Hoppa direkt till innehållet

Centrum för skolledarutveckling

Anställda medarbetare

Christina Boström, övrig/annan befattning

Arbetar med administration för utbildning på forskarnivå.

För frågor om utbildning på grund och avancerad nivå: se information under "För våra studenter".

Helene Ärlestig, universitetslektor

Helene Ärlestig är docent i pedagogik och arbetar som föreståndare för Centrum för Skolledarutveckling. Hon är även biträdande prefekt på Statsvetenskapliga institutionen.

Katarina Norberg, universitetslektor

Katarina Norberg är docent i pedagogik och biträdande föreståndare för Centrum för Skolledarutveckling.

Lars Norqvist, universitetslektor

Universitetslektor vid Centrum för skolledarutveckling, Statsvetenskapliga institutionen

Maria Wester, universitetslektor

Pedagogisk utvecklare, universitetslektor i Pedagogiskt Arbete, inplacerad som Excellent lärare vid Umeå universitet.

Marie Olsson, övrig/annan befattning

Personalsamordnare på Statsvetenskap, Centrum för skolledarutveckling och Umeå Centrum för genusstudier (UCGS)

Staffan Ingmanson, universitetslektor

Jag är universitetslektor med inriktning på arbetsrätt, EU-rätt och skoljuridik. Undervisar bl.a. på juristprogrammet, magisterprogrammet med inriktining mot arbetsrätt och skolledarutbildningen.