Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Här hittar du personal vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Anställda medarbetare

Anders Bek, universitetslektor

Universitetslektor, Ph.D. i pedagogik. "Excellent lärare" vid Umeå universitet. Arbetar främst med undervisning och pedagogisk utveckling.

Anders D. Olofsson, professor

Professor med inriktning mot lärande och IKT på Institutionen för Tillämpad Utbildningsvetenskap och gästprofessor på Mittuniversitetet.

Andreas Olsson, doktorand, universitetsadjunkt

Jag arbetar främst med fristående kurser inom området it och lärande.

Postdoktor forskare inom interaktiva medier och lärande med ett pedagogiskt psykologiskt fokus på digital design för lärande.

Camilla Hällgren, universitetslektor

Jag arbetar som docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. 

Christina Westergren, studieadministratör

Jag administrerar TUV:s programkurser inom SYV- och SPEC-programmet samt alla fristående kurser.

Gudrun Svedberg, universitetslektor

Som lektor vid TUV arbetar jag främst i Specialpedagogprogrammet samt med handledarutbildning på uppdrag av Skolverket.

Gunnar Wästle, provutvecklare

Mobil 070 257 257 6

Inger Erixon Arreman, universitetslektor

Forskning i områdena lärarutbildning och skola med policy- och genusperspektiv.

Karin Sporre, professor, senior, professor

Professor i pedagogiskt arbete. Forskningen inriktas mot etik, existentiella frågor och utbildning. 

Kenneth Ekström, universitetslektor

Jag arbetar som forskare och webredaktör vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Huvudsakligt forskningsområde är förkolans pedagogiska verksamhet. 

Lars O. Häll, universitetslektor

Jag arbetar med frågor om relationer mellan lärande, undervisning och informationsteknologi.

Leif Marklund, doktorand, universitetsadjunkt
Linda Rönnberg, universitetslektor

Docent i statsvetenskap och universitetslektor på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap samt deltidsanknuten till Åbo Universitet. Forskningen är inriktad på utbildningspolitik och policy.

Lisbeth Lundahl, professor, senior

Professor i pedagogiskt arbete samt gästprofessor vid Åbo Universitet. Forskningen är inriktad på utbildningspolitik och ungas övergångar mellan skola och arbete.

Luis Cobian, systemutvecklare

Systemansvarig

Maria Rönnlund, universitetslektor

Docent i Pedagogiskt arbete med ett utbildningsvetenskapligt forskningsintresse inom områdena demokrati, medborgarskap, genus och identitet. Jag intresserar mig också för rumsliga perspektiv på skola och utbildning.

Michael Nordvall, provutvecklare

Arbetar som provutvecklare på Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV). Wikipedian.

Nafsika Alexiadou, professor

Professor i pedagogiskt arbete på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Forskningen är inriktad på utbildningspolicy och i jämförande studier.

Peter Vinnervik, universitetsadjunkt (tjänstledig)

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot programmering i grundskolan, huvudsakligen i teknik.

Adjunkt (tjl) verksam inom lärarutbildning/fortbildning om skolans digitalisering

Pia Almarlind, provutvecklare (tjänstledig)

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik. Tjänstledig från tjänst som provutvecklare för de nationella proven i naturvetenskap. 

Sebastian Bardt, systemutvecklare (tjänstledig)
Svea Maria Kuoppa, universitetslektor, senior, universitetslektor