"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Globala spår av timmerproduktion
Forskningsområde: Arkitektur
Tid 8 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Läka sår:

levande fasader av biobaserat avfall och naturfibrer

Forskningsområde: Arkitektur
Tid 8 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Små grejer
Forskningsområde: Arkitektur
Tid 8 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mellan raderna: en utforskning av gatan som en plats för kulturell förhandling
Forskningsområde: Arkitektur
Tid 8 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Energieffektiv och autonom förvaltning för molnbaserade infrastrukturer
Tid 24 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
PFAS-ämnen i vårt hushållsavfall

Vad händer med dessa "evighetskemikalier" vid förbränning?

Forskningsområde: Miljökemi
Tid 15 januari 2024 till 15 januari 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt
Sociopolitisk potential för blå-kolekonomier i Sydostasien
Forskningsområde: Marin vetenskap, Statsvetenskap
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stress Response Modeling på IceLab

Ett multidisciplinärt komplexitetscenter bildat för att avslöja universella principer och adaptiva mekanismer i levande system under stress.

Tid 1 januari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prediktering och övervakning av klimateffekter på produktivitet i arktiska sjöar
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
ILLUQ – PERMAFROST – FÖRORENINGAR – HÄLSA
Tid 1 januari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Identifiering och analys av icke-additiva mått
Tid 1 januari 2024 till 17 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Northern Buildings in Changing Climate (NoBiCC)
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Luftlösa kuster: Utforskning av följderna av kustnära syrebrist på mikrobiella processer och ekosystemtjänster
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Matematisk modellering för hållbar utveckling och samhällelig förändring
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI-drivna materialdesign möjliggör effektiv utveckling och implementering av hållbara metaller
Forskningsområde: Materialvetenskap, Statistik
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elektrifiering av högtemperatur- och flexibla teknologier för omvandling av cement-, kalk- och pappersindustrin (ELECTRA)
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Genetiska variationen i resistens mot törskate i tallen
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Etablering av ett de facto excellent expertcenter inom Autonoma Distribuerade System
Tid 1 december 2023 till 30 april 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
CCE
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 oktober 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Interaktioner mellan landlevande växter och vattenkemi i boreala vattendrag
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 oktober 2023 till 31 mars 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt
Potential för solfjärrvärme i Sverige
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 18 september 2023 till 18 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Online-bestämning av fossila koldioxidutsläpp i förbränningsanläggningar
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 september 2023 till 31 augusti 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Formgivningens Ekologier i Gräsrotsgemenskaper
Forskningsområde: Design
Tid 1 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Co-creating Better Blue
Tid 1 september 2023 till 31 december 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt
S(c)en(t)sory Foraging
Tid 21 augusti 2023 till 20 augusti 2025
Typ av projekt Post-doc projekt
Arbitrering av QoS-faktorer för uppdragskritiska applikationer i nätverkets utkant
Tid 1 augusti 2023 till 31 juli 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Design bortom framsteg: föreställningar om designhistorier och framtider
Forskningsområde: Design, Idéhistoria
Tid 1 juli 2023 till 30 juni 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kollaborativ utveckling av motivationshöjande undervisningspraktiker
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 21 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det matematiska symbolspråket
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärande för hållbar utveckling som skapar delaktighet och handlingskompetens
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Proteomomfattande funktionell test och modulering av tarmmikrobiomarter (ProFITGut)
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Tid 1 maj 2023 till 30 april 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av förändrat klimat i Arktiska oceanen och Östersjön
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 maj 2023 till 30 april 2025
Typ av projekt Post-doc projekt
Datasekretess för komplexa data
Tid 19 april 2023 till 22 maj 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
RIPARIANET
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 april 2023 till 31 mars 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utformande av övergången till en hållbar och klimatvänlig bioekonomi – Waste2Value LevelUp!
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi, Materialvetenskap
Tid 1 april 2023 till 31 mars 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Maker Utopias
Forskningsområde: Design
Tid 1 mars 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistisk inlärning för tidsanpassad skogsskötsel
Forskningsområde: Botanik, Matematik, Statistik
Tid 1 februari 2023 till 31 januari 2025
Typ av projekt Post-doc projekt
Dubbelt generaliserade formbegränsade additiva modeller
Tid 1 februari 2023 till 31 januari 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hybrida energilösningar för byggnader och infrastruktur (HYBES)
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 februari 2023 till 31 januari 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kollaborativ storytelling i argumentbaserade mikrodialoger för att förbättra hälsan
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 februari 2023 till 30 juni 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
COGNIT: Ett ramverk för serverlös kommunikation i molnets kant
Tid 31 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
WASP WARA – Forskningsarena för operationella data
Tid 15 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skyddar renar biodiversiteten i Arktis i ett ändrat klimat
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelsen av djupa rötter i kol-klimatåterkopplingen från upptinande permafrostjordar
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mikrobiella protein-lipid-interaktioner: Roll I värdpatogenes och bioteknologiska tillämpningar
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bakteriella membranvesiklar som medicintekniskt verktyg
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kolhydratsmetabolism hos arter i det mänskliga tarmmikrobiomet
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ultrasnabb mid-infraröd fototermisk avbildning av fettsyror och lipiddroppar i levande celler
Forskningsområde: Fysik, Kemi, Molekylär medicin
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Pushing the limits of craft
Forskningsområde: Design
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekologisk status hos stränder och akvatiska miljöer i respons på korttidsreglering under vintern
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Destabilisering av klamydias intracellulära tillväxtnisch som ett möjligt nytt sätt att behandla infektion
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Molekylära mekanismer vid bakterie-värd-interaktioner
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
ROCC – Robotar med kausala förmågor
Forskningsområde: Datavetenskap, Statistik
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det evolutionära ursprunget till utvecklingsprogram
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Matematik
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kunskapsplattform för digital mognad i glesbygd
Tid 23 november 2022 till 31 oktober 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
AQUITAS: Utvärdering och utveckling av rättvisa, opartiska och pålitliga AI-system
Tid 1 november 2022 till 1 oktober 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Autokaraktärisering av PED:er för digitala referenser mot iterativ processoptimering
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 oktober 2022 till 30 september 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tvådimensionell tidsdomän vibrationsspektroskopi för strukturell biologi
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 oktober 2022 till 30 september 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
God bostad i dag — Utveckling av bostadsarkitekturen i våra städer
Forskningsområde: Arkitektur
Tid 1 oktober 2022 till 30 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Syrgas och vätgas i schaktugnar (O2H2)
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
FLORIP: Översvämningar för att återställa biologisk mångfald på stränder längs reglerade älvar
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 september 2022 till 30 juni 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ska jag stanna eller borde jag gå? Hur Vibrio cholerae kontrollerar biofilmspridning
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tid 1 september 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Blickar från periferin: När global energiomställning möter nordisk glesbygd
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Oxyfuelförbränning av fast biomassa för negativa koldioxidutsläpp
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar användning av insatsmaterial och restprodukter vid användning av direktreducerad järnråvara i ljusbågsugn.
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Tid 1 september 2022 till 28 februari 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent Service Mesh for an Autonomous Network-Compute Fabric
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
AnxSAI: ångestkänslig artificiell intelligens
Tid 31 augusti 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
En experimentell laborativ studie av interaktion mellan energieffektiva åtgärder i byggnader och boendes beteenden
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 augusti 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Intelligent molnrobotik för realtidsmanipulering i stor skala
Tid 1 augusti 2022 till 31 juli 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI genom djupinlärning (deep-learning) på tomografidata (DeepTomo)
Forskningsområde: Energiteknik, Materialvetenskap
Tid 1 augusti 2022 till 31 juli 2024
Typ av projekt Post-doc projekt
OACCUs
Forskningsområde: Cancer
Tid 17 juni 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barns och elevers tidiga matematikundervisning
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Modell för hur elevers tolkning av matematiska problem kan stöttas
Tid 30 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
RESILIENT - ett kompetenscentrum inom energisystem
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 april 2022 till 31 mars 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Avvägning i icke-konvex inlärning
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Tid 1 april 2022 till 31 mars 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bränsledesign och resurser i nästa generations bioenergi
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 april 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Närsalter och övergödning i Bottniska viken
Forskningsområde: Marin vetenskap
Tid 1 mars 2022 till 29 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förbättringar i produktionen av biologiska läkemedel
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 februari 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Människocentrerad AI för hälsa, autonomi och välbefinnande
Tid 1 februari 2022 till 2 februari 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omhändertagande i Riskfylld Miljö (forts. C-sjukvårdsnoden)
Tid 1 februari 2022 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya AI-metoder för att förutspå proteinegenskaper så att växters näringsupptag kan förbättras
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Automatiserad strålbehandling för barnonkologi och utmaningen med små mängder data
Forskningsområde: Cancer, Datavetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Design och kontroll av den dynamiska p-n övergången för effektiva ljus-emitterande elektrokemiska celler, LEC
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Epigenetiska klockor: modellering av biomarkörer för att mäta och förutsäga biologiskt åldrande
Forskningsområde: Fysik, Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2022 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Epigenetisk reglering med Polycomb-Trithoraxsystemet: markering av histoner och andra proteiner
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Multiskal CutFEM för problem med mixade dimensioner
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tensorer och geometriska metriker på mångfaldsliknande polyfolder
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Studenters perspektiv på artificiell intelligens
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
CollAge

Samverkan för äldrevänliga miljöer mellan kommunal äldreomsorg, fysisk planering och pensionärsråd

Forskningsområde: Arkitektur, Socialt arbete
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grandominansen längs vattendrag: bör vi prioritera lövträd i skyddszoner kring skogslandskapets vatten?
Forskningsområde: Ekologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett grönare Arktis: gradvis eller stegvis?
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya energi- och resurseffektiva värdekedjor genom samförbränning av stråbränslen och slam
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Studier av aktiva faser, adsorberade molekyler och laddningsöverföring i modellsystem för heterogen katalys
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Icke destruktiv övervakning av markens makrofauna med hjälp av markljud
Forskningsområde: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Subtila beteendereaktioner på markföroreningar i laboratorieanalyser: vad betyder de egentligen i naturen?
Forskningsområde: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatsmart gårdsmodul - en modern kolmila som ger värme, el och biokol
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mekanistiska principer för bildning av metylkvicksilver i anaeroba mikrobiella biofilmer
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bildning av metylkvicksilver i kustnära hav: att förstå risker associerade med permanent och temporär syrebrist
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Avkodning av fundamentala principer hos enzymatisk katalys
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bana väg för att introducera förnybara energibärare i stora industrier (BetSim2)
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Spårelement och reaktivitet för cement klinker i konventionella och framtida produktionsprocesser
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Specificitet - nyckeln till att utforska G-quadruplex DNA
Forskningsområde: Cancer, Kemi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Resursåtervinning genom flyktiga fettsyror och alkoholer
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ultrasnabb icke-termisk spinndynamik i magnetoplasmoniska nanomaterial
Forskningsområde: Fysik, Materialvetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Extremala problem för flerfärgade grafer och lokalt beroende perkolation
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Integrering av kol i skogscertifieringssystem
Forskningsområde: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förmågemålens dubbla roll vid implementering av läroplaner i Sverige och England
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nästa generation inlärningsmaskiner: en icke-konvex design
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Användning av strukturerad a priori-information vid analys av bilddata
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mekanism och inflammatorisk påverkan av extracellular ATP-signalering I tarmbakterier
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers (brist på) förståelse av matematiska texter
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Resurseffektiv flisning och förbättrad impregnering av flis för skogsindustriella processer
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 december 2021 till 30 november 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Datadriven modellering med Big Data som beslutsstöd till energirenovering för småhusägare
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 december 2021 till 30 november 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
MULTIPLIERS – ett H2020-projekt

För att främja samverkan mellan skola och externa aktörer

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 22 november 2021 till 31 oktober 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Designing Cycles at 64° - Interior Urban Landscapes and the Water-Energy-Food Nexus / case study Umeå
Forskningsområde: Arkitektur
Tid 1 november 2021 till 31 oktober 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI inom postoperativvård
Tid 1 november 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utveckling av en exakt algoritm för Handelsresandeproblemet
Tid 1 oktober 2021 till 30 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar ammoniakproduktion genom förgasning av biomassa och restströmmar samt effekter av bäddmaterial
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
WARA Common Information Bridge – möjliggör forskning om datadriven molnverksamhet
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 september 2021 till 1 september 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skörd av blå energi från svenska naturliga och artificiella källor
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 september 2021 till 31 augusti 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
En förstudie om spårelement i kalk- och cementklinkerproduktion
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 juli 2021 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Designing Alternatives for the Terms of Service (ToS)
Forskningsområde: Design
Tid 1 juni 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Designing for Contestable Systems
Forskningsområde: Design
Tid 1 juni 2021 till 1 juni 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
AutogrAIde – AI för automatiserad betygssättning
Tid 1 juni 2021 till 1 juni 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Modellering av ångest för användning inom AI
Tid 1 juni 2021 till 31 maj 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Designing Mechanisms for Public Deliberation on Data Use
Forskningsområde: Design
Tid 1 juni 2021 till 1 juni 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
AI för dokumentgenerering
Tid 1 mars 2021 till 30 november 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Designhistorier och designmetoder: Vad är ”italiensk design”?
Forskningsområde: Design, Idéhistoria
Tid 1 februari 2021 till 1 oktober 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Icke-linjär attosekundspektroskopi
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Semantisk parsning av multimodal data
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Enzymatisk modifiering av lignin av oxidoreduktaser från vednedbrytande svampar
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Inverkan av klimatförändringar på sjöekosystem i svenska Arktis
Forskningsområde: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Joint Action TERROR
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Initierande av ett samhällsengagemang för hållbar energirenovering av småhus
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Rost i is: Geokemin av järn i vatten som fryser
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI-baserad kontextuell kommunikation: Konsekvenser för individ och samhälle
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Etablering av fotosyntes, ett samspel mellan två genom
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kvantgasdensitet och KvantPascal
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ökad användning av förnyelsebara energibärare i svensk mineralprocessande industri
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Beredning av kolmaterial från hydrolysligniner för energilagring
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett integrerat ramverk för att förstå och prediktera betydelsen av inlandsvatten i kolcykeln
Forskningsområde: Geovetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dubbel-resonansspektroskopi av små molekyler med en optisk frekvenskam
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Globala förändringar utarmar pelagiska födovävar i nordliga sjöar (Web4Food)
Forskningsområde: Ekologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Visualisering av regleringsdynamik inom aktiv membrantransport i realtid
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelse av patogena svampar för havets kolcykel
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av kemiska verktyg för att upptäcka, karakterisera och utforska proteinsulfoglykobiologi
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
BalticSed: För en giftfri Östersjö - virtuell effektdriven analys och en icke-destruktiv saneringsmetod
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kromosomala genregleringssystem och kromosomspecifika anpassningar
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Virtual och Augmented Reality som metoder att utveckla spatial förmåga i kemi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skogsbaserade biobränslen för hållbar arktisk marin sjöfart
Forskningsområde: Kemi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Biodiversitet-ekosystem funktionssamband i evolverade rumsligt strukturerade samhällen
Forskningsområde: Ekologi, Matematik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Biopolymerer från quinoa-rester med halotoleranta bakterieisolat från den bolivianska Altiplano
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Uppgradering av hydrolyslignin med en γ-valerolaktonbaserad process
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Tid 1 oktober 2020 till 30 september 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förbättrad hållbarhet för bebyggd miljö genom samverkan och digitalisering
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 oktober 2020 till 30 september 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Djupinlärning för automatisk bearbetning och analys av LC-MS Metabolomics 3D-data
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 oktober 2020 till 30 september 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Strategic Argumentation för att hantera interaktion mellan intelligenta system och människor
Tid 1 oktober 2020 till 30 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
MT4North - Business model
Forskningsområde: Energiteknik, Medicinsk teknik
Tid 1 september 2020 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av beröringsfria detektionstekniker för karaktärisering av toxiska biologiska ämnen
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 september 2020 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Betydelsen av matematiska uppgifter
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Trust AI - Trustworthy AI
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 september 2020 till 31 augusti 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
SafeSed – Säker och icke-destruktiv avskiljning av föroreningar från sediment
Forskningsområde: Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 september 2020 till 31 augusti 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Onlinekunskap i ”slutna digitala rum”
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Adsorption av organiska molekyler till skiktsilikater
Forskningsområde: Geovetenskap, Kemi
Tid 1 augusti 2020 till 1 augusti 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Synteser av nedbrytning och respirationsrespons över tid och rum
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Post-doc projekt
FoU-samverkan om matematisk problemlösning i skolan
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 juli 2020 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av socialt medvetna dialogsystem
Tid 1 juni 2020 till 1 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Socialt medveten dialoghantering
Tid 1 juni 2020 till 1 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Interaktiv processtyrning
Tid 15 april 2020 till 15 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar produktion av cement och bränd kalk: Termokemiska råvaruegenskaper
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Tid 15 mars 2020 till 15 juni 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
ASSOCC
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 mars 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Modellera social verklighet för sociala simuleringar
Tid 1 februari 2020 till 1 februari 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Detektering och åtgärder för att motverka anomalier i Edgeclouds
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
”Att leva och låta dö!”
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Autonom jordbruksrobot
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av brunifiering på marina födovävens funktion och kvalitet
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatpåverkan på fosfors biogeokemi i den arktiska tundran – en nyckel till att förstå ekosystemförändringar
Forskningsområde: Biologi, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Responsible Artificial INtelligence (RAIN)
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gäller det att vara ”först till kvarn” för rötter och växter?
Forskningsområde: Botanik, Ekologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Biofysikaliska och fysiokemiska fingeravtryck av enskilda bakteriesporer
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bakteriers förmåga att anpassa sig till miljöförändringar
Forskningsområde: Marin vetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Prognoser för experimentell evolution av biofilmer i Pseudomonas aeruginosa
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Datadriven automatisering av edge clouds
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 29 april 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
HumaneAI-Net
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bioraffinering av quinoa-rester till biopolymerer, avancerade biobränslen och biobekämpningsmedel
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 mars 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI-driven kontextuell annonsering
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Stora eller små fiskar för fiske? Effekter av ontogenetiska habitatsskiften och flaskhalsar i rekrytering
Forskningsområde: Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisning som stödjer elevers kreativa problemlösning i matematik
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Avancerade biobränslen från barrved med en ny γ-valerolaktonbaserad förbehandling
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digitala läromedel i matematik: Aspekter av betydelse för för elevers interaktion med den multimodala texten
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undersökande av bakteriella toxiner substratspecificitet via reaktivt protein – proteom profilering, RP3
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforskande om de molekylära mekanismer som styr bakteriell virulens
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kromatindynamik i granens gigantiska genom
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Relativistisk nanofotonik
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisning idag och för framtiden - Medborgarbildning inom yrkesprogrammen
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Strategisk satsning för internationell spets inom AI och programvara
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av hållbara och biobaserade UV-filterkemikalier
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av formativa bedömningspraktiker och dess effekter på elevers motivation och prestationer
Forskningsområde: Matematik, Pedagogik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
CryptO – Selektiv kemoterapi mot kryptosporidios i idisslare
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
HEAL - Hydrogenbaserade Energisystem för Arktisk Logistik
Tid 30 september 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bias-free chatbots
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 2 september 2019 till 28 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att omskapa design genom feministiska metoder
Forskningsområde: Design
Tid 1 september 2019 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
AI, Democracy and Self-Determination
Tid 1 september 2019 till 1 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av multicellulära livscykler
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 september 2019 till 1 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Compressive sensing och statistisk inlärning med gleshet
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Tid 1 september 2019 till 31 augusti 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Modellering av strukturen hos DNA i tre dimensioner
Forskningsområde: Biologi, Fysik
Tid 1 september 2019 till 1 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Karaktärisering av kalksten med synkrotronbaserad mikrotomografi
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Tid 1 juli 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur man undgår “Death by GPS”: Grunderna för adaptiv navigeringshjälp
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
WASP-AI
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Mot nära-noll energiprestanda för historiska byggnader
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 juni 2019 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatrelaterad reglering av biologisk syrekonsumtion i Östersjön
Forskningsområde: Marin vetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 juni 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Morfologisk och genetisk anpassning hos Arktiska prokaryoter vid extremt låg tillväxt
Forskningsområde: Biologi, Marin vetenskap
Tid 1 juni 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
PROACTIVE
Tid 1 maj 2019 till 31 augusti 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar AI
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 maj 2019 till 1 maj 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Collaborative Mixed Reality Aid
Forskningsområde: Pedagogik
Tid 22 april 2019 till 22 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kollaborativt mixed-reality hjälpmedel för barn och unga med autism
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 april 2019 till 1 september 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Avlägsnande av föroreningar från avloppsvatten med fotosyntetiska mikroorganismer
Forskningsområde: Kemi, Materialvetenskap, Miljökemi
Tid 11 mars 2019 till 15 mars 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Multimodal semantisk analys: Göra språk meningsfullt i sin kontext
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 mars 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
HumaneAI
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 mars 2019 till 30 april 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
DT-SAPS, A digital twin to support sustainable and available production as a service
Tid 1 mars 2019 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya bränslen och askreaktioner vid hållbar produktion av cementklinker och bränd kalk
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 mars 2019 till 31 maj 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Förnybara energibärare vid produktion av bränd kalk
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Tid 5 februari 2019 till 28 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Numerisk analys och simulering av PDE med slumpmässig dispersion
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI4EU
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Återanvändning av avloppsvatten i länder med vattenbrist - utmaningar och möjligheter
Forskningsområde: Psykologi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skogsbrukets klimateffekter
Forskningsområde: Biologi, Ekologi
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förkunskapernas och betygens betydelse för matematiska färdigheter hos ingenjörsstudenter på första året
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
DEBLOAT: Code Debloating from Source Code to Large-scale Deployment
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cegrells energiklasser av m-subharmoniska funktioner: från potentialteori till metrisk geometri
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Uppföljning av direkta åtgärder för att minska övergödning i Östersjöns nordliga havsvikar
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förskoledidaktiska modeller för undervisning för hållbar utveckling
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statusen för genetisk mångfald i svenska barrskogar: finns det anledning till oro?
Forskningsområde: Biologi
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Integration av askåterföring med produktion av argininfosfat i pilotskala
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Post-doc projekt
DNA-streckkodning av marina växtplankton
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Viskositetslösningar till system av partiella differentialekvationer relaterade till optimalbytesproblem
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 januari 2019 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förskoledidaktiska modeller för undervisning för hållbar utveckling
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Uppskalning av grundforskning för biomassaförgasning
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Flippad undervisning – universitetskemistudenters erfarenheter från en ny undervisningsapproach
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI Glass Box - AI glaslåda
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya läkemedel mot nervgas- och insecticidförgiftningar
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 december 2018 till 30 november 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Akvatiska miljöer som riskerar förekomst av patogena bakterier
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 26 november 2018 till 26 november 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Högfluorerade ämnen i hushållsavfall – förekomst i avfall och nedbrytning/omvandling i förbränningsprocessen
Forskningsområde: Kemi, Miljökemi
Tid 18 november 2018 till 28 februari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
ECCofEX
Tid 1 november 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
MELODY
Tid 31 oktober 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
DBAT - The Damped Bundle Adjustment toolbox for Matlab
Tid 26 oktober 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rötat slam – från problem till produkt
Forskningsområde: Kemi, Miljövetenskap
Tid 1 oktober 2018 till 23 maj 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
CA17124 - Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 10 september 2018 till 9 mars 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
NoICE - Nordic Icing Centre of Expertise
Tid 1 september 2018 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Management Beyond the Edge
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 september 2018 till 31 augusti 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Co-Design for Resilience: Syd-Nord feedback för en värld i omvandling
Forskningsområde: Design
Tid 1 september 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Designing for Diversity: how to design for an inclusive, more democratic society
Forskningsområde: Design
Tid 1 september 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
EKOSPILL: verktyg för att beräkna ekologiskt funktionell minimitappning i spillfåror
Forskningsområde: Biologi, Ekologi
Tid 31 augusti 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
ECOHAB: Förbättring och utvärdering av konnektivitet och habitatkvalité för hållbar vattenkraft
Forskningsområde: Biologi, Ekologi
Tid 31 augusti 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att läsa matematisk text – med fokus på det matematiska symbolspråket
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Matematikundervisning på gymnasieskolans yrkesprogram
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Storskalig analys av träds simultana utveckling i tid och rum under förändrade klimatbetingelser
Forskningsområde: Naturresursforskning, Statistik
Tid 1 juli 2018 till 30 juni 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Design Philosophy for Things That Change
Tid 1 juli 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av optiska mättekniker för att bestämma refraktivitet, densitet och tryck hos gaser
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 juni 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ytbeläggningar för nyckelkomponenter i koncentrerade solfångare
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 juni 2018 till 30 september 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
PRECISION
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 23 april 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
SAVANT – Self-optimising Video Platform for Affiliate Marketing
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 mars 2018 till 29 februari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent User Interfaces for Person-Adapted Digital Coaching
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 19 februari 2018 till 1 mars 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Autonoma systems förmåga att inse sina egna begränsningar
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 februari 2018 till 31 januari 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Spectrin-liknande proteiner – mångfasetterade protein i cellen
Tid 11 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljöbiofilmer
Forskningsområde: Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent Systems for Human-Agent Collaboration
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utveckling av små molekyler för att studera G-quadruplex DNA strukturer och undersöka dess läkemedelspotential
Forskningsområde: Cancer, Kemi
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
RSA - Radiostereometric Analysis
Tid 1 januari 2018 till 1 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grundläggande studier av den kemiska omgivningen för fosfor och tungmetaller i askfraktioner
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fortsatta insatser för förbättrade modeller av reagerande multifasflöden
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cirkulär Ekonomi - Nya möjligheter för träbyggnadsbranschen
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur förändras stökiometri och näringskvalitet hos planktonsamhällen i kustekosystem av klimatförändringar?
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärares didaktiska modellering av laborationer för scientific literacy.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
FRESHMAN: Förvaltning av limniska ekosystem i ett förändrat klimat
Forskningsområde: Biologi, Ekologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
m-subharmoniska funktioner och m-pluripotentialteori
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dynamiken för hybridisering och anpassning till nya livsmiljöer
Forskningsområde: Biologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Maskininlärningsbaserad observerbarhet och diagnostik i framtida nätverk och mobila kantmoln
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Elevers tidsanvändning under matematiklektioner
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 6 november 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistisk inlärning för automatiskt alarm och rotorsaksanalys vid målning av lastbilshytter
Forskningsområde: Matematik, Statistik
Tid 1 oktober 2017 till 2 juni 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Transformativ Design
Forskningsområde: Design
Tid 1 september 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Miljömässiga prestandamått för att bedöma hållbart byggande från ett livscykelperspektiv
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 september 2017 till 10 oktober 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Autonomous systems that recognise, explain, and predict complex human activities
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Socially Intelligent Autonomous Systems
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 augusti 2017 till 31 juli 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Medtech4North
Forskningsområde: Medicinsk teknik
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Managing stress and cognition in stress-related disorders: A digital coach for a sustainable life
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2017 till 30 september 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
CELECTIVE
Tid 1 juni 2017 till 31 maj 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Demonstration av fjärde generationens fjärrvärme på universitetsområdet i Umeå
Forskningsområde: Energiteknik, Fysik
Tid 1 juni 2017 till 1 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Historiska trender i svensk biodiversitet
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 juni 2017 till 1 september 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Nedströms laxvandring i utbyggda älvar
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 april 2017 till 1 april 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
CELESTE II - Case studies, Exercises, LEarning, Surveys and Training across Europe II
Tid 2 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Extremala problem för hypergrafer och diskrepans
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kontextbaserad kemi: elevers problemlösning och lärares stöttning – ett internationellt perspektiv
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tredimensionell ray-tracing för analys och utvärdering av crosslinking-behandling vid hornhinnesjukdom
Forskningsområde: Fysik, Medicinsk teknik
Tid 1 januari 2017 till 30 juni 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Klimatinducerade regimskiften i nordliga sjöekosystem
Forskningsområde: Geovetenskap, Miljövetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Increasing Competence in Northern Building
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Broar l för naturvetenskap - från förskola till grundskola
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
CutFEM: Geometry, Partial Differential Equations and Optimization
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svensk biodiversitet i tid och rum (SweBITS)
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
SOCRATES
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 november 2016 till 30 oktober 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Safety & Security Test Arena - Ett triple helix-projekt med fokus på samverkan vid olyckor och katastrofer
Tid 1 oktober 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Morfologins och storlekens betydelse för fytoplanktons reaktion på hydrodynamik
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 oktober 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
C-sjukvårdsnoden
Tid 1 oktober 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Programmering i svenska grundskolans läroplan
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 5 september 2016 till 28 februari 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Projekt 54
Tid 1 september 2016 till 31 augusti 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Teaching and learning programming in Swedish primary school
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Följa, analysera och stödja elevers matematikutveckling.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Teknikens utveckling som ämnesinnehåll i grundskolans teknikundervisning
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
CLINF
Tid 1 april 2016 till 31 mars 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Adaptiv förvaltning av fiskpopulationer i fjällen
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 april 2016 till 1 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Three and four-dimensional tera-spin systems
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Spridning av högfluorerade ämnen (PFAS)
Forskningsområde: Biologi
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar hantering av arsenikförorenade material
Forskningsområde: Energiteknik
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Medtech4Health
Forskningsområde: Medicinsk teknik
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Final Inspection and Quality Analysis
Tid 1 januari 2016 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skogliga ekosystemtjänster
Forskningsområde: Biologi, Ekologi
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett ramverk för att förutsäga framgång med vattendragsrestaurering
Forskningsområde: Ekologi, Geovetenskap
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekologiska effekter av transport av föroreningar över ekosystemgränser
Forskningsområde: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Mobility-aware Resource Management for Mobile Edge Clouds
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av metaller över ekosystemgränser
Forskningsområde: Miljövetenskap
Tid 1 januari 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Övervakning och förvaltning av fjällsjöar i ett föränderligt klimat
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Halogenerade naturliga substanser (HNP) i nordiska marina ekosystem
Forskningsområde: Ekologi, Kemi, Marin vetenskap, Miljökemi
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Autonomous Cloud Management
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
WindCoE - Nordic Wind Energy Center
Forskningsområde: Datavetenskap, Statistik
Tid 1 december 2015 till 31 maj 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
LiM, Logic in Manufacturing
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 november 2015 till 31 mars 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
StarNEig library
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 november 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
NLAFET
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 november 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
NTC - Nordic Telemedicine Center
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2015 till 30 juni 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Minskning av växtätande insekter avslöjat av eDNA och växternas kemiska sammansättning
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 april 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekosystemdynamik i arktiska bäckar
Forskningsområde: Geovetenskap
Tid 1 april 2015 till 1 december 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
E-lighthouse
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 april 2015 till 30 april 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
SWEEPER
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Umeå som testbädd för hållbar stadsutveckling
Tid 30 december 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
SAPPA, Service Architecture for Product and Production Availability
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 december 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Syntactical methods for text classification
Tid 1 november 2014 till 30 september 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Vad blir det för effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk?
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2014 till 12 september 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Elevers motivation i kemiklassrummet
Tid 1 september 2014
Typ av projekt Doktorandprojekt
Design togetherness – Hur designers förhåller sig till varandra när de samarbetar
Forskningsområde: Design
Tid 1 september 2014 till 30 april 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Designhistorier för framtiden
Forskningsområde: Design, Idéhistoria
Tid 1 augusti 2014 till 19 september 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Från klassrum till science center: Nya positioner för lärande i naturvetenskap och teknik?
Tid 1 juli 2014 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kromosomala regleringssystem med bananfluga som modellsystem.
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 13 maj 2014 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av resultatet från ett nationellt fortbildningsprogram för matematiklärare (Matematiklyftet)
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 7 januari 2014 till 31 oktober 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Komplexa relationer, grafer och hypergrafer
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Explicita metoder för tidsdiskretisering av stokastiska vågekvationer
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
BioRest: Lokala och regionala effekter på biologisk mångfald av vattendragsrestaurering
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent rullator
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
PARRISE – EU-projekt för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
EDEN
Tid 2 september 2013 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Näringsvävars stökiometri
Forskningsområde: Ekologi, Marin vetenskap
Tid 1 juni 2013 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
MICO - Media in context
Tid 1 maj 2013 till 30 april 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kunskapens makt: Hur lärare möjliggör elevers deltagande och kunskapande i NO- och teknikklassrum
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Parameterized Natural Language Parsing
Tid 12 oktober 2012 till 6 februari 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
ALK i utveckling och sjukdom
Tid 5 september 2012 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2012 till 13 juni 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Relationer mellan läsning och lösning av matematikuppgifter
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 13 mars 2012 till 15 februari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tree Automata in Computational Language Technology
Tid 1 november 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
PRACTICE
Tid 1 maj 2011 till 31 oktober 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Matematik, bevis och skönhet
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 29 april 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Så transporteras klorofyll i växter
Forskningsområde: Kemi
Tid 17 mars 2011 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur veckas och fungerar proteiner i cellerna?
Forskningsområde: Kemi
Tid 14 mars 2011 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur transporteras koppar till behövande enzymer?
Forskningsområde: Kemi
Tid 14 mars 2011 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationella prov i matematik – vad gör testandet med eleverna?
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 26 januari 2011 till 30 juni 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
SCOPE
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Energieffektivt byggande i kallt klimat
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 januari 2011 till 31 december 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fysikalkemiska egenskaper hos bakteriemembran och membranvesiklar
Tid 1 januari 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
CROPS
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 oktober 2010 till 30 september 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Efficient and Reliable HPC Algorithms for Matrix Computations in Applications
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 september 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisning och problemlösning i helklass och smågrupper i årskurs åtta och nio
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 25 augusti 2010 till 15 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Problemformulering och problemlösning i årskurs fem och sex
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 25 augusti 2010 till 15 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Increasing Energy Efficiency in Buildings (IEEB)
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 augusti 2010 till 31 juli 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ålidhem den hållbara kulturstadsdelen
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 juni 2010 till 31 mars 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Prövningen av en skola för alla: nationella provet i matematik i det tredje skolåret
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 4 januari 2010 till 25 september 2015
Typ av projekt Doktorandprojekt
INTRO
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2010 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
ESTABLISH -EU-projekt för att utveckla undersökande arbete i Naturvetenskap och teknik.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2010 till 30 april 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sympatrisk artbildning hos sik
Forskningsområde: Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi
Tid 1 januari 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ytanalys av mikroorganismer med cryo-XPS
Tid 1 januari 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur påverkar klimatet samspelet mellan olika fiskarter?
Forskningsområde: Biologi, Ekologi, Zoologi och etologi
Tid 1 januari 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Orsaker och åtgärder till dioxinproblemen i Östersjön
Forskningsområde: Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Tid 1 december 2009 till 30 november 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Emissioner av organiska ämnen från varor i technospheren
Forskningsområde: Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Tid 9 oktober 2009 till 30 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett komparativt projekt om undervisning och lärande av bevisföring i baltiska och nordiska länder
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers kommunikationsutveckling i ett matematikklassrum
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 12 augusti 2009 till 17 juni 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Diskurs i ett matematikklassrum i gymnasieskolan
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 11 augusti 2009 till 16 september 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Relationer mellan kunskapssyn och kommunikation inom matematikutbildning
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 26 februari 2009 till 30 juni 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Narrativ undersökning av elevers matematiklärande i skolår sex
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 21 januari 2009 till 12 juni 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers parvisa lösning av problem från Kängurutävlingen
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 21 januari 2009 till 16 juni 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att lära matematik genom imitativa och kreativa resonemang
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
ACKTUS - Activity-Centered modelling of Knowledge and Interaction Tailored to Users
Tid 1 januari 2009 till 30 juni 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Värderingar i effektiv matematikutbildning
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 12 oktober 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent Systems for Patient Autonomy and Health Care
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationella matematikprov som katalysator för implementering av utbildningsreformer
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 5 december 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prestanda- och beteendeuppföljning av byggnaders energianvändning- En färddator för byggnader
Forskningsområde: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 september 2008 till 31 maj 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
NSS, Nordic Safety and Security
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 augusti 2008 till 31 januari 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Icke-linjära algoritmer för minsta-kvadrat-mätproblem
Forskningsområde: Datavetenskap, Fysik, Matematik
Tid 18 juni 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Grafteori och algoritmer
Forskningsområde: Matematik
Tid 19 maj 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Polariserad ljusspektroskopi och elektronisk energitransport tillämpad inom biovetenskaper
Forskningsområde: Kemi
Tid 5 maj 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Verktyg för att hantera finansiella risker
Forskningsområde: Matematik
Tid 28 april 2008 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kollektiva och ickelinjära effekter i kvantplasmor
Forskningsområde: Fysik
Tid 28 april 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Proteinernas betydelse för fotosyntesen
Forskningsområde: Kemi
Tid 23 april 2008 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Videobaserad undervisning av bevis inom grundutbildningen i matematik
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 14 mars 2008 till 28 februari 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Transportvägar i växternas celler
Forskningsområde: Biologi, Botanik
Tid 22 januari 2008 till 1 februari 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Proteinerna bakom växters syrgasproduktion
Forskningsområde: Biologi, Botanik
Tid 22 januari 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Föreningar och kompositer baserade på nanostrukturerat kol
Forskningsområde: Fysik
Tid 22 januari 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Metallkomplex med bakteriell aktivitet
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Tid 1 januari 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hydrodynamiska effekter i plasmor, förbränning och astrofysik
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Uppdatering av vyer genom samarbete i komponentbaserade databassystem
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur påverkar klimatförändringar vatteninsekters förmåga att anpassa sig?
Forskningsområde: Biologi, Ekologi
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Biofilm på medicinsk utrustning
Tid 1 januari 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärandesituationens påverkan på elevers affektiva upplevelser och lärande.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur vet genen om den ska vara av eller på?
Tid 5 december 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
ACTclin - Activity-based framework for clinical decision-support development
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2007 till 30 juni 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dementia Management and Support System
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Statistisk analys av klimatförändringar
Forskningsområde: Matematik
Tid 30 juni 2007 till 30 juni 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vad avgör om proteiner veckas rätt eller fel?
Forskningsområde: Kemi
Tid 3 april 2007 till 1 juli 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bananflugans naturliga immunitet
Tid 9 mars 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Värdcellens svar på bakterieangrepp
Tid 26 februari 2007 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mikrotubulisystemets reglering via signaltransducerande proteinkinaser
Tid 17 januari 2007 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bättre material baserade på kol
Forskningsområde: Fysik
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Orsaker bakom Alzheimers sjukdom och ALS
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Transformation av komplexa strukturer: Teori och implementering
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Trollsländelarvers försvarsstrategier mot rovdjur i ett evolutionärt perspektiv
Forskningsområde: Biologi, Ekologi
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vatten – en nyckelfaktor för att förstå hur klimat och skogsbruk påverkar hänglavar
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
PIS - Podsändningar i skolan
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur vibriobakterier framkallar sjukdom i fisk
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Matematisk statistik för att lösa databasproblem
Forskningsområde: Matematik
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bladens mitokondrier och deras roll i metabolismen
Forskningsområde: Biologi, Botanik
Tid 1 januari 2006 till 31 december 2008
Typ av projekt Forskningsprojekt
JSP - Joint Study Programme
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 2004 till 30 juni 2006
Typ av projekt Forskningsprojekt
DITRA, Arena för distribuerat ingenjörsarbete
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 mars 2003 till 13 december 2005
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ekotoxikologiska effekter i populationer av svartvit flugsnappare vid minskad tungmetallsdeposition
Forskningsområde: Ekologi
Tid 1 januari 2003
Typ av projekt Forskningsprojekt
Meningslös eller meningsfull skolmatematik: Förmågan att resonera matematiskt
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2002 till 31 december 2004
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligenta skogsmaskiner
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 2002 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
TARSKI, Theory and applications of relational structures as knowledge instruments
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 30 juni 2001 till 1 juli 2005
Typ av projekt Forskningsprojekt
GeDeMeDeS, A Generic System for Developing Medical Decision Support
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 1998 till 30 juni 2001
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intelligent systems for health care applications
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 1998 till 30 juni 2000
Typ av projekt Forskningsprojekt
StratiGraph and MCS Toolbox
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 januari 1998
Typ av projekt Forskningsprojekt
CHIN, Community Health Information Networks
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 1996 till 30 juni 1998
Typ av projekt Forskningsprojekt
Many-valued logic for computer science applications
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 juli 1995 till 30 juni 1999
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2022-08-17