Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arcums strategiska medel

Enligt beslut från Arcums styrelse är de forskare som anslutit sig som anknutna till Arcum berättigade att söka medel från verksamhetens strategiska resurs. Under 2021 fördelas medlen vid två tillfällen, ett under vårterminen och ett under höstterminen. Nedan finner du all information du behöver för att ansöka och rapportera.

Utlysning för 2021 är stängd

Mellan onsdagen den 3 november och tisdagen den 23 november 2021 var senaste ansökningsomgången. Nytt tillfälle meddelas under våren 2022.

Ansökan skickas till Anngelica, antingen via e-post eller vanlig post. Se instruktioner för ansökan nedan. Hör även av dig till henne om du har frågor eller funderingar. 

Har du tidigare fått medel, men inte slutrapporterat ännu. Ta kontakt med Anngelica. Du kan inte få nya medel före slutrapport från tidigare utdelning.

Avsikt och maxbelopp

Avsikten med de strategiska resurserna är att delfinansiera aktiviteter med betydelse för arktisk forskning. 

 • Vetenskapliga arrangemang:
  Ansök för max SEK 20 000 
 • Forskningsresor:
  Ansök för max SEK 10 000
 • Inbjudan av besökande forskare:
  Ansök för max SEK 10 000
 • Publikationskostnader:
  Ansök för max SEK 5 000 

Beloppet täcker ev. OH-kostnader.

Prioriteringar

Doktorander och yngre forskare disputerade inom den senaste femårsperioden ges visst företräde vid tilldelning av medel, vidare strävar Arcum efter en jämn könsfördelning när anslagen tilldelas. De som inte tidigare erhållit tilldelning har förtur. Deltagande i Arcums seminarier och aktiviteter tas med i bedömningen. Beviljade ansökningar ska slutredovisa genomförda insatser till Arcum samt bifoga publikationer eller annat relevant material.

Krav

Arcum ska ges största möjliga synlighet i de insatser man medfinansierar; till exempel omnämnas i publikationer och synas i workshopsammanhang.

Obligatoriska moment i ansökan är att beskriva insatsen och dess betydelse, inklusive arktisk relevans, att redovisa kostnaderna i sin helhet samt hur bidraget från Arcum ska användas, samt att ange tidsramar för insatsen.

Godkända ansökningar ska avlägga en slutrapport (en populärvetenskaplig text) till Arcum och bifogas med eventuella publikationer eller annat relevant material. Slutrapporten kommer presenteras på både svenska och engelska på webben i samarbete med Anngelica. Om du sedan tidigare har aktiviteter som inte ännu slutrapporterats så kan du inte få ytterligare medel beviljade förrän du slutrapporterat.

För att en ansökan ska kunna beviljas måste den sökande vara anställd vi Umeå Universitet.

Ansökan

Fyll i nedanstånde punkter och skicka sedan in det till Anngelica Kristoferqvist via e-post eller vanlig post.

Adress:

Arcum
att:Anngelica
Umeå universitet
901 87 Umeå

Ämnesrad/märk kuvertet med: Ansökan: Arcum strategiska medel

 1. Namn:
 2. Kvinna eller man:
 3. Institution:
 4. Position:
 5. Har du disputerat inom de senaste fem åren, ange när:
 6. Aktivitetsbeskrivning:
 7. Aktivitetstyp: (välj mellan Arrangemang, Resa, Inbjudan eller Publikation)
 8. Vilken betydelse/koppling har aktiviteten för Arktis:
 9. Ansöker om (SEK):
 10. Totalbudget (SEK):
 11. Datum för aktivitet:
 12. Har tidigare beviljats Arcums strategiska medel, och om så, hur mycket och när:
 13. Har du fullföljt rapportering av sådan tidigare finansierade aktivitet(er)?

Godkända ansökningar ska avlägga en slutrapport (en populärvetenskaplig text som kan användas på webben och i nyhetsbrev) till Arcum och bifogas med eventuella publikationer eller annat relevant material.

Rekvirering 

Efter du fått godkänt beslut på din ansökan kommer du att få information från vår ekonom Emma om hur rekvireringen går till.

Du får göra ett uttag till din aktivitet. Vill du rekvirera delsummor måste du i ansökan ange datum för när de olika aktiviteterna inträffar.

Medel som inte gått åt ska returneras till Arcum. 

Undantag

Under pandemin har flera aktiviteter ställts in eller förändrats. På grund av detta erbjuds en möjlighet att skjuta på medelen i upp till två år. Grundregeln är dock att medlen ska användas inom den tidsram/ vid det datum som anges i ansökan. Behöver du ett beslut för undantag kontakta föreståndaren eller Anngelica. 

För frågor kring rekvirering

Emma Strömqvist
Administratör, ekonomiadministratör
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 96

Slutrapportering

För att rapportera din finansierade aktivitet, vänligen fyll i nedanstånde punkter och skicka till Anngelica.

Ämnesrad: Rapport: Arcum strategiska medel

 1. Namn:
 2. Institution:
 3. Position:
 4. Aktivitetstyp: (välj mellan Arrangemang, Resa, Inbjudan eller Publikation)
 5. Datum för aktivitet:
 6. Rapport från aktiviteten (populärvetenskaplig text):
 7. Hur har den betydelse för Arktis:
 8. Hur synliggjordes Arcum:

Bilagor

Bifoga eventuella publikationer och annat relevant material. Foton uppskattas, men glöm inte att fotografen måste namnges, och medge att vi sparar och använder fotot på vår webb. Studenter och externa personer som tydligt avbildas på fotografier måste namnges och ha gett sitt medgivande.