"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Christer Nordlund

Christer Nordlund

Dekan för Humanistisk fakultet och professor i idéhistoria med inriktning mot miljö- och vetenskapshistoria.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Idéhistoria
Plats
A, Humanisthuset, HUM.K.138 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Kansliet för humaniora
Plats
Förvaltningshuset, östra flygeln, plan 4, Umeå universitet, Universitetstorget Umeå universitet, 901 87 Umeå

Christer Nordlund är dekan för Humanistisk fakultet och professor i idéhistoria med inriktning mot miljö- och vetenskapshistoria. Hans forskning och undervisning sker huvudsakligen inom områdena vetenskaps-, teknik- och medicinhistoria samt miljöhistoria, från 1800-talet och framåt. Han är också intresserad av samtida vetenskaps- och teknikstudier liksom den pågående debatten kring forskning, politik, hälsa och miljö.

Nordlund disputerade i idéhistoria vid Umeå universitet 2001 med avhandlingen Det upphöjda landet: Vetenskapen, landhöjningsfrågan och kartläggningen av Sveriges förflutna, 1860–1930, som belönades med Johan Nordströms och Sten Lindroths pris av Lärdomshistoriska Samfundet. Sedan dess har han arbetat i flera olika vetenskapliga miljöer. Han var postdoc vid Uppsala universitet 2003 och vid University of Cambridge 2004, Visiting Fellow vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i Uppsala 2007 och 2011, och gästforskare vid Max Planck Institute for the History of Science (MPIWG) i Berlin 2010–2011. Mellan 2007 och 2014 var han Torgny Segerstedt-forskare inom programmet Pro Futura, som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Vid humanistiska fakulteten har Nordlund verkat för det mångvetenskapliga området vetenskaps-, teknik- och miljöstudier (VTM) och han var med och initierade Umeå Transformation Research Initiative (UTRI). Han har arbetat med flera externfinansierade forskningsprojekt, som utöver artiklar i internationella tidskrifter har resulterat i böckerna Kamerajägaren (medred. 2010), Hormones of Life (2011), Motorspriten kommer (medförf. 2014) och Understanding Field Science Institutions (medred. 2017). I ett pågående projekt studeras kulturella och etiska aspekter av den nya gentekniken Crispr/Cas9 (MAW).

Inom forskarutbildningen har Nordlund varit huvudhandledare för Erik Lindenius (disp. 2009), Kristina Espmark (disp. 2012), Synne Myrebøe (disp. 2019) och Jonatan Samuelsson (disp. 2022) samt biträdande handledare för Jenny Eklöf (disp. 2007), Björn Norlin (disp. 2010) och Peter Bennesved (2020).

Nordlund invaldes som arbetande ledamot i Kungl. Skytteanska Samfundet 2016 och i Kungl. Vetenskapsakademien 2018. Åren 2011–16 var han ledamot i Sveriges unga akademi. Han är medlem av International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) och Life Member vid Clare Hall i Cambridge.

Nordlund är vice ordförande i Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria, vice ordförande för Lärdomshistoriska Samfundet och han ingår i styrelsen för Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) i UppsalaHan är även medlem i Svenska Vitterhetssamfundet och Publicistklubben.

Som professor är Nordlund regelbundet anlitad som sakkunnig av svenska och internationella universitet, forskningsfinansiärer och tidskrifter. Han medverkar ibland i massmedierna, främst i dagspress men även i radio, TV och sociala medier. Bland hans populärvetenskapliga och introducerande arbeten kan nämnas böckerna Vägar till vetenskapen (red. 2013/2015), Vetandets världar (2019), Ingen självklarhet (medred. 2020) och Som en påminnelse om tidens gång (medred. 2022) samt tematiska nummer av tidskrifterna Polhem (2005), Provins (2008), Kulturella Perspektiv (2016) och Horisont (2016).

Kungl. Skytteanska samfundets handlingar: Acta Regiae Societatis Skytteanae, 90
Sans, Fri Tanke 2022, Vol. 12, (3) : 52-56
Nordlund, Christer
IUGS E-Bulletin, International Union of Geological Sciences 2022, (192) : 1-5
Nordlund, Christer
Som en påminnelse om tidens gång: om landhöjningens natur och kultur kring Bottniska viken, Umeå ; Vasa: Kungl. Skytteanska samfundet ; Svensk-Österbottniska samfundet 2022 : 144-162
Nordlund, Christer
Människan i centrum: nio röster om humaniora, Karlstad: Votum förlag 2022 : 39-55
Nordlund, Christer; Widmaln, Sven
Forskardrömmar: berättelser för nyfikna barn, Stockholm: Fri tanke 2021 : 134-137
Nordlund, Christer
Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2020
Ingen självklarhet: om demokratins framväxt och utmaningar, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur 2020 : 10-24
Hjelm, Jonny; Nordlund, Christer
Environment and History, Isle of Harris: White Horse Press 2020, Vol. 26, (4) : 495-520
Mårald, Erland; Nordlund, Christer
Humanimalt: oss djur emellan i medicin och samhälle förr och nu, Malmköping: Exempla förlag 2020 : 95-99
Nordlund, Christer
Lychnos, Lärdomshistoriska samfundet 2020 : 271-277
Nordlund, Christer
Dagens Nyheter
Adman, Per; Bergquist, Ann-Kristin; Bonnedahl, Karl Johan; et al.
Women in their element: selected women's contributions to the periodic system, Singapore: World Scientific 2019 : 134-144
Espmark, Kristina; Nordlund, Christer
Serie Akademi
Nordlund, Christer
Västerbottens-Kuriren : 22-23
Nordlund, Christer
Västerbottens-Kuriren, Stiftelsen VK-Press 2019 : 38-39
Nordlund, Christer
OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, Umeå: Johan Nordlander-sällskapet 2019, (1-2) : 44-61
Nordlund, Christer; Sörlin, Sverker
Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, Göteborg: Freudianska föreningen 2018, (64-65) : 146-159
Ambjörnsson, Ronny; Elzinga, Aant; Nordlund, Christer; et al.
Från King Alfred till grangenomet: 50 år av växtforskning i Umeå 1967–2017, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2018 : 9-48
Nordlund, Christer
Knowledge in motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the making of modern society, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 532-537
Nordlund, Christer
Knowledge in motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the making om modern society, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 582-587
Nordlund, Christer
Knowledge in motion: The Royal Swedish Academy and the making of modern society, Göteborg: Makadam Förlag 2018 : 513-518
Nordlund, Christer
Vegetation History and Archaeobotany, Springer 2018, Vol. 27 : 311-317
Nordlund, Christer
Västerbottens-Kuriren
Nordlund, Christer
Kunskap i rörelse: Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället, Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag 2018 : 532-537
Nordlund, Christer
Kunskap i rörelse: Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället, Göteborg & Malmö: Makadam Förlag 2018 : 513-518
Nordlund, Christer
Kunskap i rörelse: Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället, Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag 2018 : 582-587
Nordlund, Christer
Thule: Kungl. Skytteanska samfundets Årsbok 2018, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2018 : 161-168
Nordlund, Christer; Sörlin, Sverker
Sagamore Beach, MA: Science History Publications 2017
Understanding field science institutions, Sagamore Beach, MA: Science History Publications Ltd. 2017 : 1-12
Ekerholm, Helena; Grandin, Karl; Nordlund, Christer; et al.
Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, (4)
Nordlund, Christer
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Vol. 99, (1) : 1-13
Mårald, Erland; Nordlund, Christer
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella perspektiv 2016, Vol. 25, (1) : 2-7
Nordlund, Christer
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 25, (1) : 55-56
Nordlund, Christer
Horisont (Svenska Österbottens litteraturförening), Vol. 63, (305) : 23-27
Nordlund, Christer
Horisont (Svenska Österbottens litteraturförening), Svenska Österbottens litteraturförening 2016, Vol. 63, (305) : 4-5
Nordlund, Christer
Kulturella Perspektiv: Svensk etnologisk tidskrift, 25:1
Västerbottens-Kuriren
Nordlund, Christer
Respons : recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, (1) : 38-40
Nordlund, Christer
Dagens Nyheter
Allard, Christina; Axelsson, Per; Brännlund, Isabelle; et al.
Journal of Northern Studies, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2015, Vol. 9, (2) : 9-36
Lång, Henrik; Mårald, Erland; Nordlund, Christer
Genres of scholarly knowledge production
Nordlund, Christer
Västerbottenskuriren
Nordlund, Christer
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå universitet 2015, Vol. 24, (1) : 50-60
Nordlund, Christer
Value practices in the life sciences and medicine, Oxford: Oxford University Press 2015 : 49-70
Nordlund, Christer
Vägar till vetenskapen: Sveriges unga akademi om att bli och vara forskare, Stockholm: Santérus Förlag 2015 : 225-241
Nordlund, Christer
Historisk Tidskrift för Finland, Helsingfors: Historisk tidskrift för Finland 2014, Vol. 99, (2) : 147-190
Ahl-Waris, Eva; Nordlund, Christer
Möklinta: Gidlunds förlag 2014
Egan Sjölander, Annika; Ekerholm, Helena; Eklöf, Jenny; et al.