"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt inom Samhällsvetenskaplig fakultet

Norrflyg

Energieffektivt fossilfritt flyg i regional kollektivtrafik för en grön omställning (NORRFLYG)

Tid 1 april 2024 till 31 mars 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Virtuell verklighet för rehabilitering vid långvariga ländryggsbesvär

- ett personcentrerat och interdisciplinärt projekt med samskapande design

Tid 7 mars 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
En studie av utvecklingsmiljön inom artistisk och rytmisk gymnastik
Forskningsområde: Idrottsforskning, Psykologi
Tid 8 januari 2024 till 31 december 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt
Elektrifiering av privattransporter: priser, styrmedel och fördelningsekonomiska effekter
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Court of Arbitration for Sport (CAS), en legitim maktutövare inom idrotten?
Forskningsområde: Idrottsforskning, Juridik
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt
Projektifiering av forskarutbildningen
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tillsammans för trygghet

Civilsamhällets roll i skapandet av trygga offentliga rum

Tid 1 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fjärrundervisning – en ny organisatorisk utmaning för svensk skola?
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
iADHD
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att skapa ett lokalt integrerat och ändamålsenligt stödsystem

Hur kan unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) få stöd?

Tid 1 januari 2024 till 1 augusti 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utveckling av undervisning inom arbetsplatsförlagt lärande samt lärares kollektiva lärande
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att nysta upp diskrimineringsupplevelser i Europa: Analys av flera marginaliserade grupper ur ett komparativt perspektiv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att skapa attraktiva upphandlingar – strategiska verktyg för fler anbudsgivare
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elitinnebandyspelare 2030

Akuta och långsiktiga effekter av en innebandymatch på spelares hormonella respons, upplevd stress och fräschhet

Tid 1 januari 2024 till 30 november 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
SEAS

Samhällsekonomiska analyser för sjötransporter

Tid 1 januari 2024 till 28 februari 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att pekas ut som utsatt område: Effekter på grannskapsnivå avseende hälsa, kriminalitet och tillit
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Toleransens natur och konsekvenser
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Från kvinnoberedskap till vardagsprepping

Genus i mobiliseringen av uppgifter för nationen i tider av kris 1939– 2023

Forskningsområde: Genusvetenskap, Historia, Kulturgeografi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prissamordningars bildande och sammanbrott
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
PastForward: Det politiska användandet av det förflutna i digitala diskurser om nordiska framtider
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 december 2023 till 30 november 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
#NeverForget vs. #NeverHappened: Minnet av Förintelsen i sociala medier
Tid 1 december 2023 till 30 november 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
MINDSET - Missionsorienterad innovation mot digitala och gröna omställning i NPA-regionen
Tid 1 december 2023 till 30 november 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cryotourism in a warming world

Co-exploring glacier and snow-based tourism development in southern and northern peripheries

Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 14 november 2023 till 30 juni 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
WORK TOGETHER – ett systembaserat forskningsprogram för att uppdatera företagshälsovården och minska hälsogapet
Forskningsområde: Psykologi
Tid 13 september 2023 till 13 september 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nordic Health Data Spaces
Tid 1 september 2023 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Systematisk digital tjänsteinnovation i offentlig sektor för hållbar utveckling
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 september 2023 till 1 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Försvarsmaktens militära själavård i fredstid, under insats och i krig sett ut ett nutidsperspektiv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 september 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelsen av den osynliga befolkningen

Fritidshus, mobilitet och utveckling i glesbygd

Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 21 augusti 2023 till 21 november 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Artificiell intelligens och socialt minne
Tid 1 augusti 2023 till 31 januari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tvärfunktionella team I brottsutredning: ett interventionsprojekt för att stötta utredares samarbete
Forskningsområde: Pedagogik, Psykologi
Tid 1 juli 2023 till 30 juni 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Postdigital propaganda

En socioteknisk studie av digital desinformation

Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 juli 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ledarskap för undervisning och lärande? – rektorer utforskar och utformar sin praktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 juli 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Råda Villrådiga
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Närvarofrämjande insatser - en genomlysning och kunskapsfördjupning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fördjupad analys av försämrade betygsresultat i idrott och hälsa
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
VR och muntliga examinationer - en väg mot djupare kunskap och ökad rättssäkerhet?
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärande för hållbar utveckling som skapar delaktighet och handlingskompetens
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mat och måltid i Waldorfförskolan
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 maj 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Distans- och hybridarbete: En tvärkulturell studie med fokus på implikationer för chefer och medarbetare (REMOTE-FLEX)
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 april 2023 till 31 mars 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Towards AI-based preventative physiotherapy interventions
Tid 1 april 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nordic Fabulation Network
Tid 1 april 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Neuropsykologisk utredning på distans av personer med neurologiska skador och sjukdomar
Forskningsområde: Neurovetenskap, Psykologi
Tid 1 mars 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbara vattenvägar: En modell för legitim samverkan inom svensk vattenkraft
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 mars 2023 till 28 februari 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den demografiska utmaningen – hur kan vi stödja äldres delaktighet i samhället?
Tid 1 februari 2023 till 31 oktober 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Risk och friskfaktorer i arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst
Forskningsområde: Polisforskning
Tid 15 januari 2023 till 15 januari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kritiskt tänkande, social tillhörighet och demokratiskt deltagande: yrkeselevers medborgarbildning och lärares undervisning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av individuellt och bostadsområdesspecifikt socialt kapital och dess effekt på hälsan under COVID-19-pandemin
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förtroendevalda som brottsoffer: rättsliga och institutionella vägar till upprättelse och skydd
Forskningsområde: Juridik, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vardagen i skuggan av pandemin? Om levnadsvillkor, delaktighet och begränsningsåtgärder/begränsande praktiker.
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cyberbrottslighet: en longitudinell registerbaserad studie om demografiska, socioekonomiska och tekniska förklaringsfaktorer
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärandemetoder för ökad förståelse av matematiska begrepp: en interventionsstudie i mellanstadiet
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
ROCC – Robotar med kausala förmågor
Forskningsområde: Datavetenskap, Statistik
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Europeisk enkätundersökning om att vara ledamot i kommunfullmäktige
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rättvisa och ansvarsutkrävande vid företags involvering i internationella brott
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Integrerade komplexa arbetsmodeller inom funktionshinderomsorgen – Hur får vi det att fungera och bli hållbart?
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2030
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hem- eller distansarbete - rättsliga utmaningar för arbetsmiljö och försäkringsskydd
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vegansk gastronomi – Ett kulturanalytiskt perspektiv
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Innovativa statistik och maskininlärningsmetoder för jämförelser av prediktion och utfall i registerdata
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevhälsan som marknad - Privata elevhälsolösningar, samverkan och konsekvenser för skolan
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur pratar vi om sex? -Spelar olika sätt att prata om sex roll för hur en har sex?
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2023 till 1 januari 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tjejer i kriminella gäng
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kunskapsplattform för digital mognad i glesbygd
Tid 23 november 2022 till 31 oktober 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hushållens reaktioner på de höga elpriserna
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 november 2022 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kommunägda företag: framväxt och konsekvenser
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 september 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Smak för framtiden
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Effektivt elutnyttjande och efterfrågeflexibilitet på lokala elnätsmarknader
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 september 2022 till 1 september 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Förutsättningar för SFI, lärande och inkludering för nyanlända med kort utbildningsbakgrund
Forskningsområde: Socialt arbete, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Blickar från periferin: När global energiomställning möter nordisk glesbygd
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar tillväxt: Hur kan medelstora kommuner utnyttja sin utvecklingspotential när stora företag etablerar sig?
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 september 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Representationer av fysisk planering i lands-och glesbygdens äldreomsorg och vice versa
Forskningsområde: Socialt arbete, Åldrandeforskning
Tid 15 augusti 2022 till 15 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skapar POLKON förutsättningar för en god arbetsmiljö för enskilda poliser?
Forskningsområde: Polisforskning
Tid 1 juli 2022 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Maskininlärning för studier av orsakssamband med hjälp av stora databaser
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 juni 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fritidshemmets likvärdighet och kvalitet.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förskolebarns språkutveckling och analys av spontan undervisning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Främja skolnärvaro – förebygga skolfrånvaro
Tid 30 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Trygga rum på nätet
Forskningsområde: Genusvetenskap
Tid 1 april 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Människocentrerad AI för hälsa, autonomi och välbefinnande
Tid 1 februari 2022 till 2 februari 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Öka fysisk aktivitet och idrottsdeltagande genom hembaserad yoga: En pilotstudie
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förskola på import och export – hur pedagogisk utveckling sprids och görs över nationsgränser
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
En ny karta över jämställdheten? Genusideal och praktiker i ett jämförande perspektiv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hem- och konsumentkunskap 2030 – från nuläge till det nyläge
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
CollAge

Samverkan för äldrevänliga miljöer mellan kommunal äldreomsorg, fysisk planering och pensionärsråd

Forskningsområde: Arkitektur, Socialt arbete
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot en jämställd och hållbar viltförvaltning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2022 till 30 juni 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grön omställning och hållbart arbetsliv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Immersive Technologies for Hybrid Learning - expanding the scope of remote teaching in pandemic times
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot högre moraliska höjder? Organisatoriska konsekvenser av etik-relaterade styrinstrument
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Idrottsmiljö och hälsa
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling och implementering av affärsmodeller för mobilitetshubbar i nya bostadsområden
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lära att lära
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2022 till 31 oktober 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärande, hjärnan och kognition: individanpassade lärandemetoder för hållbart lärande
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Programmerbar politik: Civilsamhället i automatiseringens tidsålder
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Glesbygden - fälla eller framtid? Etablering i arbete och familj som mekanism för (o)jämlikhet
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att överlevna en pandemi: Kort- och långsiktiga hälsoeffekter av spanska sjukan
Forskningsområde: Demografi, Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur har den organiserade brukarrörelsen inom området psykisk hälsa påverkats av pandemin?
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Social-emotionell hälsa bland barn
Tid 1 januari 2022 till 1 januari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Så ändrade äldre européer sina aktiviteter under pandemin
Tid 1 december 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lokaliseringsutmaningen – jämlik offentlig service och demokratisk styrning i hela Sverige
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 december 2021 till 30 november 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kan bärindustrin bli en hållbar lösning för landsbygden?
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 december 2021 till 30 november 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Laboratorium för arbetsmarknadsmobilitet (Umeå): Strukturomvandling och rörlighet på regionala arbetsmarknader
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 november 2021 till 31 oktober 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grön omställning och effekter på industrins sysselsättning
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 november 2021 till 31 oktober 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Route to Paris
Tid 1 november 2021 till 31 oktober 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kartläggning av muskuloskeletala besvär hos innebandymålvakter
Tid 1 oktober 2021 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fördjupad förståelse för Veteranhälsans Limbo genom begrepp som identitet, existentiella betänkligheter och moralisk skada
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 oktober 2021 till 28 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Arbetare som aktörer i en grön och rättvis omställning. Verklighetsbaserade experiment i Sverige och Spanien
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 oktober 2021 till 31 oktober 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Riskfaktorer för idrottsskador hos unga innebandyspelare
Forskningsområde: Psykologi
Tid 6 september 2021 till 4 september 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Gamingkulturens socialisationspraktik: Svenska datorspelares och e-sportares fostran in i den digitala spelvärlden
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2021 till 1 september 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Internetbehandling mot stress- och sömnproblem - Kostnadseffektiva och inkluderande interventioner via internet
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbar utveckling inom geografiundervisningen
Forskningsområde: Kulturgeografi, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Novisa skolledares omsättning i Sverige
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Inkluderande social samhällsplanering – samverkan för kunskapsbaserad och hållbar samhällsutveckling
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stress- och sömnskolor – Studentledd och kostnadseffektiv behandling av stress- och sömnproblematik genom E-hälsa (HUSS-E)
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sustaining Tourism and Communities in Post-Covid-19 Times
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 september 2021 till 30 april 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fysisk aktivitet, sömn och mental hälsa: Dynamiska samband inom och mellan dagar
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 september 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur blir förskolan till?
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
FAMWORK: Arbete och familj i en avancerad ekonomi
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 augusti 2021 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Problem med motorisk planering hos barn och unga med autism: vad händer i hjärnan?
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 juli 2021 till 1 juli 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Meningsfulla rutiner för en hållbar primärvård
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 juli 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
UserInvolve : Utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 juli 2021 till 30 juni 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
AD-A för dig som chef
Tid 1 juli 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekonomiskt våld bland kvinnor som utsatts för grov kvinnofridskränkning
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 juli 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
AutogrAIde – AI för automatiserad betygssättning
Tid 1 juni 2021 till 1 juni 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Fråga Luxemburg? Nationella domstolar och förhandsavgörandeinstitutet
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 maj 2021 till 22 april 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Förskolan som marknad
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Empiriska studier av militär utlandstjänstgöring och arbetsmarknadsutfall
Tid 1 mars 2021 till 8 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Reglering av framtidens elnät: prosumenter och osäker efterfrågan
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 februari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
IFO över gränser - om samverkan över kommungränser för en kunskapsbaserad socialtjänst
Tid 7 januari 2021 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Covid-19 och hemtjänsten: Dyrköpta erfarenheter och matnyttiga lärdomar?
Tid 1 januari 2021 till 31 juli 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Organisatoriska rutiner i stabsarbete: att öka samhällets beredskap för extrema händelser
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att främja interaktion och inkludering med AI-baserad teknik för barn som är långvarigt sjuka
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fallprevention för äldre
Tid 1 januari 2021 till 30 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det är hormonerna. Kvinnor i transition genom berättelser om hormoner
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Joint Action TERROR
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
För stressad för att tänka? Mot en fördjupad förståelse för kognitiva nedsättningar vid utmattningssyndrom
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stigma-relaterade känslor och dess påverkan på egenvård hos personer med KOL
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
LIKED - forskarskola för lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Långtidseffekter av utmattningssyndrom, med fokus på återhämtning av kognitiv funktion och psykisk hälsa
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Våld mot samiska kvinnor
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Post-doc projekt
Genus, status och professionsgränser inom brottsutredning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur nära bor familjen och hur mycket stöd får de äldre?
Forskningsområde: Demografi, Kulturgeografi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
En väg framåt? Narrative pedagogik för att förhindra övergrepp mot unga domare inom idrott
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Physical literacy – En pilotstudie för stärkt rörelsebildning i grundskolan
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Regioner i förändring: Variationer i regional resiliens och hur det påverkar olika delar av arbetskraften
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska missionssällskapet och utbildningen av samiska barn och ungdomar i 1800-talets Sápmi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cyborgpolitik: Artificiella agenter i demokratiska processer online
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fasad eller demokrati i Kiribati, Vanuatu och São Tomé & Príncipe?
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar utevistelse vid storförskolor – ”HUS”
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
I konflikt med den kommunala självstyrelsen? Nationella överenskommelser inom hälso- och sjukvården
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
HYDE – Mänsklig agens och rättsstatlighet i semi-automatiserat beslutsfattande
Forskningsområde: Informatik, Juridik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekten av föräldraskap på manliga och kvinnliga doktoranders akademiska socialisering och prestationer
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Behandling av psykisk ohälsa hos idrottare
Forskningsområde: Idrottsforskning, Psykologi
Tid 1 december 2020 till 1 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Gastronomi i väglöst land
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 4 november 2020 till 3 november 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vad påverkar polisers agerande vid konflikthantering?
Forskningsområde: Polisforskning
Tid 13 oktober 2020 till 13 oktober 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Drylands Transform: Att uppnå de globala hållbarhetsmålen i torra områden i östra Afrika
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 oktober 2020 till 30 september 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Club Law and Capitalism
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 september 2020 till 1 mars 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Design för utsatta grupper i samhället
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 september 2020 till 1 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbara transformationsprocesser i hälso- och sjukvården
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 september 2020 till 31 augusti 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tillhörighet, utbildning och intellektuell funktionsnedsättning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020 till 1 februari 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
En skollunch för alla
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 september 2020 till 30 augusti 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lärarutbildning och digitalt medborgarskap i det postdigitala samhället
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Förskolans specialpedagogiska dokumentationsprocesser
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 31 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Professionellt bemötande som lärandemål inom högre utbildning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 17 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lärarperspektiv på övergångar inom grundskolan
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 17 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skolans digitalisering i kontexten specialpedagogiska professioner och praktiker
Tid 15 augusti 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Didaktiska aspekter av fjärrundervisning i Sverige
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 3 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Interkulturalitet och mångfald i förskolan
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 3 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd
Forskningsområde: Sociologi
Tid 20 juli 2020 till 20 juli 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd
Forskningsområde: Sociologi
Tid 20 juli 2020 till 20 juli 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kritiska studier av normer i samhället
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Diskurser om offerskap i en datafierad tidsålder
Tid 1 juni 2020 till 1 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska Innebandyförbundets inkluderingsresa
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 maj 2020 till 30 april 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Life at the Frontier: The Impact of Social Frontiers on the Social Mobility & Integration of Migrants
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 april 2020 till 31 mars 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Livsbalans hos poliser i yttre tjänst
Tid 3 mars 2020 till 1 mars 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Vilka krav ställer barnkonventionen på socialtjänstens bedömningar av barnets bästa?
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 mars 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Upplevelser, reaktioner och agerande i tidig fas av covid-19 pandemin
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 mars 2020 till 1 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nutritionsscreening och nutritionsutredning på distans
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevhälsans uppkomst: Skolhygienen, upptäckten av skolans rum och elevers kroppar, 1850–1905
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samverkan för skyddad natur i Sápmi
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Etnisk diskriminering av svenska ungdomar med annan etnisk tillhörighet: En blandad metoddesign
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stress- och sömnskolor – Studentledd och kostnadseffektiv behandling av stress- och sömnproblematik (HUSS-I)
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Relationer i cirkulära affärsmodeller
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Separatistiska rum för trygghet
Forskningsområde: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Behandling för kemisk intolerans och ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Jämställdhetsexpertis i internationellt fredsbyggande
Forskningsområde: Freds- och konfliktstudier
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelsen av dockor som didaktiska verktyg i förskolan
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Post-doc projekt
Belöning för tankemödan: En undersökning av osäkerhet som drivkraft för inlärning, härledning och återkallning
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kunskapande och verksamhetsutveckling i samverkan – tillgänglig lärmiljö för alla elever
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Entreprenörskap i periferin: Var och hur kan perifera regioner dra nytta av socialt kapital för regional utveckling?
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Yrkesval, relaterat till kognitiv förmåga och personlighetsdrag
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förklaringsmodeller för stress- och sömnproblematik (HUSS-F)
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
En fördjupning av elevenkäten genomförd på elever som läser specialidrott
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2020 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
UPGRADE – forskarskola inom lärarutbildning och skolans digitalisering
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skolans digitalisering – en regional studie av den femte vågen av IT i skolan
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att anpassa sig till en ekonomi i förändring: arbetarrörlighet och regionala strukturer
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVICAM – en internationell studie kring användning av komplementär och alternativmedicin under COVID-19
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av Nuna, för psykologisk närhet och intersubjektivitet i onlinesamtal
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Be Like an Athlete (BLA)
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2020 till 30 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kvalitet i bedömning av färdighet, förmåga och förhållningssätt inom professionsutbildningar i högskolan
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Organiseringen av platserna för interaktion och nyföretagande
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Politisk tillit och miljön: En studie av människors attityder till miljöskatter och andra policys
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effektivisering av social tjänsten genom forskning gällande systematisk uppföljning,utbildning och tekniskt stöd (ESTR)
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Högre utbildnings liberaliserande effekt
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Innovativa statistiska metoder för kunskapsprov för att säkerställa jämförbarhet och rättvisa av provpoäng
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisning idag och för framtiden - Medborgarbildning inom yrkesprogrammen
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Motståndets algoritmer: Antirasistisk aktivism i datafieringens tidsålder
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undvika förändring: Orsaker till- och konsekvenser av chefers låt-gå-ledarskap vid interventioner på organisationsnivå
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforska lokala erfarenheter i arbete mot människohandel i Asien
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 16 september 2019 till 3 maj 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kaliber 22 - Kan träning med en mindre kaliber höja andelen godkända skytteprov vid polisutbildningen vid Umeå universitet?
Forskningsområde: Polisforskning
Tid 10 september 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Får pengarna jorden att snurra? Geografiska perspektiv på ”downshifting” och frivillig enkelhet som hållbara livsstilar.
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 september 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
New Space Digital Economy Innovation Center
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 september 2019 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sveriges mest kända mamsell
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 september 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Understanding Twenty-First Century Militant Anti-Fascism: An Analytical Framework and Matrix
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 juli 2019 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 maj 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Collaborative Mixed Reality Aid
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 22 april 2019 till 22 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Destination Management Organization: Conceptual Framework for Azerbaijan, Cameroon and Iran
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 april 2019 till 31 oktober 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Läromedels didaktisering av de fem svenska nationella minoriteterna
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 april 2019 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Inkluderande idrott för alla - mot likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 april 2019 till 31 mars 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
HEALFAM: Effekten av arbetslöshet för familjemedlemmars hälsa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 mars 2019 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Platsskapandets språk. En studie av språkliga landskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Forskningskommunikation riktad till baspersonal inom äldre- och funktionshinderomsorg samt deras chefer
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2019 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Domstolsmakt och makt över domstolar: En tvärvetenskaplig granskning av domarrollen i förändring
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att fortsätta i idrottsföreningar på livets rörelseresa (Physical literacy): att spela och arrangera gåfotboll
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatförändringarna och medborgarnas miljöengagemang i en värld av ökande nationalism
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
När det brister: orsaker till och förekomst av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Unga chefers förutsättningar: Att leda med och mot god arbetsmiljö och hälsa
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Emotioners roll under kognitiv och fysisk prestation i samband med tävling bland elitidrottsutövare
Forskningsområde: Idrottsforskning, Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barn och läroplan. Existentiella frågor och skolans svar
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Konsekvenser och livsbanor vid tonårsföräldraskap
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av bullerexponering och hälsa över tid hos närboende vid nya trafikleder
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Återanvändning av avloppsvatten i länder med vattenbrist - utmaningar och möjligheter
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
The dynamics of public welfare: industrial accident insurance in Sweden, 1880-1939
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att i åk 3 predicera matematikprestation i åk 9
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Teaching Rival Histories: History Teachers’ Epistemological Stances and Epistemic Switching
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Användarcentrerade Digitala Delningsplattformar
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Särbegåvning och nördighet inom naturvetenskaplig utbildning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nörden som grindvakt? Föränderliga relationer mellan kön, ’ras’ och teknik
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vår idrott - eller deras? Unga idrottares perspektiv på rätten till delaktighet
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Olika vägar till hållbarhet: hur hantera gruvkonflikter?
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Norrländska köpsågverk i skogsindustrins globalisering.
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2019 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ultrafina partiklar från transportfordon och dess effekter på hjärnan
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Evaluering: Utprøving av elektrosjokkvåpen i norsk politi
Forskningsområde: Polisforskning
Tid 1 januari 2019 till 30 oktober 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att använda tvång mot asylsökande barn: Tvångsmedelsanvändning vid av- och utvisningar
Forskningsområde: Juridik, Polisforskning
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sökande efter en socialt hållbar vardag utanför storstaden. Barnfamiljers flytt av det dagliga livet.
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intim hjälp och omsorg i hemtjänsten – en kvalitativ studie av brukares och personals egna erfarenheter
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att förändra problematisk maskulinitet i pojkars idrottande: En studie av Locker Room Talk:s utbildningsinsatser
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Umeå växer tryggt och säkert - slutrapport
Tid 1 januari 2019 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digital teknik som stöd för kommunikation och lärande under VFU
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot transformativ förändring i sjötransport-industrin från en ledande leverantörs perspektiv
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 november 2018 till 30 oktober 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 november 2018 till 3 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
MELODY
Tid 31 oktober 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Experiences in Virtual Environments - real in the moment?
Forskningsområde: Informatik
Tid 15 oktober 2018 till 15 april 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effektivisering av beteenden och lärande i svensk stridspilotutbildning
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 oktober 2018 till 31 maj 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Priseffekter av konkurrens från parallellimport och terapeutiska alternativ för patentskyddade läkemedel
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 oktober 2018 till 30 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omsorgsberättelser från mellanstadiet
Tid 23 september 2018 till 23 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Adekvat digital kompetens för skolledare
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2018 till 17 november 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Innovationsstöd inom kulturella och kreativa näringar
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 september 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kartellbrottslighetens moraliska ekonomi
Tid 1 september 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av metoder för spårning av anbudssamverkan inom offentlig upphandling
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förstelärare – nytt ledarskap för lärande?
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 20 augusti 2018 till 20 februari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Dietist på Distans (DiOn)
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 15 augusti 2018 till 14 juni 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dietist på distans – en utvärdering av internetbaserad dietistbehandling inom hälso- och sjukvård
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 15 augusti 2018 till 14 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Digitalisering i byggbranschen
Forskningsområde: Informatik
Tid 4 augusti 2018 till 4 augusti 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Matematiksvårigheter och provsituationer
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Rektors roll och relationer i skolor med olika förutsättningar
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Idrottslärarstudenters lärande
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tidig upptäckt av särskild begåvning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Teknikrika miljöer som stöd för polisstudenters lärande i polisiärt arbete
Forskningsområde: Pedagogik, Polisforskning
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Styrning och policyimplementering inom skolämnet idrott och hälsa
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Digital access till det samiska kulturarvets arkiv
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 juli 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Yrkesstrukturens betydelse för att bidra till framgångsrik regional omvandling
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 juli 2018 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
EndoSisters: Informationsarbete och socialt stöd i en digitalt förkroppsligad patientrörelse
Tid 1 juli 2018 till 1 juli 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digitalt kompetent skolledarskap
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 23 juni 2018 till 20 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid, rum och kultur i hem- och konsumentkunskap
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 februari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Post-doc projekt
The Digital and Spatial Affects of the 2017 Manchester Bombing
Tid 1 februari 2018 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att komma vidare. Unga utan fullständig grundskola och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 februari 2018 till 1 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Måste alla grundskoleelever kunna steka pannkakor när de går ut årskurs 9?
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 februari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Peer-review som stöd i nätstudenters uppsatsprocesser
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 15 januari 2018 till 19 januari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Okänd praktik - en studie om innehåll och erfarenheter av kuratorers samtalspraktik i den svenska grundskolan
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 2 januari 2018 till 2 januari 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Nutrition vid huvud- och halscancer
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att delta i en kostundersökning – hur är det?
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Specialpedagogisk fjärrhandledning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 30 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur viktigt är värdeprioriteringar kontra kunskap för skogsägares skötsel av skogen?
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2018 till 31 maj 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fjärrundervisning
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skolkuratorers professionella praktik
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Familjevänligt arbete – för vem?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vetenskaplig kvalitet, enligt akademiker själva
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Filterbubblor och ideologisk segregering online: behövs reglering av sökmaskiner?
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Normer som hindrar kvinnor att bli tränare i idrott. En sociokulturell analys av innebandykulturen.
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kan den hälsofrämjande Salut-satsningen för barn och föräldrar bidra till befolkningens hälsa?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekonomistyrningens konsekvenser i högre utbildning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gastronomi som en länk mellan den svenska livsmedelsproduktionen och konsumtionen
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
GRADE - forskarskola inom digitalisering i skolan
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kön och sjuklighet: individuell sjuklighet bland kvinnor och män I Sverige I början på 1900-talet.
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Informellt arbetsplatslärande bland polislärare i Sverige
Forskningsområde: Pedagogik, Polisforskning
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för Universitet och akademiker i Sverige
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det glömda barnet - emotionella övergrepp mot unga domare i svensk idrott
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Legitimizing transformational change: sport consultants' role in the implementation of strategy 2025
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lika villkor? Yttringar av ojämställdhet i föräldrars kontakter med Försäkringskassan om föräldraledighet
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Integration av nyanlända i glesbygd genom Komvux, SFI och högskoleutbildning via kommuners lokala Lärcentra
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Specialpedagogisk verksamhet inom gymnasial yrkesutbildning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elite Sport North
Forskningsområde: Idrottsforskning
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2030
Typ av projekt Forskningsprojekt
En plats för alla? Hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända flyktingar
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
HARVEST: eHälsa och åldrande i rurala områden
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av försök med elchockvapen i polisverksamheten
Forskningsområde: Polisforskning
Tid 1 januari 2018 till 30 mars 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur införandet av standardiserade vårdförlopp påverkar tillgång till vård
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omvärldsbevakning Kommunal IoT
Tid 1 november 2017 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur fungerar samarbetsorgan mellan kommuner och civilsamhället?
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 november 2017 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Värdeskapande med Internet of Things (IoT)
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 oktober 2017 till 1 oktober 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Medskapande välfärd genom digitalisering
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 oktober 2017 till 1 oktober 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Climate Information System for European Tourism
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 oktober 2017 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mer-än-människocentrerad design i stadsodling
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 september 2017 till 1 mars 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete? En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö
Forskningsområde: Genusvetenskap, Sociologi
Tid 1 september 2017 till 1 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Smarta fastighetstjänster med IoT
Tid 1 september 2017 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dokumentation, bedömning och verksamhetsutveckling i förskolan
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
"Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism?"
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Måltidsverksamheten på sjukhus
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 september 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
PLACE-EE: Plattform för åldrande gemenskap Engagemang – Utbud och Företag
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 september 2017 till 31 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att satsa på framtiden? Den statliga kreditpolitiken och småföretagen 1933–1970.
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 september 2017 till 31 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
SALIENSEAS - Enhancing the saliency of climate services for marine mobility sectors in European Arctic seas
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 september 2017 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av sociala innovationer för miljömässig hållbarhet på lång sikt
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 14 augusti 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Engines for sustainability. Horsepower prices, capital substitution and energy transition in the long run
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2017 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Åldrande och livsvillkor
Forskningsområde: Demografi
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ämnesintegrerad undervisning och bedömning i SO i årskurs 5 och 6
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 6 februari 2017 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Pedagogisk digital kompetens som en förutsättning för fjärrundervisning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 februari 2017 till 1 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Efter utskrivning från rättspsykiatrisk vård i Sverige - situation och återfall i brottslighet
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 2 januari 2017 till 1 april 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Klimatpolitikens komplexitet: en framkomlig reglering av industrins koldioxidutsläpp
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Green Image or Sustainable Business? Corporate Greening and Value Creation in Volvo Cars over the past century
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fördomars sociala grund - betydelsen av föräldrar, vänner och kontakt för utvecklingen av fördomar hos ungdomar
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Med arbetsliv i sikte - Stöd till utbildning för unga vuxna med psykisk ohälsa
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Glesbygdsskolenätverket
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
E12 Atlantica BA3NET
Forskningsområde: Nationalekonomi, Regionalvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 oktober 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsopinion 2017
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varianter av fred
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att räkna med bråk - en studie av konflikter och psykisk ohälsa i kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Viktiga vägval för svensk barn- och ungdomsidrott - i brist på evidensbaserade modeller
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
I idrottens namn: distriktidrottsförbunds idrottspolitiska arbete i en förändrad idrottspolitisk kontext
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bortfall och generaliserbarhet i studier av kognitivt åldrande - ett befolkningsperspektiv
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förutsättningar för grön strukturomvandling. Den svenska miljösektorns utveckling 1970-2015
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya metoder för ett optimalt användande av storskaliga registerdatabaser
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kooperativ: transformativa hållbara praktiker eller vardaglig rutinisering?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska modeller och metoder för studier av individers livshistorier med fokus på arbete och hälsa
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Korsdrag i styrelserummet – en undersökning av förhandlingar mellan medlemmars behov och externa förväntningar
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska metoder för analys av rörelsedata
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Möjligheter och utmaningar inom sjukhusets måltidsverksamhet
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 1 januari 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sociala nätverkens ekonomiska geografi
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Perspektivtagande hos framtida poliser: effekter av utbildning och övning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sociala Medieeliter: En kartläggning av informell politisk makt på nätet
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur fördomar utvecklas
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Norrängsskolan 2.0
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Morgondagens politiska ledare: Högerpopulistiska partiers ungdomsorganisationer
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sambandet mellan oxidativ stress, upplevd stress och exponering i byggnadsrelaterad ohälsa
Forskningsområde: Miljökemi, Psykologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gränsöverskridande infrastruktur och nordisk transportpolitik
Forskningsområde: Nationalekonomi, Regionalvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 30 november 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ledarskap, ledning och jämställdhet i akademin
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Innovation+
Forskningsområde: Informatik
Tid 30 november 2016 till 30 november 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Löpande lärande utvärdering av EIP-Agri
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 30 november 2016 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett familjevänligt arbetsliv? Politik och praktik i tvåförsörjarsamhället.
Forskningsområde: Sociologi
Tid 3 oktober 2016 till 12 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Safety & Security Test Arena - Ett triple helix-projekt med fokus på samverkan vid olyckor och katastrofer
Tid 1 oktober 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Urban tillväxt i nordliga periferier och utvecklingsmöjligheter i landsbygdsområden
Forskningsområde: Ekonomisk historia, Kulturgeografi
Tid 27 september 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tvångsåtgärder och disciplinära åtgärder i skolan
Forskningsområde: Juridik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Fritidshemmet i den nya läroplanen
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016 till 30 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbarhet inom allmännyttiga bostadsbolag
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 september 2016 till 10 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 september 2016 till 1 maj 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lärande om produkter baserat på egna och andras konsumtionserfarenheter och strukturellt situationsberoende
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2016 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Projektet FoodBait
Tid 1 juli 2016 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bitstream II
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 juni 2016 till 31 maj 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Design för distansförkroppsligande
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 maj 2016 till 31 oktober 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lära för karriärvalet
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2016 till 1 april 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mat, jordbruk och hälsa i medelstora städer i Uganda
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 februari 2016 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya kulinariska rum i Sverige
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 14 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Äta ute – en studie av besökares aktiviteter relaterad till mat-och måltider
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 12 januari 2016 till 31 juli 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 30 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Party Government in Europe Database
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Luftföroreningar och demens
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nu blev jag kränkt! Socialisationseffekter av skolans arbete mot kränkande behandling
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Luftföroreningars effekt på demens och kognition
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Social tillit i olika välfärdsstater över tid
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vad kan vi lära av storskaliga internationella komparativa kunskapsmätningar för att utveckla den svenska skolan?
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intervjustudie med förskollärare på förskolor som i begränsad omfattning arbetar med naturvetenskap
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Motorisk planeringsförmåga hos barn: hur utvecklas den och hur kan utvecklingen avvika hos barn med autismspektrumtillstånd?
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobile Remote Presence i Sakernas Internet - Utmaningar och lösningar för interaktionsdesign
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Våld mot kvinnor – en folkhälsofråga. Sjukvårdens beredskap och styrning
Forskningsområde: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skolgården som pedagogiskt och socialt rum
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 30 november 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tolerans som begrepp och praktik i svensk offentlig senmodernitet
Forskningsområde: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan konstitutionsbyggande främja demokrati i post-konflikt stater och i tidigare auktoritära stater?
Forskningsområde: Juridik, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Produktion, förhandling och översättning av kunskap - en kunskapssociologisk studie av komplementär och alternativ medicin
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barn, hållbarhet och hopp
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Emotionella övergrepp i svensk barnidrott – existens, erfarenheter och effekter
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gatekeeping sport governance-the (re)production of (mis)representation in board nomination processes
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Medskapande av delaktighet? Motstridiga perspektiv på Umeå 2014 som Europeisk kultur huvudstad
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vilken roll spelar kvinnoorganisationer i diasporan för fredsbyggande i Myanmar?
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Äldre migranters levnadsförhållanden och livsstrategier i Sverige
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2016 till 15 oktober 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mikro-urbanisering och mobilitet i norra Sveriges glesbygd: utmaningar och möjligheter för små samhällen
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers grupparbete i hem- och konsumentkunskap
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärderingen av Läslyftets huvudomgång
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 20 oktober 2015 till 31 augusti 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mellan organisationsintresse och demokratiskt uppdrag - utmaningar inom mediehantering inom socialtjänst, polis och skola
Forskningsområde: Socialt arbete, Sociologi
Tid 28 september 2015 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vredens druvor? Effekter av bärindustrins globala arbetsrörlighet på landsbygdsutveckling i Sverige och Thailand
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 augusti 2015 till 31 oktober 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljöattityder och beteende: betydelsen av politiska institutioner för att lösa det kollektiva handlandets problem
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 juli 2015 till 30 juni 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekologisk livsmedelskonsumtion i offentlig och privat sektor: Ger politiken önskat eko?
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Social utslagning av unga i Europa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 maj 2015 till 1 april 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Systematiska utvärderingar av miljöpolitik
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 maj 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vilken betydelse har antalet syskon för barns hälsa?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 mars 2015 till 28 februari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
ADA+ för dig inom hälso- och sjukvård eller företagshälsa
Tid 1 februari 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Våld i nära relationer - Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 15 januari 2015 till 31 mars 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Pedagogik, arbetsmiljö och hälsa i förskolan
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska medlingsmetoder för unga: intention och praktik
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2015 till 30 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Våld i nära relation. Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2015 till 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att sluta med idrott - en analys av avslutsprocessen inom barnidrott
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
The futures of genders and sexualities. Cultural products, transnational spaces and emerging communities
Forskningsområde: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Framtidens polis - polisers utvecklande av reflexiva förmågor i utbildning och yrkesliv
Forskningsområde: Pedagogik, Polisforskning
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta nyfikenhetens kostnad och nytta: Utforskande beteende och inlärning
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2022-10-31