"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kemi

Kemi är den del av naturvetenskap som studerar materiens sammansättning, struktur och egenskaper. Materia är i huvudsak allt som upptar utrymme och har massa. Inom kemin studeras även reaktioner mellan ämnen. Kemi är en vetenskap av central betydelse, inte minst därför att den överbryggar mellan andra vetenskaper såsom, fysik, geologi, biologi, materialvetenskap. Kemi är en mycket omfattande disciplin som innefattar ett stort antal grenar som brukar delas in efter vilken typ av materia de berör.

Reportage

Tarmbakterier kan ge ledtrådar till bot av sjukdomar

André Mateus undersöker hur läkemedel och mikrobiomet i människans tarmar fungerar tillsammans.

Kemin som gör bensin av etanol

Jyri-Pekka Mikkolas forskargrupp har uppfunnit förnybar bensin. Klarar de steget från labb till tillverkning?

Nyheter

Två Umeåforskare utsedda till Wallenberg Academy Fellows

Nicolò Maccaferri och André Mateus har utsetts till Wallenberg Academy Fellows.

Ny metod för att återvinna adsorbenter i avloppsrening

Pierre Oesterles avhandling visar hur återvinningen kan bli mer miljövänlig med hjälp av tryckkokarteknik.

Vattenfilmer – de tysta arkitekterna bakom kemiska omvandlingar

Nya kunskaper i kemi bidrar till kampen mot global uppvärmning och föroreningar.

Forskningsprojekt

Proteomomfattande funktionell test och modulering av tarmmikrobiomarter (ProFITGut)
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Tid 1 maj 2023 till 30 april 2028
Typ av projekt Forskningsprojekt
Bakteriella membranvesiklar som medicintekniskt verktyg
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Kolhydratsmetabolism hos arter i det mänskliga tarmmikrobiomet
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Ultrasnabb mid-infraröd fototermisk avbildning av fettsyror och lipiddroppar i levande celler
Forskningsområde: Fysik, Kemi, Molekylär medicin
Tid 1 januari 2023 till 31 december 2026
Typ av projekt Forskningsprojekt
Syrgas och vätgas i schaktugnar (O2H2)
Forskningsområde: Energiteknik, Kemi
Tid 1 september 2022 till 31 augusti 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Ulrika Westerlind lab
Vi forskar om molekylära verktyg för att kartlägga bakteriers interaktioner med värdmucinen O-glykom.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Umeå Science Education Research (UmSER)
UmSER är ett tvärvetenskapligt nätverk av forskare, doktorander samt lärare från skola och högskola
Forskningsområde: Biologi, Fysik, Kemi, Utbildningsvetenskap
Uwe Sauer Lab
Strukturbiologi och bioinformatik för att förstå processer i proteiner: veckning, stabilitet, interaktioner.
Forskningsområde: Infektionsbiologi, Kemi
Wolfgang Schröder Lab
Vi forskar på strukturen och funktionen hos det fotosyntetiska proteinkomplexet PSII.
Forskningsområde: Kemi