Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt inom samhällsvetenskaplig fakultet

Stress- och sömnskolor – Studentledd och kostnadseffektiv behandling av stress- och sömnproblematik genom E-hälsa (HUSS-E)
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Inkluderande social samhällsplanering – samverkan för kunskapsbaserad och hållbar samhällsutveckling
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Novisa skolledares omsättning i Sverige
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Problem med motorisk planering hos barn och unga med autism: vad händer i hjärnan?
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 juli 2021 till 1 juli 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
UserInvolve : Utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 juli 2021 till 30 juni 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Meningsfulla rutiner för en hållbar primärvård
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 juli 2021 till 1 juli 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
AutogrAIde – automatiserad gradering
Tid 1 juni 2021 till 1 juni 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Empiriska studier av militär utlandstjänstgöring och arbetsmarknadsutfall
Tid 1 mars 2021 till 1 mars 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Reglering av framtidens elnät: prosumenter och osäker efterfrågan
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 februari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Covid-19 och hemtjänsten: Dyrköpta erfarenheter och matnyttiga lärdomar?
Tid 1 januari 2021 till 31 juli 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Joint Action TERROR
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det är hormonerna. Kvinnor i transition genom berättelser om hormoner
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att främja interaktion och inkludering med AI-baserad teknik för barn som är långvarigt sjuka
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Organisatoriska rutiner i stabsarbete: att öka samhällets beredskap för extrema händelser
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
För stressad för att tänka? Mot en fördjupad förståelse för kognitiva nedsättningar vid utmattningssyndrom
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
HYDE – Mänsklig agens och rättsstatlighet i semi-automatiserat beslutsfattande
Forskningsområde: Informatik, Juridik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fasad eller demokrati i Kiribati, Vanuatu och São Tomé & Príncipe?
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
I konflikt med den kommunala självstyrelsen? Nationella överenskommelser inom hälso- och sjukvården
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar utevistelse vid storförskolor – ”HUS”
Forskningsområde: Psykologi, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekten av föräldraskap på manliga och kvinnliga doktoranders akademiska socialisering och prestationer
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stigma-relaterade känslor och dess påverkan på egenvård hos personer med KOL
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Regioner i förändring: Variationer i regional resiliens och hur det påverkar olika delar av arbetskraften
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Genus, status och professionsgränser inom brottsutredning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar?
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Behandling av psykisk ohälsa hos idrottare
Forskningsområde: Idrottsforskning, Psykologi
Tid 1 december 2020 till 1 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Gastronomi i väglöst land
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 4 november 2020 till 3 november 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vad påverkar polisers agerande vid konflikthantering?
Forskningsområde: Polisforskning
Tid 13 oktober 2020 till 13 oktober 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Drylands Transform: Att uppnå de globala hållbarhetsmålen i torra områden i östra Afrika
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 oktober 2020 till 30 september 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lokal styrning i svenska utbildningsförvaltningar: mellanchefens roll
Forskningsområde: Statsvetenskap, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Design för utsatta grupper i samhället
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 september 2020 till 1 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Rättsliga ramar för idrottsliga lösningar på kommersialiseringens utmaningar
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 september 2020 till 1 mars 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbara transformationsprocesser i hälso- och sjukvården
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 september 2020 till 31 augusti 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skollunchen i daglig praktik för elever med ADHD och/eller autismspektrumstillstånd
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 september 2020 till 30 augusti 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skola och intellektuell funktionsnedsättning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2020 till 30 september 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Förskolans specialpedagogiska dokumentationsprocesser
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 31 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lärarutbildning och digitalt medborgarskap i det postdigitala samhället
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Professionellt bemötande som lärandemål inom högre utbildning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 17 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lärarperspektiv på övergångar inom grundskolan
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 17 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skolans digitalisering i kontexten specialpedagogiska professioner och praktiker
Tid 15 augusti 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Didaktiska aspekter av fjärrundervisning i Sverige
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 3 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd
Forskningsområde: Sociologi
Tid 20 juli 2020 till 20 juli 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Platsens betydelse för unga vuxnas politiska engagemang i landsbygd
Forskningsområde: Sociologi
Tid 20 juli 2020 till 20 juli 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kritiska studier av normer i samhället
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska Innebandyförbundets inkluderingsresa
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 maj 2020 till 30 april 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Livsbalans hos poliser i yttre tjänst
Tid 3 mars 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Vilka krav ställer barnkonventionen på socialtjänstens bedömningar av barnets bästa?
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 mars 2020 till 31 januari 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Upplevelser, reaktioner och agerande i tidig fas av covid-19 pandemin
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 mars 2020 till 1 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nutritionsscreening och nutritionsutredning på distans
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Behandling för kemisk intolerans och ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samverkan för skyddad natur i Sápmi
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Belöning för tankemödan: En undersökning av osäkerhet som drivkraft för inlärning, härledning och återkallning
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stress- och sömnskolor – Studentledd och kostnadseffektiv behandling av stress- och sömnproblematik (HUSS-I)
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Jämställdhetsexpertis i internationellt fredsbyggande
Forskningsområde: Freds- och konfliktstudier
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Separatistiska rum för trygghet
Forskningsområde: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelsen av dockor som didaktiska verktyg i förskolan
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Post-doc projekt
Etnisk diskriminering av svenska ungdomar med annan etnisk tillhörighet: En blandad metoddesign
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisning idag och för framtiden - Medborgarbildning inom yrkesprogrammen
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Politisk tillit och miljön: En studie av människors attityder till miljöskatter och andra policys
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att anpassa sig till en ekonomi i förändring: arbetarrörlighet och regionala strukturer
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undvika förändring: Orsaker till- och konsekvenser av chefers låt-gå-ledarskap vid interventioner på organisationsnivå
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Högre utbildnings liberaliserande effekt
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effektivisering av social tjänsten genom forskning gällande systematisk uppföljning,utbildning och tekniskt stöd (ESTR)
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Innovativa statistiska metoder för kunskapsprov för att säkerställa jämförbarhet och rättvisa av provpoäng
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Organiseringen av platserna för interaktion och nyföretagande
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av Nuna, för psykologisk närhet och intersubjektivitet i onlinesamtal
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVICAM – en internationell studie kring användning av komplementär och alternativmedicin under COVID-19
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
En fördjupning av elevenkäten genomförd på elever som läser specialidrott
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2020 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förklaringsmodeller för stress- och sömnproblematik (HUSS-F)
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kvalitet i bedömning av färdighet, förmåga och förhållningssätt inom professionsutbildningar i högskolan
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Be Like an Athlete (BLA)
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2020 till 30 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Yrkesval, relaterat till kognitiv förmåga och personlighetsdrag
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforska lokala erfarenheter i arbete mot människohandel i Asien
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 16 september 2019 till 15 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kaliber 22 - Kan träning med en mindre kaliber höja andelen godkända skytteprov vid polisutbildningen vid Umeå universitet?
Forskningsområde: Polisforskning
Tid 10 september 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
New Space Digital Economy Innovation Center
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 september 2019 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Får pengarna jorden att snurra? Geografiska perspektiv på ”downshifting” och frivillig enkelhet som hållbara livsstilar.
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 september 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sveriges mest kända mamsell
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 september 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 maj 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Collaborative Mixed Reality Aid
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 22 april 2019 till 22 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Läromedels didaktisering av de fem svenska nationella minoriteterna
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 april 2019 till 31 mars 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Destination Management Organization: Conceptual Framework for Azerbaijan, Cameroon and Iran
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 april 2019 till 31 oktober 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Inkluderande idrott för alla - mot likvärdiga villkor i Sveriges största folkrörelse
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 april 2019 till 31 mars 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
HEALFAM: Effekten av arbetslöshet för familjemedlemmars hälsa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 mars 2019 till 28 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
När det brister: orsaker till och förekomst av destruktivt ledarskap i svenskt arbetsliv
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av bullerexponering och hälsa över tid hos närboende vid nya trafikleder
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barn och läroplan. Existentiella frågor och skolans svar
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
The dynamics of public welfare: industrial accident insurance in Sweden, 1880-1939
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att fortsätta i idrottsföreningar på livets rörelseresa (Physical literacy): att spela och arrangera gåfotboll
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Domstolsmakt och makt över domstolar: En tvärvetenskaplig granskning av domarrollen i förändring
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatförändringarna och medborgarnas miljöengagemang i en värld av ökande nationalism
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Forskningskommunikation riktad till baspersonal inom äldre- och funktionshinderomsorg samt deras chefer
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2019 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Emotioners roll under kognitiv och fysisk prestation i samband med tävling bland elitidrottsutövare
Forskningsområde: Idrottsforskning, Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Unga chefers förutsättningar: Att leda med och mot god arbetsmiljö och hälsa
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Konsekvenser och livsbanor vid tonårsföräldraskap
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Återanvändning av avloppsvatten i länder med vattenbrist - utmaningar och möjligheter
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Platsskapandets språk. En studie av språkliga landskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Teaching Rival Histories: History Teachers’ Epistemological Stances and Epistemic Switching
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Användarcentrerade Digitala Delningsplattformar
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sökande efter en socialt hållbar vardag utanför storstaden. Barnfamiljers flytt av det dagliga livet.
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att använda tvång mot asylsökande barn: Tvångsmedelsanvändning vid av- och utvisningar
Forskningsområde: Juridik, Polisforskning
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Evaluering: Utprøving av elektrosjokkvåpen i norsk politi
Forskningsområde: Polisforskning
Tid 1 januari 2019 till 30 oktober 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Olika vägar till hållbarhet: hur hantera gruvkonflikter?
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ultrafina partiklar från transportfordon och dess effekter på hjärnan
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Särbegåvning och nördighet inom naturvetenskaplig utbildning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Norrländska köpsågverk i skogsindustrins globalisering.
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digital teknik som stöd för kommunikation och lärande under VFU
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nörden som grindvakt? Föränderliga relationer mellan kön, ’ras’ och teknik
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av Umeå växer tryggt och säkert
Tid 1 januari 2019 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att förändra problematisk maskulinitet i pojkars idrottande: En studie av Locker Room Talk:s utbildningsinsatser
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intim hjälp och omsorg i hemtjänsten – en kvalitativ studie av brukares och personals egna erfarenheter
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att i åk 3 predicera matematikprestation i åk 9
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot transformativ förändring i sjötransport-industrin från en ledande leverantörs perspektiv
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 november 2018 till 30 oktober 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbar landbaserad vindkraft – synergi, integration eller konflikt mellan riksintressen
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 november 2018 till 3 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
MELODY
Tid 31 oktober 2018 till 1 november 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Experiences in Virtual Environments - real in the moment?
Forskningsområde: Informatik
Tid 15 oktober 2018 till 15 april 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Priseffekter av konkurrens från parallellimport och terapeutiska alternativ för patentskyddade läkemedel
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 oktober 2018 till 30 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effektivisering av beteenden och lärande i svensk stridspilotutbildning
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 oktober 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Missbruk och beroende bland äldre personer: typologier, förlopp och hälsoutfall
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 oktober 2018 till 30 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Omsorgsberättelser från mellanstadiet
Tid 23 september 2018 till 23 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Innovationsstöd inom kulturella och kreativa näringar
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 september 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Adekvat digital kompetens för skolledare
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utvärdering av metoder för spårning av anbudssamverkan inom offentlig upphandling
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kartellbrottslighetens moraliska ekonomi
Tid 1 september 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förstelärare – nytt ledarskap för lärande?
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 20 augusti 2018 till 20 februari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Dietist på distans (DiOn)
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 15 augusti 2018 till 14 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Digitalisering i byggbranschen
Forskningsområde: Informatik
Tid 4 augusti 2018 till 4 augusti 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Matematiksvårigheter och provsituationer
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tidig upptäckt av särskild begåvning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Styrning och policyimplementering inom skolämnet idrott och hälsa
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Idrottslärarstudenters lärande
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Rektors roll och relationer i skolor med olika förutsättningar
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Teknikrika miljöer som stöd för polisstudenters lärande i polisiärt arbete
Forskningsområde: Pedagogik, Polisforskning
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digital access till det samiska kulturarvets arkiv
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 juli 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Yrkesstrukturens betydelse för att bidra till framgångsrik regional omvandling
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 juli 2018 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digitalt kompetent skolledarskap
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 23 juni 2018 till 20 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid, rum och kultur i hem- och konsumentkunskap
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 februari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Post-doc projekt
Att komma vidare. Unga utan fullständig grundskola och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 februari 2018 till 1 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
The Digital and Spatial Affects of the 2017 Manchester Bombing
Tid 1 februari 2018 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Måste alla grundskoleelever kunna steka pannkakor när de går ut årskurs 9?
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 februari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Peer-review som stöd i nätstudenters uppsatsprocesser
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 15 januari 2018 till 19 januari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Okänd praktik - en studie om innehåll och erfarenheter av kuratorers samtalspraktik i den svenska grundskolan
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 2 januari 2018 till 2 januari 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Nutrition vid huvud- och halscancer
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att delta i en kostundersökning – hur är det?
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Filterbubblor och ideologisk segregering online: behövs reglering av sökmaskiner?
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur viktigt är värdeprioriteringar kontra kunskap för skogsägares skötsel av skogen?
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2018 till 31 maj 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Familjevänligt arbete – för vem?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Informellt arbetsplatslärande bland polislärare i Sverige
Forskningsområde: Pedagogik, Polisforskning
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekonomistyrningens konsekvenser i högre utbildning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Specialpedagogisk fjärrhandledning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 30 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skolkuratorers professionella praktik
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Fjärrundervisning
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Normer som hindrar kvinnor att bli tränare i idrott. En sociokulturell analys av innebandykulturen.
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kan den hälsofrämjande Salut-satsningen för barn och föräldrar bidra till befolkningens hälsa?
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gastronomi som en länk mellan den svenska livsmedelsproduktionen och konsumtionen
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vetenskaplig kvalitet, enligt akademiker själva
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kön och sjuklighet: individuell sjuklighet bland kvinnor och män I Sverige I början på 1900-talet.
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för Universitet och akademiker i Sverige
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det glömda barnet - emotionella övergrepp mot unga domare i svensk idrott
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Legitimizing transformational change: sport consultants' role in the implementation of strategy 2025
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Specialpedagogisk verksamhet inom gymnasial yrkesutbildning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lika villkor? Yttringar av ojämställdhet i föräldrars kontakter med Försäkringskassan om föräldraledighet
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Integration av nyanlända i glesbygd genom Komvux, SFI och högskoleutbildning via kommuners lokala Lärcentra
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av försök med elchockvapen i polisverksamheten
Forskningsområde: Polisforskning
Tid 1 januari 2018 till 30 mars 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
En plats för alla? Hållbara bostadssituationer och social integration för nyanlända flyktingar
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur införandet av standardiserade vårdförlopp påverkar tillgång till vård
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omvärldsbevakning Kommunal IoT
Tid 1 november 2017 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur fungerar samarbetsorgan mellan kommuner och civilsamhället?
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 november 2017 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Medskapande välfärd genom digitalisering
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 oktober 2017 till 1 oktober 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Värdeskapande med Internet of Things (IoT)
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 oktober 2017 till 1 oktober 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Climate Information System for European Tourism
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 oktober 2017 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett integrerat likavillkors- och systematiskt kvalitetsarbete? En studie om elevers psykosociala arbetsmiljö
Forskningsområde: Genusvetenskap, Sociologi
Tid 1 september 2017 till 1 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mer-än-människocentrerad design i stadsodling
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 september 2017 till 1 mars 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Måltidsverksamheten på sjukhus
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 september 2017 till 30 maj 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Smarta fastighetstjänster med IoT
Tid 1 september 2017 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
PLACE-EE: Plattform för åldrande gemenskap Engagemang – Utbud och Företag
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 september 2017 till 31 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dokumentation, bedömning och verksamhetsutveckling i förskolan
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att satsa på framtiden? Den statliga kreditpolitiken och småföretagen 1933–1970.
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 september 2017 till 31 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
SALIENSEAS - Enhancing the saliency of climate services for marine mobility sectors in European Arctic seas
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 september 2017 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
"Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism?"
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av sociala innovationer för miljömässig hållbarhet på lång sikt
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 14 augusti 2017 till 4 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Prissättning och efterfrågeflexibilitet i ett system dominerat av förnybar elproduktion
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2017 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Åldrande och livsvillkor
Forskningsområde: Demografi
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Engines for sustainability. Horsepower prices, capital substitution and energy transition in the long run
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur påverkas ungdomars utbildningsresultat av ohälsa?
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 2 mars 2017 till 28 februari 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ämnesintegrerad undervisning och bedömning i SO i årskurs 5 och 6
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 6 februari 2017 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Pedagogisk digital kompetens som en förutsättning för fjärrundervisning
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 februari 2017 till 1 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Efter utskrivning från rättspsykiatrisk vård i Sverige - situation och återfall i brottslighet
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 2 januari 2017 till 1 april 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Nya metoder för ett optimalt användande av storskaliga registerdatabaser
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatpolitikens komplexitet: en framkomlig reglering av industrins koldioxidutsläpp
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Med arbetsliv i sikte - Stöd till utbildning för unga vuxna med psykisk ohälsa
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsopinion 2017
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varianter av fred
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att räkna med bråk - en studie av konflikter och psykisk ohälsa i kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
I idrottens namn: distriktidrottsförbunds idrottspolitiska arbete i en förändrad idrottspolitisk kontext
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Viktiga vägval för svensk barn- och ungdomsidrott - i brist på evidensbaserade modeller
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kooperativ: transformativa hållbara praktiker eller vardaglig rutinisering?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fördomars sociala grund - betydelsen av föräldrar, vänner och kontakt för utvecklingen av fördomar hos ungdomar
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Green Image or Sustainable Business? Corporate Greening and Value Creation in Volvo Cars over the past century
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förutsättningar för grön strukturomvandling. Den svenska miljösektorns utveckling 1970-2015
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Glesbygdsskolepedagogik
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
E12 Atlantica BA3NET
Forskningsområde: Nationalekonomi, Regionalvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 oktober 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska modeller och metoder för studier av individers livshistorier med fokus på arbete och hälsa
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska metoder för analys av rörelsedata
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ledarskap, ledning och jämställdhet i akademin
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sociala nätverkens ekonomiska geografi
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socialdemokraternas tillbakagång 1973-2014
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur fördomar utvecklas
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Morgondagens politiska ledare: Högerpopulistiska partiers ungdomsorganisationer
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Norrängsskolan 2.0
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sambandet mellan oxidativ stress, upplevd stress och exponering i byggnadsrelaterad ohälsa
Forskningsområde: Miljökemi, Psykologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gränsöverskridande infrastruktur och nordisk transportpolitik
Forskningsområde: Nationalekonomi, Regionalvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 30 november 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Perspektivtagande hos framtida poliser: effekter av utbildning och övning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Möjligheter och utmaningar inom sjukhusets måltidsverksamhet
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 1 januari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Korsdrag i styrelserummet – en undersökning av förhandlingar mellan medlemmars behov och externa förväntningar
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Innovation+
Forskningsområde: Informatik
Tid 30 november 2016 till 30 november 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Löpande lärande utvärdering av EIP-Agri
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 30 november 2016 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett familjevänligt arbetsliv? Politik och praktik i tvåförsörjarsamhället.
Forskningsområde: Sociologi
Tid 3 oktober 2016 till 12 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Safety & Security Test Arena - Ett triple helix-projekt med fokus på samverkan vid olyckor och katastrofer
Tid 1 oktober 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Urban tillväxt i nordliga periferier och utvecklingsmöjligheter i landsbygdsområden
Forskningsområde: Ekonomisk historia, Kulturgeografi
Tid 27 september 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tvångsåtgärder och disciplinära åtgärder i skolan
Forskningsområde: Juridik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Avsluts- och fortsättningsprocesser inom svensk fotboll
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbarhet inom allmännyttiga bostadsbolag
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 september 2016 till 10 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Fritidshemmet i den nya läroplanen
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
VIPVIZA
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 29 juli 2016 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Projektet FoodBait
Tid 1 juli 2016 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärande om produkter baserat på egna och andras konsumtionserfarenheter och strukturellt situationsberoende
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2016 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bitstream II
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 juni 2016 till 31 maj 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Design för distansförkroppsligande
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 maj 2016 till 31 oktober 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lära för karriärvalet
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2016 till 1 april 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mat, jordbruk och hälsa i medelstora städer i Uganda
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 februari 2016 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya kulinariska rum i Sverige
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 14 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Äta ute – en studie av besökares aktiviteter relaterad till mat-och måltider
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 12 januari 2016 till 31 juli 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grön översiktsplan: Vilhelmina som exempel
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Social tillit i olika välfärdsstater över tid
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tolerans som begrepp och praktik i svensk offentlig senmodernitet
Forskningsområde: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan konstitutionsbyggande främja demokrati i post-konflikt stater och i tidigare auktoritära stater?
Forskningsområde: Juridik, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Motorisk planeringsförmåga hos barn: hur utvecklas den och hur kan utvecklingen avvika hos barn med autismspektrumtillstånd?
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intervjustudie med förskollärare på förskolor som i begränsad omfattning arbetar med naturvetenskap
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Produktion, förhandling och översättning av kunskap - en kunskapssociologisk studie av komplementär och alternativ medicin
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nu blev jag kränkt! Socialisationseffekter av skolans arbete mot kränkande behandling
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Party Government in Europe Database
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 30 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Våld mot kvinnor – en folkhälsofråga. Sjukvårdens beredskap och styrning
Forskningsområde: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Luftföroreningars effekt på demens och kognition
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vad kan vi lära av storskaliga internationella komparativa kunskapsmätningar för att utveckla den svenska skolan?
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobile Remote Presence i Sakernas Internet - Utmaningar och lösningar för interaktionsdesign
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Luftföroreningar och demens
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skolgården som pedagogiskt och socialt rum
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 30 november 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Emotionella övergrepp i svensk barnidrott – existens, erfarenheter och effekter
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Medskapande av delaktighet? Motstridiga perspektiv på Umeå 2014 som Europeisk kultur huvudstad
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Äldre migranters levnadsförhållanden och livsstrategier i Sverige
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2016 till 15 oktober 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vilken roll spelar kvinnoorganisationer i diasporan för fredsbyggande i Myanmar?
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barn, hållbarhet och hopp
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gatekeeping sport governance-the (re)production of (mis)representation in board nomination processes
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers grupparbete i hem- och konsumentkunskap
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mikro-urbanisering och mobilitet i norra Sveriges glesbygd: utmaningar och möjligheter för små samhällen
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärderingen av Läslyftets huvudomgång
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 20 oktober 2015 till 31 augusti 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mellan organisationsintresse och demokratiskt uppdrag - utmaningar inom mediehantering inom socialtjänst, polis och skola
Forskningsområde: Socialt arbete, Sociologi
Tid 28 september 2015 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vredens druvor? Effekter av bärindustrins globala arbetsrörlighet på landsbygdsutveckling i Sverige och Thailand
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 augusti 2015 till 31 oktober 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljöattityder och beteende: betydelsen av politiska institutioner för att lösa det kollektiva handlandets problem
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 juli 2015 till 30 juni 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekologisk livsmedelskonsumtion i offentlig och privat sektor: Ger politiken önskat eko?
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Social utslagning av unga i Europa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 maj 2015 till 1 april 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Systematiska utvärderingar av miljöpolitik
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 maj 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vilken betydelse har antalet syskon för barns hälsa?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 mars 2015 till 28 februari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Våld i nära relationer - Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 15 januari 2015 till 31 mars 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Att sluta med idrott - en analys av avslutsprocessen inom barnidrott
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Antitrombotisk behandling efter hjärnblödning
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Framtidens polis - polisers utvecklande av reflexiva förmågor i utbildning och yrkesliv
Forskningsområde: Pedagogik, Polisforskning
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Anpassning av idrott till barn – från vision till praktik
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta nyfikenhetens kostnad och nytta: Utforskande beteende och inlärning
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska medlingsmetoder för unga: intention och praktik
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2015 till 30 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Våld i nära relation. Karaktäristiska mönster av utsatthet i ett livs- och befolkningsperspektiv
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2015 till 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Pedagogik, arbetsmiljö och hälsa i förskolan
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
The futures of genders and sexualities. Cultural products, transnational spaces and emerging communities
Forskningsområde: Genusvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att ha en röst som räknas
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Identifikation, engagemang och överengagemang bland ledare och personal i svensk och spansk äldreomsorg
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya statistiska metoder för standardiserade kunskapsprov
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den lärande hjärnan
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
CAS och dess praxis
Forskningsområde: Idrottsforskning, Juridik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Demokratifostran för kompetenta barn? En etnografisk studie i olika förskolor
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Internationalisering av högre utbildning och mobilitet
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Främlingsfientlighet i ett föränderligt Europa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
När IT i skolan tar form - En studie av ett avancerat användande av digitala teknologier i svensk gymnasieskola
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Brukarbaserade sociala rörelser på det reformerade psykiatriområdet – organisering och förhållningssätt till vården
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Guld och arsenik. Miljörisker, ansvarstagande och företagsstrategier i Boliden 1924-1945
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Umeå som testbädd för hållbar stadsutveckling
Tid 30 december 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljöekonomiska tillämpningar inom energieffektivitet, avfallshantering och fjärrvärme
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 oktober 2014 till 1 oktober 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skogens sociala värden och landsbygdsutveckling
Forskningsområde: Naturresursforskning, Statsvetenskap
Tid 3 september 2014 till 1 september 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dynamisk mjukvara + resonemang = Lärande i matematik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hjälpandets oframkomlighet: Konflikter och motsägelser i socialt engagemang och feministisk etik
Forskningsområde: Genusvetenskap, Socialt arbete
Tid 1 september 2014 till 31 december 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Betydelsen av konkurerande organiseringslogiker för utvecklingen av framväxande plattformsekosystem
Forskningsområde: Informatik
Tid 1 september 2014 till 18 september 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Polisstudenters kunskapssyn
Tid 1 september 2014 till 14 februari 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utbildningssystem för expertislärande i idrott - att bli elitfotbollsspelare
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Poliser som utbildar poliser: Reflexivitet, meningsskapande och professionell utveckling
Tid 1 september 2014 till 14 oktober 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kompetenser av betydelse för att självständigt arbeta som polis
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Becoming a construction worker: a study of vocational learning in school and work life
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2014 till 7 april 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Samverkan i fjällen
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 22 augusti 2014 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ärftlighet i timingförmågor och sambandet mellan kognition och timing
Forskningsområde: Neurovetenskap
Tid 21 augusti 2014 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förbättring av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst – en nationell registerbaserad studie (ANTS)
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 april 2014 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vägar till ett hälsosamt och aktivt åldrande
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kreativ förstörelse, förstörande förstörelse och regional arbetsmarknadsdynamik
Forskningsområde: Ekonomisk historia, Kulturgeografi
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Familjenätverkens betydelse på den svenska arbetsmarknaden
Forskningsområde: Ekonomisk historia, Kulturgeografi
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Professionellt lärande genom återkoppling och reflektion
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skolutveckling på vetenskaplig grund
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av rektorsutbildning
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Friskt vatten: samverkan för att minska skogsbrukets negativa inverkan på vattenkvalitet
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rädsla och trygghet i ord och handling
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Metoder för att förbättra skattning av kausala effekter i observationsstudier
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett nätverk för jämförande forskning om missbruksbehandling
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utmaningar med att vara föräldratränare och tränarbarn i svensk barn- och ungdomsidrott
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Villkorad etablering? Förutsättningar och styrning av unga nyanländas arbetsmarknadsetablering
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
En ren affärsangelägenhet? Om pensionärsorganisationernas deltagande och inflytande i en marknadsanpassad äldreomsorg
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar landsbygdsutveckling - på vems villkor?
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 4 november 2013 till 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Insatser för barn och unga i samhällsvård
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 september 2013 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Livsvillkor, våld och våldsanvändning ur tjejers perspektiv
Forskningsområde: Genusvetenskap, Socialt arbete
Tid 1 september 2013 till 24 maj 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Botniabanan - nya spår mot framtidens personresande?
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 4 juni 2013 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Acceptans av elbilar
Forskningsområde: Företagsekonomi, Kulturgeografi
Tid 4 juni 2013 till 15 maj 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det sociala reportagets vetenskapshistoria, 1840-2000
Forskningsområde: Idéhistoria, Sociologi
Tid 28 maj 2013 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Alva Myrdal, UNESCO och samhällsvetenskapernas internationella organisering
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Future Forests
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kognitiva, neurala och psykopatologiska aspekter av tidsperspektiv
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Strategi, design och organisering i städers utvecklingsprocesser
Forskningsområde: Företagsekonomi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
De dödas mobilitet: Nya perpektiv på platsanknytning
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ojämlikhet och hälsa i hög ålder: dödlighet i Sverige 1986-2009 utifrån ett livsförloppsperspektiv
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skattning av effekter av arbetsmarknadsinsatser vid interferens mellan individer
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Analys av efterfrågefunktioner med en blandning av Tobit-modeller
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
ProMeal - mat- och näringsintag vid skollunchen
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 1 januari 2013
Typ av projekt Doktorandprojekt
SimLab East-West
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 november 2012 till 30 april 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Inkluderande och konkurrerande? Gymnasieskolan i skärningspunkten mellan social inkludering och marknadisering
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 november 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta hälsa och vårdens kvalitet
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 november 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur varningssignaler påverkar uppmärksamhet och beteende i simulerad cockpitmiljö
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 oktober 2012 till 1 oktober 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Könsidentitet och männens våld mot kvinnor i Nicaragua
Tid 1 september 2012 till 1 september 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vad lär sig flickor och pojkar genom entreprenöriell pedagogik?
Tid 1 september 2012 till 8 december 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Representationer av ”problemskolor” i policy och media
Tid 1 september 2012
Typ av projekt Doktorandprojekt
Snälla du! Kan du sätta dig?: om vägledning i förskolan
Tid 1 september 2012 till 21 oktober 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Introduktionen av digital lek i förskolan - Ur förskollärares perspektiv
Tid 1 september 2012
Typ av projekt Doktorandprojekt
Rumslig ekonometri för spårning av karteller i anbudsdata
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 juli 2012 till 30 juni 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Representativ demokrati i Europa
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 juni 2012 till 1 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den svenska skolgårdens kulturhistoria 1611-2011
Forskningsområde: Historia, Idéhistoria
Tid 7 januari 2012 till 30 juni 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
EU-domstolens rättspraxis och dess betydelse som rättskälla
Forskningsområde: Datavetenskap, Juridik, Statistik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur distraktion orsakas av oväntade ljud och vibrerande stimuli
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klienter som återkommer i LVM-vården
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Transnationell migration inom skogsbärbranschen – arbetsmarknadens avreglering och nya rumsliga representationer
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering som styrning i högre utbildning i Sverige
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den musicerande människan – kultur och arv i samspel
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
EqualStroke - Skillnader i svensk strokevård mellan olika befolkningsgrupper
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mönsterstaden 2.0
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Aktivitetskort på nätet – En studie av ungdomars idrotts- och motionsvanor samt fördelningen av kommunalt stöd
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kompetensinvesteringar och kön - en studie av mäns och kvinnors yrkesutveckling
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Näringslivets organisationer och den ekonomiska politiken 1921-1933. Integration, konfrontation eller samarbete?
Forskningsområde: Ekonomisk historia
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
TITAN - Kritiska studier av jämställdhet - att teoritisera politik och praktik
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Livsstils- och socioekonomiska faktorers roll för kognitiv nedsättning och demens
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samband mellan timing och kognition
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rena hem – rena arbeten? – jobbtillväxt i den privata tjänstesektorn
Forskningsområde: Genusvetenskap, Sociologi
Tid 1 april 2011 till 1 april 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Låga koldioxidutsläpp på arbetet – från ett utsläppsintensivt till ett hållbart Europa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska historiska folkräkningar - åtkomst för internationell forskning (SweCens)
Forskningsområde: Demografi, Historia, Samisk forskning
Tid 1 januari 2011 till 30 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett sista halmstrå eller ett aktivt hälsoval?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistiska modeller för att förutsäga arbetslöshet
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Småföretagares materiella förhållanden och socialpolitiska värderingar
Forskningsområde: Nationalekonomi, Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
POPLINK - en världsunik resurs för nydanande forskning om människa och samhälle i ett långt tidsperspektiv
Forskningsområde: Demografi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socialt arbete i familjer med komplexa behov
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2011 till 31 mars 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Diskriminerar rättssystemet kvinnliga våldtäktsoffer? Trovärdighet hos kvinnliga och manliga brottsoffer
Forskningsområde: Juridik, Socialt arbete
Tid 1 januari 2011 till 1 januari 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur ser ungdomar och ledare på barnkonventionen i svensk idrott?
Forskningsområde: Idrottsforskning
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Individernas roll som förändringsaktörer i organisationer
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
SHARE - undersökning om hälsa, åldrande och pensionering i Europa
Forskningsområde: Kulturgeografi, Sociologi
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur använder socialarbetare och läkare kunskap i praktiken? En jämförelse mellan två professioner
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 september 2010 till 31 augusti 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av musik på ungdomars och äldres träningsintensitet, effekt och upplevelse av gruppträning
Forskningsområde: Neurovetenskap, Psykologi
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dörrarna öppnade för mera - om idrott i skolan
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2010 till 15 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barns uppfattningar om barnperspektivet inom idrotten
Forskningsområde: Idrottsforskning, Pedagogik
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grön offentlig upphandling: Ett effektivt miljöpolitiskt styrmedel?
Forskningsområde: Nationalekonomi
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljöhälsostudien i Västerbotten
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utom tävlan – En studie av alternativa föreningsaktiviteter med betoning på föreningsfostran
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nätverk för jämförande forskning om professioner (N-CORP)
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsopinion 2010
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intersektionella periferier i samhällsvetenskapernas historia
Forskningsområde: Idéhistoria, Sociologi
Tid 1 juli 2009 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationella nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 juli 2009 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Säkerhetsarbetets relevans och effekter
Tid 1 mars 2009 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsattityder i Europa
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Demokrati i svenska stadsregioner: Lokalt medborgarskap och politiska institutioner
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lokalpolitikens legitimitet - individuella och kontextuella variationer
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta svenska elevers prestationer i internationella kunskapsprov
Forskningsområde: Statistik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 12 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Doping – en fråga för lagstiftaren?
Forskningsområde: Idrottsforskning, Juridik
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Musical groove: functions, mechanisms, and origin
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärande i arbetet – könssegregeringens motor?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omvårdnadsutbildningens legitimitet. Om rekrytering, kompetensförsörjning och kärnan i yrkeskunskapen.
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Historisk befolkningsstatistik på Internet
Forskningsområde: Historia
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationella prov och unga elever: kognitiva implikationer för lärande
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av musik på träningsintensitet, upplevd ansträngning, och syreupptagningsförmåga
Forskningsområde: Neurovetenskap, Psykologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vilka är folket och vad har det för betydelse?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling och utvärdering av metoder för insamling och analys av intervallsekvenser
Forskningsområde: Neurovetenskap, Psykologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationell policy möter lokala implementationsstrukturer
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varför har flickor sämre självrapporterad hälsa än pojkar?
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 21 augusti 2008 till 31 mars 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kulturarv i konflikter och konfliktlösning (CRIC)
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 februari 2008 till 31 januari 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lokala kontexter och attityder till välfärdspolitik
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Arbetsförmåga ur rättsligt och medicinskt perspektiv
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Litar medborgarna på samhällets institutioner?
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fackföreningsrörelser, globalisering och miljöproblem
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2008 till 30 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varför är svenskarna mindre främlingsfientliga än andra?
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Makt och inflytande i äldreomsorgen: Strukturella villkor och individuella utryck
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
European Social Survey
Forskningsområde: Sociologi
Tid 27 september 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Jämställdheterna i Norden mellan retorik och praktik
Forskningsområde: Psykologi
Tid 18 september 2007 till 31 januari 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Examination på nätet
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 15 september 2007 till 30 september 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Arbete och välfärd i en åldrande befolkning
Tid 1 juli 2007 till 30 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Familjebildning, jämställdhet och arbete
Forskningsområde: Sociologi
Tid 8 juni 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bibliometri
Forskningsområde: Sociologi
Tid 5 juni 2007 till 12 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Biståndsorganisationernas responssystem
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 5 juni 2007 till 29 februari 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Offentligt–privat partnerskap, offentlig upphandling och statsstöd – hur skall gränsen dras?
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Metodutveckling för analys och utvärdering av datorbaserade kunskapsprov
Forskningsområde: Statistik
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Norrländsk regionstudie
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av insatser mot hedersrelaterat våld
Forskningsområde: Psykologi, Socialt arbete, Sociologi
Tid 1 april 2006 till 30 juni 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärande och kunskap i äldreomsorgen
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 februari 2006 till 30 juni 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
QUING - Quality in Gender + Equality Policies
Forskningsområde: Genusvetenskap, Statsvetenskap
Tid 10 januari 2006 till 31 mars 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stress och psykosomatisk ohälsa bland tonårsflickor och unga kvinnor
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lokala naturvårdssatsningen - fem utvärderingar under tio år
Forskningsområde: Statsvetenskap
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Positiv kontroll eller gränslös stress? Inflytande i arbetet och konflikten arbete-familj
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ska socialtjänstens individ- och familjeomsorg specialiseras eller integreras?
Forskningsområde: Socialt arbete
Tid 1 september 2005 till 30 september 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Näridrottsplatser och spontanidrott
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2005 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Globalisering och vardagsliv bland arbetare
Forskningsområde: Genusvetenskap, Kulturgeografi, Sociologi
Tid 1 januari 2005 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot en ny demokratisk ordning?
Forskningsområde: Genusvetenskap, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2004 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Äldreomsorg i förändring
Forskningsområde: Socialt arbete, Sociologi
Tid 1 januari 2004 till 31 december 2006
Typ av projekt Forskningsprojekt
Struktur, kultur, ledarskap – förutsättningar för framgångsrika skolor?
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2003 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsstatens politiska sociologi
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2003 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Arbete och etnicitet
Forskningsområde: Genusvetenskap, Sociologi, Statsvetenskap
Tid 2 januari 2002 till 31 december 2004
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det internationella ledarskapsprojektet om framgångsrika skolor
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2001 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
The International Social Survey Program (ISSP)
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 1992 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt