Hoppa direkt till innehållet
printicon

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt.

Tillsammans med företag eller organisationer arbetar doktorand, handledande forskare  under fyra år med ett gemensamt problem som behöver utforskas. Projekten håller hög vetenskaplig kvalitet och har samhällsrelevans, vilket skapar förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling av verksamheter.

Doktoranden ingår i en tvärvetenskaplig forskargrupp och får under utbildningen ett skräddarsytt kurspaket för att vara förberedd för arbete utanför akademien.Vi har utbildat nära 70 forskare tillsammans med mer än 50 partners.

Företagsforskarskolan stödjer projektförslag från universitetets alla vetenskapliga discipliner. Projekten måste komma ur ett samarbete mellan universitetets forskare och anställda vid en extern organisation, till exempel företag eller offentlig förvaltning. Projekten finansieras tillsammans av universitet och den externa parten, som bidrar med 50 procent av doktorandens lön.

Mer information:

Läs/ladda ner ett informationsblad om Företagsforskarskolan

Om Företagsforskarskolan

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation är en fakultetsövergripande forskarskola som bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation, till exempel ett företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning.

Företagsforskarskolans syfte är att skapa samverkan med företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning för att:

 • stärka forskning och utveckling
 • öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga
 • öka kunskap och innovation i samhället

Att delta i Företagsforskarskolan med ett projekt innebär att forskare, handledare och mentorer blir del av en grupp med medlemmar från olika ämnesområden och vetenskapliga discipliner.

Vi utbildar forskare för framtiden och skapar ett värdefullt nätverk mellan Umeå universitet, näringsliv och samhälle. Vi arbetar också med att skapa nya samarbeten och konkretisera projektidéer för framtida samverkansprojekt.

Forskare/doktorand i företagsforskarskolan

Som forskare i Företagsforskarskolan ingår man i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp vid sidan av sin ordinarie forskargrupp på institutionen. Gruppen ges ett kurspaket om 15 högskolepoäng för att stärka doktorandernas förmåga till samverkan och förbereda dem för ett yrkesliv med ytterligare kunskaper än deras vetenskapliga ämneskompetens. I doktorandtjänsten ingår även tre månaders praktik hos extern organisation och tillsammans ger detta en stark personlig plattform för kvalificerat arbete inom forskning och utveckling.

Internationella utbyten

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet ingår i ett europeiskt nätverk, European Industrial Doctoral School (E.I.D.S.) tillsammans med universitet från Tjeckien, Belgien, Portugal och Wales. Varje år ger E.I.D.S en internationell workshop med deltagande doktorander från samtliga lärosäten.

Organisation

Företagsforskarskolan leds av en styrelse och är organisatoriskt placerad direkt under rektor. Styrelseordförande är vicerektor för samverkan och innovation och ledamöterna består av lärarrepresentanter från universitetets fyra fakulteter, tre externa representanter både från privat och offentlig sektor.

Föreståndare för Företagsforskarskolan sedan 2020 är universitetslektor Patrik Rydén.

Företagsforskarskolans Styrgrupp


Ordförande: Vicerektor Dieter Müller

Lärarrepresentanter

 • Jonas Nilsson, forskare, Institutionen för strålningsvetenskaper, Medicinska fakulteten
 • Johan Trygg, professor, Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Torkel Molin, universitetslektor/prodekan, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Humanistiska fakulteten
 • Jessika Wide, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Externa representanter

 • Åsa Fällman, biträdande näringslivschef, Umeå kommun
 • Malin Andersson,  Coordinator, Volvo Cab Competence Center
 • Ingrid Undén Lindehell, HR-chef, VAKIN

Adjungerade ledamöter

 • Patrik Rydén, universitetslektor, föreståndare Företagsforskarskolan vid Umeå universitet
 • Åsa Boily, kanslichef, teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet

Läs om våra doktorandprojekt

Doktorandprojekt IDS14
Doktorandprojekt IDS14

Tio projekt startade i IDS14. Två doktorander har disputerat.

Doktorandprojekt IDS16
Doktorandprojekt IDS16

Tolv doktorandprojekt pågår i gruppen IDS16.

Doktorandprojekt IDS18
Doktorandprojekt IDS18

Elva doktorandprojekt pågår i gruppen IDS18.

Doktorandprojekt IDS18:2
Doktorandprojekt IDS18:2

Fyra doktorandprojekt pågår i gruppen 2018:2.

Nyheter om Företagsforskarskolan

Vad händer när man flyttar dietist-behandling online?
Vad händer när man flyttar dietist-behandling online?

Sarah Persson undersöker om onlinebehandling kan jämställas med fysiskt möte med dietist.

Förbered er! Tio nya doktorandresurser 2020
Förbered er! Tio nya doktorandresurser 2020

Tio nya doktorandresurser kommer att utlysas 2020. Ansökan öppnar i april.

Samverkan för forskningen framåt
Samverkan för forskningen framåt

Företagsforskarskolans tredje stora workshop hade samverkansfrågor i fokus.

Ny föreståndare sökes
Ny föreståndare sökes

Professor Anna Linusson avslutar sitt uppdrag vid årsskiftet. Nu söker vi en ny föreståndare.

I mötet föds nya idéer
I mötet föds nya idéer

Stor workshop 24 oktober välkomnar alla partners, doktorander och handledare.

Företagsforskarskolan får ny styrgrupp
Företagsforskarskolan får ny styrgrupp

En ny styrgrupp för IDS verksamhet tillsattes 1 juli 2019.

Vad hände efter examen från Företagsforskarskolan?

Företagskontakter gav jobb efter examen
Företagskontakter gav jobb efter examen

Jonas Westberg var en av de första doktoranderna vid forskarskolans uppstart 2008.

Företagsforskarskolan mer än bara näringsliv
Företagsforskarskolan mer än bara näringsliv

– Forskarskolan kommer alltid att ligga mig varmt om hjärtat, säger Kristina Sehlin MacNeil.

Företagsforskarskolan gav nya perspektiv
Företagsforskarskolan gav nya perspektiv

Läkaren Steven Shen flyttade till Kanada efter sin doktorsexamen vid Företagsforskarskolan.

Företagsforskarskolans nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev ger en samlad bild av vad som är på gång hos oss. Nr 2 skickades ut i december 2019.

Välkommen att kontakta oss!

Patrik Rydén
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 62
Benkt Wiklund
Administratör, senior
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 36
Ingrid Söderbergh
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 24
Maria Wennberg
Administratör, ekonomi
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 61