Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arktiskt centrums strategiska medel

Forskare vid Umeå universitet med anknytning till Arktiskt centrum är berättigade att söka finansiering från centrets strategiska medel. Syftet med finansieringen är att stödja aktiviteter som främjar den arktiska forskningen och leder till ökat samarbete.

Arktiskt centrum vid Umeå universitet har till syfte att utveckla, koordinera och profilera arktisk forskning och utbildning, stödja mångvetenskaplig arktisk forskning och inspirera till interdisciplinära initiativ. 

Ett av centrumets verktyg för att uppnå dessa syften är att erbjuda anknutna forskare möjligheten att ansöka om finansiering från centrumets strategiska medel.

Utlysning 2022 med extra medel

För 2022 har den totala storleken på de strategiska medlen som går att ansöka om ökats till 500 000 kronor. Anledningen är att möjligheterna att arrangera möten, resa och delta i konferenser har varit begränsade under de senaste våren på grund av pandemin.

Under 2022 kommer beslut om tilldelning av strategiska medel att beslutas vid två tillfällen

Första utlysningen

Sista ansökningsdag: torsdag 6 oktober 2022
Beslut fattas: fredag 14 oktober 2022

Andra utlysningen

Sista ansökningsdag: torsdag 24 november 2022
Beslut fattas: torsdag 1 december 2022

Instruktion för att ansöka om medel

För att vara berättiga att ansöka om finansiering från Arcums strategiska medel behöver du vara

 • anställd vid Umeå universitet
 • anknuten till Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum).

Läs mer om nätverket av anknutna forskare och hur du blir anknuten: Inbjudan om anknytning till Arktiskt centrum vid Umeå universitet

Vad du kan söka för

Syftet med de strategiska medlen är att finansiera aktiviteter som är av betydelse för arktisk forskning. I synnerhet ska dessa medel stödja aktiviteter som är till gagn för flera medlemmar av nätverket av anknutna forskare, inte bara en enskild forskare. Aktiviteter som syftar till att utforska och utveckla tvärvetenskapligt utbyte och samarbete är särskilt välkomna.

Några exempel på aktiviteter och kostnader som kan få stöd är

 • konferensdeltagande
 • arrangera seminarier, möten or workshops
 • fältutflykter och exkursioner
 • inbjudan av gästforskare
 • publiceringskostnader, såsom språktjänster m.m.

Ansökan bör beskriva hur den föreslagna aktiviteten bidrar till den arktiska forskningen vid Umeå universitet och hur pengarna kommer att omsättas i värden och möjligheter inte bara för den sökande utan även för det större sammanhanget av arktiska forskare vid Umeå universitet.

Vi uppmanar anknutna forskare att ansöka om medel i samarbete med andra medlemmar av anknutna-nätverket, och i synnerhet att utforska idéer som bygger på samarbete mellan forskare från flera ämnesdiscipliner.

Summa som går att ansöka om

För ansökningar från två eller flera sökande med ett tvär- eller mångvetenskapligt inslag är den maximala summan

60 000 kronor för vetenskapliga möten och arrangemang (40 000 kronor för enskilda sökande)

30 000 kronor för forskningsresor eller inbjudningar av gästforskare (40 000 kronor för enskilda sökande)

15 000 kronor för publiceringskostnader, inklusive språktjänster (10 000 kronor för enskilda sökande)

Villkor och krav

Arktiskt centrum vid Umeå universitet välkomnar nyskapande och kreativa idéer på hur de strategiska medlen bäst kan komma till användning. Men vi har några krav och begränsningar:

 • av hållbarhetsskäl kommer Arktiskt centrum inte att bekosta flygkostnader eller resekostnader för endagsmöten
 • publiceringskostnader kan bara accepteras vid open access-publicering.

Anknutna forskare som beviljats medle från Arktiskt centrums strategiska medel förväntas

 • ge Arktiskt centrum största möjliga synlighet vid aktiviteter, omnämnande i publikationer och presentation i workshop-sammanhang.
 • producera en slutrapport i form av en poulärvetenskaplig text för publicering på Arktiskt centrums webbplats.

Anknutna forskare som tidigare beviljats pengar från Arktiskt centrums stategiska medel men som ännu inte har genomfört aktiviteten och/eller har inkommit med slutrapporten kan inte beviljas ytterligare finansiering förrän den tidigare aktiviteten och rapporteringen är färdig.

Utvärdering och urval

Arktiskt centrum vill uppmuntra forskare tidigt i karriären att ansöka om strategiska medel. Centrumet sträver också efter att uppnå en jämn könsfördelning bland de ansökande som beviljas finansiering.

Ansökningarna utvärderas och beslutas av Arktiskt centrums styrelse.

Beslutsfattande organ

Arktiskt centrums styrelse beslutar om storleken på de strategiska medlen och villkoren för att beviljas finansiering.

Ansökan

Använd webbformuläret för att skicka in din ansökan:

Ansökan om finansiering från Arktiskt centrums strategiska medel

Vid frågor, kontakta:

Lena Maria Nilsson
Övrig/annan befattning, projektkoordinator
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 59
Emma Strömqvist
Administratör, ekonomiadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 96