Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid Enheten för medicin

Anställda medarbetare

Alexander Shayesteh Afshar, biträdande universitetslektor, kombinerad med klinisk tjänstgöring
Telefon
090-785 20 78

Forskar inom området primär hyperhidros (lokala och överdrivna svettningsbesvär).

Alexander Wahba, övrig/annan befattning, adjungerad professor
Anders Blomberg, professor, överläkare
Telefon
090-786 70 51
Anders Själander, professor, överläkare
Anna Södergren, läkare, universitetslektor, specialistutbildad läkare
Telefon
090-786 58 20

Specialistläkare inom reumatologi och forskar på den inflammatoriska process som ligger bakom utveckling av ateroskleros (åderförkalkning) hos patienter med inflammatorisk reumatologisk sjukdom.

Anne Lindberg, universitetslektor, överläkare
Annelie Behndig, universitetslektor, överläkare
Telefon
090-786 68 49
Bernd Stegmayr, professor emeritus, professor
Telefon
090-785 00 00

Senior professor med njurmedicinsk inriktning.

Bo Carlberg, universitetslektor
Telefon
090-786 66 51
Carola Sundholm, projektsamordnare
Telefon
090-785 36 89
Catrin Johansson, assistent
Telefon
090-786 93 97

Jag arbetar främst med följande arbetsuppgifter:

Lunch, fikabeställningar

Brev och paket  

Informationssökning

Bok- och artikelbeställningar

Elin Lindahl, administratör
Telefon
090-786 96 54

Jag jobbar främst med forskarutbildningen på Medicin, Allmänmedicin och Hållbar Hälsa. Administrerar också en del FoU-kurser och uppdragsutbildningar.

Elisabet Nylander, professor, professor, överläkare
Telefon
090-785 24 27

Sexuellt överförda infektioner (STI) ur flera olika aspekter.

Erosiv lichen planus (ELP) en generaliserad åkomma och inte bara en hud- och slemhinnesjukdom?

 

Gregory Dominique Rankin, första forskningsingenjör (tjänstledig)
Inger Arnesjö, forskningssköterska
Telefon
090-785 21 94
Jamshid Pourazar, första forskningsingenjör
Telefon
090-785 17 63
Jonas Wallvik, universitetslektor, överläkare
Karin Norberg, administratör
Telefon
090-786 96 81

Studieadministration Läkarutbildningen, Termin 5

Kristina Eriksson, laboratorieassistent
Telefon
090-785 13 27
Lan Do Thanh, postdoktor, postdoktor (tjänstledig)
Telefon
090-786 73 37
Lars Johansson, läkare, adjungerad universitetslektor
Lisbeth Ärlestig, första forskningsingenjör
Telefon
090-785 22 92
Malin Olsson, första forskningsassistent
Telefon
090-785 16 21
Marcus Schmitt-Egenolf, professor, överläkare
Telefon
090-786 54 72

Marcus huvudintressen är Real world evidence, Preventive medicine, Ethics, Psoriasis, Melanoma och Genodermatoser.

Maria Backlund, forskningssköterska
Telefon
090-785 39 52
Maria Friberg, första forskningsingenjör
Telefon
090-785 00 00
Mats Eliasson, adjungerad professor
Telefon
0920-28 20 00

Arbetar med kardiovaskulära riskfaktorer, diabetes som riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke samt livskvalitet och dess samband med livsstil och socioekonomi.

Michael Henein, professor, överläkare
Telefon
090-785 14 31

Professor i kardiologi vid Hjärtkliniken. Doktorandhandledare och forskare inom koronarförkalkning och Doppler-ekokardiografi vid hjärtsvikt och ventrikulär hjärtsjukdom.

Michael Ott, adjungerad universitetslektor
Telefon
090-785 00 00
Nawi Ng, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 63 93
Nikolai Stenfors, universitetslektor, överläkare

Universitetslektor Läkarprogrammet. Docent. Överläkare Lungkliniken Östersunds sjukhus

Ole Suhr, professor
Per Dahlqvist, universitetslektor, överläkare
Per Lindqvist, universitetslektor
Telefon
090-785 19 65

Ämnesföreträdare och professor i klinisk fysiologi. Forskar om bildgivande tekniker vid kardiovaskulära sjukdomar. Undervisar vid Läkarprogrammet, Biomedicinprogrammet och BMA-programmet.

Per Wester, professor, överläkare
Telefon
090-786 88 70
Pontus Karling, universitetslektor, överläkare
Telefon
090-785 00 00

Överläkare i Medicinsk Gastroenterologi. Bedriver patientnära forskning inom området funktionella tarmsjukdomar och inflammatorisk tarmsjukdom där även biobanksstudier bedrivs.

Rachel Nicoll, första forskningsassistent
Rebecka Renklint, doktorand, doktorand (tjänstledig)
Stefan Söderberg, professor, överläkare

Professor i internmedicin och kliniskt verksam kardiolog. Arbetar med epidemiologiska studier om kardiovaskulär sjukdom nationellt och internationellt. Leder MONICA studien.

Thomas Sandström, professor, överläkare
Telefon
090-785 25 16
Tobias Näslund, ekonomisamordnare

Hej, 

Jobbar med ekonomifrågor för Folkhälsa och klinisk medicin, Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin samt är sedan 2014 enhetschef på Idrottslabbet. 

Tommy Olsson, professor
Telefon
090-785 18 45

Professor i endokrinologi. Studerar hur övervikt och typ 2-diabetes kan förebyggas och behandlas.

Ulf Näslund, professor, överläkare
Telefon
090-786 88 60

Prefekt vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin och professor i kardiologi vid Umeå universitet.

Urban Hellman, första forskningsingenjör

Mitt forskningsintresse är hyaluronans metabolism vid inflammation och tillväxt.