Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Företagsforskarskolan för samverkan och innovation

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor genom gemensamt finansierade forskningsprojekt.

Finansiering av doktorand i samverkansprojekt

Företagsforskarskolas utlysning av doktorandresurser och såddpengar för att etablera samarbeten är öppen. Ansökan kan lämnas in löpande fram till den 30 september 2021. Stängningsdatum kan komma att ändras. Ansökningarna behandlas löpande och beslut tas vid ett efterföljande styrgruppsmöte.

Till utlysningen


Tillsammans med företag eller organisation arbetar doktorand och handledande forskare under fyra år med ett gemensamt problem som behöver utforskas. Projekten håller hög vetenskaplig kvalitet och har samhällsrelevans, vilket skapar förutsättningar för konkurrenskraft och utveckling av verksamheter.

Doktoranden ingår i en tvärvetenskaplig forskargrupp och får under utbildningen ett skräddarsytt kurspaket för att vara förberedd för arbete utanför akademien.Vi har utbildat nära 70 forskare tillsammans med mer än 50 partners.

Företagsforskarskolan stödjer projektförslag från universitetets alla vetenskapliga discipliner. Projekten måste komma ur ett samarbete mellan universitetets forskare och anställda vid en extern organisation, till exempel företag eller offentlig förvaltning. Projekten finansieras tillsammans av universitet och den externa parten, som bidrar med 50 procent av doktorandens lön.

Vi har ett nära samarbete med Umeå universitets Enhet för forskningsstöd och samverkan.

Läs informationsblad om Företagsforskarskolan

Fördjupa dig

Om Företagsforskarskolan

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation är en fakultetsövergripande forskarskola som bygger på ett samarbete mellan Umeå universitet och en extern organisation, till exempel ett företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning.

Företagsforskarskolans syfte är att skapa samverkan med företag, stiftelse eller en offentlig förvaltning för att:

 • stärka forskning och utveckling
 • öka doktorandernas anställningsbarhet, självständighet och innovationsförmåga
 • öka kunskap och innovation i samhället

Att delta i Företagsforskarskolan med ett projekt innebär att forskare, handledare och mentorer blir del av en grupp med medlemmar från olika ämnesområden och vetenskapliga discipliner.

Vi utbildar forskare för framtiden och skapar ett värdefullt nätverk mellan Umeå universitet, näringsliv och samhälle. Vi arbetar också med att skapa nya samarbeten och konkretisera projektidéer för framtida samverkansprojekt.

Att vara doktorand i Företagsforskarskolan

Som forskare i Företagsforskarskolan ingår man i en tvärvetenskaplig doktorandgrupp vid sidan av sin ordinarie forskargrupp på institutionen. Gruppen ges ett kurspaket om 15 högskolepoäng för att stärka doktorandernas förmåga till samverkan och förbereda dem för ett yrkesliv med ytterligare kunskaper än deras vetenskapliga ämneskompetens. I doktorandtjänsten ingår även tre månaders praktik hos extern organisation och tillsammans ger detta en stark personlig plattform för kvalificerat arbete inom forskning och utveckling.

Internationella utbyten

Företagsforskarskolan vid Umeå universitet ingår i ett europeiskt nätverk, European Industrial Doctoral School, E.I.D.S., tillsammans med universitet från Tjeckien, Belgien, Portugal och Wales. Varje år ger E.I.D.S en internationell workshop med deltagande doktorander från samtliga lärosäten.

Organisation

Företagsforskarskolan leds av en styrelse och är organisatoriskt placerad direkt under rektor. Styrelseordförande är Umeå universitets vicerektor för samverkan och innovation och ledamöterna består av lärarrepresentanter från universitetets fyra fakulteter samt tre externa representanter både från privat och offentlig sektor.

Föreståndare för Företagsforskarskolan sedan 2020 är universitetslektor Patrik Rydén.

Företagsforskarskolans styrgrupp


Ordförande: Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet

Lärarrepresentanter:

 • Jonas Nilsson, forskare, Institutionen för strålningsvetenskaper, Medicinska fakulteten
 • Johan Trygg, professor, Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
 • Torkel Molin, universitetslektor/prodekan, Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Humanistiska fakulteten
 • Jessika Wide, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Externa representanter:

 • Åsa Fällman, biträdande näringslivschef, Umeå kommun
 • Malin Andersson,  Coordinator, Volvo Cab Competence Center
 • Ingrid Undén Lindehell, HR-chef, VAKIN

Adjungerade ledamöter:

 • Patrik Rydén, universitetslektor, föreståndare Företagsforskarskolan vid Umeå universitet
 • Åsa Boily, kanslichef, teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Umeå universitet

Läs om våra pågående doktorandprojekt

Doktorandprojekt IDS14
Doktorandprojekt IDS14

Nio projekt startade i IDS14. Fem av doktoranderna har disputerat.

Doktorandprojekt IDS16
Doktorandprojekt IDS16

Tolv projekt pågår i gruppen IDS16, snart börjar doktoranderna disputera.

Doktorandprojekt IDS18
Doktorandprojekt IDS18

Sexton projekt pågår i gruppen IDS18 som startade 2018.

Nya avhandlingar
Nya avhandlingar

Här kan du läsa pressmeddelanden om de senaste avhandlingarna från Företagsforskarskolan.

Nyheter om Företagsforskarskolan

Metallföroreningar i vattenmiljön påverkar även fåglar på land
Metallföroreningar i vattenmiljön påverkar även fåglar på land

Johan Lidman visar i sin avhandling att metaller i vatten ger negativa effekter på insektsätande fåglar.

”Industrin behöver också akademikontakten”
”Industrin behöver också akademikontakten”

CHECK samlar Umeåforskare och de största industrierna inom cement- och kalkproduktion i Sverige.

Ny avancerad reningsteknik förbättrar avloppsvattenkvalitet
Ny avancerad reningsteknik förbättrar avloppsvattenkvalitet

En elektroperoxonprocess, som ger bättre reningseffekt än ozonering, är i fokus i Majids avhandling.

Fyra frågor till Martin om gröna superhjältar på ForskarFredag
Fyra frågor till Martin om gröna superhjältar på ForskarFredag

På ForskarFredag berättar Martin lekfullt om mikroalger till avloppsvattenrengöring och göda tomater.

Vidtar vi rätt åtgärder för att skapa en cirkulär ekonomi?
Vidtar vi rätt åtgärder för att skapa en cirkulär ekonomi?

Ny avhandling analyserar effekter av åtgärder och incitament som ska främja en cirkulär ekonomi.

Forskningsgenombrott kan rädda liv vid nervgasförgiftning
Forskningsgenombrott kan rädda liv vid nervgasförgiftning

Studie vid FOI och på Företagsforskarskolan löser en gåta som gäckat forskare i över 50 år.

Vad hände efter examen från Företagsforskarskolan?

Det bästa är blandningen av discipliner
Det bästa är blandningen av discipliner

Alumn Johan Iraeus forskar om att förhindra och mildra skador i fordonskollisioner på Chalmers.

Företagskontakter gav jobb efter examen
Företagskontakter gav jobb efter examen

Jonas Westberg var en av de första doktoranderna vid forskarskolans uppstart 2008.

Företagsforskarskolan mer än bara näringsliv
Företagsforskarskolan mer än bara näringsliv

– Forskarskolan kommer alltid att ligga mig varmt om hjärtat, säger Kristina Sehlin MacNeil.

Företagsforskarskolan gav nya perspektiv
Företagsforskarskolan gav nya perspektiv

Läkaren Steven Shen flyttade till Kanada efter sin doktorsexamen vid Företagsforskarskolan.

Företagsforskarskolans nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev ger en samlad bild av vad som är på gång. Mejla oss om du vill bli prenumerant!