"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Anställda medarbetare

Ali Dadras
Telefon
090-786 60 86
Alp Yurtsever
Telefon
090-786 75 46
Anders Fällström
Anna Ivarsson

Jag arbetar som HR-administratör på institutionen för matematik och matematisk statistik.

Antti Perälä
Telefon
090-786 53 75

Forskar inom komplex analys och operatorteori, samt deras tillämpningar.

 

Axel Flinth
Telefon
090-786 62 22

Biträdande Universitetslektor i Matematik.

Berit Bengtson
Telefon
090-786 67 33

Jag jobbar som universitetslektor i matematik och jag är programansvarig för Kandidatprogrammet i matematik.

Björn Eriksson
Carl Lundholm
Telefon
090-786 77 62
Catarina Rudälv
Telefon
090-786 51 31

Jag är programansvarig för basåret samt programrådsordföranden för Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 

Cecilia Rydberg
Telefon
090-786 56 91

Studieadministratör/studievägledare på basåret samt arkivsamordnare på institutionen för matematik och matematisk statistik

Christian Ewald
Telefon
090-786 73 14

Christian Ewald är professor i finansiell matematik med specialisering i finansiell matematik, kvantitativ finansiering, riskhantering och råvaror.

Dmitrii Panasenko
Telefon
090-786 98 69

Jag är doktorand på Institutionen för Matematik och Matematisk Statistik.

Elin Wiklund
Telefon
090-786 60 59
Eric Libby
Telefon
090-786 91 70

Jag är universitetslektor på Institutionen för matematik och matematisk statistik och är anknuten till det tvärvetenskapliga forskningscentret IceLab.

Eva-Marie Hilli Sandberg
Telefon
090-786 54 83
Fredrik Ohlsson
Telefon
090-786 53 89

Min forskning handlar om tillämpningar av geometri inom biomatematik och AI. Jag undervisar på grundkurser i matematik på ingenjörs- och ämneslärarutbildningarna samt basåret. 

Gerold Jäger
Telefon
090-786 61 41

Jag är docent i diskret matematik. Min forskning är kombinatorisk optimering, grafteori och algoritmik, t. ex. Handelsresandeproblemet och Mastermind.

Hanna Isaksson
Telefon
090-786 53 43

Matematisk biologi och modellering, utveckling av flercelliga livscykler

Henrik Gustafsson
Telefon
090-786 77 55

Forskningsområden: talteori och representationsteori.

Håkan Lindkvist
Telefon
090-786 63 32

Jag är programansvarig för Öppen ingång till civilingenjörsprogram.

Istvan Tomon
Telefon
090-786 56 71

Min personliga webbsida: https://sites.google.com/view/istvantomon/home

Jakob Hultgren
Telefon
090-786 79 76
Jesper Singh
Telefon
090-786 62 65
Jia Li
E-post
jia.li@umu.se
Jonas Westin
Telefon
090-786 51 55

Forskar om matematiska metoder och modeller för att undersöka samhällsvetenskapliga problem. Undervisar i kurser i matematisk modellering och projektkurser för blivande civilingenjörer.

Jonatan Vallin
Jun Yu
Telefon
090-786 51 27
E-post
jun.yu@umu.se

Professor i matematisk statistik med fokus på statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data, inklusive grundforskning och tillämpningar inom AI. Studierektor för forskarutbildningen

Karl Larsson
Telefon
090-786 78 16

Jag är programansvarig för Öppen ingång till civilingenjörsprogram. Undervisar och forskar inom beräkningsmatematik.

Karlo Palenzuela
Kean Tang
Telefon
090-786 93 55
Kevin Kamm
Telefon
090-786 95 61
Klara Stokes
Telefon
090-786 55 92

Docent i matematik vid Institutionen för matematik och matematisk statistik och medlem i forskningsgruppen Diskret matematik.

Konrad Abramowicz
Telefon
090-786 79 01
Lars-Daniel Öhman
Telefon
090-786 59 36

Jag är lektor och docent i diskret matematik och studierektor vid institutionen för matematik och matematisk statistik.

Leif Nilsson
Telefon
090-786 53 80

Jag är biträdande programansvarig för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi.

Lisa Hed
Telefon
090-786 52 16

Jag är universitetslektor i matematik och biträdande prefekt med fokus på forskningsfrågor.

Markus Ådahl
Telefon
090-786 92 24
Maryam Sharifzadeh
Telefon
090-786 73 71
Mats Bodin
Telefon
090-786 79 79
Mats G Larson
Telefon
090-786 55 02
Mehdi Moradi
Telefon
090-786 88 07
Natalya Pya Arnqvist
Telefon
090-786 67 09

Jag är universitetslektor i matematisk statistik. Mina huvudsakliga forskningsintressen är statistisk regressionsmodellering och funktionell dataanalys.

Norea Åhlin
Telefon
090-786 67 18

Jag jobbar med tentamensadministration och schemaläggning på Teknisk-naturvetenskapligt basår, är redaktör för institutionens webbsidor och LinkedIn-sida samt jobbar med ekonomiadministration.

Olof Johansson
Telefon
090-786 55 47

Jag är lärare som undervisar mestadels inom lärarutbildningen på rena matematikkurser men också på verksamhetsförlagda kurser. Jag är även en av kontaktpersonerna för övningskolorna.

Olow Sande
Telefon
090-786 67 23
Patrik Norqvist
Telefon
090-786 50 31

Jag är universitetslektor i rymdfysik.

Patrik Rydén

Jag är professor i matematisk statistik och min forskning handlar om att utveckla och tillämpa statistiska metoder för att analysera stora och komplexa data.

Per Arnqvist
Telefon
090-786 51 29

Jag är universitetslektor, it- och inköpsansvarig och undervisar inom ämnet matematisk statistik.

Per Åhag
Telefon
090-786 67 86

Jag är docent i matematik.

Per-Håkan Lundow
Telefon
090-786 79 93

Universitetslektor och docent i matematik vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Tillhör forskargruppen för diskret matematik.

Peter Anton

Jag är huvudstudierektor och biträdande prefekt med ansvar för institutionens grundutbildning, samt ställföreträdande prefekt. Jag är excellent lärare och undervisar i matematisk statistik.

Rebecka Andersson
Telefon
090-786 67 91

Jag är doktorand i Prof. Eric Libbys forskningsgrupp, som är del av det tvärvetenskapliga forskningscentret IceLab. I gruppen modellerar vi viktiga steg inom utvecklingen av biologisk komplexitet.

Robert Johansson

Jag är universitetslektor i matematik, excellent lärare och arbetar 50 procent som forskningssamordnare på Teknisk naturvetenskaplig fakultet.

 

Sandra Bern
Telefon
090-786 58 64

Jag arbetar bland annat med tentamensadministration och kurshemsidor i Canvas samt är kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning. Jag är även redaktör för institutionens webbsidor.

Telefon
090-786 54 06

Prodekan vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och styrelseledamot i The Wallenberg AI, Autonomous Systems & Software Program, WASP.

Sebastian Lundström

Jag jobbar som amanuens vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Som student går jag fjärde året vid programmet Teknisk Fysik.

Sebastian Throm
Telefon
090-786 71 65
Siyang Wang
Telefon
090-786 70 32
Therese Kellgren
Telefon
090-786 63 06
Tommy Löfstedt

Docent och universitetslektor i datavetenskap. Forskar i maskininlärning och datorseende, ofta med tillämpningar inom medicinsk bildanalys eller livsvetenskaperna.

Victor Falgas Ravry
Telefon
090-786 78 02

Universitetslektor och docent i matematik. Forskar inom extremala kombinatorik och diskret sannolikhetsteori.

Programansvarig för masterprogrammen i matematik och matematisk statistik.

Xijia Liu
Telefon
076-930 88 65
Yikun Hou
Telefon
090-786 74 23
Yuwei Jiang
Åke Brännström

Jag är prefekt på Institutionen för matematik och matematisk statistik.