Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vår personal

Anställda medarbetare

Anders Fällström, universitetslektor (tjänstledig), övrig/annan befattning
Andreas Brodin, adjungerad universitetslektor
Anna Ivarsson, hr-administratör
Telefon
090-786 99 23

Jag arbetar som HR-administratör på institutionen för matematik och matematisk statistik.

Armin Eftekhari, biträdande universitetslektor
Telefon
090-786 79 65

sites.google.com/site/armineftekhari

Axel Torshage, universitetslektor
Telefon
090-786 62 81
Berit Bengtson, universitetslektor
Telefon
090-786 67 33
Camilla Gulliksson, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 53 78
Catarina Rudälv, universitetslektor
Telefon
090-786 51 31
Cecilia Rydberg, studieadministratör
Telefon
090-786 56 91

Studieadministratör basåret samt ansvarig för arkiv och diarium

David Cohen, universitetslektor (tjänstledig)
Telefon
090-786 50 74
Elin Wiklund, administratör (tjänstledig), övrig/annan befattning
Telefon
090-786 60 59
Eric Libby, universitetslektor
Telefon
090-786 91 70
Frida Engman, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 52 01
Gerold Jäger, universitetslektor
Telefon
090-786 61 41
Hugo Harlin, gästlärare
Telefon
090-786 99 42
Håkan Lindkvist, universitetslektor
Telefon
090-786 63 32
Jennie Ohlsson, administratör, utbildning
Telefon
090-786 71 41
Jianfeng Wang, första forskningsingenjör
Telefon
090-786 71 96
Jonas Westin, universitetslektor
Telefon
090-786 51 55
Jun Yu, professor
Telefon
090-786 51 27
Karl Larsson, universitetslektor
Telefon
090-786 78 16
Klara Leffler, doktorand (tjänstledig)
Telefon
090-786 78 37
Klara Stokes, universitetslektor
Telefon
090-786 55 92
Klas Markström, universitetslektor
Telefon
090-786 97 21
Leif Nilsson, universitetslektor
Telefon
090-786 53 80
Leif Persson, universitetslektor (tjänstledig), övrig/annan befattning
Lina Schelin, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 55 30
Linda Vidman, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 88 26
Lisa Hed, universitetslektor
Telefon
090-786 52 16

Jag jobbar som universitetslektor, doktorandkoordinator samt samordnar de generiska kurserna på Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.

Maja Gagner, studieadministratör
Telefon
090-786 62 19

Jag arbetar som studieadministratör vid Institutionen för matematik och matematisk statistik

Markus Ådahl, universitetslektor
Telefon
090-786 92 24
Mathias Norqvist, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 52 25

Arbetar för närvarande som lektor, med undervisning på lärarprogrammen och forskning knuten till projektet "Learning by imitative and creative reasoning". 

Mats Bodin, universitetslektor
Telefon
090-786 79 79
Mats Johansson, projektsamordnare
Telefon
090-786 62 89

Projektledare för fokusmiljöer på Umeå universitet.

Natalya Pya Arnqvist, universitetslektor
Telefon
090-786 67 09
Niklas Lundström, universitetslektor
Telefon
090-786 63 86
Olof Johansson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 55 47
Olow Sande, universitetslektor
Telefon
090-786 67 23
Ottmar Cronie, biträdande universitetslektor
Telefon
090-786 57 42
Patrik Rydén, universitetslektor
Telefon
090-786 95 62
Per Arnqvist, universitetslektor
Telefon
090-786 51 29
Per Åhag, universitetslektor
Telefon
090-786 67 86
Per-Håkan Lundow, universitetslektor
Telefon
090-786 79 93
Peter Anton, universitetslektor
Telefon
090-786 63 99
Peter Fransson, universitetslektor
Telefon
090-786 62 79
Rikard Anton, universitetslektor
Telefon
090-786 59 35
Sandra Bern, studieadministratör
Telefon
090-786 58 64

Jag arbetar som studieadministratör vid Institutionen för matematik och matematisk statistik 

Telefon
090-786 54 06

Prodekan vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten

Victor Falgas Ravry, universitetslektor
Telefon
090-786 78 02

Universitetslektor i matematik. Forskar inom extremala kombinatorik och diskret sannolikhetsteori.

Xijia Liu, första forskningsingenjör