Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal

Här hittar du personal vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.

Anställda medarbetare

Agnes Bergbom, provutvecklare
Telefon
090-786 54 28
Agneta Malmedal, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 58 08
Anders Bek, universitetslektor
Telefon
090-786 66 27

Universitetslektor, Ph.D. i pedagogik. "Excellent lärare" vid Umeå universitet. Arbetar främst med undervisning och pedagogisk utveckling.

Anders Råde, universitetslektor
Telefon
090-786 76 09
Anders D. Olofsson, professor
Telefon
090-786 78 09

Professor med inriktning mot lärande och IKT på Institutionen för Tillämpad Utbildningsvetenskap och gästprofessor på Mittuniversitetet. 

Andreas Olsson, universitetsadjunkt, doktorand
Telefon
090-786 71 33

Jag arbetar främst med fristående kurser inom området it och lärande.

Anna Lindqvist, universitetslektor
Telefon
090-786 60 20
Anna Norberg, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 67 55
Anna Olausson, universitetslektor
Telefon
090-786 60 84
Anna Ottensten, administratör, projekt
Telefon
090-786 74 71
Anneli Nielsen, universitetslektor
Telefon
090-786 68 60
Annica Brännlund, universitetslektor
Telefon
090-786 95 18
Annika Manni, universitetslektor
Telefon
090-786 80 51
Annika Nilsson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 70 14
Berith Östlund, universitetslektor
Telefon
090-786 96 76
Birgit Andersson, universitetslektor
Telefon
090-786 76 42
Björn Sigurdsson, grafisk formgivare
Telefon
090-786 95 25
Camilla Hällgren, universitetslektor
Telefon
090-786 71 44

Jag arbetar som docent i pedagogiskt arbete vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. 

Carina Granberg, universitetslektor
Telefon
090-786 98 92
Carina Hjelmer, universitetslektor
Telefon
090-786 71 66
Charlotta Jarl, administratör, projekt
Telefon
090-786 61 23
Christina Westergren, studieadministratör
Telefon
090-786 97 88

Jag administrerar TUV:s programkurser inom SYV- och SPEC-programmet samt alla fristående kurser.

Daniel Fellman, postdoktor
Telefon
090-786 97 16

Doktor i psykologi med en forskningsbakgrund inom kognitiv psykologi.

Ebba Gullberg, provutvecklare
Telefon
090-786 63 72
Elza Dunkels, universitetslektor
Telefon
090-786 60 53
Erika Ögren, universitetsadjunkt, adjungerad
Ewa Rolfsman, universitetslektor
Telefon
090-786 76 06
Gudrun Svedberg, universitetslektor
Telefon
090-786 96 75

Som lektor vid TUV arbetar jag främst i Specialpedagogprogrammet samt med handledarutbildning på uppdrag av Skolverket.

Gunnar Wästle, provutvecklare
Telefon
090-786 95 23

Mobil 070 257 257 6

Hanna Eklöf, universitetslektor
Telefon
090-786 78 51
Helen Stiegler, administratör, projekt
Telefon
090-786 67 66
Helena Axelsson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 53 06
Helena Rosqvist, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 50 35
Håkan Monten, provutvecklare
Telefon
090-786 63 73
Inga Laukaityte, statistiker (tjänstledig)
Telefon
090-786 71 73
Inger Erixon Arreman, universitetslektor
Telefon
090-786 64 70

Forskning i områdena lärarutbildning och skola med policy- och genusperspektiv.

Jennie Holmgren, administratör, projekt
Telefon
090-786 63 50
Joakim Lindgren, universitetslektor
Telefon
090-786 64 47
Jonathan Wedman, universitetslektor
Telefon
090-786 55 27
Karin Sporre, professor, professor, senior
Telefon
090-786 64 58

Professor i pedagogiskt arbete. Forskningen inriktas mot etik, existentiella frågor och utbildning. 

Kenneth Ekström, universitetslektor
Telefon
090-786 66 07

Jag arbetar som forskare och webredaktör vid institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Huvudsakligt forskningsområde är förkolans pedagogiska verksamhet. 

Lars O. Häll, universitetslektor
Telefon
090-786 51 87

Jag arbetar med frågor om relationer mellan lärande, undervisning och informationsteknologi.

Leif Marklund, universitetsadjunkt, doktorand
Telefon
090-786 74 83
Lena Konradsson, administratör, projekt
Telefon
090-786 77 96
Linda Rönnberg, universitetslektor
Telefon
090-786 65 13

Docent i statsvetenskap och universitetslektor på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap samt deltidsanknuten till Åbo Universitet. Forskningen är inriktad på utbildningspolitik och policy.

Lisbeth Lundahl, professor, senior
Telefon
090-786 69 20

Professor i pedagogiskt arbete samt gästprofessor vid Åbo Universitet. Forskningen är inriktad på utbildningspolitik och ungas övergångar mellan skola och arbete.

Luis Cobian, systemutvecklare
Telefon
090-786 64 43

Systemansvarig

Malin Benerdal, universitetslektor
Telefon
090-786 57 80
Margaretha Jonsson, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 90 80
Maria Lindahl, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 57 15
Maria Rönnlund, universitetslektor
Telefon
090-786 58 61

Docent i Pedagogiskt arbete med ett utbildningsvetenskapligt forskningsintresse inom områdena demokrati, medborgarskap, genus och identitet. Jag intresserar mig också för rumsliga perspektiv på skola och utbildning.

Mathias Olsson, provutvecklare
Michael Lindblad, universitetslektor
Telefon
090-786 65 05
Michael Nordvall, provutvecklare
Telefon
090-786 58 71

Arbetar som provutvecklare på Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap (TUV). Wikipedian.

Nafsika Alexiadou, professor
Telefon
090-786 65 06

Professor i pedagogiskt arbete på Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Forskningen är inriktad på utbildningspolicy och i jämförande studier.

Peder Öberg, provutvecklare
Telefon
090-786 57 78
Per-Erik Lyrén, universitetslektor
Telefon
090-786 50 83
Per-Åke Rosvall, universitetslektor
Telefon
090-786 56 00
Peter Bergström, universitetslektor
Telefon
090-786 53 81
Peter Vinnervik, universitetsadjunkt (tjänstledig)
Telefon
090-786 60 48

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot programmering i grundskolan, huvudsakligen i teknik.

Adjunkt (tjl) verksam inom lärarutbildning/fortbildning om skolans digitalisering

Pia Almarlind, provutvecklare (tjänstledig)
Telefon
090-786 77 27

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik. Tjänstledig från tjänst som provutvecklare för de nationella proven i naturvetenskap. 

Pär Segerbrant, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 93 91
Ragnar Haake, provutvecklare
Telefon
090-786 55 68
Richard Hartvik, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 70 60

Arbetar med allmän studievägledning för studenter och allmänhet. Arbetar även med samordning av Studentstödsnätverket för anställda vid Umeå universitet.

Ron Mahieu, universitetslektor
Telefon
090-786 70 06
Siv Johansson, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 60 67
Sofia Eriksson, ekonomiadministratör
Telefon
090-786 80 16
Sofia Hansson, administratör, projekt
Sofie Areljung, universitetslektor
Telefon
090-786 56 18
Susanne Alger, administratör, projekt
Telefon
090-786 62 21
Susanne Yttergren, universitetsadjunkt
Telefon
090-786 57 28
Svea Maria Kuoppa, universitetslektor, senior, universitetslektor
Tony Qwillbard, projektassistent
Telefon
090-786 78 73
Ulf Lundström, universitetslektor
Telefon
090-786 94 97
Åsa Burman Björk, universitetslektor
Telefon
090-786 93 75