Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt inom Medicinska fakulteten

Hälsoeffekter av köldexponering i arktiskt klimat med fokus på ett hållbart arbetsliv
Tid 1 september 2022 till 31 oktober 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hälsa och livsvillkor för hbtqi-personer över 65 år: en intervjustudie
Tid 1 augusti 2022 till 31 juli 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
En robothandske – är det lösningen för att kunna leva ett aktivt liv om handens grepp är svagt efter en plexusskada?
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Utvärdering av faktorer som kan förändra och prediktera smärtupplevelse
Tid 20 juni 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Halo-studien
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforma sociala nätverksinterventioner i Nepal och Indonesien: nätverket SNI-LINKS
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Objektiv riskbedömning av handintensivt arbete
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Redigering av nyckel-enhancer för att tackla cancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljön under graviditeten och risk för bröstcancer före 50 års ålder
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Automatiserad strålbehandling för barnonkologi och utmaningen med små mängder data
Forskningsområde: Cancer, Datavetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kopiering av arvsmassan hos celler
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kan byhälsoarbetare bidra till att stärka hälsosystemen i Latinamerika?
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Molecular epidemiology studies toward precision prevention of colorectal cancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
PAMP (PSMA, Acetate and Multiparametric MRI for Prostate cancer)
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Drivkrafter för bildandet av stabila membranvesiklar i celler
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den globala barnrättsdialogen under covid-19: multinationell aktionsforskning
Tid 1 december 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
AI inom postoperativvård
Tid 1 november 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Psykisk ohälsa och tillgång till vård för psykisk hälsa bland samer i Sverige
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lämna ingen utanför: intersektionell jämlikhet i det svenska hälsosystemet
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Covid-19 och hemtjänsten: Dyrköpta erfarenheter och matnyttiga lärdomar?
Tid 1 januari 2021 till 31 juli 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kromosomala genregleringssystem och kromosomspecifika anpassningar
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar utevistelse vid storförskolor – ”HUS”
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samisk hälsa på lika villkor
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stigma-relaterade känslor och dess påverkan på egenvård hos personer med KOL
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Francisella tularensis typ VI sekretionssystem - dess struktur och reglering
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av ett tularemivaccin
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar?
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den hållbara ryttaren
Tid 1 januari 2021 till 31 januari 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur allvarlig upplevs den kardiovaskulära risken vid typ 2 diabetes?
Tid 1 december 2020 till 1 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – The Post-OASIS-project
Tid 8 september 2020 till 31 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Teamarbete via telemedicin-ledarskap, kommunikation och samarbete i akuta sjukvårdsteam i glesbygd
Tid 17 augusti 2020 till 31 mars 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
APACA-studien: Kan CTC fungera som ett surrogat för biopsier från metastaser?
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Reproduktion och fertilitet hos vuxna med medfödda hjärtfel
Tid 1 maj 2020 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Livsbalans hos poliser i yttre tjänst
Tid 3 mars 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hur kan unga transpersoners psykiska hälsa förbättras? En deltagaraktiv studie
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
The BRECLIM trial
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kartläggning av regulatoriskt landskap i glioblastom
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Checkpoint mekanismer som skyddar vårt mitokondriella genom och deras betydelse för cancerutveckling
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den vävnadsförstörande inflammationen- Vem drabbas och hur kan vi förhindra eller bromsa den?
Forskningsområde: Odontologi
Tid 1 januari 2020 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforskande om de molekylära mekanismer som styr bakteriell virulens
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prognoser för experimentell evolution av biofilmer i Pseudomonas aeruginosa
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
DIRECT-studien - Genetisk riskinfo för att förebygga cancer
Forskningsområde: Cancer, Filosofi och vetenskapsteori
Tid 2 september 2019 till 30 november 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fallprevention med en app – Säkra steg för egenträning
Tid 1 september 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan vi skapa säkrare, tystare och mer vårdande miljö vid magnetresonanskameran (MR)?
Tid 1 augusti 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Social aktivitet på recept
Tid 1 juli 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Självskadebeteende bland män
Tid 1 juni 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ryggkirurgi
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Exponeringar under fosterstadiet och DNA metylering i navelsträngsblod
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Långtidsuppföljning vid utmattningssyndrom
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Reflektion och reflekterande förmåga bland akut- och prehospital sjukvårdspersonal
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Dietist på distans (DiOn)
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 15 augusti 2018 till 14 juni 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
HALDI – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi, Sverige
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Behandling av lårbenshalsfrakturer
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Radiusfraktur
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varför ökar antalet höftfrakturer?
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Evidensbaserad kirurgi
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barnortopedi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Masskadehändelser i underjordsmiljö - Allvarliga händelser i vägtunnlar
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Att vara sjukskötare och hälsovårdare i glesbygd med fokus på kliniskt beslutsfattande
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skadepanorama i förändring
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skelettmetastaserande prostatacancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur införandet av standardiserade vårdförlopp påverkar tillgång till vård
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Börje Ljungberg projekt
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Peniscancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Testiscancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt