Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 februari 2021)

printicon

Samisk forskning

Forskningen har fokus på om och i Sápmi, med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk.

Reportage och porträtt

Berättar om hur gamla oskrivna regler kan hjälpa Arktis
Berättar om hur gamla oskrivna regler kan hjälpa Arktis

Samiska samhällen har egna, oskrivna regler för hur mark och naturresurser ska användas för att hålla länge.

Med fokus på samers hälsa
Med fokus på samers hälsa

Urfolk har generellt sämre hälsa än övrig befolkning, men lagen förbjuder inhämtning av etnicitet.

Nyheter

Hälsoforskning och skogssamisk antologi på Jokkmokks vintermarknad
Hälsoforskning och skogssamisk antologi på Jokkmokks vintermarknad

Tre Arcum-anknutna forskare på Jokkmokks anrika vintermarknad, som i år hålls digitalt

Umeåforskare utsedd till fransk riddare
Umeåforskare utsedd till fransk riddare

Palm-orden av graden riddare har tilldelats kost- och hälsoforskaren Lena Maria Nilsson vid Várdduo och Arcum.

Hälsokonsekvenser om gruva etableras
Hälsokonsekvenser om gruva etableras

Ny rapport där hälsoeffekterna av potentiell gruvetableringen i Kallak kartläggs

Forskningsprojekt

Varför uppstår konflikter inom urfolks- och lokalsamhällen?
Tid 1 december 2021 till 31 december 2025
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samisk hälsa på lika villkor
Tid 1 januari 2021 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Skada skedd: Urfolkssamhällens erfarenheter av och rekommendationer för energiproduktion
Forskningsämne: Etnologi, Historia, Samisk forskning
Tid 1 november 2019 till 30 november 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Platsskapandets språk. En studie av språkliga landskap
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Samisk audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb
Forskningsämne: Samisk forskning
Tid 1 januari 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr
Várdduos forskningsledare
Läs mer om Várdduos forskningsledare
Forskningsämne: Samisk forskning