"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt inom Medicinska fakulteten

Rörelsekontroll av ryggen i styrkelyft

- hur mycket rörelsevariation är normalt?

Tid 7 mars 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Virtuell verklighet för rehabilitering vid långvariga ländryggsbesvär

- ett personcentrerat och interdisciplinärt projekt med samskapande design

Tid 7 mars 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kvalitet vid endoskopi.

Utvärdering av ny teknologi, utrustning och bedömningsinstrument vid högkvali­tativ endoskopi.

Tid 6 mars 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Höft- och ljumsksmärta bland elithockeyspelare
Tid 1 mars 2024 till 1 mars 2029
Typ av projekt Doktorandprojekt
Biomarkörer för diagnos och sjukdomsprogress vid reumatoid artrit
Tid 22 februari 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Förutsättningar för livsbalans hos poliser i yttre tjänst
Tid 20 januari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Understanding brain tumors by using AI
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Triage via 1177 Direkt
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stress Response Modeling på IceLab

Ett multidisciplinärt komplexitetscenter bildat för att avslöja universella principer och adaptiva mekanismer i levande system under stress.

Tid 1 januari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att skapa ett lokalt integrerat och ändamålsenligt stödsystem

Hur kan unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) få stöd?

Tid 1 januari 2024 till 1 augusti 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt
Barns psykiska hälsa i Kambodja
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Överbrygga klyftan mellan ungdomsmottagningarna och unga män

Hur lyckas vi locka fler unga män till ungdomsmottagningar i Sverige (UM-UMO)?

Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elitinnebandyspelare 2030

Akuta och långsiktiga effekter av en innebandymatch på spelares hormonella respons, upplevd stress och fräschhet

Tid 1 januari 2024 till 30 november 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att motverka stigma vid egenvård hos personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom

- samskapande och genomförbarhet av en intervention för att förbättra hälsan

Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Biomarkörer för tidig upptäckt av bröstcancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 december 2023 till 31 december 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur allvarlig upplevs den kardiovaskulära risken vid typ 2 diabetes?
Tid 1 december 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
SPRINTR

Implementering av precisionsmedicin vid högrisk prostatacancer

Forskningsområde: Cancer
Tid 1 september 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
S(c)en(t)sory Foraging
Tid 21 augusti 2023 till 20 augusti 2025
Typ av projekt Post-doc projekt
Omprövning av maktens roll och global hälsa
Tid 25 februari 2023 till 1 november 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hälsosam prestationsutveckling hos unga kvinnliga längdskidåkare och skidskyttar
Forskningsområde: Idrottsforskning
Tid 15 februari 2023 till 31 december 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kollaborativ storytelling i argumentbaserade mikrodialoger för att förbättra hälsan
Forskningsområde: Datavetenskap
Tid 1 februari 2023 till 30 juni 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kris och katastrofberedskap i norra regionen med fokus på CRN
Tid 1 januari 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kris och katastrofberedskap i norra regionen med fokus på glesbygd
Tid 1 januari 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kolhydratsmetabolism hos arter i det mänskliga tarmmikrobiomet
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Folkhälsa med precision mot fetma
Tid 1 januari 2023 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Virusinfektioner som orsak till missfall och missbildningar: Tropism och Mekanismer
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mikrobiella protein-lipid-interaktioner: Roll I värdpatogenes och bioteknologiska tillämpningar
Forskningsområde: Cancer, Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid Tillsammans - anpassning och användning av i psykiatrisk heldygnsvård
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
VALESOR - Vad kostar luftföroreningarna samhället?
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Risk och nytta av fysisk träning i den förorenade staden
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det evolutionära ursprunget till utvecklingsprogram
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Matematik
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
EXPANSE
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Reproduktiv hälsa och våld i nära relation bland kvinnor med funktionsnedsättning i Uganda
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Molekylära mekanismer vid bakterie-värd-interaktioner
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Destabilisering av klamydias intracellulära tillväxtnisch som ett möjligt nytt sätt att behandla infektion
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Abdominell rektusdiastas och främre bukväggsbråck
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 oktober 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Den kliniska betydelsen av LRIG-proteiner i livmoderkroppscancer och livmoderhalscancer.
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 oktober 2022 till 1 oktober 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hälsoeffekter av köldexponering i arktiskt klimat med fokus på ett hållbart arbetsliv
Tid 1 september 2022 till 31 oktober 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ska jag stanna eller borde jag gå? Hur Vibrio cholerae kontrollerar biofilmspridning
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tid 1 september 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
CATALYSE – Klimatåtgärder för att skydda och främja hälsa i Europa
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Remission av typ 2-diabetes blir möjligt genom e-hälsa
Tid 31 augusti 2022 till 31 december 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt
Systeminflammatorisk respons vid kolorektal cancer – samspel mellan värd och tumör
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
En robothandske – är det lösningen för att kunna leva ett aktivt liv om handens grepp är svagt efter en plexusskada?
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
GUMP
Tid 1 augusti 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utvärdering av faktorer som kan förändra och prediktera smärtupplevelse
Tid 20 juni 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
IDAlert: beslutsstöd och varningssystem för infektionssjukdomar
Tid 1 juni 2022 till 30 maj 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
MTXRA
Tid 1 april 2022 till 30 juni 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av mognad på hormonella svar
Tid 1 februari 2022 till 30 juni 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Halo-studien
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Riskbedömning av exponering i handintensivt arbete: Bedöms kvinnor och män lika?
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bulging efter nefrektomi
Tid 1 januari 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
SHIFT
Tid 1 januari 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Redigering av nyckel-enhancer för att tackla cancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kopiering av arvsmassan hos celler
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Molecular epidemiology studies toward precision prevention of colorectal cancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
PAMP (PSMA, Acetate and Multiparametric MRI for Prostate cancer)
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Drivkrafter för bildandet av stabila membranvesiklar i celler
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Luftföroreningar och astma i skolåldern
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mekanism och inflammatorisk påverkan av extracellular ATP-signalering I tarmbakterier
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förståelse av neutrofil biologi för att ta fram nya vapen mot allvarliga mykoser
Forskningsområde: Infektionsbiologi
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den globala barnrättsdialogen under covid-19: multinationell aktionsforskning
Tid 1 december 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI inom postoperativvård
Tid 1 november 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ortopediskt trauma: Handledsfraktur
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kohortbeskrivningsprojektet
Tid 1 juli 2021 till 1 januari 2041
Typ av projekt Forskningsprojekt
AD-A för dig som chef
Tid 1 juli 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ortopediskt trauma: Ryggfraktur
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
ECHO-COPD project
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lämna ingen utanför: intersektionell jämlikhet i det svenska hälsosystemet
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Psykisk ohälsa och tillgång till vård för psykisk hälsa bland samer i Sverige
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stigma-relaterade känslor och dess påverkan på egenvård hos personer med KOL
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av ett tularemivaccin
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Våld mot samiska kvinnor
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Post-doc projekt
Kromosomala genregleringssystem och kromosomspecifika anpassningar
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar utevistelse vid storförskolor – ”HUS”
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
KOL-HIIT
Tid 1 januari 2021 till 1 augusti 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – The Post-OASIS-project
Tid 8 september 2020 till 31 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Senast uppdaterad: 2022-08-17