Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 17 september 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Energiteknik

Energiteknik berör tillförsel, lagring, omvandling, transport och användning av energi, ofta med fokus på frågor som rör resurseffektivitet, drifttillgänglighet, miljöpåverkan och hållbarhet. Det är ett multidisciplinärt område som inkluderar t ex fysik, kemi, biologi, elektronik, miljöteknik och systemanalys. Det är starkt kopplat till flera av det globala samhällets största utmaningar, framför allt vad gäller utveckling och omställning mot förnyelsebara, effektiva och hållbara energisystem.

Nyheter

Fem frågor om förbränning till Christoffer Boman
Fem frågor om förbränning till Christoffer Boman

En öppen eld genererar alltid olika typer av luftföroreningar som har effekter på hälsa och miljö.

Bränsledesign som metod för att stärka bioenergins roll
Bränsledesign som metod för att stärka bioenergins roll

Ny avhandling visar verktyg för att hantera askrelaterade drift- och miljöproblem vid biomassaförbränning.

Umeå universitet på turné till arktiska kollegor
Umeå universitet på turné till arktiska kollegor

Den 9 maj startar Umeå universitet en vetenskapsturné till de andra universiteten i Arktis. Luleå är först ut.

Forskningsprojekt

MT4North - Business model
Forskningsämne: Energiteknik, Medicinsk teknik
Tid 1 september 2020 till 28 februari 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Karaktärisering av kalksten med synkrotronbaserad mikrotomografi
Forskningsämne: Energiteknik, Kemi
Tid 1 juli 2019 till 31 december 2020
Typ av projekt Forskningsprojekt
Mot nära-noll energiprestanda för historiska byggnader
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
Tid 1 juni 2019 till 31 maj 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Nya bränslen och askreaktioner vid hållbar produktion av cementklinker och bränd kalk
Forskningsämne: Energiteknik
Tid 1 mars 2019 till 1 juni 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt

Forskargrupper

Energieffektivisering
Forskningen i denna grupp syftar till att effektivisera energianvändning av begränsade resurser, vilket krävs för hållbar utveckling både lokalt oc...
Forskningsämne: Byggteknik, Energiteknik
Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab)
Forskningsområdet rör termokemisk energiomvandling av framför allt biomassa, men även av andra fasta och flytande bränslen. Grundforskningen är...
Forskningsämne: Energiteknik
Tillämpad laserspektroskopi
Andningsgasanalys och förbränningsdiagnostik
Forskningsämne: Energiteknik, Fysik, Medicinsk teknik