Hoppa direkt till innehållet
printicon

Miljökemi

Inom miljökemin studeras antropogena substansers källor och emissionsprocesser, distribution i miljön och samhället, omvandlingsreaktioner, reningstekniker och kopplingar till effekter i såväl miljön som för människan. Området omfattar såväl tillämpade frågeställningar som grundvetenskapliga inklusive metodutvecklingar i laboratorium som ute i fält. Miljökemin har starka kopplingar till exempelvis biologi, geologi, medicin och teknikvetenskaper.

Reportage

Bakterier påvisar störningar
Bakterier påvisar störningar

Bakteriesamhällenas sammansättning ger viktig information om störningar i havsmiljön.

Oro för Östersjöns framtid
Oro för Östersjöns framtid

Klimatförändringarna kan få negativa effekter på Östersjön. Det oroar forskarna inom EcoChange.

Infrastrukturer

Biogeochemical Analytical Facility (BAF)
The instrument facility for biogeochemical analyses at KBC and EMG
Forskningsämne: Biologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Mesokosmlaboratoriet
En av Europas modernaste och mest avancerade mesokosmanläggningar.
Forskningsämne: Ekologi, Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap

Nyheter

Vetenskaplig artikel om gröna bioplaster äras
Vetenskaplig artikel om gröna bioplaster äras

Kemiprofessor Christiane Funks artikel om bioplaster har invalts i en specialutgåva i Trends in Plant Science.

Testar designade kolmaterial för att rena avloppsvatten
Testar designade kolmaterial för att rena avloppsvatten

Mirva Niinipuu visar att de undersökta kolens kapacitet att avskilja organiska vattenföroreningar var låg.

Ny avhandling av Annelie Lagesson
Ny avhandling av Annelie Lagesson

Annelie Lagesson visar att små bottenlevande organismer är de största mottagarna av läkemedelsrester.

Genombrottsforskning inom miljökemi hyllas efter 27 år
Genombrottsforskning inom miljökemi hyllas efter 27 år

Tidskrift hyllar Terry Bidleman om atmosfärens roll för transport av organiska miljögifter till vatten.

Green North beviljas projektstöd – ska generera tillväxt genom smart miljöteknik
Green North beviljas projektstöd – ska generera tillväxt genom smart miljöteknik

Tillväxtverket beviljar miljöteknikprojekt Green North 23 milj. från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

GREEN NORTH knyter samman miljöforskning, företag och samhälle
GREEN NORTH knyter samman miljöforskning, företag och samhälle

Innovationer inom miljöteknikområdet är mycket viktigt i utvecklingen mot en cirkulära ekonomi.

Externt nätverkande ger forskare ett försprång
Externt nätverkande ger forskare ett försprång

Miljökemi är ett i hög grad är tillämpat ämne och forskaren Stina Jansson är en lysande representant.

Kommunens vetenskapliga pris till marin miljökemist
Kommunens vetenskapliga pris till marin miljökemist

Darya Kupryianchyk får Umeå kommuns vetenskapliga pris till unga forskare inom miljöområdet.

Forskningsprojekt

Avlägsnande av föroreningar från avloppsvatten med fotosyntetiska mikroorganismer
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi
Tid 11 mars 2019 till 31 december 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Högfluorerade ämnen i hushållsavfall – förekomst i avfall och nedbrytning/omvandling i förbränningsprocessen
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi
Tid 18 november 2018 till 28 februari 2023
Typ av projekt Doktorandprojekt
Sambandet mellan oxidativ stress, upplevd stress och exponering i byggnadsrelaterad ohälsa
Forskningsämne: Miljökemi, Psykologi
Tid 1 januari 2017 till 31 december 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Orsaker och åtgärder till dioxinproblemen i Östersjön
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Tid 1 december 2009 till 30 november 2011
Typ av projekt Forskningsprojekt
Emissioner av organiska ämnen från varor i technospheren
Forskningsämne: Kemi, Miljökemi, Miljövetenskap
Tid 9 oktober 2009 till 30 juni 2012
Typ av projekt Forskningsprojekt