"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Institutionen för medicinsk och translationell biologi

Anställda medarbetare

Abraha Kahsay
Alireza Salami
Telefon
090-786 68 44
Ana Virel
Telefon
090-786 77 93

Universitetslektor och Docent i Histologi med Cellbiologi.

Institutionen för medicinsk och translationell biologi

Anders Bäckström
Telefon
090-786 77 72
Anders Lundquist
Telefon
090-786 79 41

Jag är docent och enhetschef vid enheten för Statistik samt biträdande prefekt vid Handelshögskolan. Jag också affilierad till Umeå center for functional brain imaging (UFBI).

Anders Wåhlin
Telefon
090-786 79 11

Jag är docent i medicinsk teknik och forskar på nya hjärnavbildningsmetoder för neurologiska sjukdomar.

Anders Öhman
Telefon
090-786 72 11
André Lundgren

Min forskning utgår från att identifiera och följa perifera nervskador i djurmodel med hjälp av diffusionsviktad magnetresonanstomografi med tensoravbildning. 

Andreas Hörnblad
Telefon
090-786 92 06
Andy Wallman
Telefon
070-550 09 71

Universitetslektor, apotekare, farm. Dr,

Undervisar inom farmaciprogrammen och forskar inom samhällsfarmaci runt professionalism, utbildning, kommunikation och apoteksfarmaci.

Anna-Karin Olofsson
Telefon
090-786 51 22
Anushree Tripathi
Telefon
090-786 54 97
Benoni Edin

Professor i fysiologi 2009. Lektor 1992. Postdoc vid Department of Neurology, University of Wisconsin 1988-1990. Doktorerade 1988. Läkarexamen 1983. Forskat om människans sinnesorgan i hud & muskler.

Bianca Korse

Jag är doktorand i Richard Lundmarks labb och studerar protein-medierad membranskulptering.

Björn Morén
Carl-Johan Boraxbekk

Professor i Åldrande med inriktning Kognitiv Neurovetenskap

Carola Hjälten
Telefon
072-208 75 58
Christoffer Nord
Telefon
090-786 60 19
Craig Vincent
Daniel Säfström

Universitetslektor i fysiologi och specialistläkare i bild- och funktionsmedicin

Dina Rönnberg
Elin Bejegård
Telefon
090-786 91 26
Elin Larsson
Elisabet Kjellkvist
Emanuel Holm
Emmelie Lidh
Fahad Sultan
Telefon
090-786 53 52
Farhan Khalid Shah
Telefon
090-786 51 36

Jag är universitetslektor i anatomi, undervisar i läkare, tandläkar- och sjuksköterskeprogram och övervakar Anatomiskt kompetenscentrum. Min forskning undersöker vibrationers påverkan på celler.
 
 

Telefon
090-786 55 94

Jag är professor i ögonsjukdomar och forskar främst på ögonmusklerna och hornhinnesjukdomen aniridi. Forskning är min passion och orsaken till att jag kom till Sverige från Portugal för 30 år sen.

Fredrik Backlund
Frida Torell
Gustav Andersson
Hanna Nord
Helena Edlund
Telefon
090-786 67 99

Professor i molekylär utvecklingsbiologi

Avdelningschef för avdelningen för molekylärmedicin, Inst. för Medicinsk och translationell biologi

Helena Norberg
Telefon
090-786 68 21

Universitetslektor i farmaci

Programansvarig för farmaciprogrammen

Irene Martinez Carrasco
Itzel Nissen
Telefon
090-786 75 16
Iwan Jones
Jennie Walker

Institutionsadministratör på Institutionen för Klinisk mikrobiologi.

Jennifer Frankel

Postdoktor på Umeå Center for Functional Brain Imaging (UFBI). Min forskning handlar om den åldrande hjärnan och hur den påverkas av fysisk träning.

Jessica Karlsson
Telefon
090-786 88 63

Universitetslektor i farmakologi

Jingxia Liu
Telefon
090-786 51 18
Jonas Kindstedt
Jonas von Hofsten
Telefon
090-786 67 36

Forskar om muskelceller - inom ämnesområdena embryonalutveckling, regeneration och cancer.

Jonathan Gilthorpe
Telefon
090-786 94 58
Jukka Lausmaa
Telefon
070-392 41 72
Karolina Kauppi

Mitt forskningsområde är neurogenetik, där mitt nuvarande huvudfokus är på kognitivt åldrande och demens. Jag är också intresserad av kognitiva symtom vid psykossjukdomar.

Kristoffer Sahlholm
Telefon
090-786 67 77
Lars Nyberg
Telefon
070-609 27 75

Lars Nyberg arbetar som professor i neurovetenskap. Hans forskning handlar om att med funktionell hjärnavbildning koppla hjärnsystem till olika minnesprocesser.  

Lars Stiernman

Min forskningsexpertis och intresse kretsar främst kring användningen av PET och MRI-tekniker för att förstå faktorer som påverkar hjärnans och kognitivt åldrande vid hälsa och sjukdom.

Lauri Pulkkinen

Jag är strukturvirolog och forskar i Richard Lundmarks grupp. Jag försöker förstå hur fästingburen encefalitvirus (TBEV) omarrangerar värdcellens membran under infektion.

Lena Gunhaga
Telefon
090-786 68 17

Professor i Utvecklingsbiologi.

Min forskargrupp intresserar sig för utvecklingen av nervsystemet med fokus på hjärnan och sensoriska system.

Lev Novikov

Professor i anatomi

Linda Rankin
Telefon
090-786 78 97

Universitetslektor, leg. apotekare och disputerad inom farmakologi, undervisar på farmaciprogrammen och forskar inom långvarig smärta.

Linkun Han
Linnéa Andersson
Telefon
090-786 96 41
Luciano Censoni
Ludvig Backman

Docent, universitetslektor i fysioterapi och funktionell anatomi

Malin Söderlund
Telefon
090-786 98 73
Maria Chermenina
Maria Gustafsson

Universitetslektor och docent i farmaci

Universitetslektor med förenad klinisk anställning som apotekare

 

Maria Sjölander
Telefon
090-786 72 86

Jag undervisar om värdering av läkemedel, främst på farmaciprogrammen, och forskar om användning av läkemedel och effekter av läkemedelsanvändning.

Martin Bäckström
Telefon
090-786 72 12
Micael Andersson
Michael Dimitriou

PhD

Universitetslektor i Fysiologi

Forskningsledare (Dimitriou Labb)

Michael Druzin
Telefon
090-786 54 96
Michael Haney
Telefon
090-786 62 55

Ämnesföreträdare, Professor, Anestesiologi/Intensivvård, Institutionens forskarutbildningsgrupp.

Överläkare, Anestesiologi och intensivvård

orcid.org/0000-0002-4049-8910

Mikael Stiernstedt

Jag är Forskningssamordnare för WCMM, lab manager vid UFBI samt projektassistent inom Betula projektet.

Mikko Lammi

ORCID: 0000-0002-6181-9904

Forskingar av brosk vävnadteknologi och endemisk osteokondropati, Kashin-Beck sjukdom

Nadia Ferry Yassin
Telefon
090-786 95 10

Jag arbetar med administration inom Receptarieprogrammet, Apotekarprogrammet, Masterprogrammet i farmaci och forskarutbildningen. 

Nibal Betari
Nick Moghbel
Nils Dennhag
Nina Karalija
Telefon
070-498 51 47
Noelia Ares Boveda
Noor Al Ali
Olov Nilsson
Telefon
090-786 74 85

Jag jobbar främst med undervisning i farmakologi inom farmaci-, läkar- och tandläkarprogrammen.

Olympia Karampela
Telefon
090-786 60 27
Paolo Medini
Telefon
090-786 62 09
Patrik Danielson

Professor i anatomi

Överläkare i ögonsjukdomar

Dekan för Medicinska fakulteten

Paul Kingham
Telefon
090-786 97 54
Per Stål

Per Stål är professor i anatomi. Hans forskning är inriktad på cellulära och molekylära förändringar i friska och sjuka muskler och nerver.

Per Utsi
Telefon
070-580 51 35
Per Öhrngren
Per-Arne Oldenborg

Professor i Histologi med cellbiologi

Pernilla Andersson
Telefon
090-786 55 56
Peyman Kelk

Lektor i anatomi

Övertandläkare i oral protetik

Biträdande prefekt

Pär Steneberg
Qian Zhang
Qiongxuan Lu
Rajeev Chandel
Rebecca Wiberg
Richard Lundmark

Professor i histologi med cellbiologi. Föreståndare för Biochemical Imaging Centre Umeå (BICU)

Jag studerar transport av molekyler i celler. Mer om vår forskning se: www.lundmark-lab.se

Robin Rohlén

Jag utvecklar algoritmer och metoder baserade på biosignaler från människor med ultraljud och elektromyografi i syfte att förstå den neuromuskulära kontrollen av rörelse.

https://rohlen.github.io/

Roger Widmark
Telefon
090-786 67 45
Roine El-Habta

Jag är biomedicinare och molekylärbiolog. Min forskning är inriktad mot regenerativ medicin, med fokus på stamcellsbiologi. Jag undervisar även inom anatomi och histologi med cellbiologi.

Sara af Bjerkén
Telefon
090-786 51 16

Sara af Bjerkén är specialistläkare inom neurologi och biträdande universitetslektor och docent i histologi med cellbiologi.

Sara Pudas
Telefon
090-786 56 21

Jag forskar om kognitivt och neuralt åldrande.

Sara Wilson
Telefon
090-786 93 78

Universitetslektor i fysiologi, PhD, docent, meriterad lärare. Forskning om nervsystemet under utveckling och sjukdom.

Selamawit Kefela
Telefon
090-786 54 12
Silvia Remeseiro
Telefon
090-786 65 47

Wallenberg Molekylär Medicin Fellow (WCMM).

Genreglering och 3D-kromatin organisation i Glioblastom

Simon Tuck
Telefon
090-786 67 87
Sofia Mattsson
Telefon
090-786 65 80

Universitetslektor och docent i farmaci

Studierektor i farmaci vid institutionen för medicinsk och translationell biologi

Biträdande prefekt med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå 

Sofia Svahn
Telefon
090-786 55 55
Soran Dakhel
Staffan Johansson
Telefon
090-786 77 31

Professor i fysiologi

Prefekt för Institutionen för medicinsk och translationell biologi

Stefan Norlin
Stig Jacobsson
Telefon
090-786 72 38

Professor i farmakologi

Tianyan Wang
Tomas Alanentalo
Telefon
090-786 64 75
Ulf Ahlgren
Telefon
090-786 50 55

Jag forskar inom området molekylär medicin. Mitt specialområde är avbildningsteknologier för att studera diabetes.

Ulf Dahl
Telefon
090-786 72 73
Ulrika Pettersson Kymmer
Telefon
090-786 72 85
Wai Lok Yau
Yashar Azar