Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid Enheten för medicin

Anställda medarbetare

Anders Bucht, professor, adjungerad
Anne Lindberg, universitetslektor/överläkare
Annelie Behndig, universitetslektor/överläkare
Bernd Stegmayr, professor emeritus, professor, senior

Senior professor med njurmedicinsk inriktning.

Bo Carlberg, universitetslektor, senior
Catrin Johansson, assistent

Jag arbetrar främst med följande arbetsuppgifter:

Lunch fika beställningar

Brev och paket  

Informationsökning

Bok och artikelbeställning

Elin Lindahl, administratör, institution

Jag jobbar främst med forskarutbildningen på Medicin, Allmänmedicin och Hållbar Hälsa. Administrerar också en del fou-kurser och uppdragsutbildningar.

Elisabet Nylander, professor/överläkare

Sexuellt överförda infektioner (STI) ur flera olika aspekter.

Erosiv lichen planus (ELP) en generaliserad åkomma och inte bara en hud- och slemhinnesjukdom?

 

Frida Bergman, forskningsassistent, förste (tjänstledig)

Forskar på fysisk aktivitet, stillasittande och relaterade hälsoeffekter.

Gregory Dominique Rankin, forskningsingenjör, förste (tjänstledig)
Jonas Wallvik, universitetslektor/överläkare
Kurt Boman, professor, professor, senior
Lars Johansson, universitetslektor, adjungerad
Malin Olsson, forskningsassistent, förste
Mats Eliasson, professor, adjungerad

Arbetar med kardiovaskulära riskfaktorer, diabetes som riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke samt livskvalitet och dess samband med livsstil och socioekonomi.

Michael Henein, professor/överläkare

Professor i kardiologi vid Hjärtkliniken. Doktorandhandledare och forskare inom koronarförkalkning och Doppler-ekokardiografi vid hjärtsvikt och ventrikulär hjärtsjukdom.

Mona Olofsson, biomedicinsk analytiker, forskningsassistent, förste
Nikolai Stenfors, universitetslektor/överläkare

Universitetslektor Läkarprogrammet. Docent. Överläkare Lungkliniken Östersunds sjukhus

Ole Suhr, professor, senior
Pontus Karling, universitetslektor/överläkare
Rachel Nicoll, forskningsassistent, förste
Stefan Söderberg, professor/överläkare

Professor i internmedicin och kliniskt verksam kardiolog. Arbetar med epidemiologiska studier om kardiovaskulär sjukdom nationellt och internationellt. Leder MONICA studien.

Thomas Mooe, professor/överläkare
Tobias Näslund, ekonomisamordnare

Hej, 

Jobbar med ekonomifrågor för Folkhälsa och klinisk medicin, Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin samt är sedan 2014 enhetschef på Idrottslabbet. 

Tommy Olsson, professor/överläkare

Professor i endokrinologi. Studerar hur övervikt och typ 2-diabetes kan förebyggas och behandlas.

Ulf Näslund, professor/överläkare

Prefekt vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och professor i kardiologi vid Umeå universitet.

Urban Hellman, forskningsingenjör, förste