Hoppa direkt till innehållet

Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 19 november 2020)

printicon

Forskningsområden

Här kan du läsa mer om våra forskningsområden och vilka forskare som ingår i dessa.

Barnrätt och familjerätt
Forskargruppen samlar våra forskare som är aktiva inom barnrätt och familjerätt.
Forskningsämne: Juridik
Lärande
Profilområde Lärande spänner över ett brett fält inom utbildningsvetenskap
Hälsa
Hur påverkas vår hälsa på individ och samhällsnivå av den mat vi äter?
Måltider inom skola, vård och omsorg
Hur får vi en måltid som är närings-, hälso-, miljömässigt och ekonomiskt hållbar?
Mätning och värdering av kostintag och kostdata
Vi studerar individers och gruppers kostintag för att se hur den mat vi äter påverkar individen.
Kost och nutritionsbehandling
Forskningen bedrivs främst i samarbete med forskare inom det medicinska området.
Individ och samhälle
Vi forskar kring matens betydelse i relation till individen och samhället
Internet of Things
I vår omvärld kopplas allt fler saker upp och sensorer bäddas in produkter för att i realtid samla data. Denna utveckling går under olika benämning...
Forskningsämne: Informatik
Normkritisk design
Samhällets digitalisering är idag ett omfattande och sammanflätat fenomen som bland annat handlar om hur digital teknik och digitala material...
Forskningsämne: Informatik
Barn, unga och familjer i välfärdssamhället
Villkoren för barn, unga och familjer är centrala frågor i det sociala arbetets praktik.
Forskningsämne: Socialt arbete
Freds- och konfliktstudier
Gruppen fokuserar på hur en hållbar fred kan byggas och hur en effektiv krishantering kan organiseras.
Kommuner, regioner, offentlig verksamhet
Forskargruppen undersöker hur offentlig verksamhet drivs, styrs, utmanas och förändras.
Forskningsämne: Statsvetenskap
Digital sociologi
Inom denna forskargrupp studerar vi hur människors användning av digital teknik påverkar identiteter, institutioner, beteenden och sociala...
Feministisk teknovetenskap
Inom forskargruppen för feministisk teknovetenskap använder vi oss av designorienterade och feministiska teorier för att utveckla kritiska perspekt...
Digital interaktion och design
Digitaliseringen möjliggör människa-maskin interaktion och interaktion mellan människor över stora geografiska avstånd. Digitalisering ger också...