"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Dieter Müller

Vicerektor med ansvar för forskning och forskarutbildning inom samhällsvetenskap och humaniora. Ansvar för universitetets roll i den pågående samhällsomvandlingen i norr. Professor i kulturgeografi. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för geografi Enhet: Geografi
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2& 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Universitetsledningen Enhet: Universitetsledningen Roll: Vicerektor
Plats
Universitetsledningshuset plan 6, Universitetsområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är vicerektor med ansvar för forskning, forskarutbildning, samverkan och internationalisering inom samhällsvetenskap och humaniora vid Umeå universitet. Jag doktorerade vid samma lärosäte och är nu anställd som professor i kulturgeografi vid Umeå universitet.

Forskning:
Mitt forskningsintresse finns inom turism och regional utveckling, mobilitet och turism i perifera områden. Min forskning specialiserar sig på så gott som alla aspekter av fritidsboende och fritidshusmobilitet, samisk turism, naturturism, turistindustrin, regional utveckling och landsbygdsförändring i synnerhet i nordliga, perifera områden och i polartrakterna. En lista på publikationer och bibliometrisk information finns tillgänglig på Google Scholar och en film på mitt arbete om turism i nordliga områden som producerades för TV4 Nyheterna kan hittas på Youtube.

För närvarande är jag projektledare för följande forskningsprojekt:

  • Climate Change and the Double Amplification of Arctic Tourism: Challenges and Potential Solutions for Tourism
    and Sustainable Development in an Arctic Context (FORMAS)

Biografi:
Jag var tidigare dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet och har en rad styrelseuppdrag. Jag har varit ordförande för Internationella geografiska unionens kommitté Tourism, Leisure and Global Change (2012-2020) och är grundande medlem av International Polar Tourism Research Network (IPTRN). Dessutom är jag ordförande för styrelserna för Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum), Företagsforskarskolan, Idrottshögskolan och Universitetsbiblioteket (UB). 2009 blev jag utnämnd till ung, lovande forskare vid Umeå universitet. År 2018 fick jag Roy Wolfe Award för framstående insatser inom turismgeografin från American Association of Geographers. År 2023 blev jag invald som ledamot på Kungliga Vetenskapsakademien, klassen för geovetenskap.

Utöver mina akademiska uppdrag har jag även varit styrelsemedlem i Stiftelsen för kunskapsfrämjande i turism som årligen ansvarar för att utse vinnaren av Stora turistpriset samt medlem i den rådgivande vetenskapliga nämnden för Landsbygdsnätverket. Jag är också medlem i vetenskapliga rådet för Besöksnäringen forsknings- och utvecklingfond (BFUF).

Jag är en av redaktörerna för Geographies of Tourism and Global Change, en bokserie som publiceras av Springer, och resursredaktör för Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism.

Jag deltar i redaktionsrådet för följande tidskrifter:

  • Current Issues in Tourism
  • Tourism Geographies (granskningsnämnd)
  • Matkailututkimus – The Finnish Journal of Tourism Research
  • Tourism and Hospitality Management
  • Croatian Geographical Bulletin
  • Journal of Arctic Tourism
  • Zeitschrift für Tourismuswissenschaft

Akademiska meriter:
Professor i kulturgeografi (2007)
Docent (2004)
PhD (1999)

Ledningsmeriter:
Vicerektor, Umeå universitet (2016– )
Dekan, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet (2011–2016)

Second Homes and Climate Change, London and New York: Routledge 2023 : 39-55
Demiroglu, O. Cenk; Müller, Dieter K.; Back, Andreas; et al.
Transactions of the Royal Society of South Africa, Taylor & Francis 2023, Vol. 78, (3) : 217-226
Ismail, Sameera; Hoogendoorn, Gijsbert; Müller, Dieter K.
CERUM rapport, 78
Näsman, Mattias; Bergquist, Ann-Kristin; Björling, Nils; et al.
Journal of Heritage Tourism, Routledge 2023, Vol. 18, (2) : 184-201
Pettersson, Richard; Müller, Dieter K.
The international journal of tourism research, John Wiley & Sons 2022, Vol. 24, (4) : 536-549
Back, Andreas; Marjavaara, Roger; Müller, Dieter K.
Socio-spatial theory in nordic geography: intellectual histories and critical interventions, Cham: Springer 2022 : 169-190
Huijbens, Edward H.; Müller, Dieter K.
TemaNord, 2022:516
Jóhannesson, Gunnar Thór; Welling, Johannes; Müller, Dieter K.; et al.
Polar Geography, Taylor & Francis 2022, Vol. 45, (2) : 119-136
Marjavaara, Roger; Nilsson, Robert O.; Müller, Dieter K.
Tourism as a resource-based industry: based on the work of Sondre Svalastog, Wallingford: CABI Publishing 2022 : 76-88
Müller, Dieter K.
Geographische Rundschau, Braunschweig: Westermann Schulbuchverlag GmbH 2022, Vol. 74, (11) : 28-31
Müller, Dieter K.; Zillinger, Malin
Tourism as a resource-based industry: based on the work of Sondre Svalastog, Wallingford: CABI Publishing 2022 : 1-8
Svalastog, Anna Lydia; Jenkins, Ian; Müller, Dieter K.
Oxfordshire: CABI Publishing 2022
Svalastog, Anna Lydia; Müller, Dieter K.; Jenkins, Ian
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Routledge 2022, Vol. 22, (4-5) : 285-302
Walter, Ute; Müller, Dieter K.; Långvall, Annica
Journal of Tourismology, Istanbul Universitesi. Iktisat Fakultesi. Ekonometri 2021, Vol. 7, (1) : 1-27
Demiroglu, O. Cenk; Müller, Dieter K.
Tourism Geopolitics: Assemblages of Infrastrucutre, Affect, and Imagination, Tucson: University of Arizona Press 2021 : 91-122
Müller, Dieter K.
International residential mobilities: from lifestyle migrations to tourism gentrification, Cham: Springer Nature 2021 : 339-351
Müller, Dieter K.
Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Routledge 2021, Vol. 21, (1) : 91-101
Müller, Dieter K.
Journal of Tourism Futures, Emerald Group Publishing Limited 2020, Vol. 6, (1) : 91-101
Demiroglu, Osman Cenk; Lundmark, Linda; Saarinen, Jarkko; et al.
Dipping in to the North: Living, Working and Traveling in Sparsely Populated Areas, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2020 : 349-371
Lundmark, Linda; Müller, Dieter K.; Bohn, Dorothee
TemaNord, 2020:529
Müller, Dieter K.; Carson, Doris A.; de la Barre, Suzanne; et al.
Publications of the Multidimensional Tourism Institute
Müller, Dieter K.; de Bernardi, Cecilia
Tourism and Development in Southeast Asia, London: Routledge 2020 : 103-117
Phommavong, Saithong; Müller, Dieter K.
Finnish Journal of Tourism Research, Vol. 16, (2) : 20-39
Pitkänen, Kati; Hannonen, Olga; Toso, Stefania; et al.
Tourism, Institute for Tourism 2019, Vol. 67, (3) : 239-252
Abbasian, Saeid; Müller, Dieter K.
The 8th Nordic Geographers Meeting, June 16-19, 2019, Trondheim, Norway
Demiroglu, O. Cenk; Lundmark, Linda; Müller, Dieter K.; et al.
AIRTH 2019,  Innovation and Entrepreneurship for Sustainable SuccessInnsbruck, Austria, September 12–14, 2019
Demiroglu, O. Cenk; Müller, Dieter K.
Tourism Geographies, Routledge 2019, Vol. 21, (2) : 261-283
Halkier, Henrik; Müller, Dieter K.; Goncharova, Natalia A.; et al.
Current Issues in Tourism, Routledge 2019, Vol. 22, (16) : 1958-1974
Larsson, Lars; Müller, Dieter
Turismen och resandets utmaningar, Stockholm: Svenska sällskapet för antropologi och geografi 2019 : 53-77
Marjavaara, Roger; Müller, Dieter K.; Back, Andreas
Kampen om kunskap : akademi och praktik, Stockholm: Santérus Förlag 2019 : 95-102
Müller, Dieter K.
A Research Agenda for Tourism Geographies, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2019 : xiii-xiv
Müller, Dieter K.
Elgar Research Agendas
Müller, Dieter K.
A research agenda for tourism geographies, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2019 : 7-22
Müller, Dieter K.
Perspectives on rural tourism geographies: case studies from developed nations on the exotic, the fringe and the boring bits in between, Cham: Springer 2019 : 137-157
Müller, Dieter K.
A research agenda for tourism geographies, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2019 : 60-70
Müller, Dieter K.
A research agenda for tourism geographies, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2019 : 1-6
Müller, Dieter K.
Turismen och resandets utmaningar, Stockholm: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi 2019 : 135-154
Müller, Dieter K.
The politics of Arctic resources: change and continuity in the "Old North" of northern Europe, London: Routledge 2019 : 99-118
Müller, Dieter K.; Byström, Joakim; Stjernström, Olof; et al.
Exploring the opportunities and challenges of international students, New York: Nova Science Publishers, Inc. 2019 : 99-124
Nilsson, Per A.; Westin, Kerstin; Müller, Dieter K.
Rovaniemi: Multidimensional Tourism Institute 2019
Olsen, Kjell O.; Abildgaard, Mette S.; Brattland, Camilla; et al.
TemaNord, 2019:528
Rantala, Outi; de la Barre, Suzanne; Granås, Brynhild; et al.
London: Routledge 2018
Hall, C. Michael; Müller, Dieter K.
The Routledge handbook of second home tourism and mobilities, London: Routledge 2018 : 291-297
Hall, C. Michael; Müller, Dieter K.
The Routledge handbook of second home tourism and mobilities, London: Routledge 2018 : 355-360
Hall, C. Michael; Müller, Dieter K.
The Routledge handbook of second home tourism and mobilities, London: Routledge 2018 : 17-26
Hall, C. Michael; Müller, Dieter K.
Journal of Sustainable Tourism, Routledge 2018, Vol. 26, (8) : 1468-1482
Leu, Traian; Eriksson, Madeleine; Müller, Dieter
Tourism Geographies, Routledge 2018, Vol. 20, (1) : 172-174
Müller, Dieter K.
Tourism in transitions: recovering decline, managing change, Cham: Springer 2018 : 1-20
Müller, Dieter K.
The Routledge handbook of second home tourism and mobilities, London: Routledge 2018 : 3-14
Müller, Dieter K.; Hall, C. Michael
The Routledge handbook of second home tourism and mobilities, London: Routledge 2018 : 215-221
Müller, Dieter K.; Hall, C. Michael
Publicerad: 15 apr, 2024
Publicerad: 16 dec, 2021
Publicerad: 09 dec, 2021
Publicerad: 05 okt, 2020
Publicerad: 26 jun, 2020
Publicerad: 22 nov, 2019
Publicerad: 09 sep, 2019
Publicerad: 13 nov, 2018
Publicerad: 02 jul, 2018