Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorandprojekt start 2012

Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) drivs av Lärarhögskolan och inkluderar forskarstuderande och handledare från hela universitetet. Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (FU) verkar för att skapa en kreativ och sammanhållen forskarutbildningsmiljö i utbildningsvetenskap vid Umeå universitet.

Lärartillvaro och historieundervisning: Innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid.
Tid 1 september 2012 till 15 september 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Sångsituationer: en fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år
Tid 1 september 2012 till 6 oktober 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Introduktionen av digital lek i förskolan - Ur förskollärares perspektiv
Tid 1 september 2012
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2012 till 13 juni 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Representationer av ”problemskolor” i policy och media
Tid 1 september 2012
Typ av projekt Doktorandprojekt
Vad lär sig flickor och pojkar genom entreprenöriell pedagogik?
Tid 1 september 2012 till 8 december 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Snälla du! Kan du sätta dig?: om vägledning i förskolan
Tid 1 september 2012 till 21 oktober 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Logics and politics of professionalism: the case of university English language teachers in Vietnam
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2012 till 17 februari 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt