Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Här hittar du personal vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Anställda medarbetare

Agnes Bergbom, provutvecklare
Telefon
090-786 54 28
Agneta Malmedal, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 58 08
Anders Bek, universitetslektor
Telefon
090-786 66 27

Universitetslektor, Ph.D. i pedagogik. "Excellent lärare" vid Umeå universitet. Arbetar främst med undervisning och pedagogisk utveckling.

Anders Råde, universitetslektor
Telefon
090-786 76 09
Anders D. Olofsson, professor
Telefon
090-786 78 09

Professor med inriktning mot lärande och IKT på Institutionen för Tillämpad Utbildningsvetenskap och gästprofessor på Mittuniversitetet. 

Andreas Olsson, universitetsadjunkt, doktorand
Telefon
090-786 71 33

Jag arbetar främst med fristående kurser inom området it och lärande.

Anna Lindqvist, universitetslektor
Telefon
090-786 60 20
Anna Norberg, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 67 55
Anna Olausson, universitetslektor
Telefon
090-786 60 84
Anna Ottensten, administratör, projekt
Telefon
090-786 74 71
Anneli Nielsen, universitetslektor
Telefon
090-786 68 60
Annica Brännlund, universitetslektor
Telefon
090-786 95 18
Annika Manni, universitetslektor
Telefon
090-786 80 51
Annika Nilsson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 70 14
Berith Östlund, universitetslektor
Telefon
090-786 96 76
Birgit Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 76 42
Björn Sigurdsson, grafisk formgivare
Telefon
090-786 95 25
Camilla Hällgren, universitetslektor
Telefon
090-786 71 44

Jag arbetar som docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. 

Carina Granberg, universitetslektor
Telefon
090-786 98 92
Carina Hjelmer, universitetslektor
Telefon
090-786 71 66

Docent i pedagogiskt arbete, och ”excellent lärare” vid Umeå universitet. Forskningen är främst inriktad på demokrati, kön, klass och etnicitet i förskola och skola.

Charlotta Jarl, administratör, projekt
Telefon
090-786 61 23
Christina Westergren, studieadministratör
Telefon
090-786 97 88

Jag administrerar TUV:s programkurser inom SYV- och SPEC-programmet samt alla fristående kurser.

Daniel Fellman, postdoktor
Telefon
090-786 97 16

Doktor i psykologi med en forskningsbakgrund inom kognitiv psykologi.

Ebba Gullberg, provutvecklare
Telefon
090-786 63 72
Elza Dunkels, universitetslektor
Telefon
090-786 60 53
Erika Ögren, universitetsadjunkt, adjungerad
Ewa Rolfsman, universitetslektor
Telefon
090-786 76 06
Gudrun Svedberg, universitetslektor
Telefon
090-786 96 75

Som lektor vid TUV arbetar jag främst i Specialpedagogprogrammet samt med handledarutbildning på uppdrag av Skolverket.

Gunnar Schedin, universitetslektor
Telefon
090-786 79 36
Gunnar Wästle, provutvecklare
Telefon
090-786 95 23

Mobil 070 257 257 6

Hanna Eklöf, universitetslektor
Telefon
090-786 78 51
Helen Stiegler, administratör, projekt
Telefon
090-786 67 66
Helena Axelsson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 53 06
Helena Rosqvist, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 50 35
Håkan Monten, provutvecklare
Telefon
090-786 63 73
Inger Erixon Arreman, universitetslektor
Telefon
090-786 64 70

Forskning i områdena lärarutbildning och skola med policy- och genusperspektiv.

Jakob Jakobsson, provutvecklare (tjänstledig)
Telefon
090-786 62 18
Joakim Lindgren, universitetslektor
Telefon
090-786 64 47
Jonathan Wedman, universitetslektor
Telefon
090-786 55 27
Karin Sporre, professor, professor, senior
Telefon
090-786 64 58

Professor i pedagogiskt arbete. Forskningen inriktas mot etik, existentiella frågor och utbildning. 

Kenneth Ekström, universitetslektor
Telefon
090-786 66 07

Jag arbetar som forskare och webbredaktör vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Huvudsakligt forskningsområde är förskolans pedagogiska verksamhet. 

Lars O. Häll, universitetslektor
Telefon
090-786 51 87

Jag arbetar med frågor om relationer mellan lärande, undervisning och informationsteknologi.

Leif Marklund, universitetsadjunkt, doktorand
Telefon
090-786 74 83
Lena Konradsson, administratör, projekt
Telefon
090-786 77 96
Linda Rönnberg, universitetslektor
Telefon
090-786 65 13

Docent i statsvetenskap och universitetslektor på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap samt deltidsanknuten till Åbo Universitet. Forskningen är inriktad på utbildningspolitik och policy.

Lisbeth Lundahl, professor, senior
Telefon
090-786 69 20

Professor i pedagogiskt arbete samt gästprofessor vid Åbo Universitet. Forskningen är främst inriktad på utbildningspolitik och ungas vägar och val i policy-, institutionellt och individperspektiv.

Luis Cobian, systemutvecklare
Telefon
090-786 64 43

Systemansvarig

Malin Benerdal, universitetslektor
Telefon
090-786 57 80
Margaretha Jonsson, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 90 80
Maria Lindahl, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 57 15
Maria Rönnlund, universitetslektor
Telefon
090-786 58 61

Docent i Pedagogiskt arbete med ett utbildningsvetenskapligt forskningsintresse inom områdena demokrati, medborgarskap, genus och identitet. Jag intresserar mig också för rumsliga perspektiv på skola och utbildning.

Michael Lindblad, universitetslektor
Telefon
090-786 65 05

Forskare och lärare på Studie- och yrkesvägledarutbildningen. Forskar med inriktning på ungas övergångar och karriärutveckling. Aktuella forskningsprojekt - se nedan.

 

Michael Nordvall, provutvecklare
Telefon
090-786 58 71

Arbetar som provutvecklare på Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV). Wikipedian.

Nafsika Alexiadou, professor
Telefon
090-786 65 06

Professor i pedagogiskt arbete på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Forskningen är inriktad på utbildningspolicy och i jämförande studier.

Peder Öberg, provutvecklare
Telefon
090-786 57 78
Per-Erik Lyrén, universitetslektor
Telefon
090-786 50 83
Per-Åke Rosvall, universitetslektor
Telefon
090-786 56 00
Peter Bergström, universitetslektor
Telefon
090-786 53 81
Peter Vinnervik, universitetsadjunkt (tjänstledig)
Telefon
090-786 60 48

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot programmering i grundskolan, huvudsakligen i teknik.

Adjunkt (tjl) verksam inom lärarutbildning/fortbildning om skolans digitalisering

Pia Almarlind, provutvecklare (tjänstledig)
Telefon
090-786 77 27

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik. Tjänstledig från tjänst som provutvecklare för de nationella proven i naturvetenskap. 

Pär Segerbrant, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 93 91
Ragnar Haake, provutvecklare
Telefon
090-786 55 68
Richard Hartvik, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 70 60

Arbetar med allmän studievägledning för studenter och allmänhet. Arbetar även med samordning av Studentstödsnätverket för anställda vid Umeå universitet.

Ron Mahieu, universitetslektor
Telefon
090-786 70 06
Siv Johansson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 60 67
Sofia Eriksson, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 80 16
Sofia Hansson, administratör, projekt
Telefon
090-786 63 50
Sofie Areljung, universitetslektor
Telefon
090-786 56 18
Susanne Alger, administratör, projekt
Telefon
090-786 62 21
Susanne Yttergren, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 57 28
Svea Maria Kuoppa, universitetslektor, senior, universitetslektor
Tony Qwillbard, projektassistent
Telefon
090-786 78 73
Ulf Lundström, universitetslektor
Telefon
090-786 94 97
Åsa Burman Björk, universitetslektor
Telefon
090-786 93 75