"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt inom Medicinska fakulteten

Hur allvarlig upplevs den kardiovaskulära risken vid typ 2 diabetes?
Tid 1 december 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omprövning av maktens roll och global hälsa
Tid 25 februari 2023 till 1 november 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Folkhälsa med precision mot fetma
Tid 1 januari 2023 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mikrobiella protein-lipid-interaktioner: Roll I värdpatogenes och bioteknologiska tillämpningar
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Virusinfektioner som orsak till missfall och missbildningar: Tropism och Mekanismer
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid Tillsammans - anpassning och användning av i psykiatrisk heldygnsvård
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kolhydratsmetabolism hos arter i det mänskliga tarmmikrobiomet
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Destabilisering av klamydias intracellulära tillväxtnisch som ett möjligt nytt sätt att behandla infektion
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Molekylära mekanismer vid bakterie-värd-interaktioner
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det evolutionära ursprunget till utvecklingsprogram
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Matematik
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Abdominell rektusdiastas och främre bukväggsbråck
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 oktober 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Den kliniska betydelsen av LRIG-proteiner i livmoderkroppscancer och livmoderhalscancer.
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 oktober 2022 till 1 oktober 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hälsoeffekter av köldexponering i arktiskt klimat med fokus på ett hållbart arbetsliv
Tid 1 september 2022 till 31 oktober 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
CATALYSE – Klimatåtgärder för att skydda och främja hälsa i Europa
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Remission av typ 2-diabetes blir möjligt genom e-hälsa
Tid 31 augusti 2022 till 31 december 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hälsa och livsvillkor för hbtqi-personer över 65 år: en intervjustudie
Tid 1 augusti 2022 till 31 juli 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Systeminflammatorisk respons vid kolorektal cancer – samspel mellan värd och tumör
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
En robothandske – är det lösningen för att kunna leva ett aktivt liv om handens grepp är svagt efter en plexusskada?
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
GUMP
Tid 1 augusti 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utvärdering av faktorer som kan förändra och prediktera smärtupplevelse
Tid 20 juni 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
MTXRA
Tid 1 april 2022 till 30 juni 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av mognad på hormonella svar
Tid 1 februari 2022 till 30 juni 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
DopaminTransporter-PET vid Atypisk parkinsonism och LewybodyDemens – DaTAtiLDe
Forskningsområde: Neurovetenskap
Tid 17 januari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Halo-studien
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljön under graviditeten och risk för bröstcancer före 50 års ålder
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Redigering av nyckel-enhancer för att tackla cancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Objektiv riskbedömning av handintensivt arbete
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforma sociala nätverksinterventioner i Nepal och Indonesien: nätverket SNI-LINKS
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bulging efter nefrektomi
Tid 1 januari 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Automatiserad strålbehandling för barnonkologi och utmaningen med små mängder data
Forskningsområde: Cancer, Datavetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
SHIFT
Tid 1 januari 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Social-emotionell hälsa bland barn
Tid 1 januari 2022 till 1 januari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mekanism och inflammatorisk påverkan av extracellular ATP-signalering I tarmbakterier
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förståelse av neutrofil biologi för att ta fram nya vapen mot allvarliga mykoser
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Drivkrafter för bildandet av stabila membranvesiklar i celler
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
PAMP (PSMA, Acetate and Multiparametric MRI for Prostate cancer)
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Molecular epidemiology studies toward precision prevention of colorectal cancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kan byhälsoarbetare bidra till att stärka hälsosystemen i Latinamerika?
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kopiering av arvsmassan hos celler
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den globala barnrättsdialogen under covid-19: multinationell aktionsforskning
Tid 1 december 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI inom postoperativvård
Tid 1 november 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ortopediskt trauma: Handledsfraktur
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kohortbeskrivningsprojektet
Tid 1 juli 2021 till 1 januari 2041
Typ av projekt Forskningsprojekt
AD-A för dig som chef
Tid 1 juli 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
IFO över gränser - om samverkan över kommungränser för en kunskapsbaserad socialtjänst
Tid 7 januari 2021 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Psykisk ohälsa och tillgång till vård för psykisk hälsa bland samer i Sverige
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lämna ingen utanför: intersektionell jämlikhet i det svenska hälsosystemet
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Covid-19 och hemtjänsten: Dyrköpta erfarenheter och matnyttiga lärdomar?
Tid 1 januari 2021 till 31 juli 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fallprevention för äldre
Tid 1 januari 2021 till 30 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ortopediskt trauma: Ryggfraktur
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
ECHO-COPD project
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar?
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Francisella tularensis typ VI sekretionssystem - dess struktur och reglering
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av ett tularemivaccin
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
KOL-HIIT
Tid 1 januari 2021 till 1 augusti 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kromosomala genregleringssystem och kromosomspecifika anpassningar
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den hållbara ryttaren
Tid 1 januari 2021 till 31 januari 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar utevistelse vid storförskolor – ”HUS”
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stigma-relaterade känslor och dess påverkan på egenvård hos personer med KOL
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stötta, stärka och förändra: en kvalitativ studie av tjejjourernas stöd- och påverkansarbete
Tid 1 oktober 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Post-doc projekt
Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – The Post-OASIS-project
Tid 8 september 2020 till 31 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Teamarbete via telemedicin-ledarskap, kommunikation och samarbete i akuta sjukvårdsteam i glesbygd
Tid 17 augusti 2020 till 31 mars 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
APACA-studien: Kan CTC fungera som ett surrogat för biopsier från metastaser?
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hälsokommunikationens roll och hushållens vanor vid minskningen av klimatutsläpp
Tid 1 augusti 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Reproduktion och fertilitet hos vuxna med medfödda hjärtfel
Tid 1 maj 2020 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Livsbalans hos poliser i yttre tjänst
Tid 3 mars 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
The BRECLIM trial
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan unga transpersoners psykiska hälsa förbättras? En deltagaraktiv studie
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kartläggning av regulatoriskt landskap i glioblastom
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
MED1stMR
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforskande om de molekylära mekanismer som styr bakteriell virulens
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prognoser för experimentell evolution av biofilmer i Pseudomonas aeruginosa
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den vävnadsförstörande inflammationen- Vem drabbas och hur kan vi förhindra eller bromsa den?
Forskningsområde: Odontologi
Tid 1 januari 2020 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Perianala abscesser
Tid 1 januari 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Läkemedelsutveckling mot humanpatogener beroende av nukleotider från värdorganismen
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2022-08-17