Hoppa direkt till innehållet
printicon

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt.

Tillsammans med företag eller organisationer arbetar doktorand, handledande forskare  under fyra år med ett gemensamt problem som behöver utforskas. Projekten håller hög vetenskaplig kvalitet och har samhällsrelevans, vilket skapar förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling av verksamheter.

Doktoranden ingår i en tvärvetenskaplig forskargrupp och får under utbildningen ett skräddarsytt kurspaket för att vara förberedd för arbete utanför akademien.Vi har utbildat nära 70 forskare tillsammans med mer än 50 partners.

Företagsforskarskolan stödjer projektförslag från universitetets alla vetenskapliga discipliner. Projekten måste komma ur ett samarbete mellan universitetets forskare och anställda vid en extern organisation, till exempel företag eller offentlig förvaltning. Projekten finansieras tillsammans av universitet och den externa parten, som bidrar med 50 procent av doktorandens lön.

Mer information:

Läs/ladda ner ett informationsblad om Företagsforskarskolan

Om Företagsforskarskolan

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation är en fakultetsövergripande forskarskola som bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation, tex ett företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning.

Företagsforskarskolans syfte är att skapa samverkan med företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning för att:

 • stärka forskning och utveckling
 • öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga
 • öka kunskap och innovation i samhället

Att delta i Företagsforskarskolan med ett projekt innebär att forskare, handledare och mentorer blir del av en grupp med medlemmar från olika ämnesområden och vetenskapliga discipliner.

Vi utbildar forskare för framtiden och skapar ett värdefullt nätverk mellan Umeå universitet, näringsliv och samhälle. Vi arbetar också med att skapa nya samarbeten och konkretisera projektidéer för framtida samverkansprojekt.

Forskare/doktorand i företagsforskarskolan

Som forskare i Företagsforskarskolan ingår man i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp vid sidan av sin ordinarie forskargrupp på institutionen. Gruppen ges ett kurspaket om 15 högskolepoäng för att stärka doktorandernas förmåga till samverkan och förbereda dem för ett yrkesliv med ytterligare kunskaper än deras vetenskapliga ämneskompetens. I doktorandtjänsten ingår även tre månaders praktik hos extern organisation och tillsammans ger detta en stark personlig plattform för kvalificerat arbete inom forskning och utveckling.

Internationella utbyten

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet ingår i ett europeiskt nätverk, European Industrial Doctoral School (E.I.D.S.) tillsammans med universitet från Tjeckien, Belgien, Portugal och Wales. Varje år ger E.I.D.S en internationell workshop med deltagande doktorander från samtliga lärosäten.

Organisation

Företagsforskarskolan leds av en styrelse och är organisatoriskt placerad direkt under rektor. Styrelseordförande är vicerektor för samverkan och innovation och ledamöterna består av lärarrepresentanter från universitetets fyra fakulteter, tre externa representanter både från privat och offentlig sektor.

Föreståndare för Företagsforskarskolan sedan 2014 är professor Anna Linusson Jonsson.

Företagsforskarskolans Styrgrupp


Ordförande: Vicerektor Dieter Müller

Lärarrepresentanter

 • Jonas Nilsson, forskare, Institutionen för strålningsvetenskaper, Medicinska fakulteten
 • Johan Trygg, professor, Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Torkel Molin, universitetslektor/prodekan, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Humanistiska fakulteten
 • Jessika Wide, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Externa representanter

 • Åsa Fällman, biträdande näringslivschef, Umeå kommun
 • Malin Andersson,  Coordinator, Volvo Cab Competence Center
 • Ingrid Undén Lindehell, HR-chef, VAKIN

Adjungerade ledamöter

 • Anna Linusson Jonsson, professor, föreståndare Företagsforskarskolan vid Umeå universitet
 • Åsa Boily, kanslichef, teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet

Läs om våra doktorandprojekt

Doktorandprojekt IDS14
Doktorandprojekt IDS14

Tio doktorandprojekt startades upp i gruppen IDS14. Två av doktoranderna har disputerat våren 2019.

Doktorandprojekt IDS16
Doktorandprojekt IDS16

Tolv projekt utförs inom Företagsforskarskolans femte omgång som startade 2016.

Doktorandprojekt IDS18
Doktorandprojekt IDS18

Elva doktorandprojekt pågår i gruppen IDS18.

Nyheter om Företagsforskarskolan

Ny föreståndare för Företagsforskarskolan sökes
Ny föreståndare för Företagsforskarskolan sökes

Professor Anna Linusson avslutar sitt uppdrag vid årsskiftet. Därför söker forskarskolan en ny föreståndare.

I mötet föds nya idéer på Företagsforskarskolan
I mötet föds nya idéer på Företagsforskarskolan

Stor workshop 24 oktober välkomnar alla samarbetspartners och visar upp doktorandprojekt i form av postrar.

Företagsforskarskolan får ny styrgrupp
Företagsforskarskolan får ny styrgrupp

En ny styrgrupp för Företagsforskarskolan för samverkan och innovation tillsattes den 1 juli 2019.

Prisas för bästa forskningsplan
Prisas för bästa forskningsplan

Företagsforskarskoledoktorands forskningsplan om sociala innovationer och miljömässig hållbarhet vann.

Vill få öring, röding och lax att trivas som fisken i vattnet
Vill få öring, röding och lax att trivas som fisken i vattnet

Företagsskolans Johan Leander och Sven Norman samlar in experimentella data under den intensiva fältperioden.

Testar designade kolmaterial för att rena avloppsvatten
Testar designade kolmaterial för att rena avloppsvatten

Mirva Niinipuu visar att de undersökta kolens kapacitet att avskilja organiska vattenföroreningar var låg.

Vad hände efter examen från Företagsforskarskolan?

Företagskontakter gav jobb efter examen
Företagskontakter gav jobb efter examen

Jonas Westberg var en av de första doktoranderna som började Företagsforskarskolan vid dess uppstart 2008.

Företagsforskarskolan mer än bara näringsliv
Företagsforskarskolan mer än bara näringsliv

– Företagsforskarskolan kommer alltid att ligga mig varmt om hjärtat, säger Kristina Sehlin MacNeil.

Företagsforskarskolan gav nya perspektiv
Företagsforskarskolan gav nya perspektiv

Vad hände med läkaren Steven Shen som doktorerade inom första omgången av Företagsforskarskolan?

Företagsforskarskolans nyhetsbrev

Ta del av vårt arkiv av nyhetsbrev - för samlad information om vad som är på gång hos oss.

Välkommen att kontakta oss!

Benkt Wiklund
Administratör, senior
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 36
Ingrid Söderbergh
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 24
Maria Wennberg
Administratör, ekonomi, ekonom
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 61