"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handelshögskolan vid Umeå universitet

Anställda medarbetare

Agneta Marell
Alice Annelin
Telefon
090-786 66 31

Jag är lektor i redovisning. Min forskning fokuserar på revisionsgrupper och revisionskvalitet samt utbildning för hållbarhet.

Alina Bavykina
Telefon
090-786 73 53

Doktorand i företagsekonomi med inriktning mot samhällsentreprenörskap på den arktiska landsbygden

Anders Lindmark
Telefon
090-786 76 78
Anders Lundquist
Telefon
090-786 79 41

Jag är docent och enhetschef vid enheten för Statistik samt biträdande prefekt vid Handelshögskolan. Jag också affilierad till Umeå center for functional brain imaging (UFBI).

André Gyllenram
Telefon
090-786 61 43
Angelos Kostis
Telefon
090-786 71 67

Angelos Kostis is an Associate Professor at Umeå School of Business, Economics, and Statistics, a member of the SCDI AI Business Lab, and a Wallander Research Fellow. 

Anita Lindmark
Telefon
090-786 61 09
Anna Strömbom
Telefon
090-786 71 04
Anna Thorsell
Telefon
090-786 92 13
Annika Andersson
Telefon
090-786 65 97
Bekzat Musrepova
Telefon
090-786 70 86
Catherine Lions
Telefon
090-786 51 74
Christopher Nicol
Telefon
090-786 56 44
Dan Frost
Telefon
090-786 53 74

Studierektor enheten för företagsekonomi, ledamot i Samhällsvetenskaplig fakultets utbildningskommitté. Internationellt engagerad i Tuning Educational Structures in Europe, Tuning EU-China, CaloHex

David Källberg
Telefon
090-786 64 93
David Skog
Telefon
090-786 61 53
Ebrahim Bazrafshan
Telefon
090-786 95 82
Elin Nilsson
Telefon
090-786 57 18

Elin Nilsson är lektor, docent och excellent lärare i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring och konsumentbeteende. 

 

Emma Persson
Telefon
090-786 52 11
Frank Figge
Fredrik Huhtamäki
Telefon
090-786 59 51
Galina Biedenbach
Telefon
090-786 61 50

Docent i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring. Sektionskoordinator – marknadsföring. Programsamordnare – Masterprogrammet i marknadsföring.

 

Gert-Olof Boström
Telefon
090-786 69 51
Göran Bostedt
Telefon
090-786 50 27

Docent i naturresursekonomi. Gästprofessor i skoglig policy, SLU. Biträdande föreståndare, CERE, Centrum för miljö- och naturresursekonomi.

Göran Carli
Telefon
090-786 91 48
Hanna Lindström
Telefon
090-786 65 18

Assistant professor. Main research field: public procurement, environmental policy evaluation, design and implementation, consumer preferences and producer behaviour. 

Henry Lopez Vega
Telefon
090-786 75 47

Researching Digital/AI Transformation and Innovation Ecosystems.

Co-ordinator of: AI seminar series at the Centre for Transdisciplinary AI and Professional Programme in Service Management

Herman Stål
Telefon
090-786 66 80
Huixia Wang
Telefon
090-786 89 64
Irina Alexeyeva
Telefon
090-786 64 09
Jan Bodin
Telefon
090-786 69 27
Jenny Häggström
Telefon
090-786 93 18

External website: www.jennyhaggstrom.com

Jessica Eriksson
Telefon
090-786 99 82

Docent i företagsekonomi, sektionskoordinator för entreprenörskap.

Jessica Fahlen
Telefon
090-786 60 81
Johan Gustafsson
Telefon
090-786 72 10
Johan Jansson

Professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring. Enhetschef vid företagsekonomi. Forskar o undervisar bl a om hållbarhetsfrågor, konsumtion, kommunikation och persontransporter.

Johan Lundberg

Föreståndare för CERUM. Min forskning omfattar regional tillväxt och migration, kommunala utgifter-, investeringar- och skatter, lokala arbetsmarknader, konsumtionsbeteende, och offentlig upphandling.

Johan Strandberg
Telefon
090-786 71 63
Johan Svensson
Telefon
090-786 50 98
Jonas Markström
Telefon
090-786 66 65

PhD

Min forskning handlar om människans sensorimotoriska kontroll under idrottsrelevanta situationer, fram för allt bland personer med främre korsbandsskada.

Josline Otieno
Telefon
090-786 75 88

Mitt forskningsintresse är prediktiv modellering och maskininlärning.

Kadri Meister
Telefon
090-786 52 23
Karl Johan Bonnedahl
Telefon
090-786 65 24
Katarina Kempe
Telefon
090-786 52 13
Katharina Jenderny
Telefon
090-786 77 45
Kenneth Backlund
Telefon
090-786 78 78
Lars Lindbergh
Telefon
090-786 55 20
Lars Persson
Lars Silver
Telefon
090-786 67 98
Leif Karlsson
Lina Schelin
Telefon
090-786 55 30
Linda Hollebeek
Magdalena Markowska
Telefon
090-786 77 51

Magdalena Markowska är universitetslektor i företagsekonomi. Hon forskar om samspelet mellan struktur och handlingskraft (agency) som har effekter på företagandet, speciellt kvinnoföretagandet.

Magnus Ekström
Telefon
090-786 52 12
Malin Näsholm
Telefon
090-786 50 62

Malin Harryson Näsholm är docent i företagsekonomi med inriktning mot management och studierektor i företagsekonomi.

Maria Josefsson
Telefon
090-786 70 99

Jag är universitetslektor och docent i statistik. I min forskning utvecklar jag metoder för att studera hur olika livsstilsfaktorer påverkar kognitivt åldrande och demens.

Maria Karlsson
Telefon
090-786 55 96
Marie Eriksson
Telefon
090-786 61 08

Jag är professor i statistik och särskilt intresserad av statistiska tillämpningar inom medicin (tex. registerstudier, epidemiologi och kliniska läkemedelsprövningar).

Marie Wiberg
Telefon
090-786 95 24

Forskningsintressen är psykometri i allmänhet och i synnerhet test ekvivalering, storskaliga internationella kunskapsmätningar, samt icke-parametrisk och parametrisk modellering av provuppgifter.

Markus Hällgren
Telefon
090-786 58 85

Markus Hällgren är professor i företagsekonomi med inriktning mot management, samt forskningsansvarig för institutionen för företagsekonomi

Martina Sundqvist
Telefon
090-786 80 27
Mathias Lundin
Telefon
090-786 68 26
Mats Bergman
Telefon
090-786 75 92

Professor i nationalekonomi

Rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Mattias Jacobsson
Telefon
090-786 61 47

Lektor, docent och excellent lärare i Företagsekonomi med inriktning mot organisation och ledarskap. Studierektor för forskarutbildningen i företagsekonomi vid Handelshögskolan.

Mattias Vesterberg
Telefon
090-786 80 17
Maxim Vlasov
Telefon
090-786 71 90

Universitetslektor i entreprenörskap

Medhanie Gaim
Telefon
090-786 80 44

Associate Professor (Docent) of Management interested in paradox theory and entrepreneurship. Currently serving as the coordinator of the Management section at USBE.

Mikael Svedberg
Telefon
090-786 51 19
Minna Genbäck
Telefon
090-786 59 68
Mohammad Ghasempour
Telefon
090-786 54 57
Monika Larsson
Telefon
090-786 60 87
Natalie Toft
Telefon
090-786 67 24

Doktorand i företagsekonomi med inriktning management. Studerar ledarskapsprocesser och ledaridentitet vid särskilda händelser inom Polismyndigheten i region nord.

Niclas Hell
Telefon
090-786 73 98
Niklas Hanes
Telefon
090-786 95 86
Telefon
090-786 69 64

Norbert Steigenberger är professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap.

Oscar Stålnacke
Telefon
090-786 64 97
Peter Edlund Frii
Telefon
090-786 55 54
Peter Franck
Telefon
090-786 58 84
Quang Evansluong
Telefon
090-786 72 57

Evansluongs forskningsintresse fokuserar på entreprenörskap, migration, integration, hållbarhet, invandrade företagare och CSR. 

Quynh Le
Telefon
090-786 69 81
Rickard Lindberg
Telefon
090-786 68 04
Robin Herbert
Telefon
090-786 68 97

Doktorand i företagsekonomi (marknadsföring) sedan januari 2021. Forskningsintresse för hållbarhet, varumärken, normer, spillover effekter och trafik.

Roger Smedh
Telefon
090-786 96 84

Arbetar på Handelshögskolans studentexpedition för Företagsekonomi med administrativa uppgifter riktade mot studenter och personal. Är en del av Handelshögskolans kansli.

Sally Pierce
Samielle Drake
Telefon
090-786 61 57

Doktorand vid nationalekonomiska institutionen sedan december 2020. Mina forskningsintressen rör främst konkurrensteori, auktionsteori och hållbar offentlig upphandling.

Sandra Rådahl
Telefon
090-786 80 22
Sandra Sjöström
Telefon
090-786 96 57

Institutionsadministratör och rektors sekreterare, ansvarar för diverse administrativa uppgifter gällande Handelshögskolans personal och externa kontakter. Är en del av Handelshögskolans kansli. 

Sara Widmark
Telefon
090-786 68 41
Sergio Alves
Telefon
090-786 51 03
Siarhei Manzhynski
Telefon
090-786 71 88

PhD, Universitetslektor.

Huvudforskningsområde: interorganisatoriskt samarbete för hållbarhet, paradoxteori, cirkulär ekonomi.

Sofia Isberg
Telefon
090-786 69 53

Excellent lärare sedan 2015, pedagogiskt sakkunnig. Nuvarande uppdrag som utbildningsansvarig vid Handelshögskolan. 

Sofia Molander
Telefon
090-786 75 61
Sophie Jané
Telefon
090-786 59 51

Sophie är universitetslektor i management. Hon studerar inkludering, legitimitet och meningsskapande i organisationer, särskilt i utmanande och osäkra sammanhang.

Susanne Nilsson
Telefon
090-786 53 83

Arbetar på Handelshögskolans studentexpedition för Företagsekonomi. Studieadministratör för Civilekonomprogrammet, Masterprogrammen i Finance och Accounting, Nät-kurser samt för forskarutbildningen.

 

Tatbeeq Raza Ullah
Telefon
090-786 52 87
Tetiana Gorbach
Telefon
090-786 72 01

https://orcid.org/0000-0003-2135-9963

Therese Sarlin
Telefon
090-786 62 58

Arbetar med intern och extern kommunikation, marknadsföring samt grafisk design. Ansvarar även för den årliga examensceremonin. Är en del av Handelshögskolans kansli.

Thomas Biedenbach
Telefon
090-786 63 35
Tobias Svanström
Telefon
090-786 55 26

Tobias Svanström är professor i företagsekonomi (med inriktning mot redovisning) vid Handelshögskolan på Umeå universitet. 

Tomas Blomquist
Telefon
090-786 77 22

Professor i företagsekonomi med intresse för: Innovation, Digitalisering, IoT, Affärsmodeller, Entreprenörskap, Projektledning och Karriärutveckling.

Tomas Raattamaa
Telefon
090-786 60 85
Ulrica Nylen
Telefon
090-786 61 52
Ulrika Leijerholt
Telefon
090-786 63 95

Ulrika Leijerholt arbetar som universitetslektor inom marknadsföring. Hennes forskning fokuserar på varumärken i offentlig sektor.

Extern webbsida: www.ulrikaleijerholt.com

 

Virginie Fernandez
Telefon
090-786 75 38
Vladimir Vanyushyn
Telefon
090-786 58 86
Xavier de Luna
Telefon
090-786 55 59

Länk till min hemsida: stat4reg.se/xavierdeluna

Xijia Liu
Zsuzsanna Vincze
Telefon
090-786 64 96