Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt.

Umeå universitets Företagsforskarskola öppnar utlysning av doktorandresurser och såddpengar för att etablera samarbeten. Ansökan kan lämnas in löpande under perioden 16 juni 2020 till 30 september 2021. Stängningsdatum kan komma att ändras. Ansökningarna behandlas löpande och beslut tas vid ett efterföljande styrgruppsmöte.

Till utlysningen


Tillsammans med företag eller organisationer arbetar doktorand, handledande forskare under fyra år med ett gemensamt problem som behöver utforskas. Projekten håller hög vetenskaplig kvalitet och har samhällsrelevans, vilket skapar förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling av verksamheter.

Doktoranden ingår i en tvärvetenskaplig forskargrupp och får under utbildningen ett skräddarsytt kurspaket för att vara förberedd för arbete utanför akademien.Vi har utbildat nära 70 forskare tillsammans med mer än 50 partners.

Företagsforskarskolan stödjer projektförslag från universitetets alla vetenskapliga discipliner. Projekten måste komma ur ett samarbete mellan universitetets forskare och anställda vid en extern organisation, till exempel företag eller offentlig förvaltning. Projekten finansieras tillsammans av universitet och den externa parten, som bidrar med 50 procent av doktorandens lön.

 

Mer information:

Läs/ladda ner ett informationsblad om Företagsforskarskolan

Om Företagsforskarskolan

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation är en fakultetsövergripande forskarskola som bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation, till exempel ett företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning.

Företagsforskarskolans syfte är att skapa samverkan med företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning för att:

 • stärka forskning och utveckling
 • öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga
 • öka kunskap och innovation i samhället

Att delta i Företagsforskarskolan med ett projekt innebär att forskare, handledare och mentorer blir del av en grupp med medlemmar från olika ämnesområden och vetenskapliga discipliner.

Vi utbildar forskare för framtiden och skapar ett värdefullt nätverk mellan Umeå universitet, näringsliv och samhälle. Vi arbetar också med att skapa nya samarbeten och konkretisera projektidéer för framtida samverkansprojekt.

Forskare/doktorand i Företagsforskarskolan

Som forskare i Företagsforskarskolan ingår man i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp vid sidan av sin ordinarie forskargrupp på institutionen. Gruppen ges ett kurspaket om 15 högskolepoäng för att stärka doktorandernas förmåga till samverkan och förbereda dem för ett yrkesliv med ytterligare kunskaper än deras vetenskapliga ämneskompetens. I doktorandtjänsten ingår även tre månaders praktik hos extern organisation och tillsammans ger detta en stark personlig plattform för kvalificerat arbete inom forskning och utveckling.

Internationella utbyten

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet ingår i ett europeiskt nätverk, European Industrial Doctoral School (E.I.D.S.) tillsammans med universitet från Tjeckien, Belgien, Portugal och Wales. Varje år ger E.I.D.S en internationell workshop med deltagande doktorander från samtliga lärosäten.

Organisation

Företagsforskarskolan leds av en styrelse och är organisatoriskt placerad direkt under rektor. Styrelseordförande är vicerektor för samverkan och innovation och ledamöterna består av lärarrepresentanter från universitetets fyra fakulteter, tre externa representanter både från privat och offentlig sektor.

Föreståndare för Företagsforskarskolan sedan 2020 är universitetslektor Patrik Rydén.

Företagsforskarskolans Styrgrupp


Ordförande: Vicerektor Dieter Müller

Lärarrepresentanter

 • Jonas Nilsson, forskare, Institutionen för strålningsvetenskaper, Medicinska fakulteten
 • Johan Trygg, professor, Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Torkel Molin, universitetslektor/prodekan, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Humanistiska fakulteten
 • Jessika Wide, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Externa representanter

 • Åsa Fällman, biträdande näringslivschef, Umeå kommun
 • Malin Andersson,  Coordinator, Volvo Cab Competence Center
 • Ingrid Undén Lindehell, HR-chef, VAKIN

Adjungerade ledamöter

 • Patrik Rydén, universitetslektor, föreståndare Företagsforskarskolan vid Umeå universitet
 • Åsa Boily, kanslichef, teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet

Läs om våra doktorandprojekt

Doktorandprojekt IDS14
Doktorandprojekt IDS14

Tio projekt startade i IDS14. Två doktorander har disputerat.

Doktorandprojekt IDS16
Doktorandprojekt IDS16

Tolv doktorandprojekt pågår i gruppen IDS16.

Doktorandprojekt IDS18
Doktorandprojekt IDS18

Sexton doktorandprojekt pågår i gruppen IDS18.

Nyheter om Företagsforskarskolan

Går in i uppdraget med stort engagemang
Går in i uppdraget med stort engagemang

Fler bra projekt och att bidra till en god miljö för doktoranderna ser Charlotta som viktiga arbetsuppgifter.

Det bästa med forskarskolan är blandningen av discipliner
Det bästa med forskarskolan är blandningen av discipliner

Johan forskar i dag på Chalmers om att förhindra och mildra skador i kollisioner mellan fordon.

Hon fortsätter sin karriär inom avfallshantering
Hon fortsätter sin karriär inom avfallshantering

Efter examen fortsätter Mar Edo att arbeta med avfallshantering men närmare branschen.

Kommer att sakna doktoranderna
Kommer att sakna doktoranderna

Med kompetens i samverkansfrågor och nätverksbyggande har Benkt bidragit till Företagsforskarskolans framgång.

Fortsätter karriären som postdoktor i omvårdnad
Fortsätter karriären som postdoktor i omvårdnad

Alumn Susanna Pusa har fått en tjänst med det fokus som hon önskade på Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Information till doktorander, handledare och externa parter
Information till doktorander, handledare och externa parter

Företagsforskarskolan ställer in samtliga planerade aktiviteter fram till sommaren på grund av coronaviruset.

Vad hände efter examen från Företagsforskarskolan?

Företagskontakter gav jobb efter examen
Företagskontakter gav jobb efter examen

Jonas Westberg var en av de första doktoranderna vid forskarskolans uppstart 2008.

Företagsforskarskolan mer än bara näringsliv
Företagsforskarskolan mer än bara näringsliv

– Forskarskolan kommer alltid att ligga mig varmt om hjärtat, säger Kristina Sehlin MacNeil.

Företagsforskarskolan gav nya perspektiv
Företagsforskarskolan gav nya perspektiv

Läkaren Steven Shen flyttade till Kanada efter sin doktorsexamen vid Företagsforskarskolan.

Företagsforskarskolans nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev ger en samlad bild av vad som är på gång hos oss. Nr 1 2020 skickades ut den 16 juni 2020. Hör...

Välkommen att kontakta oss!

Patrik Rydén
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 62
Ingrid Söderbergh
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 24
Charlotta Sundin
Forskningsingenjör, första
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 93