Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vår personal

Anställda medarbetare

Ali Dadras
Telefon
090-786 60 86
Alp Yurtsever
Telefon
090-786 75 46
Anders Fällström
André Berg
Telefon
090-786 90 43
Andreas Brodin
Anna Ivarsson

Jag arbetar som HR-administratör på institutionen för matematik och matematisk statistik.

Antti Perälä
Telefon
090-786 53 75

Forskar inom komplex analys och operatorteori, samt deras tillämpningar.

 

Armin Eftekhari
Telefon
090-786 79 65

Jag studerar den matematiska grunden för maskininlärning (en del av AI) och datavetenskap.

Berit Bengtson
Telefon
090-786 67 33

Jag jobbar som universitetslektor i matematik.

Catarina Rudälv
Telefon
090-786 51 31

Jag är programansvarig för basåret samt programrådsordföranden för Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 

Cecilia Rydberg
Telefon
090-786 56 91

Studieadministratör basåret samt ansvarig för arkiv och diarium

Elias Ågren
Elin Wiklund
Telefon
090-786 60 59

Jag arbetar med ledningsstöd på planeringsenheten

Eric Libby
Telefon
090-786 91 70
Fredrik Ohlsson
Telefon
090-786 53 89

Min forskning handlar om tillämpningar av geometri inom biomatematik och AI. Jag undervisar på grundkurser i matematik på ingenjörs- och ämneslärarutbildningarna samt basåret. 

Gerold Jäger
Telefon
090-786 61 41

Jag är universitetslektor (docent) på Institutionen för matematik och matematisk statistik.

 

Hanna Isaksson
Telefon
090-786 53 43

Mathematical biology and modelling, major transitions in evolution

Hugo Harlin
Telefon
090-786 99 42
Håkan Lindkvist
Telefon
090-786 63 32

Jag är programansvarig för Öppen ingång till civilingenjörsprogram.

Jennie Ohlsson
Telefon
090-786 71 41
Jesper Singh
Telefon
090-786 62 65
Jonas Westin
Telefon
090-786 51 55
Jun Yu
Telefon
090-786 51 27
E-post
jun.yu@umu.se

Professor i matematisk statistik med fokus på statistisk inlärning och inferens för spatiotemporala data, inklusive grundforskning och tillämpningar inom AI. 

Karl Larsson
Telefon
090-786 78 16
Klara Stokes
Telefon
090-786 55 92

Jag är docent i matematik vid institutionen för matematik och matematisk statistik och medlem i forskningsgruppen Diskret matematik.

Konrad Abramowicz
Telefon
090-786 79 01
Lars-Daniel Öhman
Telefon
090-786 59 36

Jag är lektor och docent i diskret matematik och studierektor vid institutionen för matematik och matematisk statistik.

Leif Nilsson
Telefon
090-786 53 80

Jag är programansvarig för civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi.

Leif Persson
Lina Schelin
Telefon
090-786 55 30
Lisa Hed
Telefon
090-786 52 16

Jag jobbar som universitetslektor, doktorandkoordinator samt samordnar de generiska kurserna på Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten.

Maja Gagner
Telefon
090-786 62 19

Jag arbetar som utbildningsadministratör och webbredaktör vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.

Maria Granberg
Telefon
090-786 98 96

Jag arbetar som institutionsadministratör och webbredaktör vid Institutionen för matematik och matematisk statistik.

Markus Ådahl
Telefon
090-786 92 24
Maryam Sharifzadeh
Telefon
090-786 73 71
Mats Bodin
Telefon
090-786 79 79
Mats Johansson
Telefon
090-786 62 89

Projektledare för fokusmiljöer på Umeå universitet.

Mats G Larson
Telefon
090-786 55 02
Mohammad Ghorbani
Telefon
090-786 65 14

Jag är universitetslektor i matematisk statistik, mina huvudsakliga forskningsintressen är spatiala och spatial-temporala statistik, analys av rumsligt beroende funktionsdata och maskininlärning.

Natalya Pya Arnqvist
Telefon
090-786 67 09

Jag är universitetslektor i matematisk statistik. Mina huvudsakliga forskningsintressen är statistisk regressionsmodellering och funktionell dataanalys.

Niklas Fries
Telefon
090-786 88 24

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Niklas Lundström
Telefon
090-786 63 86
Norea Åhlin
Telefon
090-786 67 18
Olof Johansson
Telefon
090-786 55 47

Jag är lärare som undervisar mestadels inom lärarutbildningen på rena matematikkurser men också på verksamhetsförlagda kurser. Jag är även en av kontaktpersonerna för övningskolorna.

Olow Sande
Telefon
090-786 67 23
Patrik Rydén

Jag är docent i matematisk statistik och min forskning handlar om att utveckla och tillämpa statistiska metoder för att analysera stora och komplexa data.

Per Arnqvist
Telefon
090-786 51 29
Per Åhag
Telefon
090-786 67 86
Per-Håkan Lundow
Telefon
090-786 79 93
Peter Anton
Rikard Anton
Telefon
090-786 59 35
Robert Johansson

Jag är universitetslektor i matematik, excellent lärare och arbetar 50 procent som forskningssamordnare på Teknisk naturvetenskaplig fakultet.

 

Sandra Bern
Telefon
090-786 58 64

Jag arbetar som studieadministratör vid Institutionen för matematik och matematisk statistik 

Telefon
090-786 54 06

Prodekan vid den Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och styrelseledamot i The Wallenberg AI, Autonomous Systems & Software Program, WASP.

Siyang Wang
Telefon
090-786 70 32
Ulla Ahlman
Victor Falgas Ravry
Telefon
090-786 78 02

Universitetslektor i matematik. Forskar inom extremala kombinatorik och diskret sannolikhetsteori.

Xijia Liu
Yujie Shen
Telefon
090-786 75 16
Åke Brännström

Jag är prefekt på Institutionen för matematik och matematisk statistik.