Hoppa direkt till innehållet
printicon

Språkvetenskap

Reportage och porträtt

Språk och skrivande som demokratiska redskap
Språk och skrivande som demokratiska redskap

Eva Lindgrens forskning har i huvudsak fokuserat på flerspråkighet och skrivande.

Tre nyanser av doktorandliv
Tre nyanser av doktorandliv

Läs om de tre doktoranderna och deras resa från studenter till forskare.

Nyheter

Fokus på läsupplevelsen kan ha betydelse för svenskundervisningen
Fokus på läsupplevelsen kan ha betydelse för svenskundervisningen

Ny studie från Umeå universitet undersöker gymnasielärares syn på litteraturundervisning inom svenskämnet.

Ekaterina Zmyvalova rapporterar från fältarbete i Ryssland
Ekaterina Zmyvalova rapporterar från fältarbete i Ryssland

Affilierade doktorand Ekaterina Zmyvalova har genomfört fältarbete gällande samiska språk i Ryssland.

DNA berättar människans och släktens historia
DNA berättar människans och släktens historia

För första gången anordnar Kungliga Skytteanska Samfundet i Umeå en internationell konferens om arkeogenetik.

Forskningsprojekt

Skrivande som näring för demokratin
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förhandlingar om makt och kön i studiosamtal om skidsport
Forskningsämne: Språkvetenskap
Tid 1 februari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Språkliga stereotyper i ett tvärkulturellt perspektiv. (C-RAVE)
Forskningsämne: Sociologi, Språkvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vilka dörrar kan språk öppna?
Forskningsämne: Kulturgeografi, Språkvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

CogLing UmU
Ett nätverk av forskare med fokus på språk och kognition.
Forskningsämne: Språkvetenskap
FemHum
FemHum är en grupp humorforskare med en feministisk grundsyn. Våra forskningsområden är inom språkvetenskap, pedagogiskt arbete och fysikdidaktik.
Forskningsämne: Pedagogik, Språkvetenskap