Hoppa direkt till innehållet
printicon

Miljökemi

Inom miljökemin studeras antropogena substansers källor och emissionsprocesser, distribution i miljön och samhället, omvandlingsreaktioner, reningstekniker och kopplingar till effekter i såväl miljön som för människan. Området omfattar såväl tillämpade frågeställningar som grundvetenskapliga inklusive metodutvecklingar i laboratorium som ute i fält. Miljökemin har starka kopplingar till exempelvis biologi, geologi, medicin och teknikvetenskaper.

Reportage

Oro för Östersjöns framtid
Oro för Östersjöns framtid

Klimatförändringarna kan få negativa effekter på Östersjön. Det oroar forskarna inom EcoChange.

USA-vistelse gav nya perspektiv
USA-vistelse gav nya perspektiv

Tre år i ett labb på USA Davis gav Malin Linder Nording en ny syn på sin forskning.

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsämne: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Mesokosmlaboratoriet
En av Europas modernaste och mest avancerade mesokosmanläggningar.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap

Nyheter

Vetenskaplig artikel om gröna bioplaster äras
Vetenskaplig artikel om gröna bioplaster äras

Kemiprofessor Christiane Funks artikel om bioplaster har invalts i en specialutgåva i Trends in Plant Science.

Testar designade kolmaterial för att rena avloppsvatten
Testar designade kolmaterial för att rena avloppsvatten

Mirva Niinipuu visar att de undersökta kolens kapacitet att avskilja organiska vattenföroreningar var låg.

Ny avhandling av Annelie Lagesson
Ny avhandling av Annelie Lagesson

Annelie Lagesson visar att små bottenlevande organismer är de största mottagarna av läkemedelsrester.

Kommunens vetenskapliga pris till marin miljökemist
Kommunens vetenskapliga pris till marin miljökemist

Darya Kupryianchyk får Umeå kommuns vetenskapliga pris till unga forskare inom miljöområdet.

Externt nätverkande ger forskare ett försprång
Externt nätverkande ger forskare ett försprång

Miljökemi är ett i hög grad är tillämpat ämne och forskaren Stina Jansson är en lysande representant.

GREEN NORTH knyter samman miljöforskning, företag och samhälle
GREEN NORTH knyter samman miljöforskning, företag och samhälle

Innovationer inom miljöteknikområdet är mycket viktigt i utvecklingen mot en cirkulära ekonomi.

Green North beviljas projektstöd – ska generera tillväxt genom smart miljöteknik
Green North beviljas projektstöd – ska generera tillväxt genom smart miljöteknik

Tillväxtverket beviljar miljöteknikprojekt Green North 23 milj. från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Genombrottsforskning inom miljökemi hyllas efter 27 år
Genombrottsforskning inom miljökemi hyllas efter 27 år

Tidskrift hyllar Terry Bidleman om atmosfärens roll för transport av organiska miljögifter till vatten.

Forskningsprojekt

Orsaker och åtgärder till dioxinproblemen i Östersjön
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
1 december 2009 till 30 november 2011
Forskningsprojekt
Emissioner av organiska ämnen från varor i technospheren
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
9 oktober 2009 till 30 juni 2012
Forskningsprojekt
Adhesiva dentala biomaterial
Forskningsämne: Miljökemi
30 juni 2006 till 31 december 2011
Forskningsprojekt