Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samisk forskning

Forskningen har fokus på om och i Sápmi, med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk.

Reportage och porträtt

Berättar om hur gamla oskrivna regler kan hjälpa Arktis
Berättar om hur gamla oskrivna regler kan hjälpa Arktis

Samiska samhällen har egna, oskrivna regler för hur mark och naturresurser ska användas för att hålla länge.

Med fokus på samers hälsa
Med fokus på samers hälsa

Urfolk har generellt sämre hälsa än övrig befolkning, men lagen förbjuder inhämtning av etnicitet.

Nyheter

Hälsokonsekvenser om gruva etableras
Hälsokonsekvenser om gruva etableras

Ny rapport där hälsoeffekterna av potentiell gruvetableringen i Kallak kartläggs

Den samiska konsten sätter kampen på kartan
Den samiska konsten sätter kampen på kartan

Ny avhandling av Moa Sandström om konstnärliga synliggöranden av samiska kritiska perspektiv på samtiden.

Forskarvardag i skuggan av pandemin
Forskarvardag i skuggan av pandemin

Hur har forskarvardagen förändrats efter närmare fyra veckor av mer eller mindre isolerad tillvaro?

Forskningsprojekt

Skada skedd: Urfolkssamhällens erfarenheter av och rekommendationer för energiproduktion
Forskningsämne: Etnologi, Historia, Samisk forskning
Tid 1 november 2019 till 30 november 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samisk audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb
Forskningsämne: Samisk forskning
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Platsskapandets språk. En studie av språkliga landskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
HALDI – hälsa och levnadsvilkor i Jokkmokks kommun
Forskningsämne: Demografi, Samisk forskning
Tid 1 augusti 2018 till 31 december 2023
Typ av projekt Forskningsprojekt
Wallenberg Academy Fellows
Tid 1 juli 2013 till 30 juni 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr
Várdduos forskningsledare
Läs mer om Várdduos forskningsledare
Forskningsämne: Samisk forskning