Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vår personal

Anställda medarbetare

Anders Fällström, universitetslektor (tjänstledig), övrig/annan befattning
André Massing, biträdande universitetslektor
Andreas Brodin, universitetslektor, adjungerad
Anna Ivarsson, administratör, HR
Telefon
090-786 99 23

Jag arbetar som HR-administratör på insitutionen för matematik och matematisk statistik.

Armin Eftekhari, biträdande universitetslektor
Telefon
090-786 79 65

sites.google.com/site/armineftekhari

Axel Torshage, universitetslektor
Telefon
090-786 62 81
Berit Bengtson, universitetslektor
Telefon
090-786 67 33
Camilla Gulliksson, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 53 78
Catarina Rudälv, universitetslektor
Telefon
090-786 51 31
Cecilia Rydberg, studieadministratör
Telefon
090-786 56 91

Studieadministratör basåret samt ansvarig för arkiv och diarium

David Cohen, universitetslektor
Telefon
090-786 50 74
Elin Wiklund, administratör, institution
Telefon
090-786 60 59

Jag jobbar som institutionsadministratör på Institutionen för matematik och matematisk statistik 

Eric Libby, universitetslektor
Telefon
090-786 91 70
Gerold Jäger, universitetslektor
Telefon
090-786 61 41
Hugo Harlin, gästlärare
Telefon
090-786 99 42
Håkan Lindkvist, universitetslektor
Telefon
090-786 63 32
Jennie Ohlsson, administratör, utbildning
Telefon
090-786 71 41
Jonas Westin, gästlärare
Telefon
090-786 51 55
Jun Yu, professor
Telefon
090-786 51 27
Karl Larsson, universitetslektor
Telefon
090-786 78 16
Klara Leffler, doktorand (tjänstledig)
Telefon
090-786 78 37
Klas Markström, universitetslektor
Telefon
090-786 97 21
Leif Nilsson, universitetslektor
Telefon
090-786 53 80
Leif Persson, universitetslektor
Telefon
090-786 69 67
Lina Schelin, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 55 30
Linda Vidman, forskningsassistent
Telefon
090-786 88 26
Lisa Hed, universitetslektor
Telefon
090-786 52 16

Jag jobbar som universitetslektor, doktorandkoordinator samt samordnar de generiska kurserna på Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.

Markus Ådahl, universitetslektor
Telefon
090-786 92 24
Mathias Norqvist, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 52 25

Arbetar för närvarande som lektor, med undervisning på lärarprogrammen och forskning knuten till projektet "Learning by imitative and creative reasoning". 

Mats Bodin, universitetslektor
Telefon
090-786 79 79
Mats Johansson, projektsamordnare
Telefon
090-786 62 89

Projektledare för fokusmiljöer på Umeå universitet.

Nana Li, gästforskare
Natalya Pya Arnqvist, övrig/annan befattning
Niklas Lundström, biträdande universitetslektor
Telefon
090-786 63 86
Olof Johansson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 55 47
Olow Sande, universitetslektor
Telefon
090-786 67 23
Ottmar Cronie, biträdande universitetslektor
Telefon
090-786 57 42
Patrik Ryden, universitetslektor
Telefon
090-786 95 62
Per Arnqvist, universitetslektor
Telefon
090-786 51 29
Per Åhag, universitetslektor
Telefon
090-786 67 86
Per-Håkan Lundow, universitetslektor
Telefon
090-786 79 93
Peter Anton, universitetslektor
Telefon
090-786 63 99
Peter Fransson, universitetslektor
Telefon
090-786 62 79
Rikard Anton, universitetslektor
Telefon
090-786 59 35
Sandra Bern, studieadministratör
Telefon
090-786 58 64

Jag arbetar som studieadministratör vid Institutionen för matematik och matematisk statistik 

Telefon
090-786 54 06

Prodekan vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Therese Kellgren, forskningsassistent
Telefon
090-786 88 79
Victor Falgas Ravry, universitetslektor
Telefon
090-786 78 02

Universitetslektor i matematik. Forskar inom extremala kombinatorik och diskret sannolikhetsteori.

Xijia Liu, forskningsingenjör, förste (tjänstledig), universitetslektor