsforskarskolans nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev ger en samlad bild av vad som är på gång hos oss. Nr 2 skickades ut i december 2019.

Välkommen att kontakta oss!

Patrik Rydén
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 62
Benkt Wiklund
Administratör, senior
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 36
Ingrid Söderbergh
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 24
Maria Wennberg
Administratör, ekonomi
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 61