"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Centrum för skolledarutveckling

Anställda medarbetare

Anderz Andersson
Telefon
090-786 50 13
Angelica Faktus
Telefon
090-786 89 55
Anna Rantala
Telefon
090-786 74 96

Anna Rantala arbetar som universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen. Anna är doktor i pedagogiskt arbete.

Björn Ahlström
Telefon
090-786 55 41
Elin Stark
Telefon
090-786 69 50

Elin Stark är lektor i utbildningsledarskap vid Centrum för skolledarutveckling. Hon är disputerad i statsvetenskap och hennes forskningsintressen innefattar skolans styrning samt värden och värdekonflikter i skolans policy och praktik. Stark undervisar bland annat på rektorsprogrammet och på rekryteringsutbildningen för blivande rektorer.

Eva Sundström
Telefon
090-786 58 99
Ewa Morén

Administratör, ekonomi & utbildning

Frida Grimm
Telefon
090-786 55 35

Jag är doktor i Pedagogik och postdoktor vid Centrum för skolledarutveckling. Jag undervisar även på Rektorsprogrammet.

Gudrun Svedberg
Telefon
090-786 96 75

Som lektor vid TUV arbetar jag främst i Specialpedagogprogrammet samt med handledarutbildning på uppdrag av Skolverket.

Adjunkt, adjungerad vid Centrum för skolledarutveckling. 

Helene Ärlestig

Helene Ärlestig är professor i utbildningsledarskap och docent i pedagogik. 

Ida Johansson
Telefon
090-786 89 10

Jag är doktorand i ledarskap och organisation och anknuten till forskarskolan i utbildningsvetenskap. 

Katarina Roos
Telefon
090-786 95 43
Kristina Ödmark
Lars Norqvist
Telefon
090-786 93 31

Universitetslektor och biträdande avdelningschef vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen

Linnéa Eriksson Östberg
Telefon
090-786 51 52

Institutionsadministratör på Statsvetenskapliga institutionen 

Magnus Larsson
Telefon
090-786 80 14
Malin Benerdal
Telefon
090-786 75 56

Postdoktor i pedagogiskt arbete vid Centrum för skolledarutveckling

Malin Österlind
Telefon
090-786 58 53
Maria Wester
Telefon
090-786 78 75

Pedagogisk utvecklare, universitetslektor i Pedagogiskt Arbete, inplacerad som Excellent lärare vid Umeå universitet.

Marie Olsson

Arbetar som HR-samordnare på Statsvetenskap, Centrum för skolledarutveckling och UCGS.

Nina Nilsson Rådeström
Telefon
090-786 92 17

Jag är verksam som studierektor med pedagogiskt ansvar samt som undervisande lärare framförallt på juristprogrammets termin 3 och 4. 

Pär Poromaa Isling
Telefon
090-786 98 23
Rika Rostika
Sara Lyrenäs
Telefon
090-786 61 69

Doktorand och adjunkt i rättsvetenskap.

Staffan Ingmanson
Telefon
090-786 65 49

Jag är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. Undervisar bl.a. på juristprogrammet, magisterprogrammet med inriktning mot arbetsrätt och skolledarutbildningen.

Susanne Nilsson
Ulf Leo
Telefon
090-786 51 15