Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid Enheten för medicin

Anställda medarbetare

Alexander Wahba, övrig/annan befattning, professor, adjungerad
Anders Blomberg, professor/överläkare
Telefon
090-785 22 34
Anders Bucht, professor, adjungerad
Anders Själander, professor/överläkare
Anne Lindberg, universitetslektor/överläkare
Annelie Behndig, universitetslektor/överläkare
Telefon
090-785 00 00
Bengt Johansson, professor, adjungerad
Bernd Stegmayr, professor emeritus, professor, senior
Telefon
090-785 00 00

Senior professor med njurmedicinsk inriktning.

Bo Carlberg, universitetslektor, senior
Telefon
090-786 66 51
Carola Sundholm, projektsamordnare
Telefon
090-785 36 89
Catrin Johansson, assistent
Telefon
090-786 93 97

Jag arbetrar främst med följande arbetsuppgifter:

Lunch fika beställningar

Brev och paket  

Informationsökning

Bok och artikelbeställning

Elin Lindahl, administratör, institution
Telefon
090-786 96 54

Jag jobbar främst med forskarutbildningen på Medicin, Allmänmedicin och Hållbar Hälsa. Administrerar också en del fou-kurser och uppdragsutbildningar.

Elisabet Nylander, professor/överläkare
Telefon
090-785 24 27

Sexuellt överförda infektioner (STI) ur flera olika aspekter.

Erosiv lichen planus (ELP) en generaliserad åkomma och inte bara en hud- och slemhinnesjukdom?

 

Frida Bergman, forskningsassistent, förste
Telefon
090-785 26 53

Forskar på fysisk aktivitet, stillasittande och relaterade hälsoeffekter.

Gregory Dominique Rankin, forskningsingenjör, förste (tjänstledig)
Inger Arnesjö, forskningssköterska
Telefon
090-785 21 94
Jamshid Pourazar, forskningsingenjör, förste
Telefon
090-785 17 63
Jonas Wallvik, universitetslektor/överläkare
Kristina Eriksson, laboratorieassistent
Telefon
090-785 13 27
Kurt Boman, professor, professor, senior
Telefon
0910-77 10 00
Lan Do Thanh, postdoktor
Telefon
090-786 73 37
Lars Johansson, universitetslektor, adjungerad
Lisbeth Ärlestig, forskningsingenjör, förste
Telefon
090-785 22 92
Malin Olsson, forskningsassistent, förste
Telefon
090-785 16 21
Maria Backlund, forskningssköterska
Telefon
090-785 39 52
Maria Sehlstedt, forskningsingenjör, förste
Telefon
090-785 00 00
Mats Eliasson, professor, adjungerad
Telefon
0920-28 20 00

Arbetar med kardiovaskulära riskfaktorer, diabetes som riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke samt livskvalitet och dess samband med livsstil och socioekonomi.

Michael Henein, professor/överläkare
Telefon
090-785 14 31

Professor i kardiologi vid Hjärtkliniken. Doktorandhandledare och forskare inom koronarförkalkning och Doppler-ekokardiografi vid hjärtsvikt och ventrikulär hjärtsjukdom.

Mona Olofsson, biomedicinsk analytiker, seniorkonsult
Nikolai Stenfors, universitetslektor/överläkare

Universitetslektor Läkarprogrammet. Docent. Överläkare Lungkliniken Östersunds sjukhus

Ole Suhr, professor, senior
Per Dahlqvist, universitetslektor/överläkare
Per Lindqvist, universitetslektor
Telefon
090-785 19 65

Ämnesföreträdare och professor i klinisk fysiologi. Forskar om bildgivande tekniker vid kardiovaskulära sjukdomar. Undervisar vid Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet och BMA-programmet.

Per Wester, professor/överläkare
Telefon
090-786 88 70
Pontus Karling, universitetslektor/överläkare
Telefon
090-785 00 00
Rachel Nicoll, forskningsassistent, förste
Stefan Söderberg, professor/överläkare

Professor i internmedicin och kliniskt verksam kardiolog. Arbetar med epidemiologiska studier om kardiovaskulär sjukdom nationellt och internationellt. Leder MONICA studien.

Thomas Mooe, professor/överläkare
Thomas Sandström, professor/överläkare
Telefon
090-785 25 16
Tobias Näslund, ekonomisamordnare
Telefon
090-786 88 20

Hej, 

Jobbar med ekonomifrågor för Folkhälsa och klinisk medicin, Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin samt är sedan 2014 enhetschef på Idrottslabbet. 

Tommy Olsson, professor/överläkare
Telefon
090-785 18 45

Professor i endokrinologi. Studerar hur övervikt och typ 2-diabetes kan förebyggas och behandlas.

Ulf Näslund, professor/överläkare
Telefon
090-786 88 60

Prefekt vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och professor i kardiologi vid Umeå universitet.

Urban Hellman, forskningsingenjör, förste

Mitt forskningsintresse är hyaluronans metabolism vid inflammation och tillväxt.