Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt inom Medicinska fakulteten

Den hållbara ryttaren
Forskningsområde: Idrottsforskning
Tid 1 februari 2022 till 31 januari 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Halo-studien
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Automatiserad strålbehandling för barnonkologi och utmaningen med små mängder data
Forskningsområde: Cancer, Datavetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Miljön under graviditeten och risk för bröstcancer före 50 års ålder
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
CRISPR enhancer redigering som en glioblastomterapi
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Molecular epidemiology studies toward precision prevention of colorectal cancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
PAMP (PSMA, Acetate and Multiparametric MRI for Prostate cancer)
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Drivkrafter för bildandet av stabila membranvesiklar i celler
Forskningsområde: Cancer, Molekylär medicin
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kan byhälsoarbetare bidra till att stärka hälsosystemen i Latinamerika?
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kopiering av arvsmassan hos celler
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den globala barnrättsdialogen under covid-19: multinationell aktionsforskning
Tid 1 december 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
En intervjustudie med migranter som lever med hiv i Sverige
Tid 1 mars 2021 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lämna ingen utanför: intersektionell jämlikhet i det svenska hälsosystemet
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Covid-19 och hemtjänsten: Dyrköpta erfarenheter och matnyttiga lärdomar?
Tid 1 januari 2021 till 31 juli 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Psykisk ohälsa och tillgång till vård för psykisk hälsa bland samer i Sverige
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar?
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stigma-relaterade känslor och dess påverkan på egenvård hos personer med KOL
Forskningsområde: Sociologi
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar utevistelse vid storförskolor – ”HUS”
Forskningsområde: Psykologi, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kromosomala genregleringssystem och kromosomspecifika anpassningar
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samisk hälsa på lika villkor
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Francisella tularensis typ VI sekretionssystem - dess struktur och reglering
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av ett tularemivaccin
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekt av Covid-19-relaterade folkhälsoåtgärder på ensamhet bland äldre inom äldrevård
Tid 1 december 2020 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur allvarlig upplevs den kardiovaskulära risken vid typ 2 diabetes?
Tid 1 december 2020 till 1 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Stötta, stärka och förändra: en kvalitativ studie av tjejjourernas stöd- och påverkansarbete
Tid 1 oktober 2020 till 30 september 2022
Typ av projekt Post-doc projekt
Kvarstående besvär efter sfinkterruptur vid förlossning – The Post-OASIS-project
Tid 8 september 2020 till 31 december 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hälsokommunikationens roll och hushållens vanor vid minskningen av klimatutsläpp
Tid 1 augusti 2020 till 30 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
APACA-studien: Kan CTC fungera som ett surrogat för biopsier från metastaser?
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
COVIDENZA: Prostatacancerbehandling mot Covid-19
Tid 8 juni 2020 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Reproduktion och fertilitet hos vuxna med medfödda hjärtfel
Tid 1 maj 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Livsbalans hos poliser i yttre tjänst
Tid 3 mars 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hur kan unga transpersoners psykiska hälsa förbättras? En deltagaraktiv studie
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
The BRECLIM trial
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2029
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prognoser för experimentell evolution av biofilmer i Pseudomonas aeruginosa
Forskningsområde: Molekylärbiologi och genetik
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utforskande om de molekylära mekanismer som styr bakteriell virulens
Forskningsområde: Kemi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den vävnadsförstörande inflammationen- Vem drabbas och hur kan vi förhindra eller bromsa den?
Forskningsområde: Odontologi
Tid 1 januari 2020 till 1 januari 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fallprevention med en app – Säkra steg för egenträning
Tid 1 september 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Social aktivitet på recept
Tid 1 juli 2019 till 1 juli 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Självskadebeteende bland män
Tid 1 juni 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ryggkirurgi
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Exponeringar under fosterstadiet och DNA metylering i navelsträngsblod
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Reflektion och reflekterande förmåga bland akut- och prehospital sjukvårdspersonal
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kan psykisk hälsa och vård bland unga i Kambodjas fängelser förbättras? En interventionsstudie
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Långtidsuppföljning vid utmattningssyndrom
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fekal inkontinens – poängsystem, livskvalitet och kirurgisk intervention
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 28 september 2018 till 31 januari 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
eHälsolitteracitet och inhämtande av hälsoinformation på internet
Tid 3 september 2018 till 30 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Dietist på distans (DiOn)
Forskningsområde: Kost- och måltidsvetenskap
Tid 15 augusti 2018 till 14 juni 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
HALDI – hälsa och levnadsvillkor i Sápmi, Sverige
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Evidensbaserad kirurgi
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barnortopedi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Behandling av lårbenshalsfrakturer
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Radiusfraktur
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Varför ökar antalet höftfrakturer?
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hur införandet av standardiserade vårdförlopp påverkar tillgång till vård
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Njurcancer
Forskningsområde: Cancer, Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Peniscancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Testiscancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Urinblåsecancer
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skadepanorama i förändring
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skelettmetastaserande prostatacancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nerv- och ryggmärgsskador
Forskningsområde: Klinisk medicin
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Masskadehändelser i underjordsmiljö - Allvarliga händelser i vägtunnlar
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Att vara sjukskötare och hälsovårdare i glesbygd med fokus på kliniskt beslutsfattande
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Sömnapné vid kirurgi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Cancerforskning
Forskningsområde: Cancer
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter på oral mikroflora och karies hos barn och ungdomar
Forskningsområde: Klinisk medicin, Odontologi
Tid 1 januari 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rörelsekontroll efter stroke
Tid 6 november 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Aegis
Tid 1 september 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Populationsdynamik och socioekonomiskt välstånd
Tid 1 juli 2017 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt