Hoppa direkt till innehållet
printicon

Biomedicinsk analytikerprogrammet

 • Antal högskolepoäng 180 hp
 • Studietid 3 år (heltid)
 • Starttid Hösttermin 2020

Är du intresserad av medicin, teknik, laboratoriearbete, människor och vill bli expert på diagnostiska metoder? Då är biomedicinsk analytikerprogrammet något för dig! Som biomedicinsk analytiker kommer du att självständigt utföra analyser och undersökningar samt tolka och utvärdera resultat. Du kan välja mellan inriktningarna Laboratoriemedicin och Klinisk fysiologi. Det råder stor brist på biomedicinsk analytiker i hela landet, så det finns goda möjligheter att få jobb.

Film: Medicin, teknik och patientkontakt.
Medicin, teknik och patientkontakt.

Olivia berättar om sitt arbete som biomedicinsk analytiker.

Under utbildningen

Utbildningen leder till yrkesexamen som biomedicinsk analytiker. I programmet varvas teoretisk och laborativ undervisning med praktik inom klinisk verksamhet. Redan när du söker till programmet väljer du vilken inriktning du vill läsa.

Inom inriktningen laboratoriemedicin kommer du att analysera patientprover i ett laboratorium, som att göra blodgrupperingar. Inom inriktningen klinisk fysiologi har du direktkontakt med patienter, som när du gör fysiska undersökningar med ultraljud. Här kan du se vad en biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi kan göra.

Biomedicinsk laboratorievetenskap

Inom det här huvudområdet varvas teori och praktik. Tyngdpunkten ligger på metoder som används för att analysera biologiska prov och fysiologiska förlopp, och för kvalitetssäkring av laborativ verksamhet.

Varierande undervisningsformer

Undervisningen växlar mellan föreläsningar, laborationer, arbete i grupp och uppföljningsseminarier, case och klinisk tillämpning. Laborativa moment finns med genom hela utbildningen. Praktik och laborationer är obligatoriska moment.

Stor vikt läggs vid lärarledd undervisning och att du får tid för självstudier, egen reflektion och problemlösning. Undervisning sker både på universitetet och vid Norrlands universitetssjukhus, som ligger på gångavstånd från campus.

Praktik

Redan under första läsåret kommer du att besöka kliniska verksamheter. Under termin 4 och 5 praktiserar du längre perioder inom den inriktning du valt.

Vaccinera dig innan praktiken

Ett krav är att studenter ska ha genomgått ett hälso- och vaccinationsprogram innan praktik i hälso- och sjukvården, för att motverka smittspridning. Läs mer om vaccination.

Plugga i ett annat land

Du har möjlighet att läsa någon del av utbildningen utomlands.

Programöversikt

År 1
Gemensamt
Grundläggande laboratorievetenskap. Humanbiologi och laboratoriemetodik. Medicinsk biokemi med laboratoriemetodik. Cell- och molekylärbiologi med laboratoriemetodik. Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården. Mikrobiologi.

År 2
Gemensamt
Kvalitetssäkring och klinisk dokumentation. Immunologi och hematologi. Sjukdomslära och genetik.

Inriktning laboratoriemedicin
Immunologisk och hematologisk metodik. Molekylärbiologisk metodik. Klinisk laboratoriemetodik, moment I. Tillämpad laboratoriemetodik I.

Inriktning klinisk fysiologi
Omvårdnad med farmakologi och läkemedelshantering. Klinisk fysiologi I. Fysiologisk diagnostik I.

År 3
Inriktning laboratoriemedicin
Klinisk laboratoriemetodik, moment II. Tillämpad laboratoriemetodik II. Laboratoriemedicin I och II.

Inriktning klinisk fysiologi
Nuklearmedicin och bildgivande teknik. Fysiologisk diagnostik II. Klinisk fysiologi II.

Gemensamt
Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet. Examensarbete.

Efter utbildningen

Yrkesexamen till biomedicinsk analytiker ligger till grund för legitimation som utfärdas av Socialstyrelsen. 

Som legitimerad biomedicinsk analytiker arbetar du framför allt vid kliniska laboratorier. Du kan också arbeta inom läkemedels- och livsmedelsindustri, bioteknikföretag och biomedicinsk forskning.

Du har behörighet till utbildning på avancerad nivå och därefter forskarutbildning. Arbetsmarknaden ser mycket ljus ut eftersom det är stor brist på utbildade biomedicinsk analytiker.

Anmälan och behörighet

Biomedicinsk analytikerprogrammet, 180 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen
 • Klinisk fysiologi

  Det första läsåret är gemensamt för studenterna oavsett vilken inriktning. Inriktningsspecifika kurser läser du främst under termin 4 och 5. Hela eller delar av VFU kan genomföras på annan ort. Du kan göra delar av utbildningen utomlands.

  Andra året består av kliniska kurser med omvårdnad samt fördjupning inom olika patientnära diagnostiska metoder som exempelvis EEG, EKG, EMG, lungfunktionsmätningar och ultraljud kärl. Tredje året ger metodkunskaper i bland annat ultraljudsundersökning av hjärta, samt kunskaper om hur sjukdomar i njurar, urinblåsa och perifera- och centrala nervsystemet diagnostiseras.

  Startar

  Hösttermin 2020

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Antal platser

  12 st

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Biologi A, Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b/3c (områdesbehörighet 12/A12 med ett eller flera undantag)

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

  Anmälningskod

  UMU-P1306

  Anmälan

  Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 mars 2020 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.
 • Laboratoriemedicin

  Det första läsåret är gemensamt för studenterna oberoende inriktning. Inriktningsspecifika kurser läser du främst under termin 4 och 5. Hela eller delar av VFU kan genomföras på annan ort. Du kan göra delar av utbildningen utomlands.

  Andra och tredje året läser du kurser inom bland annat klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, transfusionsmedicin, patologi och immunologi. Utbildningen är delvis förlagd till kliniska laboratorier där du får fördjupade kunskaper om analys av provmaterial från patienter.

  Startar

  Hösttermin 2020

  Studieort

  Umeå

  Undervisningsspråk

  Svenska

  Antal platser

  38 st

  Studieform

  100%, Normal

  Behörighet

  Biologi A, Fysik A, Kemi A, Matematik C. Eller: Biologi 1, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3b/3c (områdesbehörighet 12/A12 med ett eller flera undantag)

  Urval

  Betyg-Högskoleprov 67/33 procent

  Anmälningskod

  UMU-P1304

  Anmälan

  Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 16 mars 2020 klockan 13:00. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Vanliga frågor

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Programmet ges av
Biomedicinsk analytikerprogrammet
Kontaktperson för programmet är:
Karin Emanuelsson