"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Forskningsprojekt inom Lärarhögskolans verksamhetsområde utbildningsvetenskap

AI som samarbetspartner i musik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 8 februari 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kommer skrivandet någonsin att bli detsamma?

Om AI, skrivprocesser och skriftpraktiker i högstadiet

Tid 31 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbart arbete som och med rekrytering av behöriga lärare inom estetiska ämnen i svenska Arktis
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 10 oktober 2023 till 10 oktober 2028
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skrivdidaktik i lärarutbildning och skola i Finland och Sverige
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ledarskap för undervisning och lärande? – rektorer utforskar och utformar sin praktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 juli 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kollaborativ utveckling av motivationshöjande undervisningspraktiker
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 21 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Närvarofrämjande insatser - en genomlysning och kunskapsfördjupning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Fördjupad analys av försämrade betygsresultat i idrott och hälsa
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det matematiska symbolspråket
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
VR och muntliga examinationer - en väg mot djupare kunskap och ökad rättssäkerhet?
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärande för hållbar utveckling som skapar delaktighet och handlingskompetens
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 maj 2023 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevhälsan som marknad - Privata elevhälsolösningar, samverkan och konsekvenser för skolan
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Navigating the complexity of collaboration – municipality and university on a joint journey in the educational terrain
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 2 september 2022 till 1 september 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Förutsättningar för SFI, lärande och inkludering för nyanlända med kort utbildningsbakgrund
Forskningsområde: Socialt arbete, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2027
Typ av projekt Doktorandprojekt
Blickar från periferin: När global energiomställning möter nordisk glesbygd
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Israel Ruong: en yrkesbiografi
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 29 augusti 2022 till 29 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skandinavismen och skolan under 1800-talet
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 29 augusti 2022 till 29 augusti 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Fritidshemmets likvärdighet och kvalitet.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Didaktisk responsivitet. Analys av spontan undervisning i förskolan.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av uttalsundervisning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Läsutveckling
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Synliggöra och följa upp verksamhetsförlagd undervisning (VFU)
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärande för hållbar utveckling
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förskolebarns språkutveckling och analys av spontan undervisning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barns och elevers tidiga matematikundervisning
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utveckling av yrkesutbildning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisningsutveckling i svenskämnet avseende lässtrategier
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kollektivt lärande
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 30 maj 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förskola på import och export – hur pedagogisk utveckling sprids och görs över nationsgränser
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Crafting Revisited
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2022 till 1 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers (brist på) förståelse av matematiska texter
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2022 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
MULTIPLIERS – ett H2020-projekt

För att främja samverkan mellan skola och externa aktörer

Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 22 november 2021 till 31 oktober 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar utveckling inom geografiundervisningen
Forskningsområde: Kulturgeografi, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2021
Typ av projekt Doktorandprojekt
Förskolan som marknad
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Hållbar utevistelse vid storförskolor – ”HUS”
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lek som redskap för språk- och litteracitetsutveckling i det samiska klassrummet
Tid 1 oktober 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Gymnasieungdomars karriärlärande i olika plats och sociala sammanhang
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Betydelsen av matematiska uppgifter
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Folkskollärarnas kollektiva ageranden 1846 – 1880
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020 till 1 februari 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Digital(iseringens) gestaltning i grundskolans musikskapande undervisning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020 till 1 september 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Tillhörighet, utbildning och intellektuell funktionsnedsättning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2020 till 1 februari 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Förskolans specialpedagogiska dokumentationsprocesser
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 31 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lärarutbildning och digitalt medborgarskap i det postdigitala samhället
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Onlinekunskap i ”slutna digitala rum”
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 31 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Lärarperspektiv på övergångar inom grundskolan
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 17 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skolutrustning och undervisningsideal - Materiella vägval inom svenskt skolväsende 1865-2010
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 15 augusti 2020 till 31 december 2024
Typ av projekt Doktorandprojekt
Didaktiska aspekter av fjärrundervisning i Sverige
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 3 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Interkulturalitet och mångfald i förskolan
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 3 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Engelskundervisning för nyanlända i Sverige
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
FoU-samverkan om matematisk problemlösning i skolan
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 juli 2020 till 30 juni 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Rita för att lära och lära sig att rita i lågstadiets NO-undervisning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Betydelsen av dockor som didaktiska verktyg i förskolan
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Post-doc projekt
Undervisning som stödjer elevers kreativa problemlösning i matematik
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Digitala läromedel i matematik: Aspekter av betydelse för för elevers interaktion med den multimodala texten
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisning idag och för framtiden - Medborgarbildning inom yrkesprogrammen
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Pedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplin
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Estetikens ekologi: akademiseringen och digitaliseringen, eller 'amatörisering' av skolämnena bild och slöjd?
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Svenska friskoleföretag på den globala skolmarknaden
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 maj 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barn och läroplan. Existentiella frågor och skolans svar
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2024
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärare och skolledares professionalism
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förskoledidaktiska modeller för undervisning för hållbar utveckling
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Teaching Rival Histories: History Teachers’ Epistemological Stances and Epistemic Switching
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
SO-undervisning i skolans tidigare år 1919-2011: kunskapsorganisering och progression
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skrivande som näring för demokratin
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förskoledidaktiska modeller för undervisning för hållbar utveckling
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Omsorgsberättelser från mellanstadiet
Tid 23 september 2018 till 23 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Hållbar utveckling genom tre arenor i skolämnet slöjd
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 2 september 2018 till 1 september 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Förstelärare – nytt ledarskap för lärande?
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 20 augusti 2018 till 20 februari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Att läsa matematisk text – med fokus på det matematiska symbolspråket
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Matematikundervisning på gymnasieskolans yrkesprogram
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Matematiksvårigheter och provsituationer
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Rektors roll och relationer i skolor med olika förutsättningar
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tidig upptäckt av särskild begåvning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Idrottslärarstudenters lärande
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Ordförrådsutveckling i språkklassrummet
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Styrning och policyimplementering inom skolämnet idrott och hälsa
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt
Kontroversiella frågor i samhällsorienterande undervisning: En komparativ ämnesdidaktisk studie
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2018 till 30 juni 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att komma vidare. Unga utan fullständig grundskola och stödet för att finna framtidsvägar i olika lokala kontext
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 februari 2018 till 1 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärares didaktiska modellering av laborationer för scientific literacy.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att internationalisera högre utbildning: Utmaningar och möjligheter för Universitet och akademiker i Sverige
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Integration av nyanlända i glesbygd genom Komvux, SFI och högskoleutbildning via kommuners lokala Lärcentra
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2018 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers tidsanvändning under matematiklektioner
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 6 november 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Dokumentation, bedömning och verksamhetsutveckling i förskolan
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
"Kampen för läraryrkets kunskap – möjliga vägar för lärares professionalism?"
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Glesbygdsskolenätverket
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Perspektivtagande hos framtida poliser: effekter av utbildning och övning
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Broar l för naturvetenskap - från förskola till grundskola
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Programmering i svenska grundskolans läroplan
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 5 september 2016 till 28 februari 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tvångsåtgärder och disciplinära åtgärder i skolan
Forskningsområde: Juridik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Their mother tongue at school: Sámi in Sweden and Russia
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Följa, analysera och stödja elevers matematikutveckling.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016
Typ av projekt Doktorandprojekt
Fritidshemmet i den nya läroplanen
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016 till 30 september 2022
Typ av projekt Doktorandprojekt
Det naturliga språkets roll vid elevers lärande av det matematiska symbolspråket
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2016 till 31 december 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lära för karriärvalet
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 april 2016 till 1 april 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vad kan vi lära av storskaliga internationella komparativa kunskapsmätningar för att utveckla den svenska skolan?
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Intervjustudie med förskollärare på förskolor som i begränsad omfattning arbetar med naturvetenskap
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kritiskt tänkande i yrkesämnesundervisning? Medborgarskapande i yrkesprogrammens styrdokument och klassrumspraktik
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 30 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skolgården som pedagogiskt och socialt rum
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 30 november 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Barn, hållbarhet och hopp
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2016 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärderingen av Läslyftets huvudomgång
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 20 oktober 2015 till 31 augusti 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ingenjörsskap i förändring: kunskaps- och identitetsperspektiv på projektarbete i ingenjörsutbildning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Den lärande hjärnan
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Demokratifostran för kompetenta barn? En etnografisk studie i olika förskolor
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Internationalisering av högre utbildning och mobilitet
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samband mellan olika typer av argumentation och elevers förståelse av matematiska förklaringar
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2015 till 31 december 2018
Typ av projekt Forskningsprojekt
Vad blir det för effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk?
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2014 till 12 september 2019
Typ av projekt Doktorandprojekt
Från klassrum till science center: Nya positioner för lärande i naturvetenskap och teknik?
Tid 1 juli 2014 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utvärdering av resultatet från ett nationellt fortbildningsprogram för matematiklärare (Matematiklyftet)
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 7 januari 2014 till 31 oktober 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Professionellt lärande genom återkoppling och reflektion
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skolutveckling på vetenskaplig grund
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Effekter av rektorsutbildning
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
Styrning och kunskaper i Nomadskola och Sameskola 1956-2011
Forskningsområde: Historia, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 augusti 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Effekter på krav på läsförmåga när matematikuppgifter översätts mellan olika språk
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2016
Typ av projekt Forskningsprojekt
PARRISE – EU-projekt för att utveckla elevers förmågor att använda kunskaper i naturvetenskap
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2014 till 31 december 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kunskapens makt: Hur lärare möjliggör elevers deltagande och kunskapande i NO- och teknikklassrum
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2013 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Inkluderande och konkurrerande? Gymnasieskolan i skärningspunkten mellan social inkludering och marknadisering
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 november 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Utanför experimentlådan: kunskapsproduktion, tid och materia i förskolans naturvetenskapsundervisning
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2012 till 13 juni 2017
Typ av projekt Doktorandprojekt
Relationer mellan läsning och lösning av matematikuppgifter
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 13 mars 2012 till 15 februari 2017
Typ av projekt Forskningsprojekt
Förskolans praktik i mötet med naturvetenskap
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2012 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Matematik, bevis och skönhet
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 29 april 2011 till 31 december 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationella prov i matematik – vad gör testandet med eleverna?
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 26 januari 2011 till 30 juni 2013
Typ av projekt Forskningsprojekt
Problemformulering och problemlösning i årskurs fem och sex
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 25 augusti 2010 till 15 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Undervisning och problemlösning i helklass och smågrupper i årskurs åtta och nio
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 25 augusti 2010 till 15 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Prövningen av en skola för alla: nationella provet i matematik i det tredje skolåret
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 4 januari 2010 till 25 september 2015
Typ av projekt Doktorandprojekt
ESTABLISH -EU-projekt för att utveckla undersökande arbete i Naturvetenskap och teknik.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2010 till 30 april 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ett komparativt projekt om undervisning och lärande av bevisföring i baltiska och nordiska länder
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 september 2009 till 31 december 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers kommunikationsutveckling i ett matematikklassrum
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 12 augusti 2009 till 17 juni 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Diskurs i ett matematikklassrum i gymnasieskolan
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 11 augusti 2009 till 16 september 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Relationer mellan kunskapssyn och kommunikation inom matematikutbildning
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 26 februari 2009 till 30 juni 2014
Typ av projekt Forskningsprojekt
Narrativ undersökning av elevers matematiklärande i skolår sex
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 21 januari 2009 till 12 juni 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Elevers parvisa lösning av problem från Kängurutävlingen
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 21 januari 2009 till 16 juni 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att lära matematik genom imitativa och kreativa resonemang
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att mäta svenska elevers prestationer i internationella kunskapsprov
Forskningsområde: Statistik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 12 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
Värderingar i effektiv matematikutbildning
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2009 till 12 oktober 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationell policy möter lokala implementationsstrukturer
Tid 1 januari 2009 till 31 december 2015
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nationella matematikprov som katalysator för implementering av utbildningsreformer
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 5 december 2008 till 31 december 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Videobaserad undervisning av bevis inom grundutbildningen i matematik
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 14 mars 2008 till 28 februari 2010
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lärandesituationens påverkan på elevers affektiva upplevelser och lärande.
Forskningsområde: Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2008 till 31 december 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt
PIS - Podsändningar i skolan
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2007 till 31 december 2007
Typ av projekt Forskningsprojekt
Struktur, kultur, ledarskap – förutsättningar för framgångsrika skolor?
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2003 till 31 december 2009
Typ av projekt Forskningsprojekt
Meningslös eller meningsfull skolmatematik: Förmågan att resonera matematiskt
Forskningsområde: Matematik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2002 till 31 december 2004
Typ av projekt Forskningsprojekt
Det internationella ledarskapsprojektet om framgångsrika skolor
Forskningsområde: Pedagogik, Utbildningsvetenskap
Tid 1 januari 2001 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Senast uppdaterad: 2022-08-18