Hoppa direkt till innehållet
printicon

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt.

Senaste nytt om Företagsforskarskolan

Efterliknar fotosyntesen på kostnadseffektivt sätt
Efterliknar fotosyntesen på kostnadseffektivt sätt

Anurag Kawde visar att man kan efterlikna blad för att skörda solenergi på ett kostnadseffektivt sätt.

Uppstart av ny omgång av Företagsforskarskolan
Uppstart av ny omgång av Företagsforskarskolan

Sjätte årskullen av Företagsforskarskolan kickar igång genom att samlas till två dagars workshop.

Tillsammans med företag, stiftelser eller offentlig förvaltning arbetar forskare under fyra år med ett gemensamt forskningsproblem som behöver lösas för framtiden. Projekten håller hög vetenskaplig kvalitet och möjliggör samhällsnyttiggörande vilket skapar förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling av verksamheter.

Doktoranden ingår i en multidisciplinär forskargrupp och får under utbildningen ett skräddarsytt kurspaket för att vara förberedd för arbete utanför akademien.

Vi har utbildat ett stort antal forskare tillsammans med mer än 30 partnerföretag och organisationer, som till exempel LKAB, Domsjö Fabriker, Akzo-Nobel, AstraZeneca, Svenska Samernas Riksförbund, PwC, Skellefteå Kraft AB och Statens Musikverk. Tillsammans identifierar vi era behov av forskningsinsatser.

Välkommen att ta kontakt med oss!

Om Företagsforskarskolan

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation är en fakultetsövergripande forskarskola som bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation, tex ett företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning.

Företagsforskarskolans syfte är att skapa samverkan med företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning för att:

  • stärka forskning och utveckling
  • öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga
  • öka kunskap och innovation i samhället

Att delta i Företagsforskarskolan med ett projekt innebär att forskare, handledare och mentorer blir del av en grupp med medlemmar från olika ämnesområden och vetenskapliga discipliner.

Vi utbildar forskare för framtiden och skapar ett värdefullt nätverk mellan Umeå universitet, näringsliv och samhälle. Vi arbetar också med att skapa nya samarbeten och konkretisera projektidéer för framtida samverkansprojekt.

Utlysning av projektresurser

Företagsforskarskolan stödjer projektförslag från universitetets alla vetenskapliga discipliner. Projekten måste komma ur ett samarbete mellan universitetets forskare och anställda vid en extern organisation, till exempel företag eller offentlig förvaltning. Projekten finansieras tillsammans av universitet och den externa parten, som bidrar med 50 procent av doktorandens lön.

Utlysning doktorandsresurs och såddpengar

Forskare/doktorand i företagsforskarskolan

Som forskare i Företagsforskarskolan ingår man i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp vid sidan av sin ordinarie forskargrupp på institutionen. Gruppen ges ett kurspaket om 15 högskolepoäng för att stärka doktorandernas förmåga till samverkan och förbereda dem för ett yrkesliv med ytterligare kunskaper än deras vetenskapliga ämneskompetens. I doktorandtjänsten ingår även tre månaders praktik hos extern organisation och tillsammans ger detta en stark personlig plattform för kvalificerat arbete inom forskning och utveckling.

Internationella utbyten

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet ingår i ett europeiskt nätverk, European Industrial Doctoral School (E.I.D.S.) tillsammans med universitet från Tjeckien, Belgien, Portugal och Wales. Varje år ger E.I.D.S en internationell workshop med deltagande doktorander från samtliga lärosäten.

Organisation

Företagsforskarskolan leds av en styrelse och är organisatoriskt placerad direkt under rektor. Styrelseordförande är vicerektor för samverkan och innovation och ledamöterna består av lärarrepresentanter från universitetets fyra fakulteter, tre externa representanter både från privat och offentlig sektor.

Föreståndare för Företagsforskarskolan sedan 2014 är professor Anna Linusson Jonsson.

Företagsforskarskolans Styrelse (Beslut dnr: FS -1830-14)


Ordförande: Vicerektor Dieter Müller

Lärarrepresentanter

  • Professor Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten
  • Professor Charlotte Häger, Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering, Medicinska fakulteten
  • Professor Johan Trygg, Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • Professor Lotta Vikström, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Humanistiska fakulteten

Externa representanter

  • Internationell strateg Cathrin Alenskär, Umeå kommun
  • Gruppchef kemi David Blomberg, RISE Processum A
  • Gunnar Bålfors, VD på Indexator Rotator Systems AB i Vindeln

Välkommen att kontakta oss!