Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Francisella tularensis typ VI sekretionssystem - dess struktur och reglering
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av ett tularemivaccin
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av antiviraler mot Rift Valley feber virus
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Myggburna zoonoser i djur och människor
Forskningsområde: Molekylär medicin
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att förutse och ha beredskap mot utbrott av infektionssjukdomar med förödande effekt
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Studier av sorkfeber (nephropathia epidemica).
Forskningsområde: Biologi
Tid 1 mars 2011 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Långtidseffekter av sorkfeberinfektion
Tid 1 september 2010 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska renskötande samers uppfattningar om klimatförändringar
Tid 1 september 2009 till 31 oktober 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Metallkomplex med bakteriell aktivitet
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Tid 1 januari 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
The type VI secretion system of Francisella tularensis
Tid 1 januari 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Harpestbakteriens angreppsmetoder
Tid 1 januari 2008 till 1 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Biofilm på medicinsk utrustning
Tid 1 januari 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Harpestbakterien – överlevnadsmekanismer och vaccinutveckling
Forskningsområde: Biologi
Tid 8 februari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Development of a tularemia vaccine
Tid 1 januari 2006
Typ av projekt Forskningsprojekt
Virus:värdcells-interaktioner: betydelse för tropism och behandling
Tid 1 januari 2005 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt