Hoppa direkt till innehållet

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Anställda medarbetare

Victor Falgas Ravry, universitetslektor

Universitetslektor i matematik. Forskar inom extremala kombinatorik och diskret sannolikhetsteori.