"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Philip Buckland

Vicedekan vid Humanistiska fakulteten. Föreståndare för nationell infrastruktur för laborativ arkeologi (ArchLab) och den strategiska miljöarkeologiska databasen (SEAD). Docent i miljöarkeologi.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Arkeologi
Plats

Vicedekan vid Humanistiska fakulteten med ansvar för forskning, forskarutbildning och forskningsinfrastruktur.

Föreståndare för ArchLab den Nationella infrastrukturen för laborativ arkeologi.

Obs! Från och med januari 2024 tar Ivanka Hristova ledning av Miljöarkeologiska laboratoriet.

Jag driver den strategiska miljöarkeologiska databasen (SEAD), en tvärvetenskaplig forskningsinfrastruktur för studier av tidigare miljöförändringar, klimatförändringar och mänsklig aktivitet. SEAD ingår från och med 2022 i den Nationella Infrastrukturen för Digital Arkeologi (Svedigark).

Mina forskningsintressen relaterar till databasens koncept och omfång och inkluderar användningen av biologiska proxys, särskilt fossila insekter, för rekonstruktion av forntida miljö- och klimatförändringar, särskilt när det gäller tidigare mänskliga aktiviteter. Jag är också intresserad av användningen av paleoentomologi, analys av fossila insekter, för att studera tidigare biologisk mångfald och i förhållande till modern naturvård. Jag är medförfattare till BugsCEP-databasen och programvaran och är intresserad av utveckling av och forskning kring forskningsdatainfrastrukturer, särskilt användningen av 'big data' inom och utanför arkeologi och paleoekologi samt implementeringen av FAIR-principer för öppen datatillgång.

Under senare tid har jag blivit intresserat mig för forskning om klimatanpassning av kulturarv och kulturmiljön. Jag har samarbete med Trafikverket Riksantikvariämbetet och privata företag för att driva dessa frågor. 

Jag är en Fellow av The Royal Entomological Society och verksam i ett flertal nationella och internationella organisationer.

För uppdragsarkeologi se hemsidan för miljöarkeologiska laboratoriet (MAL) och uppdragsverksamhet.

Också delaktig i följande forskningsinfrastrukturer:

ARIADNEplus - The European Infrastructure for Archaeological Data (3rd party)

ESPADON - French Heritage Sciences infrastructure on the Dynamic Analysis of Ancient and Digital Objects (Strategic Orientation Committee)

HSS - Heritage Science Sverige (Steering committee)

Humlab - Humanities laboratory, Umeå (Chair of Scientific Advisory Board)

Gammalt vedmaterial i nytt ljus - Nationell forsknings datainfrastruktur för dendrokronologi (Co-PI)

IPERION-HS - Integrating Platforms for the European Research Infrastructure ON Heritage Science (3rd party)

Neotoma - Neotoma Paleoecology Database and Community (Leadership group)

SBDI - Swedish Biodiversity Data Infrastructure (Partner)

URDAR - A research infrastructure for archaeological excavation data (Co-PI)

Avslutade infrastrukturprojekt:

DataARC - Enabling Scientific Research on the Long-Term Human Ecodynamics of the North Atlantic (Co-PI)

SLW - Swedish LifeWatch (nu en del av SBDI)

VISEAD - Vidareutveckling av den miljöarkeologiska databasen (SEAD) för tvärvetenskapliga studier av globala utmaningar med nya forskningsområden och användargrupper

SBDI Days 2024 Towards Data-driven Ecology, Stockholm, Sweden, 24-25 January, 2024.
Pilotto, Francesca; Gholamrezaie, Ershad; Weegar, Rebecka; et al.
Journal of Archaeological Science: Reports, Elsevier 2024, Vol. 53
Sjölander, Mattias; Linderholm, Johan; Geladi, Paul; et al.
The Naturalist, Yorkshire Naturalists' Union 2023, Vol. 148 : 81-98
Allen, Derek; Bateman, Mark; Buckland, Paul C.; et al.
Norwegian Journal of Entomology, Oslo: Norwegian Entomological Society 2023, Vol. 70, (2) : 158-169
Buckland, Philip I.; Buckland, Paul C.
International Journal of Wood Culture, Brill Academic Publishers 2023, Vol. 3, (1-3) : 442-463
Edvardsson, Johannes; Hansson, Anton; Sjölander, Mattias; et al.
Anglo-Saxon studies in archaeology and history 23, Oxford: Archaeopress 2023 : 167-205
Hey, David; Buckland, Paul C.; Buckland, Philip I.; et al.
Archeologica data, Sesto Fiorentino: All’Insegna del Giglio 2023, Vol. 3 : 85-104
Stilborg, Ole; Sjölander, Mattias; Buckland, Philip I.
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2023-035
Östman, Sofi; Linderholm, Johan; Buckland, Philip; et al.
Journal of Roman Pottery Studies Volume 19, Oxbow Books 2022 : 44-146
Buckland, Paul C.; Magilton, John R.; Dolby, Malcolm J.
Digital heritage and archaeology in practice: data, ethics, and professionalism, University Press of Florida 2022 : 109-134
Buckland, Philip I.; Sjölander, Mattias
ArcheoLogica Data, Sesto Fiorentino: All’Insegna del Giglio 2022, Vol. 2 : 15-29
Buckland, Philip I.; Sjölander, Mattias; von Boer, Johan; et al.
Journal of Roman Pottery Studies Volume 19, Oxbow Books 2022 : 147-164
Buckland, Philip I.; Steers, Andy; Buckland, Paul C.
Yrfän, Sverige: Sveriges entomologiska förening 2022, (1) : 25-27
Lemdahl, Geoffrey; Fägerström, Christoffer
Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, Royal Society Publishing 2022, Vol. 289, (1977)
Pilotto, Francesca; Rojas, Alexis; Buckland, Philip I.
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2022-017
Östman, Sofi; Hristova, Ivanka; Eriksson, Samuel; et al.
Climate, MDPI 2021, Vol. 9, (10)
Antonson, Hans; Buckland, Philip I.; Blomqvist, Göran
KMV forum AB:s (Norconsult) rapporter, 5
Antonson, Hans; Buckland, Philip I.; Fröjmark Svanström, Karin; et al.
KMV forum AB:s rapporter, 2021:4
Antonson, Hans; Buckland, Philip I.; Nyqvist, Roger; et al.
Routledge international handbook of research methods in digital humanities, Oxon & New York: Routledge 2021 : 203-217
Foka, Anna; Cocq, Coppélie; Buckland, Philip I.; et al.
Jaunsen, Andreas O.; Alaterä, Tuomas J.; Buckland, Philip I.; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2021, Vol. 16, (4)
Morrison, Kathleen D.; Hammer, Emily; Boles, Oliver; et al.
Internet Archaeology, Vol. 56
Opitz, Rachel; Strawhacker, Colleen; Buckland, Philip I.; et al.
Biological Conservation, Elsevier 2021, Vol. 260
Pilotto, Francesca; Dynesius, Mats; Lemdahl, Geoffrey; et al.
Frontiers of Biogeography, International Biogeography Society 2021, Vol. 13, (2)
Uhen, Mark D.; Buckland, Philip I.; Goring, Simon J.; et al.
Transactions of the Hunter Archaeological Society, Sheffield: The Hunter Archaeological Society 2020, Vol. 29 : 84-101
Buckland, Paul; Buckland, Philip I.; Prosser, Tim
Quaternary Science Reviews, Elsevier 2020, Vol. 232
Farjon, Aljos; Horne, David J.; Parfitt, Simon A.; et al.
Journal of Archaeological Science: Reports, Elsevier 2020, Vol. 31
Fägerström, Christoffer; Buckland, Philip I.; Lemdahl, Geoffrey; et al.
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2020-030
Hristova, Ivanka; Östman, Sofi; Buckland, Philip I.
Kastell Dambach am Raetischen Limes: Ausgrabungen im Vicus am Rand des Moosgrabentals (2008), Kallmünz: Verlag Michael Lassleben 2020 : 240-256
Lemdahl, Geoffrey; Buckland, Philip I.
Journal of Nordic Archaeological Science, Stockholm: Stockholm University 2020, Vol. 19 : 49-61
Tranberg, Annemari; Alenius, Teija Helena; Kallio-Seppä, Titta; et al.
Buckland, Paul C.; Buckland, Philip I.; G. Russell, Coope; et al.
Royal Society Open Science, Royal Society Publishing 2019, Vol. 6, (7)
Buckland, Philip I.; Bateman, Mark D.; Bennike, Ole; et al.
Archaeometry, John Wiley & Sons 2019, Vol. 61, (4) : 977-990
Buckland, Philip I.; Buckland, Paul C.
Environment and Settlement: Ørland 600 BC–AD 1250, Nordic Open Access Scholarly Publishing (NOASP) 2019 : 107-134
Linderholm, Johan; Macphail, Richard; Buckland, Philip I.; et al.
Science, American Association for the Advancement of Science 2019, Vol. 365, (6456) : 897-902
Stephens, Lucas; Fuller, Dorian; Boivin, Nicole; et al.
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2019-007
Östman, Sofi; Hristova, Ivanka; Buckland, Philip I.; et al.
Archaeological and Anthropological Sciences, Springer 2018, Vol. 10, (1) : 125-140
Buckland, Paul C.; Buckland, Philip I.; Panagiotakopulu, Eva
Checklist of beetles of the British Isles: with a chapter on fossil beetles, Iver: Pemberley Books 2018 : 171-174
Buckland, Philip I.; Buckland, Paul C.
Encyclopedia of global archaeology
Buckland, Philip I.; Buckland, Paul C.; Olsson, Fredrik
Digital Humanities Quarterly, The Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO) 2018, Vol. 12, (3)
Buckland, Philip I.; Dell'Unto, Nicolo; Pálsson, Gísli
Encyclopedia of global archaeology
Buckland, Philip I.; Sjölander, Mattias; Eriksson, Erik J.
PAGES Magazine, Bern: PAGES International 2018, Vol. 26, (2) : 68-69
Kohler, Timothy A.; Buckland, Philip I.; Kintigh, K. W.; et al.
Quaternary Research, Cambridge University Press 2018, Vol. 89, (1) : 156-177
Williams, John W.; Grimm, Eric C.; Blois, Jessica L.; et al.
Wood Wise, Woodland Trust 2017 : 22-27
Buckland, Philip
Populär Arkeologi, Vetenskapsmedia i Sverige AB 2017, (3)
Buckland, Philip I.
Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter, 2017-12
Buckland, Philip I.; Linderholm, Johan; Östman, Sofi; et al.
Populär arkeologi, (5) : 28-31
Buckland, Philip I.; Sjölander, Mattias
Environmental Archaeology Laboratory Reports, 2017-001
Buckland, Philip I.; Wallin, Jan-Erik

Huvudsakligen undervisning inom Masterprogram i Miljöarkeologi (på engelska) och Arkeologiprogrammet i Umeå. Gästspel i andra kurser internationellt och nationellt över flera diskipliner.

Nuvarande kurser i Umeå

Masterprogram i landskapsarkeologi/miljöarkeologi.

Handledning av examsarbete på grund- och avanceradenivå - ta kontakt om du vill ha förslag på uppsatsämne!

Tidigare och tillfälliga kurser

Miljöarkeologisk fält- och labmetodik, arkeologi, arkeologi och GIS, Miljöarkeologi - Hållbarhet och kulturmiljövård, teori och metod i arkeologi och miljöarkeologi, forensisk entomologi, brottsplatsens arkeologi, att kommunicera populärvetenskapligt, presentationsteknik, Kiruna, Norrland, världen: humanistiska perspektiv på människan och naturresurserna

Strategisk miljöarkeologisk databas (SEAD)

SEAD är en tvärvetenskaplig nationell datainfrastruktur för miljöarkeologiska empiriska data.

Miljöarkeologiska laboratoriet

En nationell resurs som bedriver uppdragsverksamhet, forskning och utveckling inom miljöarkeologi.