Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arcums strategiska resurser

Enligt beslut från Arcums styrelse är de forskare som anslutit sig som anknutna till Arcum berättigade att söka medel från verksamhetens strategiska resurs. Under 2021 fördelas medlen vid två tillfällen, ett under vårterminen och ett under höstterminen. Nedan finner du all information du behöver för att ansöka och rapportera.

Utlysning för vårterminen 2021 är nu öppen.

Deadline för utlysningen är 5 april 2021.

 

 

Avsikt och maxbelopp

Avsikten med de strategiska resurserna är att delfinansiera aktiviteter. Högsta summa att ansöka om är SEK 20 000 för vetenskapliga arrangemang, SEK 10 000 för forskningsresor, SEK 10 000 för inbjudan av besökande forskare, och SEK 5 000 for publikationskostnader. Aktiviteten måste ha betydelse för arktisk forskning.

Prioriteringar

Doktorander och yngre forskare disputerade inom den senaste femårsperioden ges visst företräde vid tilldelning av medel, vidare strävar Arcum efter en jämn könsfördelning när anslagen tilldelas. De som inte tidigare erhållit tilldelning har förtur. Deltagande i Arcums seminarier och aktiviteter tas med i bedömningen. Beviljade ansökningar ska slutredovisa genomförda insatser till Arcum samt bifoga publikationer eller annat relevant material.

Krav

Arcum ska ges största möjliga synlighet i de insatser man medfinansierar; till exempel omnämnas i publikationer och synas i workshopsammanhang.

Obligatoriska moment i ansökan är att beskriva insatsen och dess betydelse, inklusive arktisk relevans, att redovisa kostnaderna i sin helhet samt hur bidraget från Arcum ska användas, ange tidsramar för insatsen samt beakta genusperspektiv.

Godkända ansökningar ska avlägga en slutrapport (en populärvetenskaplig text som kan användas på webben och i nyhetsbrev) till Arcum och bifogas med eventuella publikationer eller annat relevant material. Slutrapporten måste avläggas på både svenska och engelska, med ett av språken som huvudspråk och enbart krav på summering på det andra språket. Om du sedan tidigare har aktiviteter som inte ännu slutrapporterats så kan du inte få ytterligare medel beviljade förrän du slutrapporterat.

För att en ansökan ska kunna beviljas måste den sökande vara anställd vi Umeå Universitet.

Ansök via email

Fyll i följande formulär och skicka sedan in det till Linus Lundström.

Ansökan via vanlig post

Nedanstående information ska finnas med i ansökan som skickas till Linus Lundström:

  • Namn
  • Institution/enhet och befattning
  • Beskrivning av aktiviteten och dess betydelse, inklusive arktisk relevans, genusperspektiv och hållbarhetsperspektiv
  • Önskat bidrag och total budget
  • Tidsram för aktiviteten
  • Tidigare mottagit Arcums strategiska medel (år och summa)
  • Redovisning inskickad

Godkända ansökningar ska avlägga en slutrapport (en populärvetenskaplig text som kan användas på webben och i nyhetsbrev) till Arcum och bifogas med eventuella publikationer eller annat relevant material.

Adress:

Arcum
Kontaktperson ASR
(Linus Lundström)
Umeå universitet
901 87 Umeå

Slutrapportering

För att rapportera din finansierade aktivitet, vänligen ladda ned och fyll i följande formulär och skicka in till Linus Lundström. Du måste ladda ner filen och köra den på din dator för att få tillgång till formulärets fulla funktioner.

Vidarebefordra även i ditt email bilder, länkar och ev. publicerad artikel som du vill att vi inkluderar i nyhetsartikeln om din rapport.