Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Katarina Eckerberg

Katarina Eckerberg

Katarina Eckerberg är professor emerita i statsvetenskap, särskilt offentlig förvaltning, och har forskat om miljö-, klimat- och naturresurspolitik på global, nationell och lokal nivå.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emerita till Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet, A5 56 37 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Katarina Eckerberg har nyligen utvärderat Jordbruksverkets innovationsstöd inom gröna näringar. Hon har forskat om en rad olika frågor under senare år, såsom europeisk skogspolitik, samverkan i skogsbrukets vattenförvaltning, frivilligt skogsskydd, fjällsamverkan, utvärdering av lokala naturvårdssatsningen och av Bottenvikens vattenråd, samt restaurering av ekosystem i teori och praktik. Hon finns på Google scholar och publikationerna även på ResearchGateCV finns att hämta här. Hennes pågående och nyligen avslutade vetenskapliga och samhälleliga uppdrag är:

  • Ledamot i Klimatpolitiska rådet, Regeringen, jan 2018-juni 2021
  • Ledamot i Vattendelegationen, Bottenvikens vattendistrikt 2005-2022
  • Styrelsemedlem i SVA forskningssenter vid Oslo Metropolitan University (OsloMET) 2019-2023
  • Styrelsemedlem i Mistra Sustainable Consumption, KTH, 2020-2023
  • Ledamot i Advisory Board för forskningsprogrammet INCLUDE, Oslo universitet, 2020-
  • Ledamot i Utrikespolitiska samfundet, invald 2015
  • Ledamot i vetenskapligt råd för Sustainable Places, Cardiff University, 2011-2021
  • Ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA), invald 2005
  • Ledamot i redaktionskommittéerna för tidskrifterna Forest Policy and Economics, Elsevier och Local Environment, Taylor & Francis Group
Utvärderingsrapport, 2021:6
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda
Klimatpolitiska rådets rapporter, 4
Kuylenstierna, Johan; Hermansson, Cecilia; Bäckstrand, Karin; et al.
Report of the Swedish Climate Policy Council, 4
Kuylenstierna, Johan; Hermansson, Cecilia; Bäckstrand, Karin; et al.
Forest Policy and Economics, Elsevier 2021, Vol. 128
Miljand, Matilda; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina; et al.
Årsrapport, 3
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
Report of the Swedish Climate Policy Council, 3
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
Dagens Nyheter
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift, Stockholm: 2020, (4) : 37-41
Eckerberg, Katarina
Sweden and the European Union: an assessment of the influence of EU-membership on eleven policy areas in Sweden, Stockholm: Santérus Förlag 2020 : 83-108
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese
Local Environment: the International Journal of Justice and Sustainability, Routledge 2020, Vol. 25, (6) : 433-446
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.
The future of the North - sustainability in Nordic countries: analysis and critical comparison, Marburg: Metropolis Verlag für Ökonomie, Gesellscahft und Politik GmbH 2020 : 167-216
Jansson, Johan; Eckerberg, Katarina; Nilsson, Jonas; et al.
Ambio, Springer 2020, Vol. 49, (7) : 1341-1351
Mahler Hasselquist, Eliza; Mancheva, Irina; Eckerberg, Katarina; et al.
From Science to Policy, 10
Wolfslehner, Bernhard; Pülzl, Helga; Kleinschmit, Daniela; et al.
Dagens Nyheter
Adman, Per; Bergquist, Ann-Kristin; Bonnedahl, Karl Johan; et al.
Aftonbladet
Adman, Per; Eckerberg, Katarina; Öhlander, Magnus
Klimatpolitiska rådet årsrapporter, 2
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
Klimatpolitiska rådet, Formas
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
Klimatpolitiska rådets rapportserie, 1
Bonde, Ingrid; Kuylenstierna, Johan; Bäckstrand, Karin; et al.
Lysaker: Research Council of Norway 2018
Eckerberg, Katarina; Hosli, Madeleine; Aalberts, Tanja; et al.
Lysaker: Research Council of Norway 2018
Eckerberg, Katarina; Mertz, Ole; Liljeblom, Eva; et al.
Sustainability, MDPI 2018, Vol. 10, (11)
Thellbro, Camilla; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
Scandinavian Journal of Public Administration, Vol. 22, (4) : 21-44
Zachrisson, Anna; Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
Proceedings of the XXVII Congress. Uneven processes of Rural Change: On Diversity, Knowledge and Justice, Krakow: 2017 : 186-188
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese
Naturvårdsverket Rapport, 6748
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Miljand, Matilda; et al.
Forest Policy and Economics, Elsevier 2017, Vol. 80 : 133-140
Eckerberg, Katarina; Buizer, Marleen
Restoration Ecology, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 24, (3) : 284-290
Baker, Susan; Eckerberg, Katarina
Svensk politik och EU: hur svensk politik har förändrats av medlemskapet i EU, Stockholm: Santérus Förlag 2016 : 79-100
Bjärstig, Therese; Eckerberg, Katarina
Land use policy, Elsevier 2016, Vol. 52 : 439-453
Borgström, Sara; Zachrisson, Anna; Eckerberg, Katarina
Environmental Politics, Vol. 25, (4) : 761-763
Eckerberg, Katarina; Larsson, Magnus; Miljand, Matilda
Environment and Planning. C, Government and Policy, Sage Publications 2016, Vol. 34, (3) : 478-495
Persson, Åsa; Eckerberg, Katarina; Nilsson, Måns
Forest Futures: Rethinking Global Trends – Implications for boreal regions, Springer 2015 : 83-97
Eckerberg, Katarina
Mountain Research and Development Journal, Vol. 35, (3) : 289-298
Eckerberg, Katarina; Bjärstig, Therese; Zachrisson, Anna
Evaluering, Divisjon for vitenskap
Eckerberg, Katarina; Munthe, John; Westholm, Erik; et al.
Forskningspolitikk, Oslo: Norsk Institutt for Studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning 2015, (2) : 20-21
Eckerberg, Katarina; Solberg, Espen
50 år med Statsvetenskap i Umeå, Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 2015 : 53-83
Lidström, Anders; Eckerberg, Katarina; Wimelius, Malin E.; et al.
Stockholm: DN Debatt 2014
Anshelm, Jonas; Danielsson, Marianne; Eckerberg, Katarina; et al.
State and Environment: The Comparative Study of Environmental Governance, Cambridge MA /London: MIT Press 2014 : 179-202
Baker, Susan; Eckerberg, Katarina
Environmental Politics, London: Taylor & Francis Group 2014, Vol. 23, (3) : 509-524
Baker, Susan; Eckerberg, Katarina; Zachrisson, Anna
Norsk Geografisk Tidsskrift, Routledge 2014, Vol. 68, (1) : 59-60
Benediktsson, Karl; Eckerberg, Katarina; Lein, Haakon
International forestry review, Vol. 16, (5) : 53-
Eckerberg, Katarina; Buizer, Marleen
Restoration Ecology, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 22, (1) : 1-4
Jørgensen, Dolly; Nilsson, Christer; Hof, Anouschka R.; et al.
Studying public policy: an international approach, Bristol/Chicago: Policy Press 2014 : 149-166
Zachrisson, Anna; Eckerberg, Katarina
Ecology and Society, Vol. 18, (2)
Baker, Susan; Eckerberg, Katarina
Forest Policy and Economics, Vol. 33 : 3-7
Eckerberg, Katarina; Sandström, Camilla

Forskargrupper

Forskningsprojekt

30 november 2016 till 31 december 2021
1 maj 2015 till 31 december 2019
22 augusti 2014 till 31 december 2015