"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt inom Humanistisk fakultet

AI som samarbetspartner i musik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 8 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kommer skrivandet någonsin att bli detsamma?

Om AI, skrivprocesser och skriftpraktiker i högstadiet

Tid 31 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbart arbete som och med rekrytering av behöriga lärare inom estetiska ämnen i svenska Arktis
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 10 oktober 2023 till 10 oktober 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hur fri är berättelsen? Museipedagogers erfarenheter av hat, hot och våld i arbetsmiljön
Forskningsområde: Museologi
Tid 1 september 2023
Typ av projekt Post-doc projekt
Kulturskoleklivet - utbildning som resurs för skolutveckling
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Maker Utopias
Forskningsområde: Design
Tid 1 mars 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI och nära relationer
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Pushing the limits of craft
Forskningsområde: Design
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Super Computer – Interactive Sound Art
Forskningsområde: Digital humaniora
Tid 1 januari 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Navigating the complexity of collaboration – municipality and university on a joint journey in the educational terrain
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 2 september 2022 till 1 september 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
AICE
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lokal implementering av policy för samiska språk
Forskningsområde: Samisk forskning, Språkvetenskap
Tid 1 september 2022 till 31 juli 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Blickar från periferin: När global energiomställning möter nordisk glesbygd
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Israel Ruong: en yrkesbiografi
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 29 augusti 2022 till 29 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skandinavismen och skolan under 1800-talet
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 29 augusti 2022 till 29 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Socialdemokratin och Arbetarekommunerna: Organisatoriska vägval 1889–1932
Forskningsområde: Historia
Tid 28 augusti 2022 till 28 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Crafting Revisited
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2022 till 1 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bosättning och fördrivning: Intrasslade historier och svenska migranter i Argentina, Brasilien och Bolivia
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Route to Paris
Tid 1 november 2021 till 31 oktober 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kausalitet och Korrelationens Känslighet
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 augusti 2021 till 31 juli 2024
Typ av projekt Post-doc projekt
AutogrAIde – AI för automatiserad betygssättning
Tid 1 juni 2021 till 1 juni 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Home Participatory Orchestra
Forskningsområde: Digital humaniora
Tid 1 januari 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lek som redskap för språk- och litteracitetsutveckling i det samiska klassrummet
Tid 1 oktober 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digital(iseringens) gestaltning i grundskolans musikskapande undervisning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020 till 1 september 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Folkskollärarnas kollektiva ageranden 1846 – 1880
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020 till 1 februari 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Orsak, ansvar och moraliska normer
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 september 2020 till 31 augusti 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Vilken talakt krävs för att ljuga och att vilseleda?
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 31 augusti 2020 till 2 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Per Engdahl, den Nysvenska rörelsen och svensk (ny)fascism
Forskningsområde: Historia
Tid 31 augusti 2020 till 31 augusti 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skolutrustning och undervisningsideal - Materiella vägval inom svenskt skolväsende 1865-2010
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 15 augusti 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Engelskundervisning för nyanlända i Sverige
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ensam är stark? – ensamboendets förändring och konsekvenser i Sverige 1900–2017
Forskningsområde: Demografi, Historia
Tid 30 juni 2020 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobiliserade byar: hur lokalsamhällen agerade under skogsbränderna 2018 och omorienterar sig mot framtiden
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Är singelmammor farliga för sina söner?
Tid 1 januari 2020 till 7 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur förmår vi att tänka på saker?
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Pedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Estetikens ekologi: akademiseringen och digitaliseringen, eller 'amatörisering' av skolämnena bild och slöjd?
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att läsa världen. Urfolk, ekokritik och literacy
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skada skedd: Urfolkssamhällens erfarenheter av och rekommendationer för energiproduktion
Forskningsområde: Etnologi, Historia, Samisk forskning
Tid 1 november 2019 till 30 juni 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
De som dör unga. Marcus och Noel och utanförskapet i innanförskapet
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 oktober 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
DIRECT-studien

Genetisk riskinformation för att förebygga cancer

Forskningsområde: Cancer, Filosofi och vetenskapsteori
Tid 2 september 2019 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI, Democracy and Self-Determination
Tid 1 september 2019 till 1 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Social aktivitet på recept
Tid 1 juli 2019 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Singelföräldrar i med- och motgång
Tid 1 mars 2019 till 1 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Platsskapandets språk. En studie av språkliga landskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skrivande på gymnasienivå hos elever med och utan lässvårigheter
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärare och skolledares professionalism
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
SO-undervisning i skolans tidigare år 1919-2011: kunskapsorganisering och progression
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samisk audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb
Forskningsområde: Samisk forskning
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Teaching Rival Histories: History Teachers’ Epistemological Stances and Epistemic Switching
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mobile Phone Orchestra
Forskningsområde: Digital humaniora
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skrivande som näring för demokratin
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rural resiliens: etnografiska perspektiv på norrländska landsbygders frivilligarbete
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ansvar och funktionshinder
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 januari 2019 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdsstatens litterära paradigm. Litteraturens funktion i Sverige 1937–1976
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 12 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Migration and Settler Colonialism: The Makings of Heritage among Swedish Descendants in Argentina
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 december 2018 till 30 november 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
MELODY
Tid 31 oktober 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omsorgsberättelser från mellanstadiet
Tid 23 september 2018 till 23 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Döden och den kungliga nåden. Känslor, diskurser och praktiker i Justitierevisionens nådeförfaranden, 1660–1779
Forskningsområde: Historia
Tid 3 september 2018 till 3 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kulturarv i dialog: undersökningar av museirum, föremål och publiksamarbete på Etnografiska museet
Forskningsområde: Etnologi
Tid 3 september 2018 till 5 maj 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Bestämning av värdet välfärd i kapabilitetsramverket
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 3 september 2018 till 2 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Själens terra incognita: Hilma af Klint och spiritismen i Sverige 1891-1922
Forskningsområde: Idéhistoria
Tid 3 september 2018 till 3 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbar utveckling genom tre arenor i skolämnet slöjd
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 2 september 2018 till 1 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
European History Reloaded: Curation and Appropriation of Digital Audiovisual Heritage
Forskningsområde: Digital humaniora
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
HALDI – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi, Sverige
Tid 1 augusti 2018 till 30 juni 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ordförrådsutveckling i språkklassrummet
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Digital Pausanias: Migrations and Transformations
Forskningsområde: Digital humaniora
Tid 1 juli 2018 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ancient Itineraries: The Digital Lives of Art History
Forskningsområde: Digital humaniora
Tid 1 juli 2018 till 30 juni 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2018 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Andra platser i litteraturen. Sápmi, Meänmaa och migrantkartografier.
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Slavhandel i borgerlig salong
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hundraårsflöden – vattenkatastrofer i samtida svensk prosa
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Mjältbrandsutbrottet i Omberg 2016
Tid 8 december 2017 till 1 mars 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kirunabo- Social innovation
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 december 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
En sång för silverfisken från Silur – bevarandepraktiker som mikropolitisk dimension i modernitetens museum
Forskningsområde: Museologi
Tid 1 september 2017 till 17 juni 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Framtida människor och hållbarhetsbegreppet
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 september 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
"Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism?"
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Migration och psykisk ohälsa i litteratur före 1900
Tid 1 juni 2017 till 1 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Är äganderätten hotad? En historisk jämförelse av gränserna för den privata äganderätten till skogsmark
Forskningsområde: Historia, Idéhistoria
Tid 1 juni 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förhandlingar om makt och kön i studiosamtal om skidsport
Forskningsområde: Språkvetenskap
Tid 1 februari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Muntligt berättande som immateriellt kulturarv och samhällskraft
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Their mother tongue at school: Sámi in Sweden and Russia
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Olikheternas värde, en studie om bildlärares arbete med kritisk granskning av bilder.
Tid 1 september 2016 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Vuxeninvandrarnas motivation i deras lärande av svenska som andra språk
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tove Janssons novellistik och författarskap efter Mumin
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 augusti 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kolonialism kontra avkolonisering. Laestadius och laestadianismen i nutida samiska och tornedalska texter
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 3 februari 2016 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att göra plats i litteraturen. Meänmaa i nutida, tornedalsk skönlitteratur
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 2 februari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ansvar och förklaringar
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 23 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Här ska bli ödemark
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
The Culture of International Society
Forskningsområde: Digital humaniora
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samer och vård i livets slutskede – kunskap om traditioner för att utveckla framtidens vård
Tid 4 september 2015 till 31 december 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
MOBIMA – Mobile Imaging in Archaeology
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 17 juni 2015 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska jazzdiskurser 1919-1969
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Språkliga stereotyper i ett tvärkulturellt perspektiv. (C-RAVE)
Forskningsområde: Sociologi, Språkvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska bilder av Italien: Reselitteratur under Frihetstiden (1719–72)
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rural moral: mening, mobilisering och medborgarskap i initiativ för hållbar norrländsk landsbygd
Forskningsområde: Etnologi, Kulturgeografi
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lillsjöprojektet - Mesolitiska närmiljöer
Forskningsområde: Arkeologi, Geovetenskap
Tid 17 december 2014 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ortnamn berättar en historia om äldre tider
Forskningsområde: Språkvetenskap
Tid 1 december 2014 till 15 april 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Idrottsföreningen som demokratisk fostransmiljö
Forskningsområde: Historia
Tid 12 september 2014 till 30 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 september 2014 till 24 april 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Liksom ett annat uppdrag": Iscensättning av social rättvisa i musikundervisningens retorik och praktik
Tid 1 september 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Bilder som berättar. En studie om bildämnets arbete med berättande bilder.
Tid 1 september 2014 till 31 december 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
School Journeys in Progressive Education, Portugal (1890-1960)
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skolmusikalen – om kunskapsutveckling och genuskonstruktion i ett skolprojekt
Tid 4 augusti 2014 till 31 december 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Cyberekon: textanalys av fan fiction
Forskningsområde: Litteraturvetenskap, Moderna språk
Tid 30 juni 2014 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Pro Futura Scientia Fellowship
Forskningsområde: Idéhistoria, Litteraturvetenskap
Tid 1 juni 2014 till 1 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Litteratur som demokrati
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Digitala lägg – om pressens gränssnitt 1800
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Likvärdighet i utbildning
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Segregation och integration. Genus, klass och medborgarskap i svenskt undervisningsväsende, ca 1800-1850
Forskningsområde: Genusvetenskap, Historia
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Strömmande kulturarv: filförföljelse i digital musikdistribution
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vad bör fackföreningar göra?
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digital katalog över Smolenskarkivet i Stockholm
Forskningsområde: Historia, Moderna språk
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vilka dörrar kan språk öppna?
Forskningsområde: Kulturgeografi, Språkvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Styrning och kunskaper i Nomadskola och Sameskola 1956-2011
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 augusti 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Wallenberg Academy Fellows
Tid 1 juli 2013 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Oenighet, objektivitet och okänsliga bedömningar
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 29 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
En radikalt pragmatisk redogörelser för villkorssatser
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 29 januari 2013 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ansvar i komplexa system
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Filmarkivet.se - en filmhistorisk plattform
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Epidemier, vaccinationer och berättelsers makt
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att benämna och berätta platsen: Hur folkligt platsskapande kan stärka samiska traditioner och identiteter
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mänskliga rättigheter åberopas; kvinnovåld som internationellt politiskt fenomen
Forskningsområde: Idéhistoria
Tid 1 september 2012 till 30 juni 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Sångsituationer: en fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år
Tid 1 september 2012 till 6 oktober 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lärartillvaro och historieundervisning: Innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid.
Tid 1 september 2012 till 15 september 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Mindfulness i vetenskap och populärkultur
Forskningsområde: Idéhistoria
Tid 1 september 2012 till 30 augusti 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Logics and politics of professionalism: the case of university English language teachers in Vietnam
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 september 2012 till 17 februari 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utbildningens demokratisering och "etnifiering" i svenska Sápmi - 1942 till idag
Forskningsområde: Historia, Samisk forskning
Tid 1 juli 2012 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den svenska skolgårdens kulturhistoria 1611-2011
Forskningsområde: Historia, Idéhistoria
Tid 1 juli 2012 till 30 juni 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den svenska skolgårdens kulturhistoria 1611-2011
Forskningsområde: Historia, Idéhistoria
Tid 7 januari 2012 till 30 juni 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Muntliga berättelser om katastrofer
Forskningsområde: Moderna språk, Språkvetenskap
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Norrländsk kyrko- och utbildningshistoria (NOKOUT)
Tid 1 januari 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
The Digital Environmental Humanities
Forskningsområde: Historia, Idéhistoria
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
The Physiology of Vice in the Middle Ages
Tid 1 oktober 2011 till 30 september 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Döda och frånvarande mödrar - en transhistorisk studie
Forskningsområde: Genusvetenskap, Litteraturvetenskap
Tid 1 augusti 2011 till 31 juli 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Destinationer: originalitet och intertextualitet i nordliga resor
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 3 maj 2011 till 30 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Symbios och remediering: från skriven till visuell text
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 3 maj 2011 till 30 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
FAN(G)S: fansens fiktioner om populärkulturens vampyrer
Forskningsområde: Litteraturvetenskap, Moderna språk
Tid 7 april 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska historiska folkräkningar - åtkomst för internationell forskning (SweCens)
Forskningsområde: Demografi, Historia, Samisk forskning
Tid 1 januari 2011 till 30 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Media Places
Forskningsområde: Digital humaniora
Tid 1 januari 2011 till 30 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Libertariansk paternalism och folkhälsopolitikens moraliska gränser
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sociala konstruktioner i nätbaserade sökmotorer och deras informationspolitiska konsekvenser
Tid 1 oktober 2010 till 1 oktober 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Jungfru Maria som förebild i det medeltida Sverige
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skolämnesparadigm och undervisningspraktik i skärmkulturen
Forskningsområde: Moderna språk
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Carmen de Burgos reseskildringar
Forskningsområde: Litteraturvetenskap, Moderna språk
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Idrottens tävlingsfostran
Forskningsområde: Historia
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Väckelsebygdens religiösa liv
Tid 1 december 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Avatarer och simulanter i virtuella världar
Tid 15 september 2009 till 15 september 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Maurinernas vetenskapsencyklopedi: En monastisk reflektion av den franska Upplysningen
Tid 1 september 2009 till 7 mars 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Främmande nord. Norrland i utländska reseberättelser
Tid 19 mars 2009 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bugs Coleopteran Ecology Package (BugsCEP)
Forskningsområde: Arkeologi, Ekologi
Tid 19 mars 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kvinnornas offentliga samtal i dagspressen 1920-1950
Tid 16 mars 2009 till 30 juni 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Genus och etnicitet i kurdisk teater i Sverige
Tid 26 februari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Europa i Norden 1648-1735
Forskningsområde: Historia
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Musikskapandets villkor - mellan kulturpolitik, ekonomi och estetik
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rationalitetens dynamik
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ada Nilsson på barrikaderna i Triewaldsgränd. En biografi
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nordic Environmental History Network
Forskningsområde: Historia
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Etiska aspekter på hållbar utveckling
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 oktober 2008 till 30 september 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Strategisk miljöarkeologisk databas - SEAD
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 1 maj 2008 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Norra Norden som bekönad plats i artonhundratalets reselitteratur
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 4 april 2008 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bildligt talat i franska filmer
Forskningsområde: Moderna språk
Tid 1 april 2008 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Inte bara mördare
Forskningsområde: Genusvetenskap, Litteraturvetenskap
Tid 10 mars 2008 till 30 juni 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kyrka, teologi och den liberala nationalstaten
Tid 14 januari 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Från fångstfolk till turister: ekologisk förändring och människans utnyttjande av älgen
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Älgen och människan i norr
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Historia utan gräns: Den internationella historieboksrevisionen 1919-2009
Forskningsområde: Historia
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
QVIZ – tillgängliggörande av europeiskt arkivmaterial
Tid 17 december 2007 till 30 april 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kyrkoslavisk språkhistoria
Tid 17 december 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Uppkomsten av den deltagande användaren
Tid 16 december 2007 till 31 augusti 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
"Critical making" och digital humaniora
Tid 15 december 2007 till 31 maj 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Läsaren/spelarens engagemang inom interaktiv fiktion och dataspel
Tid 14 december 2007 till 30 september 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Benämningar på klädesplagg och skodon i finsk slang från 1890 till idag
Forskningsområde: Moderna språk
Tid 14 december 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att skapa kosmos: Utvecklandet av digitala medier inom arkeologi
Tid 14 december 2007 till 30 september 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skandinaviens politiska geografi under den äldre järnåldern
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 10 december 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hällbilder, landskapsrum och stilvariation
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 10 december 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Höga Kustens arkeologi
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 10 december 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fem Norrland. Regional arkeologi
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 10 december 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Depå, handel och bebyggelse
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 10 december 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Jordbrukets expansion-regression 400-500 AD i Hälsingland
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 2 oktober 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Framtidens drivmedel? Biobränslen i historisk och kulturell belysning
Tid 1 juli 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Våld och kränkningar av föräldrar i Sverige och Finland 1600-1800
Forskningsområde: Historia, Idéhistoria
Tid 6 juni 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kön, social prestige och socialitet
Forskningsområde: Historia
Tid 6 juni 2007 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den betraktande bilden
Tid 17 april 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den kontroversiella kunskapen
Forskningsområde: Historia, Samisk forskning
Tid 2 april 2007 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lapparnas förmyndare. Det moderna lappväsendet i Sverige 1885-1971
Forskningsområde: Historia, Samisk forskning
Tid 2 april 2007 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett åldrande urfolk - Äldre och deras villkor i det samiska samhället
Tid 1 april 2007 till 31 mars 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Karikatyrer i svensk dagspress under 1910- 1950-talet
Forskningsområde: Historia
Tid 1 april 2007 till 31 augusti 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skandinaviska nakenakter: konst, kreativitet och sexualitet
Forskningsområde: Konstvetenskap
Tid 6 mars 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nordvästryska bebyggelsenamn: språkliga och historiska aspekter
Forskningsområde: Historia, Moderna språk
Tid 5 mars 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sociala och etiska dimensioner på autonoma teknologier
Tid 1 mars 2007 till 31 oktober 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sameland möter välfärdssamhället
Forskningsområde: Historia
Tid 27 februari 2007 till 30 juni 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kvinnors självständighet, arbets- och familjeliv i några svenska 1800-talsstäder
Forskningsområde: Demografi, Genusvetenskap, Historia
Tid 26 februari 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Studiecirken, demokratin och det sociala kapitalet
Forskningsområde: Idéhistoria, Statsvetenskap
Tid 26 februari 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
"kärlek och någonting att skratta åt! dessutom". Sara Lidman och den kärleksfulla blicken
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 25 februari 2007 till 30 juni 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Passion och emancipation. Kärlek, modernitet och kön i svenska 1900-talsromaner
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 25 februari 2007 till 31 januari 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kärlekens utmaningar. Revolt och romantik i samtida populärfiktion
Tid 25 februari 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förändrade ideal – Svensk italienreception under 1800-talet
Tid 23 februari 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Konstlivets institutionalisering i Sverige
Tid 23 februari 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
En illustrerad Främmande Nord
Tid 23 februari 2007 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenskarnas reseskildringar om Italien
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 23 februari 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dolce far niente [den ljuva gör ingenting]
Forskningsområde: Litteraturvetenskap, Moderna språk
Tid 23 februari 2007 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Italienare i Sverige
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 23 februari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vad är sant i stereotyper?
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 23 februari 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Feministiskt akademiskt skrivande som kreativ praktik och emancipatorisk strategi
Forskningsområde: Genusvetenskap, Litteraturvetenskap
Tid 22 februari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rädd, from, god - och lite kvinnlig? Känslor och reaktioner i motivet Jungfru Marie bebådelse
Forskningsområde: Konstvetenskap
Tid 22 februari 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Muntliga traditioner i Sápmi
Tid 22 februari 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Från spektakel till teater
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 22 februari 2007 till 1 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vägar till makt - informella strukturer i Sverige 1632-1772
Tid 22 februari 2007 till 1 april 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samiska språkens historia i det sydsamiska området
Tid 22 februari 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett rum för dagen. Dagboksskrivande i norrländsk jordbruksmiljö
Forskningsområde: Språkvetenskap
Tid 21 februari 2007 till 1 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kulturgräns norr - syntes
Forskningsområde: Etnologi, Historia
Tid 21 februari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att skapa Norrland. Norrländska författare från Pelle Molin till Eyvind Johnson.
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 20 februari 2007 till 30 juni 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Släktstrategier, kvinnor och förmögenheter
Forskningsområde: Historia
Tid 15 februari 2007 till 1 januari 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Jazzen och jazzmusikern
Forskningsområde: Etnologi
Tid 9 februari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den svenska fascismen 1920-1950
Forskningsområde: Historia, Idéhistoria
Tid 8 februari 2007 till 30 juni 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Forskningsprocesser i konst
Tid 8 februari 2007 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kulturarvsentreprenörens roll i lokalsamhället
Forskningsområde: Religionsvetenskap och teologi
Tid 1 februari 2007 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ambivalenser - om konst och glidande positioner
Forskningsområde: Konstvetenskap
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hem, härd och hushåll i det norra cirkumpolära området
Forskningsområde: Historia
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att utmana genus
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tanke och erfarenhet: En undersökning av begreppsempirism
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Meningsskapande hos äldre
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Språkspecifika och universala drag i inlärarspråket
Forskningsområde: Moderna språk, Språkvetenskap
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Museet, Utställningen, Besökaren - Kunskapsbildning på ny arena för lärande
Forskningsområde: Idéhistoria
Tid 1 januari 2007 till 30 september 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Om materiell kultur i Norrland under stenåldern
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Individualisering av islam
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Museet, utställningen, besökaren
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Internationell översikt av arktisk samhällsvetenskaplig forskning (IDASS II)
Forskningsområde: Sociologi, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vetenskaps- och teknikstudier (STS)
Forskningsområde: Idéhistoria
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Idéer om åldrande och ålderdom inom svensk medicinsk forskning under 1900-talet
Forskningsområde: Idéhistoria
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samisk för- och tidighistoria i västra Barentsområdet
Tid 1 september 2006 till 31 augusti 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av projektet ”Idéskolor för mångfald”
Forskningsområde: Etnologi, Pedagogik
Tid 1 augusti 2006 till 31 maj 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Koloniseringens konsekvenser - mortilitetsutvecklingen i Sápmi
Forskningsområde: Demografi, Historia
Tid 1 juli 2006 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Översättningsmekanismer i medeltida Europa
Tid 1 februari 2006 till 31 januari 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kärlek som kärnan i skolans värdegrund
Tid 1 januari 2006 till 31 maj 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mediernas hantering av kärnavfallsfrågan
Tid 1 januari 2006 till 14 februari 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Äktenskapet, äganderätten och kvinnans emancipation, ca. 1870-1920
Forskningsområde: Historia
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Norrlands jordbrukshistoria
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Engagemangets metoder
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det offentliga talets prosodi
Forskningsområde: Språkvetenskap
Tid 1 januari 2006 till 30 juni 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Konstverkets förvandling
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Humanioras brännpunkter idag
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Familj och kön
Forskningsområde: Historia
Tid 1 juli 2005 till 30 juni 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Teologisk etik och neurovetenskap
Tid 1 juli 2005 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samisk kultur i ett nordiskt perspektiv
Forskningsområde: Historia
Tid 1 juli 2005 till 30 juni 2006
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hälsa och familjeliv i Sápmi
Tid 1 juli 2005 till 30 juni 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Musik och politik på 1970-talet
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 maj 2005 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Matematikens ontologi och kunskapsteori
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 januari 2005 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Naturalism, mening och moralisk motivation
Forskningsområde: Filosofi och vetenskapsteori
Tid 1 januari 2005 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
FinNet. Nätverk för lärare i finska som andra eller främmande språk
Forskningsområde: Moderna språk
Tid 1 januari 2005 till 30 april 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Making a Green Machine: The Infrastructure of Beverage Container Recycling
Forskningsområde: Historia
Tid 1 april 2004 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Analys av den samiska rennäringens ekonomiska tillpassning
Forskningsområde: Historia
Tid 1 januari 2004 till 30 juni 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Analogitänkande och litterärt värde
Forskningsområde: Litteraturvetenskap
Tid 1 januari 2004 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skolan som plats för köns- och sexualitetskonstruktion
Forskningsområde: Etnologi
Tid 1 januari 2004 till 31 december 2006
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hällbilder i norr - kontext och kommunikation
Tid 16 december 2003 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Identifiering av ”imiterade” röster
Forskningsområde: Språkvetenskap
Tid 1 januari 2003 till 31 december 2006
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vadstenaklostret som skrift- och handskriftsproducerande miljö
Forskningsområde: Språkvetenskap
Tid 1 januari 2003 till 30 juni 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kriokorpusprojektet
Forskningsområde: Språkvetenskap
Tid 1 januari 2003 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samiskt språk och samisk kultur
Tid 1 januari 2003 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Befolkningsdatabas Sápmi och lulesamisk ordbok
Forskningsområde: Demografi, Historia, Samisk forskning
Tid 31 oktober 2002 till 31 december 2006
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samiska Pressklipparkivet
Tid 26 mars 2002 till 31 december 2006
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gräns och gruppering - Strukturering av talet i olika kommunikativa situationer
Forskningsområde: Språkvetenskap
Tid 1 januari 2002 till 31 december 2004
Typ av projekt Forskningsprojekt
Välfärdens vinnare och förlorare
Forskningsområde: Historia
Tid 1 september 2001 till 31 maj 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svensk etymologisk databas
Forskningsområde: Språkvetenskap
Tid 1 januari 2001 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Swedia 2000 - De svenska dialekternas fonetik och fonologi runt år 2000
Forskningsområde: Språkvetenskap
Tid 1 januari 1998 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljöarkeologisk forskning och metodutveckling vid MAL
Forskningsområde: Arkeologi
Tid 1 januari 1994 till 1 oktober 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2022-08-17